пятница, 28 марта 2014 г.

Адам Рыгор Каменскі Длужык у працах розных аўтараў. Частка 1. Койданава. "Кальвіна". 2014.

  
    В 1874 году в Познани священник Александр-Матей Марианский поместил в сборнике: Warta. Książka zbiorowa ofiarowana księdzu Franciszkowi Bаżyńskiemu, proboszczowi przy kościele św. Wojciecha w Poznaniu na Jubileusz 50-letniego kapłaństwa w dniu 23 kwietnia 1874 оd jego przyjaciól i wielbicieli [Poznań] в своей обработке Dyaryusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc spisany przez Adama Kamieńskiego [S. 378-388], некачественную копию которого, сделанную в XVIII в. для копаницкого старосты Понинского, он отыскал в рукописной книге «Silva Rerum» в библиотеке прихода Святого Апостола и Евангелиста Матвея в Гембицах.
    С тех пор появилось много публикаций на тему Диариуша Адама-Григория Каменского-Длужика. Но так как современные «исследователи» в основном своих предшественников не читают, а пользуются случайной «газетной» информацией, попавшей им в руки, то они извратили многие понятия. Поэтому было решено собрать, по мере возможности, публикации по данному вопросу в одном месте.
    А. Б.
    Койданава. 
                                                 DYARYUSZ  WIĘZIENIA  MOSKIEWSKIEGO
                                                                    MIAST  I  MIEJST
                                                                    SPISANY  PRZEZ
                                                             ADAMA  KAMIEŃSKIEGO
    Będąc przed kilku laty w Gembicach u ks. Piotra Kuszyńskiego, wielce zaslużonego przez odnowienie kościoła gembickiego, jednego z najdawniejszych i najpiękniejszych strukturą w Wielkiéj Polsce, znalazłem w jego bibliotece grube Silva Rerum, które spisywał sobie za panowannia Augusta III. jakiś szlachcic wielkopolski, dworzanin czy sługa starosty kopanickiego, Ponińskiego. Między innemi ciekawemi rzeczami, mieszczącemi się w onéj księdze, znalauł się także niniejszy dyaryusz Adama Kamieńskiego, który będzie niezawodnie najdawniejszą relaczyą z pobytu Polaków na Syberyi. Pochodzi bowiem z połowy XVII. wieku, kiedy najpiérwsze drukowane pamięniki sybirskie; Karola Lubicza Chojeckiego, Beniowskiego i jenerała Kopcia, odnoszą się dopiéro do drugiéj połowy XVIII. wieku. Ks. Hieronim Kajsiewicz w swoim żywocie bł. Andrzeja Boboli (Paryż 1854.) wspominając o najeździe moskiewskim na Litwę za Aleksego Michajłowicza w latach 1654 i 1655, wymienia O. Kaweczyńskiego, Towarzystwa Jezusowego, który z Nowogródka  porwan był na Syberya. Powołuje się Ks. Kajsiewicz na O. Stanisława Rostowskiego T. J., który pisał historyą prowincyi litewskiéj swego zakonu, idodaje, o O. Kaweczyńskim: „ile tam wycierpiał, jak się stamtąd napowrót do Litwy przedarł, to sam we własnoręcznych pamiętnikach obszerniéj skreślił.” (Dzieje bł- Boboli str 29.) Nam te pamiętniki nieznane; nie wiémy nawet, czy i gdzie były drukowane. W bibliotece O. Browna nazwiska O. Kaweczyńskiego nie ma. Dyaryusz więc Kamieńskiego będzie najdawniejszą paniątką smutków polskich na Sybirze. Szkoda, że kopia, z której niniejsze wydanie sporządzone, pelna blędów i przekręceń, tak że nieraz trudno o rozumienie. Nie wątpim przecież, że rzecz ta, nawet tak jak jest, zajmie czytających.
        Wilda, 12. Kwietnia 1874.
    Ks. A. Maryański
                                                                               -------
    Wzięty byłem w roku 1657. dnia 20. Octobra w potrzebie, kiedy z kniaziem Jurgim Dołhorukim pod Basią między Uchłami była potrzeba, i przykowany do działa, od środy siedziałem aż do niedzieli na zimnie i głodzie wielkim, póki wojsko J. K. Mości nie odstąpiło za Basię do Czereji.1) Potym nas rozdawano Hołowim strzeleckim, kilku Towarzystwa Pana Stanisława Czyża i innych dano do Kukowińskiego, panów Zdanowiczów do Szepiela, pana Wydawskiego, Wodzienichta i innych. Mnie oddano do Andrzeja Onofrejowicza, i ze mną pięcioro czeladzi z podrożnych chorągwi. Tameśmy siedzieli niedziel 9, dość w nędzy i głodzie, ale jednak mieli na nas respekt mieszczanie mohylewscy, со nas żywili, bobyśmy inaczéj pomarli byli.
    In Januario2) powieziono nas do Moskwy, 400 człowieka i dzialek 200. Przyjeżdżając do Moskwy, wyszło kilka przykazów strzeleckich przeciwko nas i rajtaryi kilka pułków. Potkali nas na Drogomiłowéj Słobodzie i dali nam po dwie czarki gorzałki i piwa po kubku, a potym po przywitaniu i po téj części, kazano nas pobrać między strzelcy: strzelców dwaj a nasz trzeci, lontami powiązany, szedł między strzelcami. Prowadzono nas mimo carskie pałace po przykazu i te działka i chorągwi trzy i kornetów siedm. Tam nas prezentowano w Przykazie i każdego na imię zapisano. Poprowadzono nas na dwór Carewicza Grodzińskiego (?) i tam nas odebrano Towarzystwa dwanaście, pana Czyża z pod chorągwie hetmańskiéj, i pana Widawskiego, siostrzeńca pana Czarnieckiego, pana Ostrowskiego, pana Bobranickiego, pana Strzyżewskiego, pp. Zdanowiczów dwóch: Jana i Michała, pana Czyża, podkomorzego wileńskiego, pana Łozowskiego, pana Kaczanowskiego, rotmistrza, pana Busme, pana Jachewicza i mnie trzynastego. Tameśmy byli dwie niedzieli, a czeladź po innych gmachach posadzono i nie wolno nam się było z nimi widzieć.
    Potym 9. Februarii przyszło trzech strzelców i dwóch przystawów po nas trzech, po mnie i pp. Zdanowiczów, powiadając nam dobrą nowinę, że zaś Hosudar Car pożałował na odmianę. Myśmy się uradowali i uwierzyli, ale nas to bardzo zdradziło, bo nas wziąwszy, do przykazu Sybirskiego zasadzili, żeśmy i świata nie widzieli przez cały tydzień, aż dopiéro rano 17. Februarii kazano nam się gotować jak najprędzéj w drogę do Litwy. Myśmy się uradowali; pobrawszy ubóstwo dość szczupłe z sobą, szliśmy na podwody po jednemu, a po czterech strzelców za każdym. Powiedzieli, że na odmianę was wieziemy, poprzykrywali nas rozgożami, a potym przyjechaliśmy do Monastyra Trojeckiego, mil 12 od Moskwy. Tam nas pokowali, pp. Zdanowiczów dwóch, a mnie trzeciego. Tam było płaczu i narzekania miasto radości i odmiany, aż na wielką nędzę i niewolą.
    Stamtąd jechaliśmy na Przejasław’ mil 8; z Przejasławia do Rostowa mil 20; z Rostowa na Jarosław mil 40. Tameśmy za Wolgę przejeżdżali, któréj jest w szérz sążni dwanaście tysięcy w samych brzegach. W tym Jarosławiu kupca i rzemieślników dość, ludzi rozmaitych. Juchty czerwone najlepsze tam robią i nie drogie, także płócien cienkich i pięknych i wojłoków dość tanio. Chleba ma dość i wszelakiéj żywności, oprócz owoców sadowych, których nie ma. Ryby, mięsiwa dość.
    Stamtąd wiedziono nas do Totmy mil 20 rzéką Czyrą, która wpada w Brad. Tam w téj Totmie jest zamek i wojewoda siedzi. To miasto ma po obu stronach rzéki, dlugie jakby na i ćierć mili się rozciągnęło. Stamtąd jechaliśmy rzéką Boudem do Wołogdy mil 40. To miasto jest wielkie, między błotami i rzéką, ma targi wielkie i monastyry bogate i cerkwie, bo tam skład towarów wszelkich od angielskiego3) portu, prawie wszystkiéj Moskwy przybieżysko. Stamtąd do Moskwy wina, różne sukna, śledzie, korzenie wszelkie, rozmaite zamorskie rzeczy prowadzą. A moskiewskie zaś towary: pieńka, potasz, szmalcuga, wańcoś, woski, skóry, łój, rogoże, których tak jest siła koło tego miasta, i zawsze tam mieszka rewizor, a po moskiewsku Zysuk, (?) który ma przy sobie kilkaset strzelców konnych, i tych rozbójników łapa i różnie karze, wiesza, i ręce, nogi ucina, uszy, nosy, gęby obrzyna, a jednak dość swawoli.
    Stamtąd jechaliśmy do Jamu4) carskiego, dniem i nocą mil 40 pustynią. Tam przyjechawszy do Jamu, podwody nam poprzemieniano. Potym jechaliśmy rzéką Suchoną mil 60, dniem і nocą. Ludzi mało w koło téj rzéki, bo grunty piaszczyste, błota i jeziora; w dwóch milach albo trzech chałupkę albo kilka postrzeżesz i to ubóstwo; tylko plewy jedzą jak świnie, chleba czystego nie obaczysz, owo nędza wielka.
    Potym przyjechaliśmy do Uściuga wielkiego. Tam staliśmy trzy dni. Zastaliśmy tam pułkownika kozackiego Kresę, którego tam miano tracić, ale przyszła Carska hramota,5) że go uwolnili od gardła. Kazal go zeslać w Sybir. Tam nam dano podwody i 24 strzelców. Jechaliśmy do Kajgorodka mil 20.miasteczko niewielkie i zameczek bardzo ladajaki, a przecie wojewoda zostaje na nim i ma się dobrze, bo prawo ma takie: choćby nie wiem kto jechał z Sybira, wojewodali, kniaź, bojarzyn, dumny,6) nawet i brat carski, tedy wolno jemu trząść i rewidować wozy, а со jest nad hramotę carską, to zabiera wszystko na cara i żonę. Nawet do koszuli rozbiera, ale kiedy mu zatkają gębę, to też przepuszcza i kwity daje. Ten Kajgorodek największy bicz na wojewodów sybirskich, i niewiele by miał stąd pożytku, gdyby tylko zamku pilnował. I stąd się poczyna Permia, a Moskwa zowie ją Zyrany, którzy są ludzie dziwnego języka; mają wiarę ruską; powiadają, że ich chrzcił ś Stephan. Ludzie przemyślni, mianowicie w lasach, na wodzie, strzelcy z łuków. Język poszedł trochę na żmudzki. Grunty mają. kamieniste, skały i góry wielkie. Lasy, pola mało со mają. Lud zły, niemiłosierny, na noc nigdy nie przyjmie, a dziwują się cudzoziemcom, jako wielkiemu dziwowisku, zbierają sią na dziw i dają jałmużny, kto со może, a najwięcéj ryb, bo chleba sami mało mają.
    Z Kajgorodka jechaliśmy do Soli Wycomgockiéj mil 69, Permią wszystko, po moskiewsku Zyranami. To miasto piękne i bogatе, a trzyma je Strogan, kupiec carski, i włość wszystkę. Za dawnych carów mają swoje przywileje. Ludzie bogaci, bo ich teraz trzech braci, a przedtym jeden ojciec ich trzymał, кtóry dawał 140 tysięcy rubli do skarbu carskiego, a prócz inszych podarunków i na rozchody bojarom. Та Wycomga leży nad jeziorem i rzéką. Ma warnic7) 300 i więcéj, kędy sól warzą. Tam naszych gwałt niewolników, ale się z nimi widzieć nie wolno. Miasto drewniane; murów mało oprócz cerkwi. Towary przewoźne, oprócz ryby pałtusta,8) nakształt mientusów naszych, ałe bardzo wielka; będzie ze dwu wóz, ryb trzech nieuwieźć; a znowu trzeska,9) со u nas sztokfiszem zowią, ale tam słony, nie suchy, bo go uwarzywszy jedzą z kwasem, albo jagód stłukłszy, miasto kwasu. Chleba mało mają, a wojewoda carski dla sądów tam miészka, ale mało со ma pożytku.
    Stamtąd jechaliśmy do Soli Kamskiéj mil 120 puszczami. To miasto ludne siedzi nad rzéką Kamką jeziora słonego. Kłody tam z całego drzewa cedrowego, albo z osokaru,10) podobne topoli, wyrobione do téj rzéki wkładają, i woda idzie do kotłów, a kotły są tak wielkie, jakby w cebrów sto i więcéj, żelazne; a soli pud11) po 20 kopijek. Warnic ma 500, druga sól za mil półtory. Jeziorko niwielkie, ma warnic trzy, ale bardzo wielkie. Sól na cara robią nasi niewolnicy, a najwięcéj Kozaków ukraińskich i nędzę wielką cierpią.
    Stamtąd wieziono nas do Wierzchotura puszczami i kamieniem srogim, wysokimi górami mil 120. Dzień i noc jechaliśmy. Nie bywaliśmy w izbie, tylko stany12) porobione dla noclegów i pokarmów, tak budki jakie, ale kamień bardzo wysoki,13) zda się pod same niebiosa. Na jednę górę jechaliśmy mil pięć. Najmowali nas podwodnicy, kto mógl pieszo iść, po 30 kopijek na dzień i więcéj. W pół puszczy nadjechaliśmy ludzi Wogulców, pogan, którzy Boga nie znają, bo mają swoje szatany w lesie, bo ich tam tak zowią, w miejscach skrytych, i tam się zbierają i odprawują swoje nabożeństwo, i bardzo ich ubierają bogato, wieszają sobole, srébro, naczynia wszelakie kupują u Moskwy, a potym moskiewscy ludzie ich obierają i stąd się bogacą. Ale im się rzadko w dobre obraca, bo ich czarują i sila ich od rozumu odchodzi i przepadają. Mają w lesie koczowiska, zrobione z drzewa; nizkie okienko jedno, ogień dzień i noc gore w kominie. Pieców nie mają, ani drzwi, tylko dziura miasto drzwi. Ław także nie mają, tylko na ziemi siedzą. Zwierzem żyją, ale i chleb jedzą, bo kupują u Moskwy za skóry jelenie i łosie. Niedźwiedzia gdy zabiją, to nad nim płaczą, powiadając: że nie my tobie śmierci przyczyną, ale łuk nasz. Potym go zjedzą a głowie się jego modlą, która zawsze w koczowisku w kącie stoi, statkiem nakryta, i różnych sukien nawieszano koło niéj. Zboża ci ludzie nie sieją, tylko się lasem bawią; ryb mało albo nic, bo rzék nie mają wielkich.
    Przyjechaliśmy do Wierzchotura, to miasto ludne i żywności ma dostatek i towarów różnych. Wsi bardzo wiele, i zboża bardzo się rodzą oprócz gryki, téj nie masz. Rzéka Tura idzie pod nim, kamienista i bystra. Tam myto wielkie biorą na cara z kupców i wojewodów także trzęsą, którzy idą z Sybira, Tam nam dano podwody do Oponcina; 100 mil jechaliśmy dzień i noc, puszczami i wioskami, ale bardzo rzadkiemi w mil dziesiątku, chleba ale mają dość. Ten Oponcin pierwsze miasto sybirskie, leży w połozeniu chlebnym i rybnym; we wszystkim mają się dobrze, tylko że Kałmuki często dokazują i wsie koło niego palą.
    Stamtąd jechaliśmy do Tumieni14) mil 127. Miasto bardzo piękne, w położeniu bardzo bogatym. Chleba, ryby, ptastwo rozmaite tam mają. Jeziorami rzéka Tura przyszła pod nię, ale już nie kamienista, w równinie bardzo pięknéj. Ostróg do koła miasta i bram dwie. Zameczek drewniany. Wsi i słobód ma dość bogatych. Wojewoda tam siedzi.
    Stamtąd jechaliśmy do Tobolska i przyjechaliśmy w kwietnią niedzielę. To miasto leży nad rzéką Irtyszczem15) i nad Tobolskiem, które rzéki bardzo wielkie i straszne, których u nas w Polsce nie masz. Łączą się pod tym Tobolskiem rzéka Tombolsk od Szwecyi z lewego, a Irtyszcz od Kałmuk z prawego boku. Tym Irtyszczem chodzą mil 100 w wiérzch po sól do jednego jeziora, które sól rodzi lodowatą i tam ją biorą. Chodzi Kozaków po półtora tysiąca z armatą i działami dla Kałmuków, którzy im téj soli bronią. Łodzi bywa po 50 i po 60, a na łódz biorą po 2000 pudów soli i więcéj. Та sól idzie na wszystki Sybir. Z kazny16) przedaje się po 25 kopijek pud. Tam daléj za tą solą jest miasto Таrа. Tam naszych jest gwałt, ale się zawsze bić muszą z Kałmukami białymi i wielką biédę cierpią. Jam tam nie był, ale widywalem się z naszymi, którzy przyjeżdżali do Tobolska dla poratowania chlebnego i pieniężnegonego; to nam powiadali о swojéj nędzy.
    Tobolsk ma miast dwa: jedno na górze bardzo wysokiéj, a drugie na dole. Chleba dosyć ma i nie drogo; ryb niesłychaną wielkość, bywa po 100 jaziów17) na kopijkę. Tatarowie bardzo bogaci; mają swoje wsi. Towarami idą; wielbłądów moc wielką mają. Jeżdżą do Daur i do Buchar. Owo zgoła miasto podobne we wszyskim Moskwie, tylko że murów mało. Cerkwi więcéj dziesiątka; z monastyrów metropolita i archimandryt tam miészka. Bo Tombolsk było niegdyś osobne carstwo Casimowskie (?) i trzymał je Casimior (?) Tatarzyn, a wziął je niejaki Jermak, zbójca Wolski,18) który rozbijał kaznę carską i kupców cara wygnał. Sam to carstwo posiadł; utonął w rzéce Irtyszczu; jak na niego napadli Tatarowie, rzucił się w wodę. Ci tatarowie mają wielkie wolności i zboża sobie sieją, a najwięcéj orkiszu i pszenicy i owsa; żyta mało sieją, tylko Moskwa. Są téż Tatarowie myśliwi, chowają ptaki: krzeczoty,19) białozory, których rybami karmią. Mają i charty kosmate. Konie mają bardzo dobre, na których lisy gonią i charapnikami biją, a marmurki czarne do kazny carskiéj oddawać; przedawać zaś nikomu nie wolno. Mają téż pancerze bardzo dobre szygami20) (?) bardzo foremne, pióra bażancie i ogniste strzelby mają. Na popis со miesiąc muszą być gotowi, a to dla buntow naszych. Tam jest więcéj niż 300 w siużbie i dzieciach bojarskich, kozaków służałych 1,200, rajtaryji 1,000, kozaków 2,000, żołdaków 3,000.
    Tameśmy mieszkali od Kwietniowéj niedzieli aż do ś Jana. Potym wysłano nas na sam św. Jan do różnych miast łodzi piętnaście, jako do Surguta, do Brzozowa,21) do Naryma, do Kiecka, a nas człeka 30 na rzékę Lenę, do Jakut. Wsiedliśmy na sam św. Jan ruski w łodzi; żegnaliśmy się z sobą; tam było narzekania dosyć. Płynęliśmy Irtyszczem do ziemi Jawskiego Jamu tydzień cały. Tam sieją jarzynę; żyta się nie rodzą.
    Stamtąd płyneliśmy do Samasowek. Nadjechaliśmy ludzi niewydanych, które zowią się Ościaki.22) Ci nie sieją, ani orzą, tylko rybami żуją a ptastwem, którego tam moc wielka mianowicie łabędzie, gęsi, kaczek, których tu u nas nie masz. Sami ci Ościaki chodzą w rybich skórach, i obuwie z tego noszą, kożuchy gęsie i łabędzie. Mieszkają koczowiskami po ostrowach. Ryby sobie wędzą na zimę rozmaite i tłustość rybią zbierają w naczynie z brzozowéj skóry wyrobione, po cebrów dwa; to ją piją ciepło po kwarce, со nam było w podziwieniu wielkim. A sieci robią z pokrzyw i koszule niektórzy z pokrzyw mają. Jadają jakieś bedłki na kształt muchomorów, to się tak popiją gorzéj niż gorzałką; to u nich bankiet najlepszy.23) Chléb także jedzą i na ryby zmieniają, о które tam nie trudno, bo za lada onuczkę tylko białą, albo za igiełkę, to jesiotra, którego chłop unieśń nie moze; i sami nam dawali jako niewolnikom.
    Stamtąm jechaliśmy do Opp,24) rzéki bardzo wielkiéj, bo bzegu na wiosnę nie znać, tylko jak morze szérokie, i błądzi po niéj, kto drogi nie świadom, bo bardzo ostrowista. Pod żaglem wiatr zaniesie między ostrowy od rzéki na milę, i tam musi schnąć. Ościaki tymczasem nadejdą i pobiją. Та rzéka poszła w morze ku Szwecyi a my do Surguta udaliśmy się. Тen Surgut nie wielki ostrożek, nic się tam nie rodzi oprócz ogrodnych jarzyn; chléb przywoźny z Tombolska na Kozaków , bo tam lud wszystko służały. Cerkiew jedna; wojewoda i hołowa strzelecki tam mieszka. Ten Surgut ma lisy bardzo piękne i marmurki czarne, jakich gdzieindziéj nie masz, ale nędza wielka, bo chleba malo.
    Stamtąd szliśmy do Narymu; to miasteczko niewielkie i zameczek; lud służały. Zasiewają i rodzi im się po trosze zboże. Stamtąd do Kiecka Opp rzéką, a inni poszli do Tomska, Тоmą rzeka. Idąc do Kiecka, przyszła rzéka z lewego bok; zowią ją Wach; bardzo wielka i széroka. Powiadali nam przystawowie, że obie ze Szwecyi. Та rzéka wpada w Opp. Tam wszystko mieszkają Ościaki, poganie, bo różnk wierzą i w labędzie, i w kaczki, i w żurawie; bogami ich nazywają. A w którego ptaka wierzą, to go nie jedzą, tylko obłupiwszy, na drzewo obloką skórę i tam się modlą i kłaniają.
    Stamtąd poszliśmy Kiecią rzéką, która bardzo krzywa. Szliśmy niedziel 10. Nic nie widzieliśmy oprócz nieba i puszczy. Przyszla nam dróga rzéka Lisica, także wielka jako i Kieć. To nam wody ubyło a roboty przybyło, bo jeszcze krzywiéj poszła. Тą rzéką szliśmy dni pięć. Jakeśmy przyszli do tego miejsca, gdzie ledwie kamieniem chłop przeciśnie, już nie tak pracowaliśmy. Potym przypłynęliśmy do Makowskiego po Pokrowach25) w tydzień. Ledwośmy doszli, bo juś zamarzały brzegi. Tameśmy byli trzy dni. Odpocząwszy sobie szliśmy potym puszczą mil 25 do Jeniesiejska; tak w nędzy wielkiéj trwaliśmy, bo ani kupić, ani na sobie nieść nie mogliśmy. Przyszedłszy do Jeniesiejska, tameśmy zimowali. To miasto ludne bardzo i bogate w kupca. Towarów ma dość. Wsi ma dostatek. Zboża się obficie rodzą i nie drogi tam chléb; nadzwyczaj tanio, bo pud po dwie kopiejki żyta, a mąki po trzy. Ryb sroga moc; ptastwa i zwierza omal.
    Stamtqąd poszliśmy po świętach w tydzień do Strzałki (tak się nazywa) i Jenisiejem do Ittimu, która rzéka kamienista, bystra, straszna. Kamień goły pod obłoki. Słychać na mil dwie huk straszny. Przyszliśmy do progu, który zowią Szamański.26) Naleźliśmy ludzi nagich, twarzy popisane w kwiaty różne, nie znać со mężczyzna, со białogłowa. Zowią się Tangusami,27) mowa poszła na francuską: tam się nam pomagali przeprawować przez Próg. Setnik naszych prezentował, żeśmy niewolnicy, pobrani na wojnie i tak Osudar28) nam wieść dał po różnych miastach, i jako ziemię wziął i króla naszego. Bardzo nam się dziwowali, a my jeszcze bardziéj; i białogłowy patrąc na nas płakały, wspominając na swoje dzieci, które także w Moskwie siedzą w niewoli za sobole. Potym setnikowwi prznieśli soboli kilkadziesiąt, ryb, mięsa jeleniego. Nie mogliśvy tcgo zjadać do samego Ittimu. Ci Тangusi lud lekki, z łuku strzelec niesłychany, chyży. Zimie i lecie włóczą się od rzéki do rzéki dla pożywienia, jedzą w pół surowo, z zabitego zwierza krew’ swieżą ssią. Z zabitéj łani brzucha wyjąwszy cielęta, jedzą. Każdéj rzeczy nie przepuszczą, lub29) najbrzydszéj. Żon po dziewięciu mają, a żony ich tak dorze z łuku biją, jak mężczyzna. Jeleni mają stada wielkie po 1,000 i więcéj. Mają także jelenie ćwiczone, że dzikie oszukiwają takim sposobem, że ten jeleń domowy już jest zwyczajny: tedy temu jeleniowi nałożą na rogi rzemienny powróz blizko dziesięciu łokci, i trafia się, że kiedy dziki jeleń przyjdzie, tedy ów jeleń domowy z nim igra, i tak ów powróz na niego zarzuci i upląta go tak, że się ze sobą biedzą, a potym gospodarz, albo pastuch, który chodzil za tymi jeleniami, obaczywszy tego jelenia, z łuku go zabija, a temu krwi z wodą da się napić. Ci Tangusi są poganie i dzicy ludzie, i ni Boga, ni wiary, ni pisma, ni dnia nie znają, jak bestyje żyją. Taka onych jst uciecha: stanie ich kilkanaście do koła, a jeden się położy w tym kole, mając przywiązany kamień albo kości, a ci stoją boso i nago; i woła, leżąc, po tangusku na te słowa: Multach, Mutine, а tą kością kręci do koła koło głowy tak prędko, jako okiem dojrzeć, a ci zaś podskakują w takt, bo kto skacze leniwo, to po koleniach oberwie, i już go sobie mają za głupiego i gnuśnego. Ptaki w lot biją z łuków i śmiali są do zwierza i lekkie na niedźwiedzia nie potrzebuje towarzysza, a gdy w kilku zabiją, to go za nieśmiałego mają i nie konwersują z takimi. W ziemi się umarli nie chowają, bo ich nie przyjmujt tylko na drzewie po miejscach pewnych stawiają się na cedrach, kiedy się wyda ostrów cedrowy, i na sosnach. Mają straż dla zwierza, jednak ich często zrzuca rosomak. Jest czarny kudłaty, podobny do psa i niedzwiedzia; jest drapieżna bestyja i smrodliwa. Ci Tangusi do zimna bardzo trwały lud i głodów bo zimie dla wielkich mrozów trudno im о pożywienie i о zwierza. Tedy bedąc głodny tak się ściska i deskę dobrzucha przywięzuje, aż gdy nadejdzie zwierzę, póty przy nim siedzi, deskę od brzucha odwiązawszy, aż całe zje. Ci Tangusi z tego Jeniesiejska biegają nurtami na kształt sani, tylko że wąskie, jakby na pół łokcia, mało со wiącéj, a długie na łokci 12; może na nich powieźć kamieni 25, po czworo psów zaprzągłszy, a kiedy wiatr, tedy biegną pod żaglem, psy pokładną na nurty, a sam jeden stoi u dyszła rozpiąwszy żagiel, na łyżach bieży jak strzała. Psy kiedy zostaną, a wiatr dobry, ledwie w trzy dni dogonią. Co iść wodą 12 albo 13 niedziel, to nurtami 6 niedziel ubieży, kiedy wiatry dobre, bo gdy chodzą z Jeniesiejska, wstąpiwszy w post, to przychodzą do Ittimu przed kwietnią niedzielą. Takośmy i my szli niedziel 14, bo lud niezwyczajny do wody, ale niewola nauczy wszystkiego.
    Potym szliśmy do Ittimu tak wielką pustynią, żeśmy szczawiem a barzecem30) żyli, którego tak wiele rzéka Tanguska w prawo, a myśmy powrócili rzéką Ittimem, z kamienia w kamień, z dziwów na dziwy i progi kamienne, do wypowiedzenia trudność niesłychana. Staliśmy na jednym miejscu z tydzień, na sobie przynosząc rzeczy wszystkie z łodzi, nie żalby, gdyby swoje, ale carskie i przystawów, Tameśmy znowu zażyli biédy i głodu przy robocie. Potym przyszliśmy do słobody. Tameśmy trafili na święto moskiewskie; tam nas, pobrali do siebie chłopi, abyśmy z wojewodą ittimskim rozmawiali. Uczyli nas się żegnać po moskiewsku, a kto się lepiéj umiał żegnać, ten był w większym poszanowaniu. Ale zaś wojewoda Tichow Andrejowicz przysłał do nas Polaka, niejakiego Brzozowskiego, który tam już dawno mieszkał, żebyśmy się mieli we wszystkim dobrze, chocćby i skarga jaka była, tedy darmo, kazał poczynać według polskiego zwyczaju. Naszym téż nie wiele potrzeba, sami się domyślą. Uderzyli po baranach, kurach, prosiętach, poczęli się przybierać do piwnic, со widząc gospodarze, buntować się poczęli, jako i przyszło by było do tego, ale że wojewoda postrzegł się, przysłał sto kozaków do nas, abyśmy żadnéj nie ponosili od chłopstwa opresyi. A cj się stało, to przepadło, со tak wiele szkód zbytnich poczynili chłopom.
    Przyszliśmy do Ittimu w dzień Wniebowzięcia Panny Najświętszéj. Ten Ittim miasteczko nad rzéką tego imienia. Ten Ittim chleba ma w potrzebę, ryb mało i zwierza, bo cudzoziemcy daleko mieszkają; z towaru onal każda rzecz droga. Łokieć płótna po złotych połtrzecia albo po trzy, igła po groszy 9 bywa, owo zgoła miasto nędzne, a komarów i muchów wielka moc, aż dziegciem ciało smarują, nawet konie mażą i bydło. W tym Ittimie zaś wojewoda przyjął mile i poczęstował nas; przez trzy dni byliśmy u niegona obiedzie, potym dał nam podwody i szliśmy przez puszczyę znowu mil 26, kamieńmi szkaradnemi i wysokimi górami, i dał nam każdemu po siatce dla muchów, a sama wojewodzina po białych chustach i po chustce na kształt ręcznika. Dał nam po dwa pudy mąki i sucharów na drogę i kilka połci słonin. Birdzo się nam stawił łaskawie, bo sam był więźniem w Polsce lat kilka u Imci Pana Połubińskiego.
    Przeszliśmy pomienioną puszczą i przybyliśmy do rzéki, którą zowią Мaка. Tameśmy zastali gotowe statki, na któreśmy wsiedli i tak prędko, jako strzała z łuku prędzéj lecieć nie może, właśnie jak w studnią kamień rzucony, tak się nam zdało, że już z nami łódź pod ziemię przepadnie. Potym przyjechaliśmy na Kutę. Та rzéka wesoła, już nie tak bystra, bo się wspiéra Lena. I już po ostorowach sieją zboża i po kilka chałuрек tam stoi; chleba dosyć nad tą Kutą. Jest jeziorko po рrawéj ręce słone, jakby sążni 30 do koła, glębokie na sążni 10, a tak przezroczyste, że moze iglę obaczyć na dnie. Tam sól warzą na cara, ale ją drogo przedają.
    Stamtąd wypłynęliśmy na Lenę rzékę, bardzo wielka i brzegi ma bardzo piękne, głęboka, wspaniała, cicha, nie darmo ją Moskwa Matką zowie. Są koło tej rzéki ostrowy bardzo piękne, góry, i drzewa cedrowе і zwierza gwałt. Kozaków tam siła mieczkają, którzy nad tą rzéką mają bydła, koni i żywndści dostatek. Potym nam przyszła z boku prawego rzéka Orsinga, z drugiego boku lewego Ilga, rzéki bardzo wielkie jakoby Wisła. Potym rzéka Wulkan (sic), z prawéj strony rzéka Kiringa, także okrutnie wielka i bystra, tam się chléb rodzi. Potym rzéка Czuczny, tymże podobna; potym Wicim rzéka straszna, trzema częściami wpada w Lenę; góry widać prawie z obłokami równe. Tam jest jedno miejsce, które zowią Scoki, do podziwienia godne, bo rzéka Lena jest tak széroka i glęboka, jak na mil półtora, przewyższa i z fundamentu wywraca i rujnuje, dla tego tam proszą Pana Boga, żeby Lena długo stała, żeby lód struchlał na miejscu, bo kiedy z nagła puszcza, to muszą porzuciwszy wszystko, za góry uciekać. Kiedy stanie, role lodem zarzuca i poryje tak, że już nie będzic co żąć, i tak bez chleba tego roku zostają. Ale w tych Scokach jest tak wązka i krzywa rzéczka, jakby sążni 40, lecz zawsze tak na wiosnę, jak na jesień jednakowa, która między kamieńmi gładkimi i nader wysokimi idzie. Tam rzadko kiedy bez sukody, i nam utonął P. Paweł Chmielewski, towarzysz z pod chorągwi Imci Pana Czarnieckiego, wojewody ruskiego, i muszą zawodzić liny i tak się ciągną. Tam moc wielka sokołów, orłów i innego ptastwa, które jak rybitwowie łowią rybę i оną się karmią. Orzeł stojąc nad brzegiem na kamieniu jedną nogą, a drugą w wodzie, jak ością ryby chwyta. Sokoły zaś żywią się drobniejszym ptastwem. Ale to dziw: kędy sokół ma dzieci, tam ptastwa najwięcéj, bo koło gniazda ich nie bije, ale lata po stronach dla żywności.
    Rzéka potym Putoma, bardzo wielka, i druga Ołokma, także straszna. Tam wszystko Tangusy mieszkają; od Ołokiny poczynają się Jakuty, którzy mają wiarę pogańską i sami psom podobni. Koni stada bardzo wielkie chowają, a białych najwięcéj. Bydła także mają dość. Byki bardzo wielkie chowają, a nosi im przewleczone, jak u niedźwiedzia, także i krów. Wszystko jeżdżą na nich, a konie jedzą, jako psi; niczym się nie brzydzą, nigdy się nie umywają, paznokci nie obrzynają, chodzą nago z łukami, na głowie kaptury z piórami żórawiemi jak straszydła, grzéchu w niczym nie znają. Ni Boga, ni wiary, owo zgoła bestyom podobni. Ci ludzie posiedli tę Lenę i brzegi jéj. Tam się zadna rzecz nie narodzi, bo ziemia nie taje więcéj jak na łokieć. Tam jest zwierza i ptastwa niesłychana moc, ale poganie nie umieją ich zużywać; tak jako psy je jedzą. Co większa, pióra oskubłszy, u kogo jest kocieł, to warzą, u kogo zaś nie masz, to kamieńmi parzą w dzieżkach albo korytach, bez soli. Strój nagi w lecie i zimie. W żartach wstydu żadnego nie mają, ani со grzéch jest, niewiedzą. Na koniach białogłowy jeżdżą, a mają siergi wielkie w uszach, jak talerze srébrne, na czole noszą krągi, a na szyji srébrne i miedziane obręcze. Так i mężczyzny chodzą w skórach jelenich i wołowych, sierścią do ciała, a drugą na wywrot. Luki mają długie, wyżéj człowieka, a cięciwy rzemienne. Żelaza zbierają po brzegu leńskim grudami, i tak dobre jak stal, ale że trudno о rzemieślnika, to się z nim ladajako sprawują.
    Potym przepłynęliśmy do Jakut, przed Pokrowami we wilią, do ostrożku. Leży to miasteczko nad samą Leną na pięknym bardzo miejscu i wesołym, ale na głodnym, bo się tam żadna rzecz nie urodzi, oprócz kapusty, i to bez główek, a rzepa rzadko się uda. Tam ludzi zawsze siużałych 700, regestrowych Кozaków, których rozsyłają po lasach, rzékach i po różnych uroczyszczach.31) Ci zbierają na cara sobole, odejmując od tych ludzi, których stamtąd со rok kilka tysięcy posyłąją carowi, lisy, czerwonych 9,000, oprócz marmurków, tych nie wiele, gronostajów, popielic, rysi, to tam za nie głucho bobry, wydry i te głucho, ale tego moc wielka.
    Wojewoda Jakucki ma także dochody, jakich trudno wypowiedzieć, ale się im nie nadają: albo umrze, albo w głowę zajdzie; z tych tam posyłają, którzy bez nosa, nic dobrego, giną z duszą i cialem. Tam wszystka rzecz droga, oprócz futer, ale trudno wywozić. Białogłowy chodzą w skórach jelenich cienkich, miasto koszul, w kapturach sobolich i sukienkach atłasowych, sobolami podszytych, ale bez koszuli, chyba na święta uroczyste koszule na się wdzieje; także i chléb tylko na uroczystość jadają, a mięso jedzą jak chléb, i rybę z jagodami, ptastwo żyjące, których tam noc wielka. Mléko kobyle piją. W tych Jakutach od Maja począwszy do Septembra, malo со nocy, bo zawsze widno jak w dzień, nie znać kiedy świta, kiedy mierzcha. Zaś daléj w Zyganach (?) ku morzu płynąc 4 niedziel, minąwszy Aldan, rzéke, która jest bardzo wielka, z prawego boku wyszła druga Tana, trzecia Maja, rzéki bardzo potężne, jakich u nas Polska nie ma. Znowu Ucur z lewego boku, bardzo potężna i wielka rzéka, tam łowią rybę którą zowią kałuską; jest jéj wdłuż sążni 16, i większe bywają bliżéj morza, ale wyżéj Ucuru nie chodzą. Nasolą z niéj beczek po 60 albo 50. Jak do kałuski przyjdzie inna ryba, a obije się о nię, to uchodzi ranna. Tam w tych Zyganach słońce nigdy nie zachodzi, ale stoi jak największa kadź czerwona, a od niego promienie nie świecą; po kilku godzinach pocznie się podbijać wzgórę i promienie od niego poczną świecić, a to się tylko dzieje od pelni maja aż do pelni Octobra. Potym słońca i we dnie i w nocy nie widać, zawsze pochmurno, oprócz miesiąca, który zaś w nocy świeci więcéj niż słońce. Tam nad morzem są góry wielkie i ludzie dzikie; bardzo się w psach kochają, których mają po kilkudziesiąt i po kilkuset. To największy pan, który ma psów najwięcéj. Na psach jeżdżą, psy jedzą, w psich skórach chodzą i z córkami posag dają psy i ubiory psie mają, drożéj sobie ich szacują niż sobole, albo inne piękne zwierzęta. Lud prosty; nic innego nie mają oprócz psów. Poganie, bałwochwalcy, czarownicy wielcy; z djabłami z ust w usta mówią; jawnie i widomie im się pokazują w postaciach różnych bestyj, ptaków, żmiów, kruków, jako w со kto wierzy, takie czarownicy ludziom pokazują, а о Bogu nie wiedzą. Ci ludzie mieszkają nad rzéką Lamą, która wpada w morze, jakby w koniec Zimnego Morza. A ostróg stoi od morza na trzy ćwierci mili. Zwierza moc wielką mają, i ryby z morza nachodzą, a najwięcéj téj ryby botki, (?) która w wiérzeh na mil pięć nie idzie dalej, któréj na całą zimę nabierają; jest tak wielka, jko na łokieć, ale tlusta bardzo. Kiedy ta ryba pomieszka w téj rzéce miesiąc, to schudnie i ząby jéj wyrastają, jako palce; bije się po kamieniach, aż jéj żebra widać i tak zdycha, którą się pasą lisy biale, ptastwo, niedźwiedzie, których tam moc wielka, a wszystko białe niedźwiedzie. W tę rzékę Lamę przybywa godzin dwanaście morze, a ubywa także 12 godzin. Tak że zaraz posuszy wszystko i pozaléwa ostrowy spadając, ale nie wszystko z sobą zabiera. Zostają się wody w dolinach, po rywocinach, i moc wielka ryb morskich i raków dziwnie wielkich; dość na jednego człowieka 6 albo 7 raków do jedzenia. Warzyłiśmy i my ich i piekli. Na tę raki niedźwiedzie biale najbardziéj napadają i bawią się koło nich i w ten czas ich biją, ale to dziwy,że ten niedźwiedź biały kiedy głodny, to szuka pożywienia, со morze wyrzuci, to on żre, a najadłszy się pływa po morzu jako pijawka, zwinąwszy się w kłębek, a kiedy go tak potrzeba wypływa na ląd, to mu morska woda ranę rozjada, i tam go kona, czym kto może.
    Z Lamy poszliśmy na Indikirkę morzem, kocami (?), które tam robią na kształt okrętów, tylko bez żelaza; wiciami zeszywają, a gwożdziami drewnianymi przybijają, żelaza i za grosz tam nie masz. To działo się w roku 1659. Poszedłszy tam na tę Indykirkę, slużyły nam wiatry trzy niedziele, ale potym uderzył wiatr morski, który nagnał lodu, żeśmy mało nie poginęli międzyiy krami. Bylo nas pięć koców; we dwóch boki wyłomały kry, a trzy косе na wierzch lodu wysadziły. Tameśmy siedzieli trzynaście dni, czekając śmierci, az potym dał P. Bóg wiatr, wody przybyło. Znowu nas niósł wiatr na morze, a one dwa косе naprawione, i nadjechaliśmy ludzie, których zowią Giliaki. Jeżdżą na niedźwiedziach i tak nimi kierują, jak u nas końmi, ale im obrzynają paznokcie i zęby wybiérają, a karmią ich na stajni, jak woły, i jedzą ich także. Téz to lud dziki, białogłowy bardzo gładkie, i wysokie mają kolce w spodniéj wardze, a mężczyzna w nosie mosiędzowe i srebrne. Tam chleba nie mają, oprócz zwiérza a ryb, dają jednak dań carowi bardzo wielką.
    Stamtąd poszliśmy na rzekę Amur, która jest wielka i kraje obfite, bośmy znaleźli kilka statków z masztami trzcinianymi, tak grubymi, jako piazda najgrubsza. Powiadali nam, że w wielkich statkach bywa tak gruba, jak się objąć rękami może. Myśmy takiéj nie widzieli, bośmy ledwo stąd tam sami uciekli. Ludzie tam się zowią Czuchczy; wysocy, brodaci, chodzą jakby Bernardyni w kapturach; u każdego paciorki w ręku, szablę ma przy boku na kształt starych kordów, mało со dłuższa nad lokieć, ale lud bardzo bitny. Kraje tam bardzo piękne, ciepłe i obfite, ale nam tam długo nie dali popasać. Zginęło nam naszych ludzi 35, róznych i znaczniejszych, jako to: pan Horoszko, pan Tomasz Stołkowski, pan Krysztof Sołtan, pan Maniewski etc. i Tatarzyn ochrzczony z pod chorągwi p. Czarnieckiego i tak nam nie dali się rozpościerać, byśmy musieli, porzuciwszy wszystko, ucieka przez góry pieszo z wielką nędzą, głodem i fatygą, tylkośmy z duszą i z ciałem powrócili do Lamy. Było téj biédy lat półczwarta, ześmy się po puszczach, po rzekach, morzu włóczyli, mało со zażywając chleba, oprócz zwiérza a ryby, a chust bialych32) i znaku nie mieliżmy, oprócz skór jelenich; krom nieba i ziemi niceśmy nie widzieli.
    Potym przyjechaliśmy psami do Zygan. Tam przysła od wojewody wiadomość, żebyśmy gotowali косe i morzem szli na Amur rzekę wiosną, i ludzi kilkaset do nas przysłano z żywnoścą, i mnie hramotę carską, setnikostwo i żałowanie, 33) panu Chocimskiemu atamaństwo, со nam nie bardzo , było na ręnkę, ale niewola wiele może, a tak musieliśmy mile przyjąć pół z płaczem. Jednak Pan Bóg dobry nasz smutek obrócił w radość, bo w niedziel 4 przyszła do nas hramota carska, że nam koniecznie34) kazano do Moskwy, za cośmy Panu Bogu podziękowawszy, powrócili do Jakut, gdze nas wojewoda mile przyjął i wziął od nas relacyą za rękami naszymi i informacyą, со się tam działo, jakie kraje i ludzie. Dziękował nam za służbę i pisał о wszystkim do Саrа i kazał nam ręnce przykładać do tego pisma. Potym nas odpuścił, a tak do Tobolska przyjechawszy, kędy siedział Piotr Iwanowicz Godunow, wojewoda, ten nas zatrzymał, i puścić nas nie chciał żadną miarą. Mieszkaliśmy niedziel 6 w Tobolsku. Że wielka biéda i głód dokuczał, musieli inni zostawać na carskie imię i chrzcić się, bo to ma za wielką przysługę wojewoda carowi, kiedy kogo ochrzci, albo na slużbę carską przyniewoli. I tak inni się do niego udali na slużbę, a ja choć w nędzy wolałem jednak czekać szczęśliwszéj do Moskwy okazyi, i doczekałem się, i przybyłem do Moskwy.
    Gdy szczęśliwie przybyli na stolicę posłowie wielcy do Cara; Imci Jaśnie Wielmożny Imć Pan Gniński Jan, Wojewoda Chełmiński, Kowalewski, Grodecki, Radzyński Starosta; Imć Pan Cypryan Paweł Brzostowski, Referendarz i Pisarz W. X. Litewskiego, Miadzielski, Dawgouski Starosta, ekonomii Sokolskiéj administrator, Wielmożny Imć ksiądz Aleksander Kotowicz, Scholastyk Wileński, Regent Kancelaryi wielkiéj W. X. litewskiego, natenczas jestem rekuperowany z Moskwy i do pożądacéj ojczyzny przyprowadzony, a najbardziéj za staraniem JW. JMPana Wojewody Chełmińskiego, któremu niech Pan Bóg stokrotną da nagrodę.
    Ten mój dyaryusz napisany przezemnie nicéj nie ma fałszywego, ale com widział memi oczyma, tom wyraził, nа со się ręką moją podpisuję.
    Adam Kamieński Dłużyk.
-----------------------------------
    1) Czereja, miasteczko w dzisejszéj gubernii Mohylеwskiéj, na połowie odległości między Mohylewem a Połockiem.
    2) 1685 r.
    3) Archangielskiego.
    4) Ямъ przeprząg, stacya pocztowa.
    5) Грамота, rozkaz na piśmie, rozporządzenie.
    6) Дума, rada miejska, tajna rada.
    7) Варница, warzelnia.
    8) Палтусъ, turbot Butte.
    9) Треска, merluche, morue; Stockfish.
    10). Осокорь, penplicer noir, schwarze Pappel, Rheinweide.
    11) Пудъ, pud równy 40 funtom rossyjskim.
    12) Станъ, gospoda, zajazd, stacya.
    13) Góry uralskie.
    14) Tiumeń: tu był po roku 1863. internowany i p. Fr. Bródkowski, Poznańczyk.
    15) Irtysz.
    16) Казна, komora.
    17) Язь, rotengle, Plötze, Rothfeder; cyprinus rutilus.
    18) Wołski.
    19) Кречетъ, gerfault, Geierfalko.
    20) Шугай, szugaj, rodzaj gorsetu.
    21) Berezów.
    22) Ostjaki.
    23) Kopeć w swoim dzienniku podróży (rozd. 14) także wspomina o grzybach, których użyce sprawiło mu odurzenie i sny dziwne.
    24) Ob, Объ.
    25) Покровъ Пресвятыя Богородицы, święto przyczyny N. Panny.
    26). Порогъ, wodospad.
    27) Tunguzy.
    28) Государъ, monarcha.
    29) lubo.
    30) Борецъ, Wasserbahnenfuss.
    31) Урочище, okolica, powiat.
    32) Bielizny.
    33) Жалованье, pensya, żołd.
    34) Na koniec.
    [Dyaryusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc spisany przez Adama Kamieńskiego. // Warta. Książka zbiorowa ofiarowana księdzu Franciszkowi Bаżyńskiemu proboszczowi przy kościele św. Wojciecha w Poznaniu na Jubileusz 50-letniego kapłaństwa w dniu 23. kwietnia 1874. оd jego przyjaciól i wielbicieli. (S popiersiem Jubilara.). W Poznaniu. 1874. S. 378-388.]

                                    PIERWSI  POLACY  W  SYBIRYJSKIEJ  NIEWOLI
    Pierwszym znanym w historji Polakiem, którego Moskale zaprowadzili byli do niewoli na Syberję, był ks. Jędrzej Kawczyńki, jezuita, wzięty d. 6. lipca 1654 w Nowogródku. Powrócił z niewoli i zostawił pamiętniki, które musiały zaginąć, kiedy dotąd nie zostały odkryte. Wspomina o tem Rostowski w Historji Jezuitów, str. 100.
    Następnie są pamiętniki Adama Kamienieckiego, wziętego do niewoli r. 1656 i z aprowadzonego na Syberję. Odszukane niedawno przez ks. Aleksandra Marjańskiego i pomieszczone w piśmie zbiorowem „Warta”, wydanem w Poznaniu dla księdza Bażynskiego. Warto byłoby je przedrukować i wydać w osobnej książce.
    Nadto z tej epoki są pamiętniki w rękopiśmie jednego wojewody Berezowskiego (Berezow), znajdujące się w zbiorach Towarzystwa archeologicznego irkuckiego, w których wiele jest szczegółów o zesłanych za Aleksieja Michajłowicza na Sybir Polakach; podana ich liczba i wymienione miejscowości, w których zostawali.

    [Ruch literacki. Nr. 28. Lwów. 8 lipca 1876. S. 32.]

                                           V. ADAM  KAMIEŃSKI  DŁUŻYK
                                                                - Jego djarjusz -
                                                    - Pamiętniki O. Kawczyńskiego -
    Do najdawniejszych znanych nam relacji pobytu Polaków na Syberji, należy bezwarunkowo zaliczyć „Djarjusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc, spisany przez Adama Kamieńskieso Dłużyka” w połowie XVII. wieku. W djarjuszu swoim Kamieński szczegółowo opisuje nietylko dzieje swej niedoli, lecz daje jednocześnie szereg ciekawych szkiców kraju, który zwiedził; obyczajów ludów, które poznał - a poznał wiele, gdyż przez Perm, Tobolsk, Jenisejk, aż na Amur się dostał. „Wzięty byłem w r. 1657 dnia 20 Octobra w potrzebie - rozpoczyna swój djarjusz Kamieńskie - kiedy z kniaziem Jurgim Dołhorukim pod Basią między Uchłami była potrzeba”.
    Przykowany do działa , okuty w kajdany, w nędzy, chłodzie i głodzie popędzony został Kamieński na Syberję wraz z 400 towarzyszami. Z tych ostatnich zginęło na Amurze, wśród Czukczów „różnych i znaczniejszych, jako to: pan Horoszko, pan Tomasz Stołkowski, pan Krysztof Sołtan, pan Maniewski etc”. Kamieński wyczerpująco opisuje los wygnańców, lecz więcej jeszcze widocznie sam kraj go interesuje; przedstawia też nader ciekawy obraz Syberji, a kończy swą pracę słowami: „ten mój djarjusz napisany przezemnie nicej nie ma fałszywego, ale com widział memi oczyma , tom wyraził, na co się ręka moja podpisuje” 1).
    Są ślady jeszcze jednego pamiętnika, z tych samych pochodzącego czasów. Mianowicie ks. Hieronim Kajsiewicz w swoim żywocie bł. Andrzeja Boboli (Paryż 1854) wspominając o najeździe moskiewskim na Litwę za Aleksego Michajłowicza w latach 1654 i 1655 i wymienia O. Kawęczyńskiego, który z Nowogródka porwań był na Syberję. Powołuje się ks. Kajsiewicz na O. Stanisława Rostowskiego, T. J., który pisał historję prowincji litewskiej swego zakonu i dodaje o O. Kawęczyńskim: „ile tam wycierpiał, jak się ztamtąd napowrót do Litwy przedarł, to sam we własnoręcznych pamiętnikach obszerniej skreślił” (Dzieje bł. Boboli str. 29). Pamiętniki Kawęczyńskiego nie są jednak dotychczas znane 2).
--------------------------------------------------------------
    1) Djarjnsz ten ogłosił ks. A. Maryański w książce zbiorowej „Warta”, ofiarowanej ks. Franciszkowi Bażyńskieinn (Poznań 1874 r.) i uzupełnił go uwagami i przypisami.
    2) Ks. Maryański.
    [Polacy w Syberji przez Zygmunta Librowicza. Kraków. 1884. S. 34-36.]

                                                                   ROZDZIAŁ VII.
                                                          - Geografowie i podróżnicy. -
    Adam Dłużyk Kamieński, rycerz z czasów Jana Kazimierza, podczas walki w r. 1657 ujęty został, i jako jeniec uprowadzony daleko, zwiedził północną Azyę i swe wspomnienia zawarł później w pamiętniku, który nosi tytuł: Dyaryusz więzienia... miast i miejsc. W jężyku prostym, chopowatym nieco, skreślił swe przygody i starał się dać obraz ludów i krajów zwiedzanych, nic zapominając o ścisłości i prawdzie, o czem sam pisze przy końcu pamiętnika temi słowy: „Ten mój dyaryusz napisany przeze mnie nicéj nie ma fałszywego, ale com widział memi oczyma, tom wyraził, na co się ręka moją podpisuję.” Po dwóch stuleciach zatracenia, rękopism odnaleziony wydany został przez Wielkopolanina, ks. Aleksandra Maryańskiego, w książce zbiorowéj Warta (Poznań, 1874). Wydawca opatrzył ciekawy ten zabytek naszego dawnego podróżopisarstwa swemi przypiskami.
    Kaweczyński, Jezuita, z Nowogródka Litewskiego, również pisał pamiętnik o tychże okolicach, które zwiedzał Dłużyk Kamieński, był tam nawet w tychże czasach, w r. 1654 i w latach późniejszych. Pamiętnik Kaweczyńskiego uważają obecnie za zaginiony. Pisali o nim Stanisław Rostowski w historyi prowin. litew. zakonu Jezuitów i Hieronim Kajsiewicz, w żywocie błogosławionego Andrzeja Boboli (Paryż 1854).
    [Historya literatury polskiej na tle dzejów narodu skreślona przez Maryana Dubieckiego. T. II. Warszawa. 1888. S. 149.]

                                                  ОТДѣЛ  ВТОРОЙ.  СИБИРЬ
                                                              ГЛАВА  VII
                                       ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О СИБИРИ
    Для поляковъ Сибирь уже с давних временъ бывала мѣстомъ ссылки: с VII-го столѣтія 1), а главное со временъ старыхъ конфедерацій прошлаго вѣка, направленныхъ противъ Россіи, съ раздѣловъ Польши, а особенно послѣ возстанія 1831 г., броженія сороковыхъ годов, наконец, возстанія 1863 г., масса поляковъ, которую считали десятками тысячъ, была сослана в Сибирь, и очень большое число осталось тамъ навсегда… 2).
    …От ХVII-го вѣка сохранился дневникъ Адама Каменского: взятый въ плѣнъ въ сраженіи съ кн. Юріемъ Долгорукимъ въ октябрѣ 1657 г., Каменскій съ 400 товарищами былъ отправленъ въ Сибирь и, кромѣ тяжкихъ испытаній своего плѣна, даетъ любопытныя описанія страны, людей и обычаев, которые видѣл на пути, кончившемся на Амурѣ 3)…
-------------------------------------------------------------
    1) Исаакъ Масса въ первые годы ХVII-го вѣка упоминаетъ уже о ссыльныхъ изъ Польши.
    2) См. любопытную книгу: Polacy w Syberji przez Zygmunta Librowicza. Kraków, 1884, гдѣ изложена исторія поляковъ въ Сибири до новѣйшаго времени.
    3) Этот дневник изданъ А. Маріанскимъ въ сборникѣ „Warta”, Познань, 1874.
    [Пыпинъ А. Н.  Исторія русской этнографіи. Т. IV. Бѣлоруссія и Сибирь. С.-Петербургъ. 1892. С. 312, 316.]

                            V.  О  ЛИЦАХЪ,  СОСЛАННЫХЪ  ВЪ  ТОБОЛЬСКЪ  ЗА  1654—1662  гг.
    Печатаемые здѣсь три документа заимствованы изъ Московскаго Архива Министерства Юстиціи, изъ столбца Сибирскаго приказа № 577. Появленіе второго изъ нихъ вызвано было указомъ, излагаемымъ въ началѣ воеводской отписки. Указъ подобнаго же содержания о лицахъ, сосланныхъ въ Астрахань и на Терекъ, напечатанъ въ Актахъ Историческихъ т. IV, № 157.
    1.— О сосланныхъ въ Тобольскъ въ 168 и 169 годахъ, (Отписка Тобольскихъ воеводъ 1661 г.: получена въ Москвѣ 25 сентября 1661 г.).
    Государю царю і великому князю Алексѣю Михайловичю, всеа великия и малыя і бѣлыя Росиі самодержцу, и государю благовѣрному царевичю і великому князю Алексѣю Алексѣевичю, всеа великия і малыя і бѣлыя Росиі. холопи ваши Івашко Хилковъ, Гараска Головнинъ, Сенка Румянцовъ челом бьют. В прошлом, государи, во 168-м і в нынешнем во 169-м годѣх в розных мѣсяцех і числѣх по вашему великого государя царя і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа великия і малыя и бѣлыя Росиі самодержца, і государя благовѣрного царевича і великого князя Алексѣя Алексеевича, всеа великия і малыя и бѣлыя Росиі, указу присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные руские, и полские, и литовские, і немецкие люди, і черкасы, и татаровя з женами и з детьми; а иные многие ссылные люди холостые с приставы и с провожатыми с тоболскими и Тоболского розряду городов и остроговъ с служилыми людьми. А хто імяны ссыльных людей, і тѣм людемъ под вашими государевыми грамотами присланы к нам, холопем вашимъ, росписи. А в Тоболску по вашему великих государей указу велено мнѣ, холопу вашему Івашку, тѣх руских, і полскихъ, и литовских, і немецких людей, і черкасъ, і татар розобрать и поверстать их в службу, хто в какую пригодитца, и оклады им вашего великих государей жалованья денег и хлѣба и соли учинить по своему разсмотренью; а розобравъ и учиня им ваше великих государей жалованье и хлѣбные и соляные оклады и сколко человѣкъ доведетца оставить ис тѣх ссыльных людей в Тоболску, в тѣх велено оставить в Тоболску, а достальных ссыльных же людей но вашему великих, государей указу и по росписямъ, а иных по моему холопа вашего Івашкову разсмотренью, велено послать ис Тоболска с приставы и с провожатыми в Сибирские в розные понизовые городы и остроги, гдѣ ково и сколко человѣкъ послать доведетца, и къ воеводам об них і о окладех их велено мнѣ, холопу вашему Івашку, от себя отписать. И по вашему великого государи царя і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа великия і малыя и бѣлыя Росиі самодержца, і государя благовѣрного царевича і великого князя Алексия Алексеевича, всеа великия і малыя і бѣлыя Росиі, указу тѣх ссылных руских, і полских, и литовских, і немецких людей, и черкас, і татар в Тоболску я, холопъ вашъ Івашко, розбирал; а розобрав поверстал их в вашу великих государей службу, и оклады им вашего великих государей денежного и хлѣбного и соляного жалованья учинил, примѣряся к прежним вашим великих государей указомъ і к верстанью, которые ссылные же люди верстаны в Тоболску при боярине і воеводе при князе Юрье Яншѣевиче Сулешеве и посланы в Сибирские ж понизовые городы в Томской город і Томского розряду в остроги. А учиня им вашего великих государей жалованья денежные и хлѣбные и соляные оклады, и ис тѣх ссылныхъ людей, которые довелися оставить в Тоболску, и тѣм ссылным людемъ, велѣли мы, холопи ваши, быть в Тоболску; а достальных ссылных же людей послали ис Тоболска в Сибирские в розные понизовые городы и острога с тоболскими приставы и с провожатыми с служилыми людьми, в нынешнем же во 109-м году в розных мѣсяцех и числѣх. А ково, государи, именемъ і в которые городы ис тѣх ссылных людей по вашему великих государей указу і по росписям послали мы, холопи ваши, в Сибирские понизовые городи и ково имянемъ ссылных же людей по вашему великих государей указу я, холопъ вашъ Івашко, по своему разсмотренью в Тоболску оставил і ис Тоболска в Сибирские понизовые городы послал, и кому в какой службе быть велѣлъ, и что кому вашего великих государей денежного и хлѣбного и соляного жалованья оклады учинил и хто имяны ссылные ж люди против вашего государева указу в Тоболескъ не довезены, и у ково у приставов ссылные ж люди ѣдучи дорогою збѣжали, і и Тоболску и дорогою же померли, и тому послалі к вамъ великому государю царю і великому князю Алексѣю Михайловичю, всеа великия і малыя і бѣлыя Росиі самодержцу, і государю благовѣрному царевичю і великому князю Алексѣю  Алексѣевичю, всеа великия и малыя і бѣлыя Росиі, мы, холопи ваши, к Москве роспись под сею отпискою за нашими холопей ваших Гараскиною и Сенкиною руками; а отписку, государи, и роспись велѣли подать в Сибирскомь приказе боярину князю Алексѣю Никитичю Трубецкому да дьякомь Григорью Протопопову да Миките Юдину.
    На оборотѣ: 170-го сентября въ 25 де с тоболским атаманом с Меншим Выходцовым.
    Помѣта: отписка в сылной столпъ; а которые ссылные люди в росписи написаны, что с Москвы не посланы, и про то с отпуски справитца.
    Роспись [По склейкамъ: діакъ Герасимъ Головинъ, діакъ Семенъ Румянцовъ.] ссылнымъ рускимъ, и полскимъ, і литовским, і немѣцкимъ людемъ, і черкасомъ и татаром женатым и холостым и их дѣтемъ, которые ссылные люди цо указу великого государя царя і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа великия і малыя і бѣлыя Росиі самодержца, и государя благовѣрного царевича і великого князя Алексѣя Алексѣевича, всей великия і малыя и бѣлыя Росиі, присланы с Москвы в Тоболескъ в прошлом во 168-м і в нынешнем во 169-м годѣх, и хто імяны тѣх ссылных людей по государевымъ грамотам і по росписимъ оставлены в Тоболску і в Сибирские понизовые городы посланы, і которые ссылные же люди по государеву указу по разсмотренью і по розбору боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова оставлены в Тоболску ж, и хто имены ссылные ж люди посланы ис Тоболска в Сибирские понизовые городы, и хто в которой город послан і кому в какой службе быть нелепо, и что кому тѣмъ ссылным людемъ великих государей жалованья денежные и хлѣбные и соляные оклады в Тоболску по разсмотренью боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова учинены, и хто імяны ссылные жъ люди против указу великих государей в Тоболескъ не довезены и у ково у приставовъ ссылные ж люди ѣдучи дорогою збѣжалі і в Тоболску и дорогою же померли, - и то писано в сей росписи.
    По государевымъ грамотамъ и по росписям, каковы росписи присланы в Тоболескъ под государевыми грамотами ссылные люди, а велено имъ служить по Тоболску.
    В Литовской списокъ: оклад денег 10 рублев, хлѣба 7 четъи с осминою ржи, 6 четьи овса, 2 пуда с четью соли: Гранатнаго дѣла Якушко Іванов.
    Шляхта: денег по 8 рублевъ, хлѣба но 6 чети о осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Пашко Слигивской з женою. Юрка Петрожытцкой з женою да с сыном Лучкою да с челядницею.
    В пѣшие казаки бронные мастеры поляки: оклад денег по 4 рубли с четью, хлѣба по 5 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда съ четью соли: Мартынко Левонтьев з женою Оринкою да з детьми дѣвками Манкою да с Палашкою. Кузка Мартынов з женою Анюткою да з дочерью Офимьицею да с шурином Онисимкомъ.
    В пѣшіе ж казаки драгуны: оклад денег по 4 рубли с четью, хлѣба по 5 четьи съ осміною ржи, по 2 чети овса, по 2 пуда безъ чети соли: Лавринко Ромацкой, Кондрашка Савченской, Мишка Савелковъ, Зиновко Стючковъ, Оѳонка Чернцовъ, Казимерко Манкѣевич.
    Иноземцы в пеѣшие ж казаки: Івашко Максимой, да мирогодцкой черкашеиин Матюшка Дубровьченокъ.
    Троицы-Сергиева монастыря старец Вавило Казымеров по указу великих государей отослан в Тоболску к архиепископу на двор.
    В посад мещане: Ѳедка Степанов з женою Ункою да з дочерью з дѣвкою Матренкою да с сыном Куземкою, да у нево ж объявился в Тоболску сверхъ московской росписи сын Сенка. Оксенко Осипов з женою Натальицею. Левонко Іванов з женою Марьицею, да у него ж объявилися в Тоболску сверхъ московской росписи двѣ дочери дѣвки Натальица да Марьица. Матюшка Мартынов з женою Дарьицею да с сыном Івашкомъ. Ѳедка Боруновской з женою Ѳедоркою да з детми с Куземкою да с Пашком да з дочерью Оринкою. Савкина жена Людинского з детми сама четверта, да сверхъ московъские росписи объявился в Тоболску муж еѣ Савка; а сказал, что он Савка доѣхал жену свою на дороге. Дениско Левонов з женою Овдотьицею да челядникъ Васка, да у ново ж сверхъ московской росписи объявилася в Тоболску дочь дѣвка Катеринка; і тот Дениско за денежное воровское дѣло послан ис Тоболска в-Ылимской острогъ в пашню, а челядникь Васка оставлен в Тоболску и отдан отцу евю Денискову Левонку Іванову, потому что он Васка по записи отца, ево челядникъ, а не ево Денисковъ. Казимерко Стенка з женою Палашкою да с сыном Венедиктком да з дочерью Крестинкою; в Верхотурской росписи, какову прислал и Тоболескъ столникъ і воевода Іван Камынин, написано: сынь ево Венедиктко в Казани умер; и тотъ Казимерко з женою и з дочерью за денежное воровское дѣло послан іс Тоболска в-Ылімской острог в пашню. Стенка Семенов з женою Оксиньицею да Івашко Тереженка з женою Непилкою да с сыномъ Оничкою; і Стенка Семеновъ і Ивашко Тереженка за денежное воровское дѣло посланы в-Ылимской острог в пашню.
    Да по государеву ж указу по разсмотренью і по розбору боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова ссылные ж люди, а велено им служитъ в Тоболску:
    В дети боярские: оклад денегъ 11 рублевъ, хлѣба 8 чети ржи, 6 чети овса, пол 3 пуда соли: витепской шлихтич Ян Янушковской.
    В Литовской список: денег 9 рублев, хлѣба 7 чети ржи, 6 чети овса, 2 пуда съ четью соли: иноземец Ѳедорлинъ з женою Марьицею да с людьми з Гришкою да з женою ево Анницею.
    В конные казаки шляхта: денег 8 рублев, хлѣба 7 чети ржи, 6 чети овса, 2 пуда соли: Казимер Ацѣевич. Денег по 7 рублевъ, хлѣба по 6 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Эпдрегоѳъ, Іван Бышковской, Александро Завацкой. Денег по б рублев, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 овса, по 2 пуда соли: Еѳтиѳѣй Руковича, Григорей Грушнинской, прапорщикъ гусарского строю Станислав Прусѣевич, немчин Эрнисть Хендрь.
    Райтары: Абрамъ Герѳъ, Степанъ Масло.
    Нѣмцы Шветцкие земли в пѣшие казаки: оклад денег по 4 рубли с четью хлѣба, по 5 чети с осминою ржи, по 2 чети овса, по 2 пуда без чети соли: Ирилъ Юрьевъ, Еремка Марцовъ.
    Полские люди: Васка Васковской, Войцех Крошевскиі.
    Драгуны: Микулай Эрманъ, Робертъ Лалыстъ.
    Челядники: Костанъ Кутановской, Александрик Скорчинской, Янъ Черлягов, Степан Грагольской, Мартынко Шукта, Янко Павловской, Станиславко Карасѣевич, Ворѳоломѣй Гудовской, Ян Минакъ, Лукъянъ Цыбулда, Янка Велгрин, Ондрюшка Пялкѣевич, Станиславко Белоновской, Янко Станковьскиі.
    Капралъ Ян Кекин, велено учить ему в Тоболску барабанщиковъ салдацкого строю.
    Смоленского уѣзду попъ Елисѣй отослан в Тоболску в Знаменской монастырь.
    В посад Ордынские сотни тяглецъ Левка Гарасимов з женою Парасковьицею да с пасынкомъ с Тимошкою. Семеновым; да у него ж сверхъ московской росписи объявились два сына Тимошка да Сенка.
    Да по указу ж великих государей по разсмотренью и по розбору боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова ссылные ж люди посланы из Тоболска Тоболского роряду в городы.
    На Тару в Литовской список и казаки шляхта: оклад денег 7 рублей, хлба 6 чети с осминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли: Домникъ Обухович. Денег по 6 рублей, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Богдан Миткѣев, Счасной Едеевич, прапорщикъ Сиѳар Марту.
    Райтары: Микулай Ярославскиі, Ондрѣй Богданов.
    В пѣшие козаки: денег 4 рубли с четью, хлѣба 5 чети с. осминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли: Петров человѣкъ Совина Оска Архипов з женою Матреницею да з дочерьми з дѣвками с Настьицею да с Огароѳенкою. І по скаске пристава Тоболского пѣших козаков пятидесятника Ондрюшки Неупокоева. («описка») дочь Огроѳенка па Верхотурье умерла.
    Драгуны и челядники в пѣшие ж казаки: донег по 4 рубли с четью, хлѣба по 6 четы с осминою ржи, по две чети овса, по полу 2 пуда соли: Ондрюшка Зелековской, Войте Ясовольской, Матьяшъ Журовской, Казимеръ Тумкѣевъ, Эринъ Андерсонъ, Гаврилко Григорьевъ, Васка Юрьевъ, Мирошка Степанов.
    В пашню: думного дворянина Івана Павловича Матюшкина крестьянин Якушко Онтонов з женою Дарьицею да з дочерьми з дѣвками с Матреницею, да с Парасковьицею да с Соломонидкою; и по скаске пристава Ондрюшки Неупокоева у Якушка дочь Соломанидка па Верхотурье умерла.
    В Сургутъ в пѣшие казаки челядники: денег по 4 рубли с четью, хлѣба по 5 чети с осминою ржи, по две чети овса, по 2 пуда без чети соли: Александръ Керсницкой, Казимерко Веншинской, Мартынко Каспыров, капрал Павел Тригор, Пашко Нечецкиі, Микулайко Яншкуцкиі, Янка Івановскиі, Яснинского челядникъ Самульевъ Гнавскиі, Ромашка Міхайловъ, Івашко Кузмицкой.
    В Магназѣю по государевым грамотам і по росписям в пѣшие казаки шляхта: оклад денег по 6 рублевъ, хлѣба по 9 чети муки ржаной, по 2 пуда соли: Хриштоп Дайнаров, Михайло Добышинской, Павел Юшковской, Микулай Малиновской. Денег по 5 рублев съ четью, хлѣба по 8 чети муки ржаной, по полу 2 пуда соли: челедники: Степанъ Новицкой, Ондрѣй Шебовской, Янъ Рачицкой, Іванъ Есинской, Казимер Морже.
    По указу великих государей по разсмотренью и по розбору боярина и воеводы князя Ивана Андрѣевича Хилкова в Мангазѣю ж в пѣшие ж казаки драгуны: Симан Стаклицкиі, Александръ Алковской, Васка Марковской, капрал Дангель Андерсонъ, Ян Макаревич, Гришка Янковской, Ѳедка Малковской.
    В Томской город по государевым грамотам і по роспісям в Літовской спісокъ в конные казаки: оклад денег 7 рублев с четью, хлѣба 6 чети ржи, 4 чети овса, 2 пуда с четью соли: хорунжей Велериян Неловицкой.
    Шляхта: денег по 7 рублевъ, хлѣба по 6 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Стенка Крюковской, Яковъ Брянской, Іван Городецкой, Микулай Коловена. Денег по 6 рублевъ, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Парѳен Ширяевъ, Карпъ Кулчѣевъ, Оѳонасей Новогородец, Леонтей Павлов. Осипъ Карас.
    В пѣшие казаки челядники: денег по 4 рубля с четью, хлѣба по 5 чети с осминою ржи, по две чети овса, по 2 пуда без чети соли: Яков Дашкѣев, Ян Занѣской, Матвѣй Карпѣевъ, Ермол Асѣевъ, Ѳедор Гавриловъ, Семен Волошенин.
    Руские люди в пашню: Ѳедка Болохня, Максимко Олексѣев, Зимина приказу Волкова стрельца Якушка Матвѣева жена Анюдка з дочерью з дѣвкою Крестинкою; а в Верхотурской росписи, какова прислана в Тоболескъ под отпискою, написано: муж еѣ Анюткинъ Якушко в Казани умер.
    По указу великих государей по разсмотренью і по розбору боярина і воеводы киязя Івана Андрѣевича Хилкова в Томской же город в дети боярские: оклад денег 9 рублей, хлѣба 8 чети ржи, 6 чети овса, пол 3 пуда соли: ротмистръ Ян Неверовской.
    В Литовской список в казаки шляхта: денег 8 рублевъ, хлѣба 7 чети ржи, 6 чети овса, 2 пуда соли: Микулай Масалской. Денег по 7 рублев, хлѣба по 6 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Ян Шнеер, Юрье Янчинъ, ІОрье Александрович. Денег по 6 рублев, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Степан Неверовской, Зыгмонтъ Вьюцѣевич, Станиславъ Дубровской, Станислав Смолѣевич.
    В пѣшие казаки челядники: денег по 4 рубли с четью, хлѣба по 5 чети с осминою ржи, по 2 чети овса, по 2 пуда без чети соли: Микулайко Захаревскиі, Івашко Веселовскиі, Карпикъ Зуевскиі, Юшко Роевскиі.
    Ссылные ж люди посланы ис Тоболска Томского розряду в остроги.
    В Кузнецкой острог по государевым грамотамъ і по росписям в Литовской список в казаки шляхта: оклад денег по 7 рублев, хлѣба по 6 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Самойло Березовской, Павелъ Орловской, Матвѣ Скугор. Денег по 6 рублев, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Степан Христоѳоров, Микиѳоръ Княжнин, Юрка Вербиловской. Северин Быцкѣевичъ, Ян Красилской.
    По указу великих государей по разсмотренью и по розбору боярина і воеводы князя Ивана Андрѣевича Хилкова в Кузнецкой же острог в Литовской же список в казаки шляхта: денег 8 рублев, хлѣба 7 чети ржи, 6 чети овса, 2 пуда соли: Самойло Ботвинской. Денег по 6 рублев, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Самойло Жаба, Демьян Дубовской, Григорей Островской, Войтех Годемирской, Базелей Уницкой, райтар Индрик Путковской, Ондрѣй Лазицкой.
    Ссылные ж люди по указу великих государей по разсмотренью і по розбору боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова посланы в Нарымской острог, а велено им быть в Нарымском в пѣших казаках, а великих государей денежного і хлѣбного і соляного жалованья оклады им учинены противь Нарымских холостых казаков по скаске Нарымскихь казаков Івашка Пермитинова с товарыщи, денег по 5 рублев с четью, хлѣба по 6 чети ржи, по 2 чети овса, по полу 2 пуда соли, потому что в Тоболску Нарымских казаков оклады невѣдомы: челядники і драгуны: Микулайко Жабинской, Адамко Кромской, Ян Бочинской, Петрушка Срыневской, Степашко Малишевской, Матюшко Павлович, Богдан Молява, Ѳедка Жеровской, Мартынко Журавской.
    Въ Енисѣйской острог по государевым грамотам и по росписям в Литовской списокъ в казаки шляхта: денег по 8 рублев, хлѣба по 7 чети ржи, по 6 чети овса, по 2 пуда соли; Микулай Глуховской, Казимер Шимков. Денег 7 рублевъ хлѣба 6 чети с осминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли: Микулай Зубрицкой. Денег по 6 рублев с полтиною, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Петръ Кошенской, Казимеръ Діолтовской, Ѳедорко Плѣевич, Степан Янковской, Ероним Скоробогацкой, Матвѣй Корговъской, Станиславъ Дубровской, Ян Елонскиі, Михайло Елець, Микулай Березовской, Михайло Конюшевской, Адам Марсукѣевъ, Лаврил Васильевъ, Кирило Ларионовской, Ондрѣй Ореховской, Александръ Бокшенской, Ромашка Сайгадык. Денег 6 рублевъ, хлѣба 6 чети ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли: Петрушка Романовской.
    В Спаской монастырь под начал Переславля Залѣского Даниловского монастыря старец Родион.
    В пашню денежные мастеры Кузнецкой Заяцской слободы тяглец Васка Ігнатьевъ, Івашко Савельевъ, поляк Онисимко Іванов, Карпунка Ондрѣевъ, Емелка Калинин, Петрушка Оѳонасьевъ, Оска Яковлевъ.
    Немчин Януско Маеоров, а по указу великих государей велено ему немчину быть въ Енисѣйскомъ остроге в службе, а в какомъ чину быт, і о том великих государей указ к воеводе к Ивану Ржевьскому послан.
    Въ Енисѣйской же острог по указу великих государей по разсмотренью і по розбору боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова в Литовской же список в казаки шляхта: денег 8 рублевь, хлѣба 7 чети ржи, 6 чети овса, 2 пуда соли: Ян Покуцкой. Денег по 7 рублев, хлѣба по 6 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Самойло Тороковской, Самойло Шевский. Денег по 6 рублев, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Ондрѣян Новксоцкой, Ян Скирмонтъ, Микулай Сидоровъ, Павел Люля.
    Райтары: Самул Агустнович, Янка Мичскиі, Ян Ширмонтъ.
    В пѣшие казаки драгуны і челядники: денег по 5 рублев, хлѣба по 5 чети с осмниною ржи, по 2 чети овса, по 2 пуда без чети соли: Петрушка Дементьев, Петрушка Лаврентьев, Юрка Збрюшнев, Павлик Ондрѣевской, Александрик Гонедицскиі.
    В Красноярской острог по государевым грамотам і по росписям в Литовской списокъ в казаки шляхта: оклад денег но 8 рублев, хлѣба по 7 чети ржи, по 6 чети овса, по 2 пуда соли: Христозовко Свяцкиі, Езупко Тяпинской, князь Ероним Девровской. Денег по 7 рублев, хлѣба по 6 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Янко Дуброва, Мартынко Зубовской, Адам Чаплин. Денег по 6 рублев, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Пашка Свяцкиі Стенка Тяпинской, Микулайко Гержан, Александръ Бобровской, Гаврило Снарской, Павел Станкѣевич, Ян Пырскиі, Ерей Соболинской, Григорей Венкѣевич, Яков Жеховской, Іван Манцѣевич, Матвѣй Лешицкой, Янко Жуховской, Самойло Кирша.
    В Красноярской же острог по указу великих государей по разсмотренью п по розбору боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова в Литовской же список в казаки шляхта: денег по 7 рублев, хлѣба по 6 чети с осминою ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Ѳедор Княжицкиі, Сомойло Коренгда. Денег б рублев, хлѣба 6 чети ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли: Велешъ Шелемыцкиі.
    В пѣшие казаки челядники, а великих государей денежного и хлѣбного и соляного жалованья оклады имъ учтены против Красноярских холостых казаков, по скаске Красноярского сына боярского Михаила Ульянова, денег по 5 рублевъ, хлѣба по 5 чети с осминою ржи, по 2 чети овса, по 2 пуда без чети соли, потому что в Тоболску Красноярских пѣшихъ казаков оклады невѣдомы: Мишка Телицкой, Кузка Лукошевской.
    В-Ылимской острог по государевым грамотамъ и по росписям в Литовской списокъ в казаки шляхта: денег по 6 рублев, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Охтовинко Терпято, Стенка Богушевич, Хриштопъ Григѣвской, Казимер Обрамов, Александръ Янковской.
    В пѣшие казаки челядники, а великих государей денежного и хлѣбного и соляного жалованья оклады имъ учинены против илимских, холостых казаков, по скаске илимского съѣзжие избы подьячево Микиты Лазарева, денег по 5 рублев, хлѣба по 5 чети с осминою ржи, по 2 чети овса, по полу 2 пуда соли, потому что в Тоболску ілимских казаков оклады невѣдомы: Прекон Черниговской, Василей Игнатов, Ондрѣй Манскѣевич, Іван Степанов, Ян Селеховской, Янка Осташков.
    В пашню: Троецкого монастыря крестьянин Терешка Мануйлов.
    В-Ылимской же острог по указу великих государей по разсмотренью и по розбору боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова в пѣшие ж казаки челядники: денег по 5 рублев, хлѣба по 5 чети с осминою ржи, по 2 чети овса, по полу 2 пуда соли: Яша Петроъ, Станислав Тавровъ, Войтехъ Култановской, Петръ Островской.
    Въ Якуцкой острог по государевым грамотам і по росписямъ в Литовской списокъ в казаки шляхта: оклад денег 8 рублев, хлѣба 7 чети ржи, 6 чети овса, 2 пуда соли: Юрка Хотимской. Денег по 6 рублев, хлѣба по 6 чети ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Хриштоп Ѳедоров, Александръ Волекметла, Янка да Мишка Ждановичи, Гришка Каменской.
    В пѣшие казаки челядники, а великих государей денежного і хлѣбного і соляного жалованья оклады им учинены против якуцких холостых казаков, по скаске якуцкого сына боярского Костянтина Дуная, денег по 5 рублей с четью, хлѣба по 5 чети с осминою ржи, по 2 чети овса, по полу 2 пуда соли, потому что в Тоболску якуцких пѣших казаков оклады невѣдомы: Якуб Невицкой, Ян Клачковской, Алексѣй Ѳедоровъ, Адам Тусаковской, Владислав Беровской, Хриштоп Салтан, Раѳайло Грановской.
    Татарова в пѣшие жъ казаки: Мухарейко Мусанов, Давыдко Олександровъ, Івашко Азовской, черкашенин Юрка Павлов.
    Челядники жъ в пѣшие ж казаки: Данилко Збицкой, Пашко Коз-ловской, Пашко Хмелницкой, Стенка Ѳорошковской, Янка Котовской.
    Челядники ж Хриштопа Стабровского в пѣшие ж казаки: Стенка Шмонин, Карпунка Рыкуненок, Стенка Устрата, Ондрюшка Михайловъ, Ѳедора Выповского дворовые люди жонка Окулка да дѣвка Ѳеколка.
    Суздалского архиепископа Стеѳана деревни Березников крестьянин Гришка Ѳадѣевъ з женою Дункою да с сыномъ Івашком.
    Московской бѣглой стрелец Степанова приказу Коквинского Васка Зубовъ.
    Въ Якуцкой же острог по указу великих государей по разсмотренью и по розбору боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова в Литовской же список в казаки шляхта: окладъ денег по 6 рублевъ, хлѣба по 6 четн ржи, по 4 чети овса, по 2 пуда соли: Томаш Шевскиі, Самойло Голубовской.
    В пѣшие казаки челядники: денег по 5 рублевъ с четью, хлѣба по 5 чети с осминою ржи, по 2 чети овса, по полу 2 пуда соли: Павликъ Лазовской, Стенка Маневской, Хриштоп Велчицкиі, Івашко Семенов, Стенка Лебецкой з женою Анюткою, Казимерко Крыженев(ской?).
    Да не довезено в Тоболескъ ссылных людей, а ины померли и з дороги збежали:
    Райтар Томас Брукъ да немчин Ян Кар; в росписи, какова прислана под государевою грамотою, под их імяны отмечено, что они с Москвы не посланы.
    Драгун Мартъяшъ Болтовишъ; по скаске пристава Тоболского пѣших казаков пятидесятника Ондрюшки Неупокоева, что тот драгун, ѣдучи с Москвы, на дороге умер.
    Шляхтич Семен Вигура; в Верхотурской росписи, какова прислана в Тоболескъ под отпискою, Семен Вигура в Казани умер.
    Семеновской слободы тяглецъ Сенка Іванов; а по указу великих государей велено ему быт в Тоболску в посацких людех і в росписи, какова роспис дана на Москвѣ под наказом приставу сургуцкому казачью голове Михаилу Селину, под ево Сенкиным імянемъ отмѣчено, что он Сенка на Москвѣ ис тюрмы збежал.
    Рейтарского строю прапорщик Юрьи Эрготь, да капрал Фридрыгъ Дрел, да райтары Ялняд Ѳлигор, да Юрья Маншъкоцкой, Андрѣй Янкѣевич; по скаске пристава сургуцкого казачья головы Михаила Селина, что тѣ ссылные люди Юрьи Эргот с товарищи пят человѣкь с Москвы с ним посланы, оставлены на Москвѣ.
    Шляхтич Іван Григорьевъ в Тоболску умер; а по указу великих государей велено было ему быт в Кузнецкомь остроге.
    Гулящей человѣкъ Петрушка Микитин, а по указу великих государей велено ему быт в Енисѣйскомъ остроге в пашне; а по скаске пристава Тоболского новокрещенных списку казака Микитки Караганова с товарыщи тот Петрушка, ѣдучи дорогою, ис Кай-городка збежал.
    2. - О плѣнныхъ, сосланныхъ въ Тобольскъ съ 162 по 170-й г. (отписка Тобольскихъ воеводъ 1661 г., получена въ Москвѣ 15 января 1662 г.).
    Государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичю, всеа великмя и малыя і бѣлыя Росиі самодержцу, и государю благовѣрному царевичю і великому князю Алексѣю Алексѣевичю, всеа великия и малыя і бѣлыя Росиі, и государю благовѣрному царевичю і великому князю Ѳеодору Алексѣевичю, всеа великия и малыя і бѣлыя Росиі, холопи ваши Івашко Хилковъ, Гараска Головнинъ, Сенька Румянцовъ челомъ бьютъ В нынешнем, государи, во 170-м году октября въ 17 де в твоей великою государя царя і великого князя Алексѣя Михайловича, всеа великия и малыя і бѣлыя Росиі самодержца, грамоте писано к намъ, холопемъ вашим, по вашему великих государей указу из наших великих государей грамотъ і из росписей велено нам, холопемъ нашимъ, выписать па роспись – хто имяны і каких чиновъ пачалных и рядовых взятыхъ полскихъ и литовскихъ і немецких і всяких людей і в которых годѣхъ со 162-го году по 170-й год в Тоболескъ присланы і ныне в Тоболску, и хто имяны тѣх же присылных полских і латовскихь и немецких і всяких людей іс Тобольска Тобольсково і Томсково розряду і в которые городы і в остроги посланы, и хто ис тѣх польских и литовских і немецких і всякихь людей, которые оставлены в Тобольску і ис Тобольска в городы і в остроги Тобольского розряду посланы, имяны живы или которые померли или бежали і в которых годѣх бежали. А выписавъ на роспись подлинно і о том к вамъ, великим государемъ, к Москве велено нам, холопем вашимъ, отписать і тоѣ роспись за нашими холопей вашихъ Гараскиною і Сенкиною руками прислать с нарочнымъ гонцомъ, а отписку, государи, и роспись велѣть подать в Сибирскомъ приказе боярину князю Алексѣю Никитичю Трубецкому да дьякомъ Григорью Протопопову да Миките Юдину. — I по нашему великого г. ц. і в. к. Алексѣя Михаиловича, в. в. и м. і б. Р. с., и государя благовѣрного царевича і в. к. Алексѣя Алексѣевича, в. в. и м. і б. Р., и государя благовѣрного царевича і в. к. Феодора Алексѣевича, в. в. і м. і б. Р., указу из наших государевыхъ грамот и из росписей велѣли мы, холопи ваши, выписать на роспись – хто имяны і каких чинов начальных и рядовых взятых польских, і литовских, немецких і всяких людей і в которых годѣх со 162-го году по 170-й год в Тоболескъ присланы і ныне в Тобольску, и хто имяны тѣх же присыльных польских і литовских і немецких і всяких людей іс Тобольска Тобольского і Томского розряду і в которые городы і в остроги посланы, и хто іс тѣх польских і литовских і немецких і всяких людей, которые оставлены в Тобольску і ис Тобольска в городы і в остроги Тобольского розряду посланы, імяны живы іли которые померли и бежали і в которых годѣх бежали. И выписав тѣхъ ссыльныхъ всякихъ чиновъ людей на роспись подлинно і тое роспись к вамъ, великому г. ц. і в. к. Алексѣю Михайловичю, в. в. и м. і б. Р. с, и государю благовѣрномуь царевичю і в. кн. Алексѣю Алексѣевичю, в. в. и м. і б. Р., и государю благоверному царевичю і в. к. Ѳеодору Алексѣевичю, в. в. и м. і б. Р., к Москве, послали мы, холопи ваши, с сею отпискою вместе за нашими холопей вашихъ Гараскиною і Сенкиною руками, запечатав в листъ нашею государевою тобольскою печатью, с нарочными гонцы с тобольскими с пятидесятникомъ с Оничкою Ѳоминымь да с пѣшимъ казакомъ с Овдѣйкомъ Витезевымъ, а велѣли имъ іс Тобольска ѣхать к Москве наскоро; а отписку, государи, и роспись велѣли подать в Сибирскомъ приказе боярину князю Алексею Никитичю Трубецкому да дьякомъ Григорью Протопопову да Миките Юдину; а вашего великихъ государей денежного жалованья дано имъ Аничке и Овдѣйке в Тобольску на нынешней на 170-й год в полы ихъ окладовъ.
    На оборотѣ: «170-го генваря въ 15 де подал тобольской пятидесятникъ Оника Ѳомин». «О ссыльных людех».
    Помѣта: взять к отпуску.
    На 3-хъ столбцахъ.
    Роспись ссыльнымъ польскимъ і литовским і немецким і всякимъ людем, которые ссыльные люди по государевым грамотам со 162-го году по 170-й год в Тоболескъ присланы і ныне в Тобольску, и хто имяны тѣх же ссыльных польских і литовских і немецких і всяких людей іс Тобольска Тобольского і Томского розряду и в которые городы і в остроги досланы, и хто іс тѣх польских і литовских і немецких і всяких людей в Тобольску і Тобольского розряду в городѣх крестились и женились на руских жонках і на дѣвъках, і которые ссыльные ж польские і литовские и немецкие лжди номерли и з дороги збежали і в которых годех, а в Тоболескъ не довезены, — і то писано в сей росписи.
    В прошлом во 162-м году октября въ 5 де по государеве цареве і великого князя Алексѣя Михаиловича, в. в. и м. і б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ литовские выходцы Панка Коченовской да Зиновко Клестов. I Панка Коченовской в Тобольску крестился и женился на руской казачьей женѣ і ныне в Тобольску и государеву службу служитъ в детех боярскихъ; а Зиновко Клестовъ послан въ Енисѣйской острог.
    Генваря въ 5 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Сибирь в Тоболескъ ссыльные литовские люди: выходецъ полякъ Якушко Микулаевъ сынь Стамеровъской, а во крещениі імя ему Івашко; литовские ж люди белорусцы: Тимошка Ондрѣевъ, Осташка Івановъ, Корнилко Корнильевъ, Янка Васильевъ, Ларка Игнатьевъ, Демка Борисовъ, Омелка Наумовъ, Дениско Степанов, Тимошка Іванов, Мишка Онтонов Попко, Івашко Борисов. А по государеве грамоте іс Тоболска тѣ ссылные литовские люди посланы на Лѣну въ Якуцкой острогъ в службу.
    Маія въ 8 де по государеве грамоте послан был с Москвы в Тоболескъ с тоболскимъ сыном боярскимъ сь Яковом Пѣскишевым вор литовской лазутчыкъ смоленской мещанин Гришка Павловъ, а іс Тоболска велено ево Гришку послать на Байкалъ озеро в службу; и тот лазутчикъ  Гришка по скаске тоболского сына боярсково Якова Пѣскишева, ѣдучи с Верхотурья в Тоболескъ, збежал.
    Да того ж числа по государеве ж грамоте прислан в Тоболескъ в пашню зарубежной мужикъ Данилко Васильевъ; и ныне онъ Данилко в Тоболскомъ уѣзде в государеве Куларовской слободе в пашне.
    В прошлом во 163-м году октября въ 17 де по государеве цареве і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа в. и м. і б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ смолѣнские мещане Івашко Ѳоминъ да Стенка Ѳедоров; а ис Тоболска посланы они на Байкалъ озеро в казаки.
    Апрѣля въ 2 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ полоцкой іноземецъ Ондрѣй Шереметев; а іс Тоболска по государеве грамоте послан онъ Андрѣй на Лѣну въ Якуцкой острог.
    Маія въ 17 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ шляхтичъ новокрещен Яковъ Стабровъской да с ним человѣкъ ево Бартошко Микулаевъ; і в Тоболску тот Яков женился на ссылной руской дѣвъке на Анютке Дмитреіве дочери Второво и ныне в Тоболску в дотехъ боярскихъ.
    Июля въ 2 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболеск дорогобужской иноземец шляхтичь Іван Преволоцкой з женою Акулиною да з детми с сыномъ Івашском да з дочерью з дѣвъкою Анницею да с роботницею з дѣвъкою с Аленкою; і ныне он Іван з женою и з детмі и с работницею в Тоболску служит государеву службу в детех боярскихъ.
    В прошломъ во 164-м году октября въ 16 де по государеве цареве і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа в. и м. і б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ с тоболскимъ Соѳфѣйскимъ сыномъ боярскимъ с Семеном Немъчиновымъ шкловских домниканов 6 человѣкъ да служка их да дубровенских бернадын 4 человѣка; а велено из них четырех человѣкъ домниканов и слушку их оставить в Тоболску, а досталных тех ссылных людей велено послать на Тару да в Сургутъ по 3 человѣка в город. І по государеве грамоте оставлены в Тоболску тѣх ссылных людей домниканов 4 человѣка: Ѳабиян Аралскиі, Езострима Бицкиі, Изояшъ Уркѣевъ, Іван Сурскиі, слушка их Богдашко Хухар; і ныне тѣ шкловъские домниканы і служка их в Тоболску, и из нихъ один человѣкъ Іван Сурскиі в денежном воровъствѣ посажен в тюрму. - Да тоѣ ж присылки ссылные люди посланы в Сургутъ шкловъской домникан Станислав Гренской да дубровинские бернодыны Ѳоустѣлъ Добролѣвъскиі, Мелхел Ворона; і ныне тоть домникан і бернодыны в Сургуте, и из них бернодын Мелхел Ворона в Сургуте крестился, а во крещениі імя ему Василей. - Да тоѣ ж присылки ссылные ж люди посланы на Тару домникан Ѳедор Дудин, бернодын Якуб Погорѣлской, Христоѳор Езоков; а по имянному тарскому списку 168-го году тѣ ссылные люди домникан и бернадыны на Таре были живы.
    Ноября въ 12 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные литовские люди, которые взяты на боех въ языцѣх в розных мѣстех, с верхотурскимі детми боярскимі з Богданом Ушаковым да с Михаиломъ Богдановым шляхта: Григорей Ѳедоров сын Цветницкиі, Самойло Яновъ сын Каменскиі, Мартын Янов сын Закревъской, Степан Петровъ сын Борковской, Томаш Яновъ сын Бачевскиі, а по государеве грамоте велено тѣм ссылнымъ людем быть в Тоболску і государеву службу служить в литовскомъ списку в казаках; ссылной же человѣкъ шляхтичъ Степан Ѳедоров сын Борейша по скаске верхотурскихъ детей боярскихъ Богдана Ушакова да Михаила Богданова, ѣдучи дорогою, умер. - Тоѣ ж присылки ссылные ж люди шляхта: порутчикъ Ватслав Унецкиі, Степан Круглин, Василей Корсаковъ, у него челядникъ Мишка Луцкой, Іван да Богдан Ботвиньевы, у Богдана челядникъ Гришка Снапковъской, Тимоѳеѣй Гладково, у него челядникъ Юрка Мартынов, Іванъ Киркораяков да Павел Степанковы дѣти Елнева, Ян Война; а по государеве громоте тѣ ссылные люди посланы іс Тоболска всѣ в Томской город, а велено им в Томскомъ государеву службу служить в детех боярских. - Тоѣ ж присылки гайдуки Олешка Михалевскиі, Ондрюшка Мишитенок, Ян Волентовъ, Якутъ Радицкиі, Івашко Гробовскиі, Якуш Крестурет, Матыяс Садовскиі, Михаило Нездецкиі, Еѳремко Радковъ, Івашко Терезевъ, Стенка Чернополской, синбирской Стенка Сайковъской з женою и з детми, гайдукъ Еремка Упъчевскиі - по скаске верхотурских детей боярских Богдана Ушакова да Михаила Богданова тот Еремъка ѣдучи в Тоболескъ дорогою умер; войты - Карпунка Ивъкин с сыномъ Ѳедкою; в пашню Бѣлского уѣзду Добрынские волости крестьянин Власко Іванов да сынъ ево Кондрашко з женами и з детми, і, по скаске верхотурских детей боярскихъ Богдана Ушакова да Михаила Богданова, Власкова і Кондрдшкина жены іс Казани на Верхотурье не присланы. І тѣ ссыльные литовские люди казаки і войты по государеве грамоте посланы іс Тоболска в Томской город, а велено имъ государеву службу служить в Томъскомъ в казаках; а крестьянин Власко Іванов с сыномъ посланы в Томъской же в пашню. - Тоѣ ж присылки ссылные ж люди шляхта Александръ Матвѣев сын Коренковъ, Янъ Іванов сын Потемкин, Дороѳѣй Григорьевъ сынъ Шигилѣевъ, і по государеве грамоте тѣ ссылные люди посланы в Сургутъ в пѣшие казаки, а по имянному списку 168-го году тѣ ссылные люди шляхта в Сургуте были живы. - Тоѣ ж присылки ссылные ж люди шляхта Іван Ондрѣев сын Сипайло, Самойло Савастьянов сын Яшинской, Войтех Адамов сын Буткѣевъ, Шакул Халбѣевъ; а по государеве грамоте посланы іс Тоболска они на Тару во 164 м ж году. А в Тарскихъ імянных книгах 168-го году написано: шляхтич Іван Ондрѣевъ сын Сипало на Таре крестился во 167-м году, а во крещениі імя ему Іванъ, а государеву службу служит на Таре в детех боярскихъ; а досталные ссылные люди государеву службу служатъ на Таре в литовскомъ списке в казаках і по Тарскому ж имянному списку 168 го году тѣ ссылные люди на Таре были живы. - Тое ж присылки ссылные ж люди Ѳедор Жуковъской, Микулай Почирскиі с сыномъ Івашкомъ, Степан Окулич, полковникъ Яким Потаповъ; і по отписке с Верхотурья воеводы Лва Измайлова і по скаске верхотурьских детей боярскихъ Богдана Ушакова да Михаила Богданова полковникъ Якимъ дорогою умер, а Степан Окуличъ в Тоболску умер во 164-м ж году, а Ѳедор Жуковьской і Микулай Почирскиі с сыномъ Івашкомъ по государеву указу посланы іс Тоболска в Красноярской острог, а велено им государева служба служить в детех боярских. - Да по государеве ж грамоте посланы іс Тоболска ссылные ж люди в Красноярской же острог шляхтич Мишка Юрьев сын Томашевскиі з женою Варваркою да з дочерью з дѣвкою с Маринкою, а челядницу ево дѣвку Анницу в Тоболску взял Симеон архиепископъ, потомучто де она православные христианские вѣры, а шляхтич Мишка каталические вѣры; а в Красноярском остроге по государеву указу велено ему Мишке Томашевскому государеву службу служить в конныхъ казаках. - Да тоѣ ж присылки ссылные люди шляхта Самойло Старинскиі, Хриштоп Тетранскиі, Ян Москѣевич, Григорей Мохнач, Тимоѳѣй Чернышев, Ян Цынбѣевъ, Михаило Санацкиі, Герасим Кондратьев, Ѳрантышекъ Крыженевской, Александръ Хлевинскиі; а ис Тоболска по государеве грамоте посланы они на Лѣну въ Якуцкой острог во 164-м ж году, а государеву им службу велено служить в детех боярских. - Тое ж присылки ссылные ж люди Ян Микулаев, Ян Селепковской, Ян Іванов сын Зуб, Іван Горбовъской, Степан Рудицкиі, Василей Вороницкой, Алесламъ Птовскиі, Ян Свирскиі; и іс тѣх ссылных людей Ян Селенковской в Тоболску умер, а Ян Свирскиі по верхотурской отписке Лва Измаилова, ѣдучи с Москвы, дорогою умер, а досталные ссылные люди по государеве грамоте посланы іс Тоболска в-Ылимской острог, а государеву службу велено им служить в детех боярских. - Да тое ж присылки в-Ылимской же острог посланы іс Тоболска ссылные ж литовские люди Мишка Степанов, Ян Назарьевъ, Ѳомка Авикиевъ, Петрушка Волдонок, Павликъ Могилевец, Куска Мишуков, Александрко Петровъ, Мишка Судковской, Івашко Микитин, Васка Семеновъ, Івашко Сопроновъ, Лучька Григорьевъ, Стенка Степанов, шиш Игнашка Денисов; а по государеве грамоте велено тѣм ссылнымъ людемъ в-Ылимскомъ остроге быть в пашне, а посланы они іс Тоболска в-Ылимской острог в прошломъ же во 164-м году. - Да в-Ылимской же острог посланы были с Москвы ссылные люди в пашенные ж мужики Ромашко Падолич, Васка Онисимовъ; і по верхотурской отписке воеводы Лва Измаилова тѣ ссылные люди ѣдучи дорогой померли.
    Генваря въ 15 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные литовские люди, которые взяты въ языцех в розных мѣстех, а в Тоболску по указу великих государей велено их посадить в тюрьму, шляхта: Сенка Климовъ, Васка Климовъ, Івашко Ермошкѣевъ, Гришка Троцкиі, литавръщикъ Налимъ Григорьевъ; татаровя: Уразай мурза Шегунѣевъ, Асен Моншевскиі, Бехтемир Команаевъ. И ныне тѣ ссылные люди в Тоболску в тюрмѣ. - Да ссылные ж литовские люди посланы были с Москвы в Тоболескъ, а велено ихъ посадить и тюрму ж, шляхта: Івашко Климовъ, Якунка Ѳедоров, татарин Карандашъ Селимовъ, шиш Гришка Троѳимов; і по верхотурской отписке воеводы Лва Измайлова Івашко і Якунка и татарин Карандашъ в Казани померли, а шиш Гришка умеръ в Рыбной слободе. - Тое ж присылки ссылные ж люди немчин прапорщикъ Анца Индрик з женою, Ѳедоскою; і тот прапорщикъ Анца Индрикъ в Тоболску во 166-м году умер, а жена ево в Тоболску вышла замуж за ссылного ж іноземьца за Браниславъка Лозовского. - Да в верхотурской росписи, какову роспись прислалъ в Тоболескъ под отпискою воевода Левъ Измаиловъ, написано: во 164-м ж году ссылные ж литовские люди на Верхотурье присланы, а на Верхотурье велено ихь посадить в тюрму до указу великих государей: пахотные мужики: Васка Мадцѣевъ с сыномъ Івашком, Пронка Якушевской, Тихонко Веховец, Стенка Игнатов, Куска Микитин; і ис тѣх ссылных людей Васка Мадцѣев, Куска Микитин по верхотурской отписке воеводы Лва Измайлова, что тѣ ссылные люди, ѣдучи с Москвы, дорогою померли, а сын ево Васкин Івашко и досталные ссылные люди посажены на Верхотурье в тюрму. - Да в той же верхотурской росписи воеводы Лва Измаилова написано: присланы іс Казани на Верхотурье ссылные ж литовские люди мещане Стенка Панщин, Ромашка Лазоревской; пахолки: Панко Янковъ, Янка Кудѣевъ, Степанко Тамошкѣевъ, пахолской мужикъ Павликъ Іванов, шишъ Илюшка Омельяновъ. І тѣ ссылные литовские люди посланы с Верхотурья на Тюмень, а велено их на Тюмени посадить в тюрму до указу великих государей.
    Генваря въ 15 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ с верхотурскимъ с сыномъ боярскимъ з Богданом Ушаковым шляхтич Микулай Салтан з женою да з дочерью да с челядники с-Ывашком Демидовымъ да с челядницею; и ныне тот ссылной человѣкъ Микулай Салтан в Тоболску государеву службу служит в детех боярскихъ.
    Генваря въ 15 ж де по верхотурской же отписке воеводы Лва Измайлова по государеву указу присланы іс Казани ссылные ж литовские люди и татаровя, которые взяты въ языцех в розных мѣстех, с верхотурскимъ сыномъ боярскимъ з Богданом Ушаковым, шляхта из Гомьли: Самойло Поровской, Степан Дулскиі, Александръ Лодзота, Браниславъ Лазовской, Юрьи Страмиловской, Хриштоп Кондратъ, Степан Аблочинскиі, Андрей Бутримъской, Маисѣй Рыболовской, Станислав Бугушевской, Абус Сахмат Ахматов, Мухарей Шатуновъ, Якуш Мурзинъ; а по государеве грамоте велено тѣм ссылным литовскимъ людемъ быть в Тоболску в стрелцахъ і в пѣших казаках, и іс тѣх ссылныхъ литовских людей Самойло Поровской в Тоболску крестился и женился на вдове посацково человѣка Илюшки Родионова на жене да ссылной же человѣкъ Бранислав Лазовской в Тоболску ж женился на ссылной жонке немьчина прапорщика Анцы Индрика на жене на вдове Ѳедосьице. - Да в Тоболску ж велено быть в казачье службе: Владиславъ Станкѣевъ, і тот Владиславъ в Тоболску умер; Халѣй Халѣцкой по верхотурской росписи воеводы Лва Измаилова в Касимове умеръ. - По верхотурской же отписке і росписи воеводы Лва Измаилова присланы в Тоболескъ ссылные ж литовские люди і татаровя, которые ссылные люди по государеву указу присланы на Верхотурье іс Казани: Самойло Айдаровъ, Карпъ Секаньинъ, Сулейман Галинскиі, Хадѣй Богдановъ, Абраимъ Муравской, Селауш Дзенма, Мухарей Азсамов, Тохтай Ябланской, Алес Базаров, Давыд Тупанской; а по указу великих государей тѣ ссылные люди посланы на Тару, а государева служба велено имъ на Таре служить в пѣших казаках. - По верхотурской же отписке і по росписи воеводы Лва Измаилова присланы в Тоболескъ ссылные ж литовские люди і татаровя, которые люди по государеву указу присланы на Верхотурье іс Казани: Роздал Родлинской, Давыд Миденев, Мустаѳа Кѣлской; і по указу великих государей тѣ ссылные іноземьцы посланы на Тюмень і ныне на Тюмени государеву службу служат в пѣших казаках. - Да на Тюмени ж по государеву указу посланы іс Тоболска ссылные ж люди в прошлом же во 164-м году і велено им быть в пѣших же казаках Хурбу Мурзину, Алесу Абрамову; і в Тюменскихъ имянных книгахъ 167-го году написано: ссылной человѣкъ Хурбъ Мурзинъ на Тюмени умер, а Алеса Абрамова имени в Тюменских імянных книгах не объявилось, і о том ссылномъ человеке о Алесе на Тюмень іс Тоболска о справке писано. - По верхотурской же отписке и по росписи воеводы Лва Измаилова присланы в Тоболескъ ссылные ж литовские люди і татаровя, которые люди по государеву указу присланы на Верхотурье іс Казани: Богдан Халѣцкой молодъ, Богдан Матчешѣевъ, Редрепъ Шавлов, Дуброй Мусѣков, Редрепъ Попов; а по государеве грамоте тѣ ссылные люди посланы ис Тоболска в Сургут, а государеву службу велено им служить в Сургуте в пѣших казаках, і ис тѣх ссылных людей 2 человѣка Дуброй Мусѣковъ да Редрепъ Попов в Сургуте крестилися в православную христианскую вѣру, а во крещениі Дуброе имя Алексѣй, а Редрепу во крещениі імя Прохор.—Да по верхотурской же отписке і по росписи воеводы Лва Измаилова присланы в Тоболескъ ссылные ж литовские люди і татаровя, которые люди по государеву указу присланы на Верхотурье іс Казани: Ражев Шабловъской молодъ, Ураз он же Саѳар Стабровъской, Лукаш Бубковьской; іс под Мазара Ян Послякъ, Симан Крестовской; іс под Орши Якуб Баракѣевъ; іс под Могилева кармолит, а Якубъ Гостовской он же; шляхта: Ян Мурзѣевъ, Степан Наркѣевъ; крымкие татаровя: Мелубайко Ісколевъ, Булатко Дегамеров, Алейко Арасланов. А по государеве грамоте тѣ ссылные люди всѣ посланы ис Тоболска в Томской город, а государеву службу велено имъ служить в Томскомъ в пѣших казаках.
    Генваря въ 28 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ сурожской сидѣлецъ заводчик мещанин Стенка Артемовъ з женою Ѳедосьицею да з детми с сыномъ Олешкою да з женою Овдотьицею да с сыномъ Ермолкомъ да з дочерью со вдовою Марьицею; а ис Тоболска по указу великих государей тот Стенка з женою и з детми послан на Лѣну в прошломъ же во 164-м году.
    Маия въ 5 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные люди драгуны: Янко Стренской, Якушко Вешедцкой, Казимерко Стренской, Станиславко, Каспирка, Владиславко Влевдавской, Казимер Коракчиевъ, Казимерко Якубовъ, Симанко Михайловъ, Янко Кунчѣевъ, Адамко Взловъской, Петрушка Васильевъ, Казимерко Шебуновской, і ис тѣх ссылных людей 2 человѣка Лавринко Гусарской да Янко Стренской в Тоболску женилися на ссылных же паньях; а по государеву указу тѣм ссылнымъ людем драгуномъ велено быть в Тоболску и государеву службу служить в пѣших казаках и іс тѣх ссылных людей 3 человѣка Микулайко Мосѣевъ, Войтечко Кунаревской, Янко Земьской в Тобольску умерли.
    В прошлом же во 166-м году генваря въ 18 де по государеве цареве і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа в. и м. і б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ иноземьцы литовские полоняники могилевцы: Янка Коминского, Ондрюшка Семенов, оршанщы: Янка Чесноковского, Марчко Борисовъ, Ортюшка Репчевьского, друской казакъ Карпикъ Ашацкой; а ис Тоболска тѣ ссылные іноземьцы литовские полоняники по государеве грамоте посланы в Томской город. - Да того ж числа по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ ссыльной іноземецъ Панка Кулпинской: а ис Тоболска по государеве грамоте послан он Панка в Томской город.
    В прошломъ же во 167-м году декабря въ 24 де по государеве цареве і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа в. и м, і б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные іноземьцы новокрещены, которые взяты на боях въ языцех, с тоболскимъ сыномъ боярскимъ з Давыдомь Бурцовымъ: прапорщикъ Михайло Клосиновъ, Костянтинъ Ляпинской, Микита Бобровъского з женою Варварою, и жена ево в Тоболескъ не привезена, а по скаске тоболского сына боярского Дывыда Бурцова, что та жена ево на Москвѣ збежала безвѣстно; и іс тѣх ссылных людей 2 человѣка Костянтин Ляпинской да Микита Бобровъского в Тоболску женились на руских казачьихъ дочерях. А по государеве грамоте велено им служить в Тоболску государеву службу в литовскомъ списке. И іс тѣх ссылных людей новокрещену прапорщику Михаилу Клосинову велено быть в Тоболску у солдацково полуполковника у Андрѣя Балка в толмачах до указу великих государей и учить салдатъ. Да с ними ж присланы в Тоболескъ ссылные иноземцы Алексѣй Доцѣевъ, Леонтей Станковъской, Іван Боринской; а по государеве грамоте тѣ ссылные люди посланы іс Тоболска в Томской город, а государева служба велено им служить в Томскомъ с-ыноземьцы. - А не довезен против государевы грамоты в Тоболескъ ссылной же иноземецъ Семен Александровъ, а велено было ево послать в Томской же, і по скаске тоболского сына боярского Давыда Бурцова, что тот іноземец Семен Александровъ с Москвы с нимъ Давыдом не послан.
    Генваря въ 9 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ ссылной человѣкъ белорусецъ Александръ Колевчевской, а по государеве грамоте послан он Александрикъ іс Тоболска в Томской город.
    Генваря въ 3 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ борисовской шляхтичь Степан Станкѣевъ, а с ннмъ 2 человѣка челядниковъ ево; і по государеве грамоте послан он Степан и с челядники на Верхотурье.
    Февраля въ 27 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ невлянинъ посацкой человѣкъ Івашко Тряпша з женою с Огаѳьицею да з детми с Тимошкою да с-Ысачьком да с-Ывашком; у Тимошки жена Оѳимьица да дочери дѣвка Дунка да Оѳимьица. А по государеве грамоте послан онъ Івашко іс Тоболска з женою и з детми въ Енисѣйской острог в пашню.
    Да по государевым царевым і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа в. і м. і б. Р. с., грамотам с приѣзду в Тоболескъ боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова с товарыщи присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные полские, и литовские, и немецкие люди, и черкасы і татаровя з женами и з детми, а иные многие ссылные люди холостые, с приставы і с провожатыми с тоболскими і Тоболсково розряду городов і остроговъ с служилыми людми; а хто имяны ссылных людей, и тѣмъ людемъ под государевыми грамотами присланы в Тоболескъ росписи. А в Тоболску по указу великих государей велено боярину і воеводе князю Івану Андрѣевичу Хилкову тѣхъ полскихъ, и Литовъских, і немецких людей, и черкасъ и татаръ разобрать і поверстать их в службу, хто в какую пригодитца, і оклады имъ великих государей жалованья денегъ и хлѣба и соли учинить по своему разсмотренью; а разобравъ и учиня имъ великих государей жалованья денежные и хлѣбные і соляные оклады, і сколко человѣк довелось оставить іс тѣх ссылных людей в Тоболску, і тѣ оставлены в Тоболску, а досталные ссылные люди по указу великих государей і по росписямъ, а иные ссылные ж люди по разсмотренью боярина і воеводы князя Івана Андрѣевича Хилкова, посланы іс Тоболска с приставы і с провожатыми в Сибирские в розные понизовые городы и остроги.
    В прошлом во 168-м году октября въ 2 де по государеве цареве і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа в. и м. и б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные литовские люди: белоруской попъ Влас, а по государеве грамоте в Тоболску отослан он попъ Власъ к Симеону архиепископу сибирскому і тоболскому, і тот ссылной попъ Влас по скаске соборного протодьякона Неѳеда в Тоболску пострижен и служит ныне у церкви в архиепископове селе Івановскомъ. - Тое ж присылки ссылные ж люди порутчик черкаской Янко Щебревъ, сотникъ казачей Станиславко Щелупина, черкасы: Лавринко Трубовъ, Стенка Тимоѳѣев, Гришка Коспирка, Васка Борботка, Савка Петровъ, Ѳедка Савельевъ, Борисовского уѣзду Ондрюшка Кросимов, татаровя пашенные люди: Адамко Рогавъской, Янко Алешевской, Мустоѳа Заблоцкой, крестьяне: Хриштопко Петровской, Станиславко Вербицкой, Янко Волковъской, Адамко Песецкой, Мартынко Хриштопов, измѣнникъ Рословского уѣзду крестьянин Ѳедка Быхов, мещанин Ілюшка Григорьевъ; да сверхъ государевы грамоты и росписи привезен в Тоболеск с тѣми ж ссылными іноземьцы иноземецъ же Янка Тишковской. І по государеве грамоте тѣ ссылные литовские люди посланы всѣ іс Тоболска въ Енисѣйской острог. - Да тоѣ ж присылки ссылной же человѣкъ Якимко Іванов прислан был в Тоболескъ; а по государеве грамоте велено было ево послать іс Тоболска въ Енисѣйской острог, і тот ссылной человѣкъ в Тоболску умер. - Да по той же государеве грамоте не довезены с Верхотурья в Тоболескъ ссылные люди сотники казачьи (Тимоѳѣй Рыбаков, Харитонко Зубовичъ, черкасы: Самошка Степанов, Конавко Леонтьевъ, Васка Григорьевъ коновал, Ромашка Ондрѣевъ, Мосѣйко Саѳьянов; а в верхотурской отписке столника і воеводы Івана Камынина написано: по скаске казансково пристава  Якова Пыхачова, что тѣ ссылные люди, ѣдучи іс Казани, у него ушли на Каме рекѣ, не доѣхав Сарапула.
    Ноября въ 24 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ с верхотурскимъ с сыномъ боярскимъ с Томилом Неѳедьевымъ ссылной іноземецъ ксенза Тишкѣевъ; а по государеве грамоте послан он ксенза іс Тоболска на Лѣну въ Якуцкой острог в прошломъ же во 168-м году.
    Декабря въ 11 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ езувит Андрѣйка Ковачинской; а по государеве грамоте послан он Андрѣй іс Тоболска в Нарымской острог в прошлом же во 168-м году.
    Декабря въ 23 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные люди с тоболскимъ литовского списку с казаком с Троѳимкомъ Карачевцомъ: смоленской шляхтич Матюшка Гороховской; а по государеве грамоте велено ему Матюшке быть в Тоболску, а государеву службу служит онъ в литовскомъ списке. - Тое ж присылки ссылные ж люди боярина князя Алексѣя Никитича Трубецково люди поляки Івашко да Олешка Гайдуковы; а по государеве грамоте посланы они Івашко і Олешка на Лѣну въ Якуцкой острог в службу. - Тое ж присылки ссылные ж люди присланы в Тоболескъ боярина Семена Лукьяновича Стрешнева человѣкъ Станиславко Березовской, околничево и оружейничево Богдана Матвѣевича Хитрова человѣкъ Обрамъко Скваркъ; а по государеве грамоте посланы они Станиславъко і Обрамъко іс Тоболска въ Енисѣйской острогь в службу.
    Генваря въ 8 де в государеве грамоте написано: посланы с Москвы ссылные люди з женами и з детми до Казани, а ис Казани велено тѣх ссылных людей послать в Тоболескъ: капитан Отто ѳон Менкит, порутчики Албрехтъ Добин, Христоѳор Рыхтер да Лекортъ Боя; а тѣ ссылные люди присланы в Тоболескъ, а жен их и детей іс Казани не присланы, а по государеве грамоте посланы они іс Тоболска в Томской город.
    Генваря въ 11 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ Выговского полку нѣмьцы драгунского строю порутчикъ Шкотцкие земли Ян Ѳорбесъ да драгунского ж строю полковой писарь Пруские земьли Хриштопъ Куѳекьтъ; а по государеве грамоте велено имъ Янѳору Бесу и Хриштопу быть в Тоболску в государеве службе в литовском списке.
    Февраля въ 2 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ нѣмьцы полковникъ Ян Эренка, маёор Томас Брон; а по государеве грамоте посланы они Ян і Томасъ в Сургутъ в том же во 168-м году. I во 169-м году по отписке із Сургута воеводы Василья Шетнева тот полковник Ян Эренко в Сургуте умер — Тое ж присылки ссылные ж литовские люди полоцкая шляхта измѣнники Алешка Можейка з женою да с пасынком, Юрка Махновъской з женою, Олешка Дережинской з женою, Богдашка Климановской з женою, Киприянко Ласовской; а по государеве грамоте посланы они з женами всѣ іс Тоболска на Тару, а государеву службу велено имъ доселѣ служить на Таре в литовскомъ списке. — Тое ж присылки ссылной черкашенин Янка Шавлынской; а по государеве грамоте послан он Ян в Сургугь в том же во 168-м году, .а государеву службу в Сургуте велено ему служить в пѣших казаках. — По той же государеве грамоте не довезены с Москвы в Тоболескъ ссылные ж литовские люди полоцкая шляхта измѣнники Богдашка Подбитнята да жены ево да челяди ево малого Трошки Служевъского да дѣвки Настьки, Казимерка Храповицкого да жены ево да челяди малого Раѳалка Онкудова да дѣвки Ѳедорки, Казимерка Ореховинского да жены ово да детей трех дочерей да челяди дѣвок Настьки да Катеринки, Оски Остроуха да жены ево да детей Івашка да Людвика да дочери дѣвки да челяди жонки Катеринки, Ондрюшки Остроуха, Івашка Завалиши да жены ево да трех сыновей да дочери; а в московской росписи, какова под наказом дана приставом туринскимъ казакомъ Микитке Максимову с товарищи за приписью дьяка Микиты Юдина, отмѣчены: оставлены тѣ полоцкая шляхта измѣнники Богдашка Подбитята с товарыщи з женами и з детми и з челядью иа Москвѣ.
    Февраля въ 23 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные литовские люди шляхта Степан Обуховичь, Ѳедорь Есенской, Ян Адамовъ; а по государеве грамоте велено имъ государеву службу служить в Тоболску в литовскомъ списке. — Тое ж присылки ссылные ж люди шляхта Ян Янсын, Микулай Вразовской, Михаило Яроѳѣев сын Торгоня; а по государеве грамоте посланы они іс Тоболска на Лѣнской волок в-Ылимской острогъ в том же во 168-мъ году. — Тое ж присылки ссылные ж люди райтар Махершуцкиі, немьчин жорунжей Янцъ Индриков сын Грибавской, измѣнники запорожсково войска казаки ясаул Олешка Іванов, Костька Ондрѣевъ; а по государеве грамоте посланы они іс Тоболска на Тару в томъ же во 168-мъ году, а на Таре по указу великих государей велено имъ давать поденного корму по две денги на день. — Тое ж присылки ссылные ж люди татаровя Ішмаметко Албухтин, Еникѣйко Теникѣшев; а по государеве грамоте посланы они іс Тоболска на Красной Яр, а на Красном Яру велено им быть в пашне. — Тое ж присылки ссылной черкашенин Панка Юрьевъ, а по государеве грамоте послан он Панка іс Тоболска в Томской город в пашню. – Да по той же государеве грамоте не довезен в Тоболескъ шляхтич Юрья Левковъской; а в московской росписи, какова под наказомъ дана за приписью дьяка Григоръя Протопопова приставу тоболскому сыну боярскому Якову Карвацкому, тот шляхтич Юрья отмѣчен: оставлен на Москвѣ.
    Февраля въ 27 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные люди измѣнника Івашковы братья Выговского полковники Васка да Юшка да Илюшка Выговъские; а по государеве грамоте тѣ ссылные люди измѣнника Івашковы братьяи Выговъские Васка да Юшка да Илюшка посланы іс Тоболска па Лѣну в томъ же во 168-м году.
    Ѳевраля въ 28 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ, выходецъ крымский полоняник Литовские земьли Барского повѣту шляхтичь Васка, во крещениі Івашко, Витовской; і по государево грамоте тот выходецъ Васка Витовской посланъ іс Тоболска в Томской город и томъ же во 168-м году.
    Маия въ 24 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные литовские люди шляхта Юрья Гаврилов сын Свирловъ, Микулай Лаврентьев сын Петровской, Буслав сын Салтанов, Петръ Янов сын Юрьевъ; а по государеве грамоте сосланы они іс Тоболска в Томской город. — Тое ж присылки ссылные ж люди шляхта Семен Ондрѣевъ сынъ Подборской, Самойло Григорьевъ сынъ Дацковской, Ігнат Лазарев сынъ Детковской; а по государеве грамоте посланы они іс Тоболска в Кузнецкой острог. — Тое ж присылки ссылные ж люди шляхта Мартын Семенов сын Шаплинской, Степан Данилова сын Вершицкой, Михаило Юзовъ сынъ Чижевскиі, Степан Ондрѣевъ сын Сколкулской; а по государеве грамоте посланы они іс Тоболска вь Енисѣйской острог. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди шляхта Юрья Христопов сын Купа, нѣмцы: каптинармус Ян Ѳронцов сынъ Шукта, Андрѣй Эндрикь Шихтин; а по государеве грамоте тѣ ссылные люди всѣ посланы іс Тоболска на Красной Яр в прошлом же во 168-м  году.
    Июля въ 27 де по государево грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссыльные ж люди с тюменским атаманом казачьимъ с-Ываном Некрасовым шляхта: Христозовко Святцкиі с сыном Пашкою, Езубко Тяпильской с сыномъ Стенкою, Янко Дуброва; а по государеве грамоте посланы тѣ ссылные люди всѣ іс Тоболска в Красноярской острог, а государева служба велено им служить в конных казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди шляхта: Михалко Тапильской, Ерошка Чаховъ, Янка Александров; а по государеве грамоте посланы тѣ ссылные люди шляхта іс Тоболска в Кузнецкой острог, а государева служба велено им служить в конных казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди шляхта: Юрка Тросницкой, Самошка Тимкѣевъ, Александръко Макрицкой; а по государево грамоте посланы тѣ ссылные люди іс Тоболска в Томской город, а государева служба велено им служить в конных казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди шляхта Микулайко Глуховской, Казимерко Шимков, Микулайко Зубрицкой, Петрушка Романовской; а по государеве грамоте посланы тѣ ссылные люди іс Тоболска въ Енисѣйской острог, а государева служба велено им служить в литовскомъ списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди челядники Данилко Збицкиі, Пашко Козловской, Янка Котовской, Пашко Хмельницкой, Стенка Ѳорошковъской, Хриштопка Стабровъского челядники: Стенка Шмонин, Карпунка Рыкунёнокъ, Стенка Устрата, Ондрюшка Михаилов; а по государево грамоте посланы тѣ ссылные люди іс Тоболска на Лѣну въ Якуцкой острогъ в пѣшие казаки.
    В прошлом во 169-м году октября въ 6 де по государеве ц. и в. к. Алексѣя Михайловича, всеа в. і м. і б. Р. с., грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ з жилцомъ с Семеном Нестеровым да с енисѣйскимъ сыномъ боярскимъ з Дмитреемъ Ѳирсовымъ Ивашко Нечайко да брат ево Юрка; а по государеве грамоте Ивашко Нечайко з братомъ Юркою посажены в Тоболску в тюрму до указу великих государей.
    Декабря въ 30 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ с тобольским сыномъ боярскимъ с Семеном Выходцовымъ ссылные полские и литовские люди и татарова 58 человѣкъ, а в Тоболъску по указу великих государей боярину и воеводе князю Ивану Андрѣевичю Хилкову велено их розобрать и быть в Тоболску в службе, в какую пригодатца, а досталныхъ розослать в розные сибирские городы. Казимер Манкѣевич, Оѳонасей Чернцов, Зенов Костючковъ, Мишка Савелков, Кондрашко Савченко, Лаврик Ромацкой; а по указу великих государей по разсмотренью боярина і воеводы князя Івана Ондрѣвича Хилкова велено тѣмъ ссылным людем государева служба служить в Тоболску в Пѣшихъ казаках. — Тое ж присылки, ссылные ж полские и литовские люди: Казимер Морже, Іван Есинскиі, Ондрѣй Шибовской, Степан Новицкой, Ян Рачицкиі; а по указу великих государей посланы ис Тоболска тѣ ссылные люди в Мангазѣю, а государева служба велено имь служитъ в пѣших казаках. — Тое ж црисылки ссылные люди: хорунжей Велериян Неловицкиі, Янъ Занецкиі, Матвѣй Карпиевъ, Яковъ Дашкѣев, Ѳедор Гаврилов, Ермол Осѣев, челядникь Семен Волошанинов; а по указу великих государей посланы ис Тоболска тѣ ссылные люди в Томской, а государева служба велено служить хорунжему Велерияну в литовском списке в казаках, а Яну Занецкому с товарищи в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж полские и литовские люди шляхта: Павел Орловской, Янъ Красилской, Северин Быцкѣевич, Матвѣй Скугир, Самойло Берозовской; а по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Кузнецкой острог, а государева служба велено имъ служить в литовскомъ списке в казаках. - Тоѣ ж присылки ссылные ж полские и литовские люди шляхта: Григорей Венкѣевич, Янь Нырский, Ерей Соболинской, Гаврило Снарской, Самойла Кирша, Яков Жеховской, Матвѣй Лешицкой, Іван Манцѣевич, Павел Станкѣевич, Янко Жуховской; а по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Красноярской острог, а государева служба велено имъ служить в литовском списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж полские и литовские люди Петръ Кошенской, Казимер Диолтовской, Ѳедор Коплѣевич, Степан Янковской, Еронимъ Скоробогацкой, Матвѣй Корговской, Станислав Дубровской, Янъ Елонской, Михаило Елецъ, Микулай Березовской; а по государеве грамоте посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди въ Енисѣйской острогъ, а государева служба велено им служить в литовском списке в казаках. - Тоѣ ж присылки ссылные ж полские и литовские люди Янъ Селеховской, Преконъ Черниговской, Ваилей Игнатов, Иванъ Степанов, Ондрѣй Манскѣевич; а по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в-Ылимской острог, а государева служба велено им служить в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж полские и литовские люди шляхта: Якупъ Невицкий, Янъ Клачковской, Алексѣй Ѳедоровъ, Адамъ Тусаковской, Раѳаило Грановской, Владислав Беровской, Хриштопъ Салтан, татаровя: Мухарѣйко Мусанов, Ивашко Юзовской, Давыдко Александров; а по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди на Лѣну въ Якуцкой острог, а государева служба велено имъ служить в пѣших казаках.
    Генваря въ 4 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные полские и литовские и немецкие люди 58 человѣкъ с тобольскими служилыми людми с Ондрюшкою Неупокоевым с товарищи, а в Тоболску боярину і воеводе князю Івану Андрѣевичю Хилкову тѣхъ полскихъ и литовских і немецких людей велено розобрать і написать в государеву службу, хто в какую пригодятда, и оклады имъ государева жалованья денегъ н хлѣба и соли велено учинить по своему разсмотренью; а кому из нихъ ссылныхъ людей в чемъ быть в Тоболску, и тѣмъ велено быть в Тоболску, а досталных велено послать в сибирские далные городи. Шляхта: Казимер Ацѣевич, Энъ Дрегов, Эрнистъ Хендръ, Констан Кутановской, Александрикъ Скорчинскиі, Роборть Лалысъ, Янъ Кенин, Микулай Эрман; и по указу великих государей тѣмъ ссылным людем Казимеру и Эну и Эрнисту велено быть в Тоболску в конных казаках, а Кости(ану?) и Александрику и Роборту и Микулаю и Яну Кенину в пѣших казаках. — Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские и немецкие люди Счасной Едеевич, Эрикъ Андерсонъ, Матьяшъ Журовской, Казимер Тумкѣевъ, драгуны: Ондрюшка Зеленовской, Войте Ясоволской; и по указу великих государей посланы ис Тоболска тѣ ссылные люди на Тару, а государева служба служить имъ велено Счасному в литовском списке, а Эрику Андерсону с товарищи в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные полские и литовские люди: капрал Павел Тригор, челядники Мартынко Каспоров, Александрикъ Керсницкиі, Казимерко Вишинский; а по указу великих государей посланы ис Тоболска тѣ ссылные люди капрал и чслядники в Сургутъ, а государева служба велено им служить в пъших казакахъ. — Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди: ротмистръ Ян Невѣровский, Зыгмонтъ Вьюцѣевич, Янъ Шпеер, Станислав Смолѣевич, Юрья Александровичъ, Микулай Масалской; и по указу великих государей посланы тѣ ссылные люди в Томской, а государева служба велено им служить: ротмистру Яну в детех боярских, а Степану Невѣровскому с товарищи в литовском списке в казаках. — Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди Самойло Ботвинской, Самойло Жаба, райтар Индрикь Путковской; и по указу великих государей посланы тѣ ссылные люди в Кузнецкой острогь, а государева служба велено имъ служить в литовскомъ списке в казаках. — Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди: Дянгил Андерсон, Васка Марковской; и по указу великих государей посланы тѣ ссылные люди ис Тоболска в Мангазею, а государева служба велено им служить в Мангазѣе в пших каза(ка)х. — Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди: Ян Пекутцкой, Самойло Шедскиі, Самойло Тороковской; и по указу великихъ государей посланы они ис Тоболска въ Енисейской острогъ, а государева служба велено имъ служить в литовском списке в казаках. - Тое ж присылки ссылной человѣкъ Ѳедор Княжицкиі; и по указу великих государей послан онъ ис Тоболска в Красноярской острогь, а государева служба велено ему служить в литовскомъ списке в казаках. — Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди драгуны Микулай Жабинскиі, Адам Кромший, Ян Бочинский, челядники Петрушка Срыневской, Степашка Малишковский, Матюшка Павловичъ; и по указу великихъ государей посланы ис Тоболска тѣ ссылные люди в Нарымской острогъ, а государева служба велено имъ служить в пѣших казаках.-Тоѣ ж присылки ссылные ж полские и литовские люди Сенка Лебедкой з женою Анюткою, Казимерко Крыженевский; и по указу великих государей посланы они ис Тоболска на Лѣну въ Якуцкой острогь, а государева служба велено имъ служить в пѣших казаках. — По той же государеве грамоте не довезены ссылные ж люди: райтар Томас Брукъ, немчин Янъ Кар, драгун Мартьшъ Бултович; а в росписи, какова под государевою грамотою отмѣчены тѣ ссыльные люди Томас Брукъ, Ян Каръ с Москвы не посланы, а драгун Мартъяшъ Бултович по скаске пристава тоболского пятидесятника Ондрюшки Неупокоева, что он  Мартьяш Бултович, ѣдучи с Москвы, на Верхотурье умер.
    Того ж числа по государеве грамоте присланы с Москвы ссылные полские и литовские люди до Верхотурья ис Казани с казанскимъ приставом с стрелецким головою з Дмитреем Быкановым, а с Верхотурья тѣ ссылные люди присланы в Тоболескъ с верхотурскимъ сыном боярскимъ с-Ываном Коряковым, шляхта: Пашка Слиговский з женою, Юрка Петрежицкий з женою да с сыном Лучкою да с челядницею; а по государеве грамоте велено им Пашке и Юрке государева служба служить в Тоболску в литовском списке в казаках. — Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди мещане Ѳедка Степанов з женою Улькою да з дочерью дѣвкою Матренкою да с сыном Куземкою да с Сенкою, Оксенко Осипов с женою Натальицею, Левонко Іванов з женою Марьицею да з дочерми с Натальицею да с Марьицею да челяд(ни)кь Васка, Дениско Ливонов з женою Овдотьицею да з дочерью Катеринкою, Матюшка Мартынов з женою Дарьнцею да с сыномъ Івашком, Ѳедка Бороновской з женою Ѳедоркою да з дѣтми с Куземкою да с Панкою да з дочерью Оринкою; и по государеве грамоте велено Ѳедке Степанову с товарищи быть в Тоболску в насаде. Савкина жена Людинского з детми сама четверта, да сверхъ государевы грамоты и московские росписи обьявилса в Тоболску муж еѣ Савка; и по указу великих государей велено Савке быть в Тоболску в посаде. — Тое ж присылки ссылной человѣкъ Казимерко Стенка з женою Палашкою да с сыномъ Венедихтком да з дочерью Крестинкою, а по верхотурской отписке сын ево Казимерковъ Венедихтко в Казане умер; а по государеве грамоте велено ему Казимерку быть в Тоболску в посаде, і в прошлом во 169-м году Казнмерко Стенка объявился в Тоболску в денежномъ воровствѣ и ис Тоболска тот Казимерко сослан в-Ылимской острогь в пашню. — Стенка Семенов з женою Оксиньицею, Івашко Тереженка з женою Ненилкою с сыном Оничкою; а по государеве грамоте велено ему быть в Тоболску в посиде, і в прошлом ж во 169-м году Стенка і Ивашко объявилися в Тоболску в денежномъ воровствѣ і ис Тоболска посланы они в-Ылимской острогь в пашню. — Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди князь Ероним Дебровский, Адам Чаплич, Мартын Зубовской, Микулай Гержанъ, Александръ Бобровской; и по государеве грамоте посланы ис Тоболска тѣ ссылные люди князь Ероним с товарыщы в Красноярской острогь, а государеву службу велено имъ служить в конных казаках. - Тое ж присылкп ссылные ж полские и литовские люди шляхта: Хриштоп Даинаров, Михаило Добышынскиі, Павелъ Юшковской, Микулай Малиновской; а по государеве грамоте посланы они Хриштоп с товарищи ис Тоболска в Мангазею в пѣшие казаки. — Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди шляхта: Юрка Хотимьской, Хриштопко Ѳедоров, Александръ Валекметла, черкашенин Юрка Павлов, а по государеве грамоте тѣ ссылные люди посланы ис Тоболска на Лѣну въ Якуцкой острогь, а государеву службу велено им. служить Юрке Хотимскому и Хриштопу и Александру в литовском списке в конных казаках, а черкашенину Юрке велено быть в пѣших казаках. -Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди шлахта: Охтовинко Терпято, Степан Бугушевич, Хриштопъ Гринтевской, Казимер Обрамов, Александръ Ятъковской, челядникъ Янка Осташков; и по государеве грамоте посланы тѣ ссылные люди іс Тобольска на Лѣну в-Ылимской острог, а государеву службу велено имь Охтовинку с товарыщи служить в литовском списке в конных казаках, а челяднику Янке велено быть в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди  іноземьцы оршанцы, которые бежали из Астрахани, шляхта: Степан Крюковской, Янко Брянской, Парѳен Ширяевъ, Оѳонасей Новогородецъ, Карпъ Кунчѣев, Леонтей Павлов, Иван Городецкой, Осипъ Карась, Микулай Коловено; и по государеве грамоте посланы тѣ ссылные люди іс Тоболска в Томской, а государеву службу велено им служить Степану Крюковскому с товарищи в Томьском в литовскомъ списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди шляхта Микиѳорко Княжнин, Степан Христоѳоров, Юрка Вербиловской; і по государеве грамоте посланы тѣ ссылные люди іс  Тоболска в К'узнецкой острог, а государеву службу  волено им служить в литовском списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж полские и литовские люди шляхта: Михаило Конюшевской, Адамъ Марсукѣев, Лаврин Васильев, Кирило Ларионовской, Ондрѣй Ореховской, Александрько Бокшенской, Ромашка Сагайдыкъ; а по государеве грамоте посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди въ Енисѣйской острог в литовской списокъ в казаки. — Тоѣ ж присылки шляхтич Иван Григорьев в Тоболску умер.
    Того ж числа по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ с ним же Иваномъ Коряковым ссылные ж полские и литовские люди шляхта: Еѳтиѳѣй Руковича, Григорей Грушнинской; а по указу великих государей велено имъ быть в Тоболску и государева служба служить в конныхъ казаках. — Тоѣ ж присылки ссылной человѣкъ шляхтичь Домник Обухович; и по указу великих государей посланъ он Домник іс Тоболска на Тару, а государева служба велено ему служить в литовскомъ списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди: Юрьи Янкин, Станислав Дубровской; і по указу великих государей посланы они ис Тоболска в Томской, а государева служба велено им служить в литовском списке в казакахъ. — Тоѣ ж присылки ссылные ж полские і литовские люди: Андрѣй .Іазицкой, Григорей Островской, Демьян Дубровской; і по указу великих государей посланы ис Тоболска тѣ сеылные люди в Кузнецкой острог, а государева служба велено имъ служить в литовскомъ списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные полские і литовские люди: Ондреян Новскотцкой, Микулай Сидоров; і по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди въ Енисѣйской острог, а государева служба велено имъ служить в литовском списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные люди: Велешъ Телемыцкий, Самоило Коренгда; і но указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Красноярской острог, а государева служба велено имъ служить в литовскомъ списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылной человѣкь Семен Вигура; і по отписке с Верхотурья столника и воеводы Ивана Камынина тот Семенъ Вигура в Казани умер.
    Марта въ 8 де по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ з березовскимъ казаком с Миткою Лабутиным с товарыщи іноземецъ ІОрье Сербенин, а в Тоболску ему Юрью велено давать корму на мѣсяцъ по 7 рублей с полтиною.
    Марта въ 21 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные ж полские и литовские люди с сургуцкимъ казачьимъ головою с Михаиломъ Селиным, а по указу великих государей по разсмотренью боярина и воеводы князя Ивана Андреевича Хилкова которым ссылнымъ литовскимъ людемъ доведетца быть в Тоболску, і тѣмъ велено быть в Тоболску в службе, въ какой пригодятца, а досталных велено послать в сибирские далные городы, гдѣ пригоже. Шляхтич Иван Бышусковской, челядники шляхтича Матвѣя Тихоновецкого — Ян Черлагов, Степан Граголской, шляхтича Анкудовича Мартын Шукта, шляхтича Грузовского Янка Павловской, шляхтича Бакницкова Станислав Карасѣевичъ, шляхтича Станкѣевича Варѳоломѣй Гудовской; и по указу великих государей нелено им быть в Тоболску и государева служба велено имъ служить шляхтичю в конных казаках, а челядником в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылной ж человѣкъ шляхтич Богдан Миткѣев; а по указу великих государей послан он іс Тоболска на Тару, а государева служба велено ему служить в литовскомъ списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди челядники шляхтича Юрья Анкудовича Симан Стаклицкой, Александръ Алковской; і по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Мангазѣю, а государева служба велено имъ служить в пѣшихъ казаках. — Тоѣ ж присылки ссылной человѣкъ Ян Скирмонтъ; и по указу великих государей послан он іс Тоболска въ Енисѣйской острог, а государева служба велено ему служить в литовьскомъ списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди: Войтех Годимирский, Базелей Уницкой; і по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Кузнецкой острог, а государева служба велено имъ служить в литовскомъ списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди челядники шляхтича Гандѣевича Яска Петровъ, Станислав Тавров, шляхтича Радловича Войтех Култановской, шляхтича Адама Станкѣевича Петръ Островской; и по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в-Ылимской острог, а государева служба велено имъ служить в пѣших казаках.
    Того ж числа по государеве грамоте прислан с Москвы в Тоболескъ с Михаиломъ же Селиным с товарыщи ссылной же человѣкъ витепской шляхтич Александрько Завацкой; і по указу великих государей велено ему быть в Тоболску, а государева служба служить в конныхъ казаках. — Тоѣ ж присылки ссылной человѣкъ Хемьского повѣту шляхтич Томашъ Шелковской; и по указу великих государей послан он іс Тоболска въ Яъуцкой острог, а государева служба велено ему служить в литовскомъ списке в казаках.
    Марта въ 24 де по государеве грамоте присланъ с Москвы в Тоболескъ с тоболским коннымъ казаком съ Якушкомъ Чорнцовымъ с товарыщи черкаской полковникъ Криса; а по государеве грамоте послан он Криса іс Тоболска въ Енисѣйской острог.
    Марта въ 26 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ с тоболскимъ казачьимъ атаманомъ с Ондрѣем Булдаковым литовские люди оршанские шляхта: Гришка Каменской, Янко да Мишка. Ждановичи; і по указу великих государей посланы тѣ ссылные люди іс Тоболска на Лѣну въ Якуцкой острог, а государева служба велено имъ служить в литовскомъ списке в казаках.
    Маия въ 16 де по государеве грамоте прислали с Москвы в Тоболескъ ссылные полские люди: гусарского строю Станислав Прусѣевич, райтары Абрамъ Герѳъ, Степан Масло; и по указу великих государей велено имъ быть в Тоболску и государева служба служить в конных казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди казаки Ян Минакъ, Лукъянъ Цыбулда, Янка Венгрикъ, да бронные мастеры поляки: Мартынко Левонтьев з женою Аринкою да з детми з дѣвкою Манкою да с Палашкою, Куска Мартыновъ з женою Анюткою да з дочерью Оѳимьицею да с шурином Онимимкомъ; и по указу великих государей велено тѣмъ казакомъ і броннымъ мастером быть в Тоболску, а государева служба велено имъ служить в пѣших казаках. - Тоѣ ж присылки ссылные ж полские люди райтарского строю прапорщикь Сиѳар Марту, райтары: Микулай Ярославский, Андрѣй Богданов; і по указу великих государей тѣ ссылные прапорщик и райтары посланы іс- Тоболска на Тару, а государева служба велено им служить в литовскимъ списке в казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди райтары Ян Ширманть, Янъ Камилскиі, Самул Агустновичь, шляхтич Павел Люля; и но указу великих государей посланы тѣ ссылные люди іс Тоболска въ Енисѣйской острог, а государева служба велено имь служить в литовскомъ списке в казаках. - Тоѣ ж присылки ссылные ж полские люди казаки Ян Макаревич, Ѳетка Малковской, Гришка Янковский; і по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Мангазѣю, а государева служба велено имъ служить в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж полские люди казаки Еснинского челядникъ Самулъ Евгнавскиі, Пашка Нечецкий, Микулайко Яншкетцкий, Янка Ивановской; и по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Сургутъ, а государева служба велено им служить в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж полские люди казаки Богдан Молява, Ѳетка Жировской, Мартынко Журавской; і по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Нарымской острог, а государева служба велено им служить в пѣших казакахъ. — Тоѣ ж присылки ссылной же Смоленского уѣзду попъ Елисѣй; а по государеве грамоте послан тот попъ Елисѣй іс Тоболска на Вологду к Маркелу архиепископу вологоцкому і белоозерскому под начал в нынешнем во 170-м году. — Тоѣ ж присылки против государевы грамоты ссылные ж полские люди не довезены в Тоболескъ: райтарского строю прапорщикъ Юръи Эрготь, капрал Ѳрыдрыгъ Дрел, райтарского строю Алняд Ѳлигор, Юрья Машкотцкой, Андрѣй Янкѣевич; а по скаске сургуцково казачья головы Михаила Селина, что тѣ ссылные полские люди с Москвы с нимъ Михаилом не посланы.
    Июня въ 15 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ ссылные полские и литовские і немецкие люди с тоболскимъ новокрещеного списку с казаком с Микиткою Карагановым с товарищи: витепской шляхтич Ян Янушковской, нѣмцы Швецкие земли Ирик Юрьев, Ерейка Марцовъ, полские люди Васка Васковской, Войцех Крашевский, челядники Ондрюшка Пяткѣевич, Станиславко Беленовский, Янко Сталковский; і по указу великих государей велено тѣм ссылным людем быть в Тоболску, а государева служба служить шляхтичю Яну в детехъ боярских, а нѣмцам і полскім людем и челядником в пѣших казаках, — Тоѣ ж присылки ссылные ж полские люди: Гаврилко Григорьевъ, Васка Юрьевъ, Морошка Степановъ; і по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди на Тару, а государева служба велено имъ служить в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди драгуны Петрушка Дементьев, Петрушка Лаврентьев, Юрка Збрюшнев, челядники Павликъ Андрѣевский, Александрикъ Ганедицкий; и по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди въ Енисѣйской острог, а государева служба велено им служить в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди: Микулайко Захаревский, Ивашко Веселовский, Карпикъ Зуевский, Юшка Раевской; і по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Томской город, а государева служба велено имъ служить в пѣшихъ казакахъ. - Тоѣ ж присылки ссылные ж люди Мишка Темецкий, Куземка Лукашевский; и по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Красноярской острог, и государева служба велено имъ служить в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди Стенка Маневский, Хриштопко Велчицкий, Ивашко Семеновъ, Павликъ Лазовский; и по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди на Лѣну въ Якуцкой острог, а государева служба велено имъ служить в пѣших казаках. — Тоѣ ж присылки ссылные ж люди: Ромашка Михаиловъ, Ивашко Кузмицкий; и по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди в Сургутъ, а государева служба велено имъ служить в пѣших казаках.
    Того ж числа по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ с Микиткою ж Карагановым с товарыщи полякъ Онисимко Ивановъ да немьчин Януско Маеров; и по указу великих государей посланы іс Тоболска тѣ ссылные люди въ Енисѣйской острог, а въ Енисѣском велено немчину быть в службе, а поляку Онисимку в пашне быть.
    Июня въ 17 де по государеве грамоте присланы с Москвы в Тоболескъ іноземцы с тоболским сыном боярским с Савою Жемотиным Ивашко Максимов да мирогородецъ черкашенин Митюшка Дубровченок; а по государеве грамоте велено тѣмъ ссылным іноземцомъ государева служба служить в Тоболску в пѣших казаках.
    По склейкам: діакъ Герасимъ Головнинъ. Діакъ Семенъ Румянцовъ.
    На оборотѣ послѣдняго столбца: справилъ Матюшка Сумороцковъ.
    На 59 листахъ.
                                                                              -------                
    Появленіе настоящихъ росписей вызвано царскими указами отъ 24 іюля и 23 августа 169 года: «выписать хто имены и какихъ чиновъ польскіе и литовскіе взятые начальные и рядовые служилые и всякихъ чиновъ люди и въ которые Сибирскіе городы со 162-го по нынѣшней по 169-й и нынѣняго 169-го году Розрядные присылки изъ Сибирскаго приказу сосланы и хто имены изъ тѣхъ польскихъ и литовскихъ ссыльныхъ людей живы и которые померли или сбѣжали въ которыхъ годѣхъ». Нужны были эти росписи въ виду предстоявшаго размѣна плѣнныхъ съ поляками. — Въ семъ же столбцѣ имѣются подобныя же отписки съ росписями ссыльныхъ 162-170 гг. изъ городовъ: Томска, Пелыми, Тюмени, Тары и Сургута; изъ остроговъ: Кузнецкаго, Красноярскаго, Нарымскаго, Енисейскаго и Якутскаго. Выписываю нѣкоторыя извѣстія отсюда въ дополненіе къ напечатаннымъ выше: 1) домниканъ Дудинъ, сосланный на Тару, тамъ крестился (см. выше стр. 53, строки 21-22 сверху); 2) всѣхъ «домникановъ и бернадынъ» 163 г. іюня 7 «по памяти изъ Казанскаго дворца  за приписью дьяка Ѳедора Грибоѣдова велено изъ Казани послать въ Сибирскіе городы»; посланы 20 іюля въ Тобольскъ, корму оставленнымъ вь Тобольскѣ велено давать по 4 денги на день человѣку (стр. 53); 3) 167 г. апрѣля въ 23 де по указу великого государя и по памяти изъ Розряда за приписью дьяка Григорья Богданова присланы изъ Казанскаго дворца въ Сибирской приказъ въ ссылку въ Сибирь въ Тобольскъ на вѣчное житье бѣлорусскій попъ Власъ, да запорожской порутчикъ.., казачьи сотники, черкасы и др. (стр. 60); 4) іюля 22 по памяти изъ приказа великаго княжества Литовскаго присланъ въ Сибирской приказъ ксенза Тишкѣевъ въ ссылку въ далніе Сибирскіе города; и тотъ ксенза посланъ съ Москвы въ Сибирь на Лѣну вь Якуцкой острогъ іюля въ 22 день 167 г. (стр. 61); 5) августа 16 по памяти изъ Розряда за приписью дьяка Григорья Богданова въ Казанскій дворецъ пасланъ съ Москвы въ Сибиръ въ Нарымскій острогь польскіе земли езувитъ Андрѣй Ковачинского, а государева жалованья поденного корму велено ему давать по 8 денегъ, и того падъ нимъ волѣно смотрить и беречь накрѣпко, чтобъ онъ никуды не ушелъ, а къ Москвѣ ево и ни въ которые городы безъ указу великаго государя отпускать не велѣно; а государева грамота объ немъ въ Марымской острогъ послана 12 сентября 168 года (стр. 61); и 6) 169 г. февраля 9 по памяти изъ Розряда дьяка Василія Брехова посланъ въ Сибирь въ Тобольскъ Смоленскаго уѣзда попъ Елисѣй въ измѣнномъ дѣлѣ, а государева жалованья ему велѣно давать поденного корму, чѣмъ ему мочно сыту бытъ (стр. 43 и 71).
    3. - Память приказа Лифляндскихъ дѣлъ о литовскихъ плѣнныхъ, взятыхъ подъ Брясловлемъ и посланныхъ въ Тобольскъ. 1661 г. апрѣля 2.
    Лѣта 7169-го апрѣля въ 2 де. По государеву цареву і великого князя Алексѣя Михаиловича всеа великия і малыя и бѣлыя Росиі самодержца, указу боярину князю Алексѣю Никитичю Трубецкому да дьяком Григорью Протопопову да Никите Юдину. В нынешнем во 169-м году октября въ де писал к великому государю царю і великому князю Алексѣю Михаловичю, всеа великия и малыя і бѣлыя Росиі самодержцу, из царевичева Дмитреева города думной дворянин і воевода Аѳонасей Лаврентьевич Ордин-Нащокин и прислал литовскихъ полоняников, которые взяты на бою под Брясловлемъ в местечке Видах в нынешнем во 169-м году порутчика Эбра Горта Нагеля да прапорщика Юрья Геронта да челядников их Симона Ланинского, Яна Розмысевича, Миколая Кормолѣева. И ныне тѣ полоняники били челом великому государю царю і великому князю Алексѣю Михаиловичю, всеа великия и малыя в бѣлыя Росиі самодержцу, чтоб векиі государь пожаловал их, велѣл им быть в службе. I великий государь царь і великий князь Алексѣі Михаиловичь, всеа великия и малыя і бѣлыя Росиі самодержецъ, нолоняников Эбра Горта Нагеля да Юрья Геронта пожаловал, велѣл имъ быть в началных же людех и послать их с челядники их на свою великого государя службу в Тоболескъ; а своего государева жалованья месячного корму указал великиі государь учинить им и давать и Тоболске против их братьі началных людей, а в службе по них ручался поморской земли торговой иноземецъ Андрѣй Артемьевъ и скаска у него в том в приказ Лиѳлинские земли взята. И тѣ началные люди Эбръ Гортъ Нагель да Юрья Геронтъ с челядники посланы в Сибирской приказ к тебѣ боярину ко князю Алексѣю Никитичю і к вамъ діаком к Григорью и к Никите приказу Лиѳлянские земли с подьячимъ с Васильем Берестовым. А государева жалованья поденного корму. как они были за приставом, дано ис приказу Лиѳлянские земли марта до 1-го числа нынешняго 169-го году по 2 алтына, челядником их по 8 денег челоьѣку на день; а как они свобожены, и им государева жалованья поденного и мѣсячного корму не учинено і в приказ ничего не дано. И по государеву цареву і великого князя Алексѣя Михаиловича, всеа великия и малый и бѣлыя Росиі самодержца, указу боярину князю Алекеѣю Никитичю Трубецкому да дьяком Григорью Протопопову ды Никите Юдину учинити о том по указу великого государя.
    По склейкам: діакъ Денис Савлуков.
    Помѣта: приказал боярин князь Алексѣй Никитичь Трубецкой дослать их в Тоболескъ и кормъ давати до ссылки на Москвѣ и в дороге против памяти.
    Изъ росписи, посланной изъ Сибирскаго приказа въ 169 году.
    Апрѣля въ 2 день по памяти ис приказу Лифланские земли за прприписью дьяка Дениса Савлукова посланы и Сибирь в Тоболескъ литовские полоняники, которые взяты на бою под Брясловлем, порутчикъ Эбръ Гортъ Нагеля да прапорщикъ Юрьі Геронтъ да челядники их Симонко Лапинской, Ян Размысевичь, Миколай Кормолѣсв. А по государеву имянному указу велѣно им Эбру и Юрью быть в Тобольску Эбру в полуполковниках, а Жрбю в маерах у рейтарского и у салдацкого учиния начальными людьми у в полуполковниках, а Юрью в маеорах и государева жалованья помѣсечного корму велено им давать полуполковнику по 16 рублев, а маеору по 15 рублевъ на мѣсяцъ.
    [Сергѣй Ал. Бѣлокуровъ.  Изъ духовной жизни московскаго общества XVII в. Москва. 1902 [1903]. С. 39-75; Приложенія V. О лицахъ, сосланныхъ въ Тобольскъ за 1654-1662 гг. // Бѣлокуровъ С. А.  Юрiй Крижаничъ въ Россiи. (По новымъ документамъ). Москва. 1901. С. 48, 70; Приложенія V. О лицахъ, сосланныхъ в Тобольскъ за 1654-1662 гг. [Дейст. Члена С. А. Бѣлокурова.  Юрій Крижаничъ в Россіи.] // Чтения в Императорском обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете. Кн. 3 (206). Москва. 1903. С. 48, 70.]

    KAMIEŃSKI Adam, herbu Ślepowron, z przydomkiem Dłużyk, lub Dłużek, rodem z Białorusi, dokąd rodzina ta przyszła z ziemi Dobrzyńskiej, pamiętuikarz w. XVII, postać w literaturze nieznana, niemniej jednak ciekawa; skreśłił bowiem pamiętniczek swego pobytu kilkoletniego i przygód na Syberyi. Podczas walk Aleksego Michajłowicza z Polską, w bitwie nad rzeczką Basią (między Czausumi a Orazą) w r. 1660, był K. wzięty do niewoli i zaprowadzony, wraz z innymi jeńcami, na Syberyę, gdzie półpiąta roku przebywał, widocznie wcielony do oddziału eksploratorów zbrojnych tych ziem odległych a wówczas ostatecznie jeszcze niepodbitych. Po powrocie napisał krótki pamiętnik, opowiadający o ziemiach i ludach widzianych. Porównywając jego relacyę ze spostrzeżeniami i sprawozdaniami późniejszych podróżników, zwiedzających te wielkie przestrzenie północno-wschodniej Azyl, widzimy prawdę zupełuą, jeżeli gdzie niekiedy spaczoną to bezwiednie z powodu naiwności i łatwowierności podróżnika lub błędów przepisywaczy. Niema tam ładnego tła w opowieści, wcale niekunsztownej; opowiadanie proste, zbyt lakoniczne, niemniej ciekawe, bo podróżnik docierał na północy do oceanu Lodowatego i starał się być wiarogodnym opowiadaczem. Jest on poprzednikiem Beniowskiego, Karola Chojeckiego, Kopcia, Ciecierskiego, którzy dopiero w drugiej połowie, bądź ku końcowi XVIII w., zwiedzali te kraje i zostawili o nich wspomnienia piśmienne. Tytuł pamiętnika K-ego tak brzmi: „Dyaryusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc”. Zamiłowanie prawdy widocznie było w nim wielkie, gdyż zamyka swą relacyę następnemi słowy: „Ten mój dyaryusz, napisany przeze mnie, nicej niema fałszywego, ale com widział memi oczyma, tom wyraził, na co się ręką moją podpisuję”. Autor Dyaryusza, po kilku latach wrócony do m. Moskwy, spotkał tam poselstwo Rzplitej, na którego czele stał Jan Gniński, wojewoda chełmiński, który wiele przyczynił się do tego, że K. był „rekuperowany”. Po powrocie, prawdopodobnie dla tegoż wojewody, Wielkopolanina, skreślił  ten pamiętniczek, który w odpisach dwa stulecia był ukryty i dopiero około r. 1870 ks. Aleks. Maryański odnalazł w Wielkopolsce, w Gembicach, w bibliotece ówczesnego proboszcza Piotra Kuszyńskiego, w rękopiśmiennem „Silva rer.”, kopię rzeczonego pamiętnika K-ego. Kopia, sporządzona w epoce saskiej, była zapewne już nie pierwszym odpisem, w wielu ustępach błędnie odczytana. Ten odnaleziony odpis drukował ks. Aleks. Maryański, w r. 1874 (Poznań), w piśmie zbiorowem p. t. „Warta”. Błędy i przekształcone wyrazy i nazwiska, utrudniają w wielu ustępach zrozumienie. Jest to najdawniejszy opis ziem syberyjskich w jęz. polskim. Współczesny mu pamiętnik ks. Jędrzeja Kawęczyńskiego, S. J., który również kraje te zwiedzał - ujęty w Nowogródku litewskim przez wojska Aleksego Michajłowioza, d. 6 września r. 1655 - zaginął, a przynajmniej dotąd nieodszukany. Jędrzej Kawęczyński, herbu Ostoja, dziesięć lat przebył „in latomias Sibericas”, wrócił do Europy na instancyę komissarzy Rzpltej, traktujących o pokój, prawdopodobnie jednocześnie z K-ini Dołżykiem, wprędce po powrocie, w Nieświeżu, zmarł 29 stycznia r. 1667, jak twierdzi Rostówski w swej pracy p. t. „Lituaniarum Soc. J. Historarum provincialium par prima” (Wilno 1768).
    M. D.
    [Wielka encyklopedya powszechna ilustrowana. T. XXXIII-XXXIV. Warszawa. 1903. S. 558-560.]

    MARYAŃSKI Aleksander, ks. współczes. brat Witalisa (ob.) ur. 24 lut. 1845 r. w Gniewkowie. Nauki teologiczne odbywał w ssminaryum pozn., poczem był kapelanem w zakładzie naukowym ks. Koźmiana i u Sercanek, z którymi, po ich wydaleniu przez rząd pruski, przeniósł się do Lwowa. Po 20 latach znojnej pracy, wobec nadwątlonego zdrowia powrócił do w. ks. Poznańskiego, nie mogąc jednak z powodu zdrowia pełnić obowiązków kapłańskich poświęcił się całkowicie pracy naukowej. Ks. M. jest jednym z wybitniejszych uczonych w zakresie dziejów politycznych i klnych Polski. Umiłowawszy pracę naukową na tem polu całą duszą napisał wiele rozpraw, artykułów, a także wydał sporo nieznanych rękopisów, opracowując je odpowiednio. Prace jego pomieszczały różne czasopisma m. i. „Dzień. Pozn.”, „Warta”, „Przegląd Kościelny”, a także „Gazeta Kościelna” i „Lud” w Lwowie, gdzie też r. 1874-1878 redagował pismo Bonus Pastor. Pisał zazwyczaj bezimiennie podznaczając swoje prace: L. Gn., B. J K., Ks. M. S.. Z prac oryginalnych wymienić należy: Czasy Nerona w XIX w. Lwów 1878; Wspomnienie o Słucku. Poznań 1878; Materyały do historii czci Matki B. w Polsce. 1883; Róża złota, fragment historyczny. Lwów 1800; Krsywdy Kła pod berłem ros. Lwów 1878; Materyały do dziejów upadku Unii w dyec. Chełmskiej. Poznań 1878; Gody weselne w Sielcu. Gniezno 1910. M. dokonał nowego wydania Kazań ks. P. Skargi we Lwowie 1882-1884. Z przedruków i opracowań rękopismów znamienitsze sa: Dyaryusz więzienia moskiewskiego Adama Kamieńskiego Dłużyka z rękop. XVII w. Poznań 1874; Matka Bolesna.... ks. Przemysława Domieshowskiego przeora Cystersów Mogilskich. Poznań 1872 i w. i. (Por. W. E. I. t. 45-46, str. 541).
    [Podręczna encyklopedya kościelna. T. XXV і XXVI. Warszawa-Kraków. 1911. S. 322.]

                                                             DOPOLNIENIA
                                                             do Tomu – 1-go
    str. 606. Adam Dłużyk Kamieński, wsięty w r. 1657 do niewoli, opisał w pamiętniku północną Azję.
    Ppamiętnik wyd. w księżce zbior. „Warta”. (Poznań, 1874).
    [Korbut G.  Literatura Polska od początków do powstania styczniowego. Ksiażka podręczna informacyjna dla studjujących naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa рolskiego. Т. ІІ. Od wieku XVIII do r. 1820. [Dopelnienia do tomu I-go] Warszawa-Lublin-Lódź. 1918. S. 485, 510.]

    KAMIEŃSKI Adam, szlachcic polski r przydomkiem Dłużyk, rodem z Białorusi, wzięty do niewoli podczas walk z Moskwą 1660 r. i zapędzony wraz z innemi jeńcami na Syberję, napisał po powrocie krótki pamiętniczek („Diarjusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc”). Pamiętnik ten, będący najstarszym polskim opisem Syberji, wydał w 1874 r. ks. A. Marjański.
    [Maliszewski E., Olszewicz B.  Podręzny słownik geograficzny ze szczególem uwzględnieniem Polski jej spraw i interesów. T. I. Warszawa. MCMXXV. S- 35.]

    KAMIEŃSKI Adam, szlachcic polski z przydomkiem Dłużyk, rodem z Białorusi; zesłany w 1660 r. na Syberję, napisał krótki pamiętnik („Diarjusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc”), który jest najstarszym polskim opisem Syberii.
    /Ilustrowana encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego. T. 2. Warszawa. 1927. S. 824./

                                                VIII.  OKRES JANA KAZIMIERZA.
    333. Kamieński-Dłużyk Adam. Djarjusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc. W piśmie zbiór.: „Warta” (1874) pod red. ks. Al. Marjańskiego, s. 378-388.
    [Najstarszy polski opis Syberji z lat 1660-65].
[Maliszewski E.  Bibljografja pamiętników polskich i Polski dotyczących (druki i rękopisy).  Warszawa. 1928. S. 48.]

                                 Od pierwszych śladów polskości do wojny światowej
    ...„Djarjusz” Adama Kamienieckiego Dłużyka, jenca wojennogo, jest jednym z najciekawszych i najcenniejszych opisów Syberji z XVII wieku. Pędzony w łańcuchach wraz z 400 towarzyszami dotarł aż nad Amur. Wylicza cały szereg nazwisk panów polskich, którzy zginęli w drodye od trudów, głodu i chłodu.
    W. Sieroszewski
    [Polacy na Syberii. Szkic historyczny. Warszawa. 1928. S. 8.]

                                                                    ROZDZIAŁ  III
                                    OD BATOREGO DO WIELKIEJ WOJNY PÓŁNOCNIE
                                               — Przygody Adama Kamieńskiego Dłyżyka —
    Podczas najazdu wojsk Aleksego Michajłowicza na Litwę został porwany z Nowogródka dnia 6 września 1655 r. i wywieziony na Syberię jezuita Jędrzej Kaweczyński, herbu Ostoja, który miał zostawić własnoręczne pamiętniki, a w nich opisane, ile tam wycierpiał i jak po 10-letniem wygnaniu wrócił do ojczyzny na wstawiennictwo komisarzy rządu Rzeczypospolitej. Ks. Kaweczyński umarł w Nieświeżu w 1667 r. .Pamiętniki nie są niestety znane, a cała wiadomość opiera się na tradycji literackiej.1
    Dochował się na szczęście i został ogłoszony jedyny narazie polski pamiętnik syberyjski z tego okresu, potwierdzający pośrednio i bezpośrednio wiadomości źródeł rosyjskich o pierwszej masowej fali wygnańców polskich na Syberji w wieku XVII. Stawia on nas na gruncie faktów, i dlatego, lubu pod względem literackim skromnej wartości, stanowi przecież pierwszorzędne źródło historyczne do dziejów polsko-syberyjskich.
    Autor pamiętnika, Adam Kamieński Dłużyk,2 dostał się, do niewoli 20 października 1657 r., gdy „z kniaziem Jurgim Dułhorukim pod Basią między Uchłami była potrzeba”. Jeńców różnie rozdono. Kamieńskiego „wraz z pięcią czeladzi” przeznaczono Andrzejowi Onofrojewiczowi. Była im wielka bieda, w której ratowali ich mieszczanie mohylewscy. W styczniu wywieziono jeńców do Moskwy: 400 ludzi i 200 dział. Tam znałazło się na jednej kwaterze dwunastu: on, panąwie Czyż, Widawski siostrzeniec Czarnieckiego, Ostrowski, Babranicki, Strzyżewski, Łozowski, Kaczanowski, Busmen, Jachowicz, Zdanowiczów dwóch... Zkolei okutych w kajdany popędzono dalej na wschód. Szli na Jarosław Wielki nad Wołgą do Wulogdy, potem na Ustiug Wielki, Kajgorodek do Solwyczegodska, który trzyma „kupiec Strogan z carskiego przywileju”, gdzie w warzelniach było „mnóstwo naszych niewolników, ale się z nimi widzieć nie wolno; ryby tam jedzą z kwasem lub jagodami zamiast chleba”... W dalszej drodze szli na Solikamsk, gdzie „także nasi niewolnicy, a najwięcej kozacy ukraińscy w wielkiej nędzy”...
    Przekroczywszy wysokie gory, przybyli do Oponczyna, który był pierszem miastem sybirskiem „w kraju chlebnym i rybnym”. Na Tiumeń dostali się, „w Kwietną Niedzielę* do Tobolska, gdzie podzielono ich na partje. Niektórych posłano do Tary. „Tam naszych jest gwałt, ale się zawsze bić muszą z Kałmukami białymi i wielką biedę cierpią. Jam tam nie był — pisze, — ale widywałem się z naszymi, którzy przyjeżdżali do Tobolska dla poratowania chlebnego i pieniężnego”... Z powodu pobytu w Tobolsku Kamieński wspomina Jermaka i pisze o jego utonięciu w Irtyszu. Opowiada też, iż w okolicy Tobolska mieszkają Tatarzy i ci «na popis co miesiąc muszą być gotowi, a to dla buntów naszych”... Po pewnym czasie wysłano niewolników z Tobolska do różnych miejscowości: Surgutu, Brzozowa (Berezowa), Naryma, Kiecka, Tomska, a „nas czleka 30 na na rzekę” Lenę do Jukut”...
    Po drodze przypatrywał się koczującym Ostjakom, którzy żywią się rybą i ptactwem i jadają, „jakieś bedłki, któremi się upajają”. Zimę spędzili w Jenisejsku. Potem w 1659 r. wyprawiono ich do Itymu, gdzie mieszkają Tunguzi, „których mowa poszła na francuską”... O Tunguzach wiele opowiada, że mają stada jeleni (renów) po 1000 sztuk, że biegają nartami „nakształt sani, tylko że wąskie a długie”, że odprawiają „pogrzeby przez zostawianie umarłych na cedrach i sosnach”; opisuje także ich obyczaje myśliwskie. Gdy przyszli do Itymu, wojewoda itymski przysłał do nich „Polaka Brzozowskiego, który tam dawno mieszkał”... I było im dobrze, bo kazał im „trzymać się polskiego zwyczaju”, gdy będzie głód; nasi tedy „uderzyli po baranach, kurach, prosiętach”... Odzież w tych stronach droga i wyroby; „komarów i muchów wielka moc”. Wojewoda i żona byli Polakom łaskawi, bo «sam był więźniem w Polsce lat kilka u Imci P. Połubińskiego”.
    Wysłani w dalszą drogę, przybyli nad Lenę, gdzie „ostrowy bardzo piękne, góry i drzewa cedrowe i zwierza gwałt”. W Witimie utonął Paweł Chmielewski, towarzysz z pod chorągwi Czarnieckiego. Od rzeki Ołekmy mieszkali „Jakuty poganie, sami psom podobni, konie jedzą jako psi, nad Leną mieszkają... tam się rzecz żadna me narodzi, bo ziemia nie taje więcej nad łokieć”, Zatrzymano ich w jakimś ostrożku nad Leną, gdzie rząd pobiera od ludności sobole. Z tego „wojewoda jakucki ma takie dochody, jakich trudno wypowiedzieć; ale się im nie nadają: albo umrze, albo w głowę zajdzie; z tych tam posyłają, którzy bez nosa, nic dobrego, giną z duszą i ciałem”... Za pomysł bujnej fantazji Kamieńskiego trzeba uważać opowiadanie o rybie „kałuska”, którą tam jakoby poławiają, a „której wzdłuż sążni 16”...
    W dałszej wędrówce zesłańcy nasi „naszli na Gilaków, którzy jeżdżą na niedźwiedziach, lud dziki, białogłowy bardzo gładkie i wysokie, mają kolce w spodniej wardze, chleba nie jedzą”. Spotkali się; także z Czukczami, wysokimi i brodatymi. W dalekich tych ziemiach zginęło polskich łudzi 35 różnych i znaczniejszych, jak „pan Horoszko, pan Tomasz Stołkowski, pan Krysztof Sułtan, pan Maniewski etc.”. Ciężkie to były czasy. „było tej biedy - pisze Kamieński - lat półczwarta, żeśmy się po puszczach, po rzekach, po morzu włóczyli, mało co zażywając chleba oprócz zwierza i ryby, a chust białych i znaku nie mieliśmy oprócz skór jelenich; krom nieba i ziemi niceśmy nie widzieli”...
    Po odbyciu tych podróży przybyli psami do Żygańska, gdzie od wojewody otrzymali wiadomość, że na wiosnę mają iść na Amur. Kamieńskiemu dano setnikostwo, a Chocimskiemu atamaństwo, ale postanowienia to uległo zmianie. Wrócono ich na nowy rozkaz „do Jakut”, gdzie „niektórzy brali służbę carską i chrzcili się”, ale Kamieński „wolał czekać okazji do Moskwy”, co też na nastąpiło. Gdy z Polski przybyli do cara posłowie: Gniński, Brzostowski i inni, Kamieński został wypuszczony z niewoli, głównie za staraniem Gnińskiego, wojewody chełmińskiego. Po powrocie wpadł na szczęśłiwą myśl spisania swoich przygód, o czem wyraża się: „Ten mój diarjusz napisany przezemnie nic nie ma fałszywego, ale com widział memi oczyma, tom wyraził, na co się ręku moja podpisuje” ...
   Treściwy pamiętnik Kamieńskiegu mimo kilku bałamuctw, zapewne mimowolnych lub podanych z zusłychu, zawiera rzeczy prawdziwe. Droga, która, go zawleczono na najdalszy Wschód, to główny trakt, którym pątowały następnie różne pokolenia Polaków. Opisy obyczajów tubylców są dobrze i dokładnie spostrzeżone. Dla nas najcenniejsze są jednak wzmianki o innych zesłańcach, których tak wielu przebywało w różnych miejscowościach na Syberji, a niektórzy odmienili już wtedy wiarę i stawali się całkowicie Sybirakami.
    Pamiętano o nich w Polsce i starano się o ich powrót. W paktach Andruszowskich z 1667 roku artykuł XI zastrzegu wymianę i powrót więźniów z obu stron w oznaczonych terminach, „a z Sybiru i sumych dalszych sibirskich horodów zebrani być mają do uwolnienia w roku albo jak można będzie najśpieszniej”.3
----------
    1 Ks. Hieronim Kajsiewicz w żywocie bł. Andrzeja Boboli (Paryż 1854) podaje tę wiadomość za jezuitą Stanisławem Rostowskim, historykiem prowincji litewskiej swego zakunu, a za Kajsiewiczem powtarza ją Z. Librowicz (op. cit.), Poszykiwania moje za rękopisem były bezskuteczne.
    2 Dyaryusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc, spisany przez Аdama Каmieńskiego Dłyżyka (wydany przez ks. A. Maryańskiego z jakijś Silva rerum w Poznańskiem, w księdze zbiorowej Warta, ofiarowanej ks. Franciszkowi Bażyńskiemu, Poznań 1874; tekst często błędnie odczytany).
    3 Por. Pakta Andruszowskie, odpis z Metryki Koronnej 206 foljo 646 (Pamiętniki historyczne, wyd. Leopold Hubrt, Warszawa 1861, t. I, str. 113).
    [Michał Janik.  Dzieje Polaków na Syberii. Kraków. 1928. S. 35, 38-41.]

                                                                   B. Prozaicy
    32. Adam Kamieński Dłużyk
    Wsięty w r. 1657 w bitwie „pod Basią” z kniaziem Dołhorukim do niewoli, wywieziony na Syberję Wschodnią, opisał po powrocie do Ojczyzny swoje przygody Syberyjskie, kraj i obyczaje tubylców.
    Pamiętnik jego p.t. „Diarjusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc” ogł. w księżce zbiorowej p.t. „Warta”. (Poznań, 1874).
    Janik:  Dzieje Polaków na Syberji. Kraków. 1928, str. 38-41.
    [Korbut G.  Literatura polska od początków do powstania styczniowego. Ksiażka podręczna informacyjna dla studjujocych naukowo dzieje rozwoju piśmiennictwa Polskiego. T. I. Od wieku X do końca XVII. (2-е wydanie powiekszone). Warszawa. 1929. S. 536-537.]

    KAMIEŃSKI, 1 Adam z przydomkiem Dłużyk, szlachcic polski z Litwy wzięty do niewoli przez Moskali w 1660 i zapędzony na Syberję, napisał po powrocie do kraju krótki „Diarjusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc”, wydany w 1874 przez ks. A. Marjańskiego. Jest to najstarszy polski opis Syberji.
    [Wielka ilustrawana encyklopedja powszechna. T. VII. Kraków. 1930. S. 150.]

    KAMIEŃSKI Adam Dłużyk, * na Białej Rusi, jeden z pierwszych Polaków na Syberji; wzięty do niewoli 20. X. 1657 r. w bitwie pod Basią między Orszą a Czausami w walce z Kniaziem Jurgim Dołhorukim, wcielony został do oddziałów zbrojnych eksploratorów niepodbitych ziem Syberji; w oddziałach tych pozostając przez cztery i pół roku, docierał aż do morza Lodowatego; po powrocie z wygnania napisał „Djarjusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc”, który opublikował ks. Marjański w księdze zbiorowej Warta, Poznań, 1874.; jest to najstarszy polski opis Syberji, podający szczegóły o Gilakoch, Jakutach, Czukczach. Pamiętnik współczesnego Kamieńskiemu zesłańca, ks. Kawenczyńskiego, zaginął.
    Gutenberg — Janik — Maliszewski Olszewicz — Orgelbrand Suplement — Polacy, Pierwsi w syberyjskiej niewoli, Ruch, Literaaki 1876 r. Nr. 28 p. 32 — Wielka Encyklopedja.
    [Zieliński S.  Mały słownik pionierów polskich kolonjalnych i morskich. Podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratory, emigrańci-pamiętnikarze, działacze i pisarze migracyjni. Warszawa. 1933. S. 201- 202.]

    KAWECZYŃSKI Jędrzej, ks. T. J., 29. І. 1667 w Nieświeżu; jeden z pierwszych, znanych w historji Polaków, . który wywiezieni byli na Sybir; wzięty do niewoli 6.VIII. 1854 w Nowogródku, pozostawał 10 lat na wygnaniu, zwiedzając Syberję i wrócił prawdopodobnie z Adamem Kamieńskim; K. napisał według Kajsiewicza pamiętnik, który zaginał.
    Kajsiewicz Hier. ks.: Życiorys Andrzeja Boboli, Paryż 1854. — Janik. — Polacy, Pierwsi, w syberyjskiej niewoli, Ruch Katolicki. 1876, Nr. 28, p. 32. — Rostworowski: Lituanicarum S J. historiam provincionalium pars primo, Wilno I768. - Wielka Encyklopedja (w życiorysie Kamieńskiego-Dłużyka).
    [Zieliński S.  Mały słownik pionierów polskich kolonjalnych i morskich. Podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratory, emigrańci-pamiętnikarze, działacze i pisarze migracyjni. Warszawa. 1933. S. 208- 209.]


    Władysław Pobóg-Malinowski
                                                        POLACY  NA  SYBERII
    Związki Polski z Syberią ną wyjątkowych rozwijały sią szlakach, pozostają też w płaszczyźnie wyjątkowych myśli i uczuć. Ilekroć mówimy o tych „kresach świata", zawsze myśl nasza zwiąże się z zagadnieniem niewoli, z koliskiem naszego narodowego nieszczęścia. Od połowy wieku XVIII wegetowało przecież i umierało tutaj w znacznej swojej części każde pokolenie polskie: do niedawna jeszcze dla tych wszystkich, którzy pracą swoją, walką czy ofiarą tworzyli treść istotną życia narodowego w niewoli, Sybir był etapem prawie nieuniknionym. Tragizm dziejów porozbiorowych, rzucając cień głęboki dokoła, zasłania przed nami i tutaj dalsze perspektywy, — łącząc bowiem Polskę z Syberią za punkt wyjścia bierzemy jeśli nie insurekcję Kościuszkowską, to w najlepszym razie Konfederację Barską. Tymczasem najdawniejsze znane nam ślady polskie na Syberii prowadzą nas daleko wstecz — do pierwszej połowy w. XIII.
    Z polecenia papieża Innocentego IV franciszkanin a Włoch z pochodzenia Jan de Piano Carpino w czasie od wiosny 1245 do lata 1247 r. odbył wyjątkowo trudną i niebezpieczną podróż z Lionu do stolicy chana mongolskiego (Sira-Ordy), położonej wówczas w pobliżu południowych stoków Gór Jabłonnych (po buriacku Jdbleni Duban, około 400 km na wschód od jeziora Bajkalskiego). Jedynym towarzyszem Włocha był zakonnik z klasztoru franciszkańskiego we Wrocławiu Benedykt Polak, który w kilka lat potem (1252), jako gwardian franciszkanów w Krakowie, pozywany był na świadka cudu św. Stanisława. Poselstwo to, wyprawione w dobie Lignicy, a popierane także i przez książąt polskich Bolesława Wstydliwego i Konrada Mazowieckiego, miało na celu przedstawić chanowi propozycje pokoju, nakłonić go jeśli już nie do przyjęcia wiary chrześcijańskiej, to przynajmniej do poniechania dalszych napadów na kraje chrześcijańskie, — jednocześnie zaś zbadać miało waranki życia Tatarów, oświetlić prawa ich, religią i obyczaje, ocenić ich militarną silę. Rezultatem szczęśliwie zakończonej wyprawy był obszerny rękopis Jana de Piano Carpino. Benedykt Polak ograniczył się do złożenia na dworze papieskim cennego w swych szczegółach sprawozdania ustnego, utrwalonego w pergaminach z XIV w., przechowywanych w bibliote-kacha narodowych w Wiedniu i w Paryżu1.
    Po tym pierwszym ogniwie dalsze tworzyć się zaczęły dopiero po trzech wiekach, wyrastają bowiem — i to coraz liczniej, w formie coraz jaskrawszej — od drugiej połowy XVI stulecia, w wyniku zatargów zbrojnych ówczesnej Rzeczypospolitej z carstwem moskiewskim. Każdy najazd wojsk moskiewskich na ziemie polskie połączony był z porywaniem i wywożeniem ludności polskiej, wielu Polaków dostawało się do niewoli moskiewskiej w tej czy innej wyprawie i „potrzebie". Sprawa jeńców i ich wymiany jest jednym z bardzo częstych momentów, ówczesnej korespondencji dyplomatycznej polsko-moskiewskiej2; rozejm zawarty w Andruszowie (31.1.1667) przewidywał np., że jeńcy „z Sybiru i samych dalszych sybir-skich horodów zebrani być mają do uwolnienia w roku albo jak można będzie najśpieszniej". Nie wszyscy jednak wracać mogli do ojczystych zagród; wielu nieszczęśliwych w głębi Moskwy i na jej kresach dalekich pozostawało do śmierci.
    Jeńców zmuszali Moskale do rozmaitych robót — osadzali np. na roli, tworząc często liczne kolonie polskie i podnosząc przez to własną kulturę rolną. Adam Kamieński-Dłużyk3, autor jednego z nielicznych w tym zakresie pamiętników, w r. 1657 Wędrując na Sybir, stwierdza np., że w Solwyczegodsku, w warzelniach soli kupców Stroganowych, — „mnóstwo naszych niewolników, ale sią z nimi widzieć nie wolno". „Podczas ostatniej wojny" — stwierdzają w tymże XVII w. udający sią przez Moskwę do Chin jezuici francuscy4 — „Moskale Polakom zabrali wielu poddanych, których posądzali na zarosłych gruntach między Wołgą i Moskwą stolicą i które teraz są najlepsze w całym państwie rosyjskim". Oczywiście, takie „warzelnie soli" i „zarosłe grunta", spotkać można było w niejednej połaci Rosji na przestrzeni 150—200 lat — od czasów Batorego; nie będziemy jednak badali tutaj tej sprawy. Osadzanie na roli było tylko jedną z form wyzyskiwania jeńców-Polaków; w stopniu wcale nie mniejszym stosowano przymus służby w szeregach wojskowych. Podbój Syberii, rozpoczęty przez Moskwę w czasie wojen ze Stefanem Batorym, trwał przez całe XVII stulecie; tu więc, na te ciągle posuwające się na północ i wschód kresy państwa, wysyła Moskwa jeńców Polaków, których gromady rosną z ciągłych w tym wieku wojen z Rzpltą, aby bez reszty prawie wtłaczać ich do szeregów kozackich, do drużyn, wysyłanych na podbój coraz to nowych obszarów lub też utrzymywanych tam w celu umocnienia panowania moskiewskiego. Maksimów5 stwierdza, że jeńcy polscy, wysyłani na Sybir wraz z „moskiewskimi strzelcami od najdawniejszych czasów", służyć musieli w szeregach kozackich; J. St. Bystroń6 — w ślad za szeregiem historyków polskich — daje wyraz przekonaniu, że pierwszych jeńców Polaków wysyłano na Sybir za czasów Batorego. Według niesprawdzonej legendy jeden z nich, prawdopodobnie uczestnik pierwszej wojny króla Stefana o Inflanty, uciekł z niewoli moskiewskiej jeszcze dalej na wschód i nad Irtyszem, w grodzie warownym, w pobliżu dzisiejszego Tobolska, sekretarzował ostatniemu chanowi sybirskiemu Kuczumowi. Źródła rosyjskie stwierdzają zgodnie, że nieliczna wprawdzie, bo tylko kilkuset ludzi Ucząca drużyna sławnego Jermaka, zdobywcy zachodniej Syberii (1581 — 1585), składała się z kozaków dońskich, Tatarów, Niemców i „Litwinów"; roczniki syberyjskie „litewskich ludzi" widzą już w r. 1584. Biorąc pod uwagę ustrój Rzeczypospolitej i ówczesne słownictwo moskiewskie, mamy wszelkie podstawy owych „Litwinów" w części przynajmniej uznać za Polaków; tych samych „litewskich ludzi" — przedstawicieli rycerstwa Rzpltej — spotykało się w szeregach śpieszących Jermakowi na pomoc drużyn Bołchowskiego i Głuchowa oraz jego następców — Mansurowa i Kolcowa-Massalskiego. Z burzliwych czasów Samozwańców wyrastają nowe i zupełnie już wyraźne ogniwa w stosunkach polsko-syberyjskich; „kresy świata", zaledwie .w swej zachodniej części do carstwa moskiewskiego dołączone, już w r. 1592 stają się nie tyle miejscem, co po prostu narzędziem kary i zemsty; w ślad za pierwszymi rosyjskimi ofiarami (oskarżeni o zabójstwo carewicza Dymitra, później przeciwnicy Borysa Godunowa i in.) idą — obok jeńców — Polacy, tak czy inaczej związani z dziejami Moskwy w tym przełomowym dla niej okresie. Maryna Mniszchówna pokutuje podobno nad granicą sybirską; istnieją mgliste co prawda ślady wędrówki Polaków i Polek z jej orszaku jeszcze dalej na wschód. Wacław Dyamentowski w Dyaryuszu swoim7 w maju 1608 r. notuje: „Bala, Węgrzyna, Berezańskiego i czwartego, który się do Polski przedarła wysłano na Sybir" — „Za sprawą" kniazia Fiedora Mstisławskiego. Z niespokojnych tych czasów pochodził zapewne i ów nieznany z nazwiska Polak, o którym Librowicz, opierając się na kronikach syberyjskich, mówi, że w r. 1616 zapuszczał się w głąb Buchary na czele małej drużyny syberyjskiej. Z biegiem ląt — z późniejszych zatargów zbrojnych Rzpltej z Moskwą, rosną zastępy jeńców syberyjskich. Wspominany już tutaj Kamieński-Dłużyk, idąc na wschód daleki, spotyka często wcześniej przygnanych tu rodaków; o Tarze pisze np.: „naszych tam jest gwałt, ale się zawsze bić muszą z Kałmukami białymi i wielką biedę cierpią"; Tatarzy w okolicach Tobolska według jego słów „na popis co miesiąc muszą być gotowi, a to dla buntów naszych". Jeńców, po zawleczeniu na wschód, zmuszano do przyjmowania prawosławia i „służby carskiej"; niektórym — chyba niezbyt licznym — powierzano stanowiska administracyjne, bezwzględna większość iść musiała do wojska; niejednemu od razu nadawano tu stopnie „atamanów" i „setników", większość jednak tonęła w obcej masie kozackiej, chociaż co prawda zdarzały się wypadki tworzenia większych oddziałów polskich — „rot" i „pułków"; świadczy o tym wymownie „prikaz" cara Aleksego Michajłowicza, który w r. 1646 obronę Tobolska przed Kałmukami powierzał oddziałowi, złożonemu wyłącznie z jeńców polsko-litewskich; Librowicz8, powołując się na „rękopiśmienny zabytek tobolski" (Obsadnoj Ukazatiel), stwierdza, że Tobolsk ocalenie swe zawdzięcza takiemu właśnie hufcowi polskiemu, występującemu pod polskim wodzem. Źródłem nieocenionym do poznania warunków bytowania polskiego na Sybirze w tym okresie jest pamiętnik Kamieńskiego-Dłużyka. W partii jego było 400 zakutych w kajdany towarzyszy nieszczęścia; w Tobolsku rozbito ich na kilka grup i skierowano do różnych osiedli nad Obią — do Tomska, Naryma, Surgutu i dalekiego na północy Bieriezowa; pamiętnikarz, wymieniając towarzyszy swych (Stołkowskiego, Chmielewskiego, Sołtana, Chocimskiego, Horoszkę, Maniewskiego) — wędrując — prowadzi nas poprzez Jenisjejsk, kraj Tunguzów, nad rzekę Lenę i Olekmę, później — dalej na północ i wschód — do kraju Czukczów — do Żygańska; zginęło w tej ciężkiej przeprawie 35 towarzyszy pamiętnikarza; „było tej biedy lat pół czwarta" — stwierdza — „żeśmy się po puszczach, po rzekach, po morzu włóczyli, mało zażywając chleba oprócz zwierza i ryby, a chust białych i znaku nie mieliśmy, oprócz skór jelenich". Z Żygańska, położonego o tysiąc kilometrów na północ od Jakucka, skierować miano ich nad Amur, ostatecznie jednak poszli „do Jakut", gdzie „niektórzy brali służbę carską i chrzcili się", inni — a między nimi i autor pamiętnika — woleli poczekać „okazji do Moskwy"; niebawem, dzięki zabiegom przyjaciół, a w związku z pobytem poselstwa polskiego w Moskwie, udało się jemu i innym wolność odzyskać i do kraju wrócić, gdzie też wszystko, co „widział swymi oczyma", na papierze dla następnych pokoleń utrwalił.
    Pamiętnik Kamieńskiego-Dłużyka — obok ciekawego opisu współczesnej Syberii — zawiera sporą garść nazwisk i cennych szczegółów polskich, skonfrontowany zaś z dokumentami rosyjskimi — pozwala nam ustalić, niejedną prawdę; ale ani diariusz ten, ani źródła rosyjsko-syberyjskie nie są tak bogate, by na ich podstawie odtworzyć można było w całości obraz, kształtujący się w ciągu wieku — w miarę coraz liczniejszego gromadzenia jeńców polskich na ziemiach sybirskich. Bardzo mało wiemy o roli wybitniejszych jednostek, a przecież temperament żołnierski Polaka, znacznie wyższy stopień kultury i inteligencji ułatwiał niejednemu wysuwanie się na czoło masy strzelecko-kozackiej w okresie nieustannego podboju coraz to nowych obszarów, w epoce bohaterskich wypraw, śmiałych napadów, pionierskich wysiłków pierwszych kolonizatorów, z początku nad brzegami Tobola i Omy, później Jenisjeja, Leny i nawet Amuru. Czyny ich jednak w olbrzymiej większości wypadków zatarły się w pamięci, zamarły, zlały się lub pomieszały gruntownie z elementem kozacko-sybirskim we wspomnieniach, dumach, pieśniach...
********
   1 Zob. Polski Słownik Biograficzny Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1935, tom I, str. 424 — 425. Z. Librowicz w pracy swej Polacy na Syberii (Kraków 1884) mylnie Jana de Piano Carpino uważa za Polaka.
    2 Zob. Pierepiska mieżdu Rossijeju i Polszeju po 1700 god, sostawlennaja po dipłomaticzeskim bumagam uprawlajuszczym moskowskim archiwom kollegiiinostrannych diel N. N. Bantyszem-Kamienskim (okres 1447—1700), Moskwa 1862.
    3 Zob. Dyaryusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc, spisany przez Adama Kamieńskiego-Dłużyka, ogłoszony przez ks. A. Maryańskiego w księdze zbiorowej Warta. Poznań 1874.
    4 Zob. Podróż do różnych krajów Europy i Azji przez misjonariu-szy S. J. w r. 1690 odprawione, przekład ks. R. Ładomskiego. Warszawa 1791.
    5 Zob. S. W. Maksimów, Sibir' i Katorga, Petersburg 1900, str. 327.
    6 Zob. J. St. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI—XVIII, str. 119—120.
    7 Zob. Polska a Moskwa w pierwszej polowie wieku XVII. Zbiór materiałów do historii stosunków polsko-rosyjskich za Zygmunta III, wydał Aleksander Hirschberg. Lwów 1901, str. 131.
    8 Zob. Zygmunta Librowicz, Polacy na Syberii, Kraków 1884, str. 33.
    [Przeględ współczesny. T. LXVI. Nr. 195 (lipiec). Warszawa. 1938. S. 104-108.]

    DŁUŻYK KAMIEŃSKI Adam (w. XVII), jeniec polski na Syberii, pamiętnikarz. Wzięty do niewoli w bitwie nad rzeką Basią (18 X 1660), przykuty do działa, więziony był podczas zimy w Mohylewie, gdzie uniknął śmierci głodowej dzięki litości mieszczan mohylewskich. W Moskwie przeznaczony do służby na Syberii, zakuty wraz z dwoma Zdanowiczami, odbywał długą podróż drogą wodną północną, przez Jarosław, Wołogdę, wodami Dźwiny, Kamy, Tury, przez Solwyczegodzk, Solikamsk, Wierchoturje, szlakiem Irtyszu, Obi i Keti. W Tobolsku rozdzielono jeńców i wysłano ich partiami do różnych miast. D. z towarzyszami (»człeka 30-tu«) wysłani zostali do Jakucka. Płynąc, podziwiali rzeki »bardzo wielkie i straszne, jakich u nas w Polsce nie masz«, skały i katarakty, ubiory i zwyczaje ludów sybirskich, niesłychane bogactwo dziewiczej przyrody. Zimowali w bogatym Jenisejsku. Prezentowano tych żołnierzy Czarnieckiego Tunguzom jako jeńców hosudara, »który ziemię ich wziął i króia«, co budziło współczucie i płacz kobiet, wspominających własne dzieci, wzięte do Moskwy. Utrudzeni przeładowywaniem statków na progach i działach wodnych, zażywając biedy i głodu, dotarli rzeką Kut do Leny, która ogromem własnym i dopływów (»bardzo wielkich, jakoby Wisła«), grozą urwisk nadbrzeżnych (»szczok«) i prądowin wzbudziła podziw jeńców. Od Jakucka zaczęły się służbowe podróże jeńców polskich, wcielonych do wojska i wyprawionych w dalekie rozjazdy po podbijanych obszarach. Przez Żigańsk przybyli do rzeki Jany, skąd morzem dotarli do rzeki Indigirki, na krańce Azji, których naukowym badaniem zajmą się w dwa wieki później powstańcy polscy. Wysłani nad Amur, w bojach (zapewne z Chińczykami) ponieśli porażkę i z dużymi stratami uszli przez góry »z wielką nędzą, głodem i fatygą« nad Janę. »Było tej biedy lat półczwarta, żeśmy się po puszczach, po rzekach, morzu włóczyli, mało co zażywając chleba, oprócz zwierza i ryby«, bez bielizny »oprócz skór jelenich«. »Krom nieba i ziemi niceśmy nie widzieli«. Wyzwolenie przyszło w chwili krytycznej. Oto w Żigańsku (nad Leną) otrzymali rozkaz nowej wyprawy nad Amur, przy czym D. dostał hramotę carską na setnika, a Chocimski na atamana, gdy nagle przyszło odwołanie i podróż do Moskwy. Przybyli tam nie bez przeszkód i ciężkich prób (przynaglani po drodze do przyjęcia prawosławia i zostania w służbie carskiej). Na koniec w Moskwie zabrało ich do kraju poselstwo polskie (Gniński, wojew. chełmiński, C. P. Brzostowski i in.). Etapy dróg swoich na Syberię D. spisał w krótkim, skąpym w dane faktyczne Diariuszu więzienia moskiewskiego miast i miejsc, który odnaleziono w Wielkopolsce w w. XIX.
    Diariusz D-a znalazł i ogłosił ks. Marjański w książce zbiór. »Warta«, P. 1874; Pypin, Ist. russk. etnografii, IV; prace o Polakach na Syberii Librowicza i Janika.
    Tadeusz Turkowski
    [Polski słownik biograficzny. T. V/2. Źeżyt 22. Kraków. 1939-1946. S. 200.]

    № 183. 1668 (176) г. не ранее мая 23 — не позднее июня 27.* — Отписка сына боярского Воина Якунина в Якутскую приказную избу о причинах задержки сплава строевого леса в Якутск и исполнении своих обязанностей как приказного человека.
    Великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича... (т.) окольничему и воеводе князю Ивану Петровичю Борятинскому сынчишко боярской Воинко Якунин челом бьет.
    В нынешнем во 176-м году майя в 23 день для великого государя служеб изготовлено у меня лесу в Якутцкой к поплаву 48 дерев и раин кочевых и дощеничных и мне, Воинку, майя з 23-го апреля по 18-е число послать было не с ким, служилых людей со мною, только 2 человека, а торговые и промышленые люди и они без указной памяти не емлют, а посылать и наметывать на них на силу мне, и я боюся от них на себя челобитья их, что в памяти посылать мне с ними не указано, а написано прислать с хлебными с приемщики з Баженком Федоровым с товарыши. И я, Воинко, ныне тех 2 дерева кочевых да 2 раины з дакукою и с челобитьем послал с промышленым с Куземкою Ситником да с Максимком Родионовым, привезав к плоту, а достольных дерев и раин, да запащиков** послать мне в Якутцкой не с ким.
    Да апреля ж в 14 день, идучи из Якутцкого, пятидесятники Кузьма Суздольцов да Митька Пономарев сын Хохряков взяли у меня, у Воинка, пана Володьку Боровского да черкашенина Юшку Павлова, а памяти и росписи мне не показали и отписи мне в тех панах не дали ж. И я о том им, пятидесятником, говорил, и паны было меня черкашенин Юшко Павлов да Мишка Жданов и мало не перебили и выбранили. А тот Митька Хохряков в том их воровстве и в озарничестве им потакивал. А только Иван Деревня за меня встречно черкашенину Юшке Павлову говорил — бить де тебе приказного человека, а отпишет де на вас на волок в-Ылимской острог, и везде де великого государя указ по городом у воевод, хотя де вас и в Польшу отпустили, а за воровство тоже де велят повесить, лутчи итти смирнее, по дороге не воровать, не от указу ещо де вы идете к указу. А только б не Иван Деревня, и мне от них быть было изувечену напрасно или убиту б, добре ани и все шибка идут. Да я ж, Воинка, до их приезду пана ж сына боярского Михаила Санатцкого выслал было в город и на дороге блиско города встретеся пятидесятники ево, Михаила Сенатцкого, к себе на судно взяли ж, и в нем, Михаиле, мне отписи не дали ж.
    И против своего наказу я, Воинко, им, Кузьме и Митьке, сказывал и чол им, чтоб ани против своей росписи везли, а лишных иноземских якутцких и тунгуских девок и ребят, и баб, и беглецов руских, лебо у них есть осмотрить, и таких бы людей отдали, чтоб их мне послать в город. И Митька Пономарев осмотрить мне не дал и по моему наказу, каков мне дан [и] з съезжей избы, мне отказал, а сказал, что де у меня свой наказ и еду де по своему наказу, а тебе де да тово судна до осмотру дела нет.
    На л. 70 об. отметка о подаче отписки: 176-го году июня в 27 день подал отписку промышленой человек Куська Микитин Важенин.
    ф. Якутская приказная изба,  ст. № 2129 (453), л. 70.
------------
    * Датируется на основании содержания отписки и отметки о подаче.
    ** Загасчики — заготовляющие запасы; здесь: служилые люди, заготовляющие лес.
    № 217. 1666 (174) г. августа 8. Поручная запись атамана казачьего Михаила Стадухина, атамана казачьего Семена Дежнева, пятидесятника Григория Тотаринова с товарищами по казачьем сыне Дмитрие Алексееве, верстаемом в казачью службу*.
    Се яз, Якутского острогу атаманы казачьи: Михалко Васильев сын Стадухин, Семен Иванов сын Дежнев; пятидесятники казачьи Григорей Иванов сын Тотаринов; десятники казачей: Федор Афанасьев Заплетай, Фома Кондратьев, Сава Денисов, салдаты, рядовые служилые люди: Федор Петров, Ондрей Ортемьев, Богдан Алексеев, Иван Пантелеев сын Мокрошубов, Панфил Федоров Мокрошубов, Василей Игнатьев сын Дураков, Алексей Ермолин Годнев, Алексей Иванов сын Голиков, Михайло Тимофиев сын Булдаков, Иван Яковлев сын, Данило Осипов, Никифор Тимофиев, Оксен Лукьянов Скребыкин, Федот Макаров, Иван Федоров сын Заплетаев, Трофим Амосов, Ждан Власов, Григорей Михайлов Бабов, Завьялака Минин, Михайло Андреев сын Горелой, Степан Максимов сын Аргунов, Моисей Никитин Полянской, Иван Кузмин Суздалев, Тимофей Дедиловец, Левонтей Нестеров Скоробогатой, Григорей Каманской, Павел Самойлов, Важен Иевлев Лютой, Кондратей Родионов Панко, Петр Моисеев Ляпин, Иван Харитонов Котельнин, Максим Аргунов, Левка Лаврентьев Кайгородев, Никита Парфенов, Алексей Самсыгин, Борис Михайлов, Карп Агеев плотник, Иван Гурьев, Никита Кармалин, Иван Дорофиев поручилися есми в Якутцком остроге в съезжую избу по казачье сыне по Митьке Алексееве сыне в том, что быти Дмитрею за нашею порукою в Якутцком остроге в казачье службе и всякая великих государей служба городовая и отъезжая вряд [с] своею братьею с служылыми людьми служить и караулы караулить. А буду где на великих государей службе не збежать и великих государей денежное и хлебное, и соляное жалованье и пороху, и свинцу не снесть, ни пить, ни бражничать, зернью и карты не играть, никаким воровством не воровать. А буде он,  Дмитрей, за   нашею порукого в Якутцком осгроге в службе вряд [с] своею братьею с служилыми людьми великих государей службы служить и караулов караулить не станет или куды послан будет на великих государей // службу и с той службы збежит и великих государей денежное и хлебное жалованье, и соляное, и оружье, и порох, и свинец снесет, или пить и бражничать, и зернью, и карты играть или иным каким воровством воровать — и на нас на порутчиках великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича... (т.) и государя благоверного царевича и великого князя Алексея Алексеевича... (т.) и государя благоверного царевича и великого князя Феодора Алексеевича ...(т.) и государя благоверного царевича и великого князя Симеона Алексеевича...(т.) пеня, а пеня что они, великие государи, укажут и наши порутчиковы головы в ево Дмитреевы головы место. И великих государей денежное и хлебное, и соляное жалованье и ружье, и порох, и свинец, что он, Дмитрей, снесет, все сполна на нас, на порутчиках. И в том мы, порутчики, за своими руками в съезжую избу и поручную запись дали.
    На то послух Яков Григорьев сын Тотаринов.
    Поручную писал Якутцкого острогу площадной подьячей Вахрушко Максимов лета 7174-го году августа в 8 день.
    На лл. 269 об. — 270 об.:
    Рукоприкладства: К сей поручной вместо порутчиков атаманов Михайла Стадухина, Семена Дежнева, десятника Федора да Зеплетая и за себя Пантелейко Мокрошубов руку приложил. К сей поручной записе Гришка Тотаринов руку приложил. Гришка Батов ручал и руку приложил. Вместо Савоськи Тимофеева по его велению Ивашка Артемьев и за себя руку приложил. Гришка Васильев руку приложил. К сей поручной вместо брата своего Микиты по его веленью Макарко руку приложил. К сей поручной поручик Мишка Булдаков руку приложил. К сей поручной вместо Василья Игнатьева да Максима Аргунова, да Микифора Тимофиева, да Алексеева Самсыгина, да Богдана Алексеева, да Микита Парфенов по их веленью служилой человек Исачко Вахромеев сын Александров руку приложил. К сей поручной поручик Гришка Каменский руку приложил**. К сей поручной вместо Пашка Замятовского Гришка Каменский руку приложил**. К сей поручной вместо поручиков Трофимка Омосова, Федота Макарова, Ивана Заплетаева, да Оксена Скребыкина, Данила Осипова, да Ивана Яковлева, да Лукьяна Голекова, да Тимофея Дедилова по их веленью служилой человек Онтонко Андреев и руку приложил. К сей поручной яз Ивашко Мокрошубов ручлся и руку приложил. К сей поручной вместо поручиков Кондратья Родионова да Левонтия Нестерова, да, Карпа Агиева, да Ивана Дорофеева, да Бориса Михайлова, да Афонасья Деревцева, да и за себя Левка Лаврентиев, руку приложил. К сей поручной вместо Ждана Власова по его веленью Микита Кареганов руку приложил. К сей поручной вместо Петра Моисеева да Ивана Харитонова до его ж ведению Герасимко Юрьев руку приложил. К сей поручной вместо Федора Петрова по его веленью Олешка Иванов Короганов руку приложил. К сей поручной вместо служилых людей Фомы Кондратьева, Савы Денисова, Стефана Аргунова, Бажена Ивлева сына Лютово, Моисея Никитина сына Полянсково, Ивана Козмина сына Суздола по их веленью Жданко Королькрв руку приложил. К сей поручной вместо служилого человека Завьялка Калилина по его велению и за себя Мишка Горелов руку приложил. Алешка Годнев ручал и руку приложил. Послух Якутка Григориев Тотаринов руку приложил.
    Помета: Взять к делу.
    ф. Якутская приказная изба, ст. № 2107 (35), лл. 269-270.
------------------------
    * В этом же столбце на лл. 302-303, 310-311 имеется еще 2 поручные записи, относящиеся к 1667 г. (июля 5 и июля 29) — среди поручителей мы находим имя казачьего атамана С. Дежнева.
    ** Русские слова рукоприкладства написаны латинскими буквами.
    [Команский (Каменский) Григорий, якутский казак – 521; 522.]
    [Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии. Сборник документов. Составлен Н. С. Орловой. Москва. 1951. С. 472-473, 521-522, 572.]

                                                PALEOSIBERIAN BIBLIOGRAPHY
                                                    SECTION 1:  GENERAL WORKS
    1:221. Kamieński Dłużyk, Adam. Dyarusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc. [A Diary of Muscovite Captivity, Towns and Settlements]. In: Warta. Collection of Articles. Edited by Rev. A. Maryański. Poznań, 1874.
    The Polish author was taken prisoner by the Russians in 1657 and sent to Siberia. On his way from Moscow to the Lower Amur he observed and made notes on many native customs. He was the first European trave1er to name and describe the Gilyaks, to mention the Yenisei Ostyaks (Kets) and their habit of becoming intoxicated by eating a certain kind of mushroom, and to depict the Chukchees.
    [Roman Jakobson, Gerta Hüttl-Worth, John Fred Beebe.  Paleosiberian peoples and languages a bibliographical guide. New Haven. 1957. S. 31-32.]

    Do sprawy jeńców polskich zob. również... A. Kamieński-Dłużyk, Diariusz więzienia moskiewskiego... s. 378-388.
                                                          Źródła i bibliografia
                                                             C. Opracowania
    Kamieński-Dłużyk A., Diariusz więzienia moskiewskiego miast i miejsc, (Warta, Poznań 1874).
    [Zbigniew Wójcik.  Traktat Andruszowski 1667 roku i jego geneza. Warszawa. S. 173, 264.]