воскресенье, 27 апреля 2014 г.

Толік Індзігірскі. Цярністы шлях Сяргея Новіка. Ч. VІ. Койданава. "Кальвіна". 2013.

    Калыма... Працаваў на лесапавале, у рудніках. Нарэшце прыйшоў дзень, калі зняволенне заканчвалася, Ды марнымі былі спадзяванні на вызваленне. Цяпер выслалі ўжо без суда - трапіў у Аймяконскі раён Якуцкай АССР”. /Марціновіч А.  “Ды праз шыбы разбітыя з волі мне вітанне пахучы шле бэз”. // Народная газета. Мінск. 4 верасня 1994. С. 3./
    Трымаю ў руках арыгінал невялікага апавядання Сяргея Міхайлавіча “Пракажоны”. Гэта - затрыманы крык, “размова з самім сабою” і дзённік. Звычайны вучнёўскі сшытак з пажаўцелымі старонкамі, выцвілай клеткай і атрамантам. Пазначана дата: 4. 11. 1953. Сяргей Міхайлавіч згадвае гісторыю напісання: “4-га лістапада 1953 года галоўны лекар Оймяконскай [Аймяконскай] аб’яднанай бальніцы Уйманава Лідзія Мікалаеўна звярнулася да мяне:
    - Сергей Михайлович! Составьте список на выборы в Верховный Совет СССР, только не включайте того, кто лишен права голоса! - пры гэтых словах яна тыцнула пальцам у мой бок, (Яна яўрэйка, а ў самой муж - вязень-немец). Я адказаў ёй: “Лишен права голоса только я один и поэтому писать списка не буду!” Яна абурылася і сказала: “Я пожалуюсь начальнику!. 3 суседняга кабінета выйшла лекар-неўрапатолаг Паўлава Ліна Андрыянаўна: “Сергей Михайлович! Зайдите в мой кабинет, отдыхайте!” І да Уйманавай: “Я сама доложу! Человек и так обижен судьбою, а вы издеваетесь над ним!”. Пад гэтым уражаннем я напісаў тут жа “Пракажоны”.
    Гэта страшная моцная рэч, якая гаворыць куды больш за сухія факты і лічбы. 3 дазволу аўтара я цытую:
    “Крывею сэрца майго пішу гэтыя радкі. Ніхто, ніколі не даведаецца, колькі выпакутавала яно, колькі ран перанесла! І калі дасюль яшчэ б’ецца - не ведаю, якім цудам, Верце, не верце - як хочаце, мне - усе роўна! Душу не выплюнеш, не пакажаш.
    Жыццё набліжаецца да скону, Ілгаць не думаю, ды і не варта. Лёс жорстка накпіў з мяне. Для сябе я не жыў - жыў для людзей. Для іх я не шкадаваў ні сіл, ні здароўя. І людзі, тыя людзі, якім я прысвяціў усё жыццё, якім аддаў усё, мяне прадалі - прадалі за грошы!
                                                  РАЗМОВА 3 САМІМ САБОЮ
    Зірнулі на цябе вялікія, ясныя, прамяністыя вочы, і ціхім святлом азарылася душа твая.
    - О, мілыя, чароўныя вочы! Які дарагі майму сэрцу бляск ваш!..
    Вар’ят! Хто даў табе права захапляцца імі!..
    Ідыёт! Як ты можаш глядзець на іх, думаць пра іх, любавацца імі, марыць пра іх у бяссонныя ночы?
    Забыў ты, што захапленне - не для цябе, радасць - не для цябе!
    Ты – пракажоны!
    Жыццё тваё прамінула без светлых дзён у барацьбе за шчасце людзей, за свабоду. А для цябе асабіста нічога не засталося: ні шчасця, мі раніцы, ні смеху, ні весялосці. Дык, іх у цябе і не было. А кожнаму ж хочацца хоць кропельку шчасця, але і гэтай кропелькі ў цябе ніколі не было, няма і не будзе.
    Ты – пракажоны!
    Пракажоным цябе назвалі людзі, пракажоным і заставайся!
    Прыслухоўвайся, калі кашчавай рукой пагрукае ў дзверы твая апошняй госця, і з ёю ты сыдзеш у той свет, дзе няма розніцы між добрымі і такімі, як ты, - пракажонымі.
    Час гэты вельмі, вельмі хутка надыдзе.
    Сцісні зубы, ідзі апошняй сцяжынай так жа пакорліва, як прайшоў усё жыццё!
    Не бойся!
    Ніхто не пусціць горкае слязы над апошнім тваім прыстанкам, нікому ты не патрэбны,
    нікчэмны пракажоны”. /Мядзведзева С.  “Я жыў дзеля людзей...” // Чырвоная змена. Мінск. 8-14 чэрвеня 1992. С. 7./
    “Крывёю сэрца майго пішу гэтыя радкі. Ніхто ніколі не даведаецца, колькі выпакутавала яно, колькі ран перанесла! І калі яно дагэтуль яшчэ б’ецца, то не ведаю, якім цудам. Верце не верце – мне ўсё адно! Душу не выплюнеш. не пакажаш. Жыццё набліжаецца да завяршэння. Хлусіць не думаю, ды і навошта?.. Я любіў, люблю і не перастану любіць сваю дарагую радзіму да канца дзён сваіх. І калі любоў да радзімы – злачынства, калі любоў да свайго народа – злачынства, то тады я першы злачынца...
    Лёс зло насмяяўся нада мною. Для сябе я не жыў – жыў для людзей. Для іх я не шкадаваў ні сіл, ні здароўя. І людзі, тыя людзі, якім я прысвяціў сваё жыццё, якім ахвяраваў усё, мяне прадалі. Прадалі за грошы...
    Сыдзі, бо ніхто ніколі не зразумее цябе. Нікога не цікавіць боль душы тваёй. Ты – пракажоны...
    Замкніся ў сабе! Трывай! Пакутуй моўчкі! Тут ніхто і ніколі не зразумее. ды і не захоча зразумець таго, што робіцца ў шматпакутнай душы тваёй. Жыццё тваё прайшло без светлых дзён, у барацьбе за шчасце людзей, за свабоду. А асабіста для цябе нічога не засталося: ні шчасця, ні радасці, ні смеху, ні весялосці. Ды іх у цябе і не было. Але кожнаму хочацца хаця кроплю шчасця, але і гэтай кроплі ў цябе ніколі не было і не будзе. Ты - пракажоны...
    Не чакай радасці, не чакай шчасця. Прыслухоўвайся, калі кашчавай рукой пагрукае ў дзверы твая апошнія госця. І з ёй пойдзеш ты ў той свет, дзе няма розніцы паміж “добрымі” і такімі, як ты, пракажонымі. Гэты час вельмі, вельмі блізка...
    Сцісні зубы і ідзі апошняй сцежкай гэтак жа пакорліва, як прайшоў усё жыццё. Не бойся! Ніхто не прароніць тужлівай слязы над апошнім тваім прытулкам. Нікому ты не патрэбны, нікчэмны, пракажоны...
    Адрынуты, не чакай нічога добрага. Радасць жыцця, шчасце, смех, весялосць – не для цябе...
    Магчыма, гісторыя разбярэ тваю віну альбо невіноўнасць, а той, хто прадаў цябе, зойме месца на лаве падсудных. А пакуль ты пракажоны. Маўчы, працуй, як аўтамат, не думай пра радасць. Мары аб шчасці – яны не для цябе...
    Пракажоным цябе назвалі людзі – пракажоным і заставайся. Каму якая справа, што і ў цябе гарачай любоўю да Радзімы і да людзей б’ецца сэрца. Каму якая справа, што душа твая радуецца поспехам тваёй Радзімы – чулая душа твая. Каму якая справа, што ў розуме тваім нараджаецца палымяныя песні, якія ты прыносіш у падарак свайму народу. Самае жахлівае пакаранне – жорсткая адзінота, пакінутая табе ў долю”.
    Усць Нэра. Якуція. 4 лістапада 1953 г. /Давыдоўскі Ул.  Невылечная хвароба Сяргея Новіка-Пеюна. // Абажур. № 7-8. Мінск. 2006. С. 52-54./
                                                   НОЧ У ЮРЦЕ
                                                                             Сястрычкам маім -
                                                                             Mapyci, Алесі i Кацюшы
                                                                                                  прысвячаю
                                          Над юртай ноч палярная ляжыць,
                                          Уся у пацерках - у зорках самацветных.
                                          Ой, цяжка тут, на поўначы, нам жыць
                                          Без шчасця, радасці,
                                                                       без долі й слоў прыветных.
                                              На трыста дзён зямлю мароз куе,
                                              Тайгу iмглою белай апранае;
                                              Пурга злавесным зверам нам пяе
                                              Ды сонца з месяцам за сопкамі хавае.
                                          Сабачанё ў кутку праз сон скуліць;
                                          Ля печы шэры кот пад нос сабе мурлыча;
                                          Гадзіннік цікае трывожна i скрыпіць,
                                          А нехта ў сне сваю матулю з плачам кліча.
                                              Перада мной на століку гарыць
                                              З пустой бляшанкі дымная капцілка,
                                              А побач з ёю ціхенька стаіць
                                              Мой верны друг - паходная чарнілка.
                                          Я ліст дадому, да cвaix пішу,
                                          Што “жыў, здароў, што добра мне жывецца...” -
                                          Аб тым ні слова ж, як па ix тужу,
                                          Як на кавалкі сэрца маё рвецца.
                                              Сябры нядолі сном трывожным спяць,
                                              А я заснуць нічуць ня маю сілы,—
                                              Крылатай птушкай думкі мае мчаць
                                              Да маёй роднай бацькаўшчыны мілай!
                                          Ў жалезнай печы жар пагас даўно.
                                          Сцюдзёна. Час світання штораз бліжай.
                                          Ноч пaзipae ў мерзлае акно
                                          Ды з зоркаў пацеркі без перапынку ніжа.
                            [Якуція, Усць-Нера, пасля катаргі ў ссылцы. 17. 12. 1953 г.]
    /Сяргей Новік-Пяюн.  Песні з-за кратаў. Вершы, песні, паэмы. Мінск. 1993. С. 130-131./
                                       З ЛІСТА ДА СЯСТРЫ АЛЕСІ
                                                                     ... Да нас прыляцелі шпакі i
                                                                         жаўрукі. Ідзе вясна...
                                                                                                               Алеся
                                          Здаецца мне, што быццам чую
                                          Я свicт шпакоў, спеў жаўрукоў,
                                          Сваю Айчыну дарагую
                                          Я чую, бачу сэрцам зноў.
                                              О, сонца, сонца залатое,
                                              Што грэеш родныя палі,
                                              Прысніся мне, ты, дарагое,
                                              З красой бацькоўскае зямлі.
           [Якуція, пасёлак Усць-Нера, пасля катаргi ў ссылцы. 11. 4. 1954 г.]
    /Сяргей Новік-Пяюн.  Песні з-за кратаў. Вершы, песні, паэмы. Мінск. 1993. С. 132-133./
                                                   КРАСАЧКІ ЛЮБЫЯ
                                          Красачкі любыя з роднай зямлі,
                                          Вы да мяне сёння ў госці прыйшлі, -
                                          Сніўся наяве мне дзень веснавы,
                                          Сэрца самотніка цешыце вы.
                                              Подых я чую радзімых лугоў,
                                              Чую я гоман зялёных дубоў,
                                              Чую ў блакіце я спеў жаўрука,
                                              Чую. як плюскае хваляй рака.
                                          І не адзін на самоце ўжо я –
                                          Разам са мной Беларусь тут мая...
    /Сяргей Новік-Пяюн.  Заўсёды з песняй. Паэма, вершы, песні, творы для дзяцей. Мінск. 1984. С. 35./
                                          КАМАРЫ
                                 Будзе заўтра пагода:
                                 камары мак таўкуць.
                             З беларускага фальклору
                                          Ад зары
                                          І да зары
                                          Над ракою
                                          Камары
                                          У дуду сваю
                                          Гудуць
                                          Ды у ступе
                                          Мак таўкуць.
                                          Заўтра будзе
                                          добры дзень –
                                          Ані хмарачкі
                                          Нідзе!
                                          Недарма ж яны
                                          Гудуць
                                          Ды у ступе
                                          Мак таўкуць.
                                          1954 г.
    /Сяргей Новік-Пяюн.  Заўсёды з песняй. Паэма, вершы, песні, творы для дзяцей. Мінск. 1984. С. 54-55./
                                     Я Б ХАЦЕЎ ПАЙСЦІ НА ЛУГ
                                          Я б хацеў пайсці на луг -
                                              Лугу тут няма;
                                          Краскаў я б нарваць хацеў -
                                              Іх шукаць дарма!
                                          Скалы голыя, тайга,
                                              Камні ды пясок,
                                          Мучыць вечная туга,
                                              Сумных дум паток.
         [Якуція, пасёлак Усць-Нера, пасля катаргі ў ссылцы. 3. 7. 1954 г.]
    /Сяргей Новік-Пяюн.  Песні з-за кратаў. Вершы, песні, паэмы. Мінск. 1993. С. 134./
                                           МІНУЛІ ГАДЫ...
                                          Збыліся прароцтвы
                                          Слоў тваіх, паэце:
                                          Слава Беларусі
                                          Зноў грыміць па свеце.
                                              Сёлета гадочак
                                              Выпаў ураджайны,
                                              Сунуцца па полі
                                              Сытыя камбайны.
                                          І хаця ў чужыне
                                          Прыйдзецца мо ўмерці,
                                          Імя Беларусі
                                          Захаваю ў сэрцы.
          [Якуція, пасёлак Усць-Нера, у ссылцы НКУС. 26 - 8 - 1954 г.]
    /Сяргей Новік-Пяюн.  Песні з-за кратаў. Вершы, песні, паэмы. Мінск. 1993. С. 146./ Працяг паэмы “Цярністы шлях”.
                                                  ПУРГА
                                          Загуляла, закружыла
                                          3 дзікім рогатам пурга,
                                          За ноч снегу наваліла,
                                          След-дарогі замяла.
                                              Вецер скокнуў з гор-грамадаў,
                                              Быццам злосны камандзір,
                                              Хмараў цэлыя атрады
                                              Б’е, ганяе ўдоўж і ўшыр.
                                          Сівер люта завывае,
                                          Свішча, гойкае, пяе,
                                          Снег ахапкамі кідае,
                                          Стрэхі ломіць, стрэхі рве.
                                              А пад раніцу сціхае,
                                             Ды малым шчанём скуліць...
                                              І зямля супачывае -
                                             Ў белай світцы моцна спіць.
                                          Кветкай дзіўнай па трывозе
                                          Сонца светлае ўстае.
                                          Першы сёлетні марозік
                                         Лёд на лужынах куе.
              [Якуція, пасёлак Усць-Нера, у ссылцы НКУС. 26. 9. 1954 г.]
    /Сяргей Новік-Пяюн.  Песні з-за кратаў. Вершы, песні, паэмы. Мінск. 1993. С. 147./
                                     УСЁ, УСЁ ТУТ МНЕ ДАДЗЕЛА...
                                          Усе, усё тут мне дадзела:
                                          Тайга, на сопках вечны снег,
                                          Туман, што ўецца хусткай белай
                                         Ды Індзігіркі спешны бег.
                                              Дадзелі мне крутыя горы,
                                              Дадзеў мне жудасны мароз,
                                              Пазнаў я тут нямала гора,
                                              З мяне тут злы смяяўся лёс.
                                          Суровы край, дзе ўсе забылі,
                                          Што значыць: радасць, шчасце, смех,
                                          Дзе сонца свеціць толькі хвілі,
                                          А рэшта: ноч, мароз і снег.
                                              Людзьмі край выкляты і Богам!
                                              Калі цябе пакіну я?
                                              Тут пахаваў сяброў я многа,
                                              Няўжо магіла тут мая?
                                          Хацеў бы я хаця умерці
                                          На роднай бацькаўскай зямлі,
                                          У лузе тым, як на каберцы,
                                          Вясёлкай краскі расцвілі.
                                              Там над палямі, як жалейка,
                                              На небе жаўранак звініць,
                                              А на світанні салавейка
                                              Магутнай песняю грыміць.
                       [Якуція, пасёлак Усьць-Нера, 1954 г. У ссылцы НКВД.]
     /Сяргей Новік-Пяюн. Спадчына. [Укл. Л. Шчэрба] // Першацвет. № 10. Мінск. 1997. С. 90./
                                     АБ ТАБЕ, О, МАЯ БЕЛАРУСЬ!
                                          Аб табе, о, мая Беларусь,
                                          Мае думкі, трывогі мае!
                                          Як жывеш ты, старонка мая,
                                          Заўсягды ведаць хочацца мне.
                                              Як растуць твае нівы-палі?
                                              Як квітнеюць сады і лугі?
                                              Як жыве працавіты народ -
                                              Мой народ - беларускі народ?
                                          Калі зноў з табой стрэнуся я?
                                          Калі волі пабачу зару?
                                          Дарагая зямелька мая,
                                          Дарагая мая Беларусь!
                   [Якуція, пасёлак Усьць-Нера, 1954 г. У ссылцы НКВД].
    /Сяргей Новік-Пяюн. Спадчына. [Укл. Л. Шчэрба] // Першацвет. № 10. Мінск. 1997. С. 91./
    29 ІХ 54 г.
    Дорогой мой папочка!
    Прости меня, что я так долго не писала тебе. Но это случилось совсем не потому, что я ленилась, а совсем по другому случаю. Вот после экзаменов (которые я сдала на 5) на другой день я сразу уехала в лагерь. Я хотела в лагере написать письмо тебе но там не было в поблизости почты, потому что это было в походе туристическом по горам. Я совсем недавно приехала. Пиши дорогой мой папочка, не обижайся на меня, я буду теперь всегда тебе писать долгие письма. Вчера по радио я слушала стихотворений по беларусску, беларусского поэта Максима Танка, эти стихотворения читал сам поэт. Прошу тебя присылай мне твои стихотворения. Я здесь не имею ни одной беларусской книжки, а так хочется читать по беларусску. Присылай свои стихи, буду очень рада. Я Некрасова имею несколько только стихотворений, но его очень люблю. Я сама начинаю писать стишки и посылаю тебе один:
                                                Лето
                                          Золотое лето
                                          поле, колоски
                                          Сколько песен спето
                                          За все эти дни.
                                          Сколько книг прочитано,
                                          Сделано походов,
                                          Чтобы снова осенью
                                          в школе быть здоровыми.
    Это стихотворение я написала 19 июля 1953 г. Осуди ты его. Если понравиться буду присылать новые.
    Ирины нет дома. Она на отдыхе у дяди.
    Целыми днями сижу и читаю книги. Очень люблю нашу литературу. Погода у нас красивая. Теперь укладываю новое стихотворение “Гроза”.
    Присылаю тебе отрывок из стихотворения “Времена года”.
                                          Времена года:
                                            Весна, Весна
                                          Как ты красна
                                          какое голубое небо
                                          шумят сады, река, поля
                                          И солнце золотит их взглядом.
                                          Гомон птиц в лесах гудит
                                          Пчела летит над лугом
                                          Струится речка средь полей
                                          Плывёт под старым дубом
                                          Цветы цветут, сады шумят
                                          Уж в поле вышли люди.
                                          Трудится разом – говорят
                                          всегда мы вместе будем.
    Если тебе понравится этот отрывок, пришлю тебе целое стихотворение. Интересного больше пока что нет. Пиши скорее. Передай поклон всем твоим товарищам и пациентам. Экзамены я сдала очень хорошо и перешла в восьмой класс.
    твоя дочь Зоя. /ДМГБЛ КП 23975./
    29 ІХ 54 г.
    Дорогой папочка!
    Сегодня у меня и у нас всех большая радость. Мы получи от Тебя сразу три письма. Спасибо Тебе за хорошую песенку. Я эту песенку “Зорачкі” слышала по-русски, а даже сама пела. Так, что мотив к этой песне я знаю. У меня много новостей. Я обещала Тебе писать длинные письма. Так вот и постаралась. Первым, что я хочу тебе сообщить, что мы все живы и здоровы, чего и тебе всем сердцем желаю и твоим товарищам по работе. Ты писал, что у тебя нет настоящего друга. Это неверно. У тебя есть хорошие друзья и все они надежные и в каком-нибудь случае тебе помогут. Ирина учится в средней школе, учиться хорошо. Я оканчиваю семилетку и теперь учусь в первом классе педагогического лицея. Теперь совсем новые товарищи. Я за лето хорошо отдохнула. Ты спрашиваешь о моей болезни, из-за которой я лежала в больнице, это уже было так давно что я толком уже и не знаю. Спасибо Тебе за то, что Ты проверил мои стихотворения. Уже осень, но у нас сначала были жаркие дни. Теперь холодно, льют дожди. Утром, когда выхожу в школу, в воздухе пахнет первым снегом. Я имею большую радость. В прежних письмах я тебе писала, что у нас нет никаких беларусских книг и журналов. Теперь, однажды я вошла в магазин, где продаются газеты и книги на иностранных языках (хотела таим купить “Смену”, “Пионер” и “Мурзилки”) и вижу на столе лежит беларусский журнал “Вожык”. Теперь я могу читать по беларусски. Ты пишешь, что не можешь много пересыпать своих стихотворений. Прошу тебя, сколько можно присылай мне. Если у тебя есть еще стихотворение Воробейчики» прошу Тебя пришли мне. От тёти Шуры получила я письмо. Я ей писала много писем, но она их не получила. Тогда я ей послала почтовую карточку, и она пишет, что ее получила сейчас же ей ответила. С моих стихотворений пока, что свежего ничего нет. Но я скоро должна кончить одно стихотворение под заглавием “К родному дому”. В школе мы проходим очень большой материал, одновременно с двух классов. 8 и 9. Так что науки хватает, хоть отбирай. В Польшу приезжала группа бандуристов с Украины. Они очень хорошо играли на бандурах и пели русские и украинские народные песни. Этот месяц ест месяцем дружбы между Польшей и СССР. большое тебе спасибо за «” “школьный Вольс” и другие стишки. Вялікае дзякуй за название па беларусски месяцаў. У нас в школе учат музыки на скрыпцах. Так что я тож буду играть на скрыпцах. Теперь пишу даты твоих писем, которые мы получили : 2 V 1954 г., 22 VІІІ 1954 г., 25 VІІ 54 г., 5 ІХ 54 г., 8 VІІІ 54 г. Письма для меня с Твоей фотографией и открытками я получила. Зорачкі тоже.
                                                                А теперь до свидания
                                                                   Целую тебя крепко
                                                                       горячо Твоя дочь
                                                                                         Зоя.
    Здравствуй дорогой мой папочка!
    Большое тебе спасибо за письма поздравления, хорошие карточки и за красивые стихотворения. Меня уже выписали из госпиталя и я нахожусь дома. Чувствую себя очень хорошо, что и тебе желаю. У нас очень плохая погода, льет дождь и дует ветер. Весна пришла очень поздно. Деревья только вначале мая покрылись зеленью. Исполняю твою просьбу и пишу тебе заглавия всех стихотворений которые получила от тебя: 1). Казка 2). Засьмяецца вясна 3). Добры дзень вясна 4). Ноч у вязьніцы 5). Мы за мир 6). Мандаліначка 7). Калі-б я мог 8). Па бурлівым акіяне 9). Пачуў я сёння жаўрука 10). Зялёнай імглою 11). Не пажар гарыць 12). Елачка 13). Я вазьму цябе за рукі 14). Перасьцярога паэту 15). Камары 16). Здаецца мне 17). Калыханка паўночная 18). Пурга 19) Ніва 20). Восень, восень залатая 21). Дзед Мароз.
     Дорогой папочка!
    Вот и все стихотворения которые я от тебя получила. Очень прошу тебя пришли мне стихотворение «Воробейчики» и «Калыханка паўночная». Я это потому, что имею только отрывки из нее. Очень прошу тоже пришли мне песенку «Зорачкі» Скоро экзамены а потом и лето. Бабушка и дедушка сердечно тебя поздравляют. Ирочка учится хорошо.
                                             Школа
                          /Цикл: «Воспоминание о школе»/
                                          Пришла пора
                                          Звенит звонок
                                          И начался
                                          Первый урок.
                                          Родная школа
                                          Родные клены
                                          Вы все стоите
                                          В памяти моей.
                                          Родная школа
                                          Как ты дорога.
                                          Родная школа
                                          Как ты нам близка.
                                          Ты нас сплотила
                                          И нас сдружила.
                                          Родная школа
                                          Родной наш класс.
           17 июня. До свидания.
           Твоя Зоя. /ДМГБЛ КП 23975./
                                                      КАЛІ ЧУЮ...
                                          Калі чую пра поспех-удачу
                                          І аб тым, што расцеш з году ў год,
                                          Я заўсёды ад радасці плачу,
                                          Мой народ, беларускі народ!
               [Якуція, пасёлак Усць-Нера, у ссылцы НКУС. 1955 г.]
    /Сяргей Новік-Пяюн.  Песні з-за кратаў. Вершы, песні, паэмы. Мінск. 1993. С. 148./
                                              Дорогой мой Папочка!
    Большое тебе спасибо за красивые открыточки. Я их получила 30 ІІІ. 55 г. Большое тебе спасибо за поздравления. Сегодня уже число 1 IV. 55 г. В этот день я получила письмо от дорогой моей мамочки, тети Шуры. И вот я решила сегодня написать всем письма. Первое письмо я скорее пишу тебе. Скоро великий праздник Христова Воскресенья Пасха. Желаю тебе дорогой много счастья, здоровья и успеха в твоей тяжелой работе. Ирочка живёт и учится хорошо. Ей уже исполнилось 18 лет. Нашей дорогой мамочке 6 марта исполнилось 41 год. Папочка, ты не обижайся, что меня зовут “Зося”, а не “Зоя”, я в душе называю себя именем счастья и мудрости “Зоей”, но ведь наверно не хочешь этого, чтобы твоя дочь имела в школе неприятности. Так ты не обижайся дорогой. Так как обещала я тебе писать долгие письма, так и стараюсь выполнять это обещание. Я учусь хорошо. Гуляю тоже. У нас в марте было очень тепло, настоящая весна. Тепло грело солнышко, пахло теплой нагретой солнышком землёй, но под конец марта снова хватили заморозки, и пошел снег. Дорогой папочка, я имею к тебе великую просьбу. Не можешь ли ты мне прислать красивенькое стихотворение под заглавием “Воробейчик”. Я его имела в Слониме и оно, очень мне нравилось. Скоро будут экзамены, и надо будет начать серьёзную науку. Сейчас у меня ни двоек ни троек нет. Наука мне дается очень легко. Только мучуюсь с физикой. Вот уж этого предмета я не люблю. Новых стихотворений у меня пока нет. Только с Нового Года есть одно стихотворение. В Новогодний вечер когда была тихая задымка, снег большими звёздами падал на маё пальто, рукавицы и шапку, когда фонари слабым жёлтым светом просвечивали через густую пелену снега, я пришла домой и села за стол, и тогда стала писать. Русских слов мне не хватило. И я написала его в польском языке. Ты не обижайся. Всякий язык нужно уважать, каждый язык имеет свою прелесть. А я пишу в двух языках. И может быть когда выросту буду мостом, который будет перекладывать стихи с одного языка на другой. Ты дорогой мой папочка должен уважать и ценить этот язык, польский язык, если ты только горячо любил нашу любимую и дорогую мамочку. Я его тоже люблю так как свой родимый, потому, что этим языком говорила мама. А я маму очень люблю. Не думай, что это чужие мысли, это мысли моего сердца.


    Привет твоим товарищам по службе. (В особенности Литвинскому работнику и его семье). /ДМГБЛ КП 23977./
    25 лютага 1956 г. Сяргей Новік ад ссылкі на пасяленьне быў вызвалены. 19 сакавіка 1956 г. ён у спецкамэндатуры п. Вусьць-Нэра атрымаў даведку на атрыманьне пашпарту.

        Сябры ў Беларусі рабілі ўсё магчымае, каб вызваліць Сяргея Міхайлавіча, але доўгі час іх намаганні былі марнымі. Нарэшце ў лёсе С. Пяюна наступіў пералом.
    Аб гэтым найлепш могуць сказаць самі дакументы. Так, дакументы. а не іх копіі, як, напрыклад. такі (цытую ў перакладзе з рускай мовы):
    “Даведка выдадзена грамадзяніну Новіку Сяргею Міхайлавічу, 1906 года нараджэння, ураджэнцу вёскі Лявонавічы Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці, па нацыянальнасці беларус, у тым, што ён на падставе Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 17 верасня 1955 года аб амністыі савецкіх грамадзян, якія супрацоўнічалі з акупантамі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны 1941 - 1945 гадоў, МУС Якуцкай АССР 10 сакавіка 1956 года ад ссылкі на пасялення вызвалены са зняццем судзімасці.
    Гэтая даведка выдадзена для прад’яўлення органам міліцыі для абмену на пашпарт.
    Начальнік аддзела МУС Якуцкай АССР...”
    Чытаю і недаўменна паціскаю плячыма. Першая ж даведка абавязкова павінна знаходзіцца ў архівах таго аддзялення, які абмяняў яе на пашпарт. Чаму ж яна знаходзіцца ў Сяргея Міхайлавіча? С. Новік-Пяюн усміхаецца: “Ведаеце, шмат людзей праходзіла з такімі даведкамі. Калі атрымаў пашпарт, іх трэба было разарваць і пакінуць у міліцыі. Я і разарваў... іншую паперыну, а даведку пакінуў...” //Марціновіч А.  “Што чуваць, скажыце, зорачкі, вы мне...” // Літаратура і мастацтва. Мінск. 8 снежня 1989. С. 15./
    В ноябре 1956 года дело Сергея Михайловича Новика было пересмотрено военным трибуналом Белорусского военного округа и прекращено за недоказанностью обвинения”. /Брыль В.  “Чужой” среди своих. // Советская Белоруссия. Минск. 23 декабря 1993. С. 2./
    “На Калыме ў мяне былі добрыя сябры – доктар Гуталевіч, які ведаў мяне як паэта яшчэ з даваеннага Нясвіжа, і карэец Валодзя Лі. Кроплі вады без мяне не выпіў, акрушынкі хлеба не з’еў сам.” /Мацкевіч В.  Крыж і кайданы Сяргея Новіка-Пеюна. // Голас Радзімы. Мінск. 21 мая 1992. С. 6./ “Фамилия Ли довольно распространена в Корее. Один из них, уроженец Приморского края из шахтерского поселка Сучан В. Г. Ли перед Великой Отечественной войной заканчивал мореходное училище на Украине в городе Херсон. Не был равнодушен к общественной работе, избирался членом бюро горкома комсомола. Сложилось так, что эвакуироваться с курсантами училища не успел в начале войны, в ходе немецкой оккупации в 1941 году его угнали в Германию. Там и пробыл до 1945 года, но когда вернулся на родину, то органы СМЕРШа — современной контрразведки его арестовали, обвинив в предательстве и антисоветской, контрреволюционной деятельности. 22-летний юноша был приговорен судом к 25-летнему наказанию в исправительно-трудовых лагерях. Так он появился в Индигирском горно-промышленном управлении Дальстроя, на прииске Аляскитовый. Осужденный по 58 -1а статье УК РСФСР в апреле 1945 года, проживший сложнейшие годы своей жизни на «полюсе холода» в Оймяконском районе Якутии в качестве заключенного, он был освобожден от дальнейшего нахождения в ссылке только 25 апреля 1956 года. Владимир Ли хорошо рисовал, ему часто поручали оформление стендов, стенгазет в культурно – воспитательной части лагеря. Труд добровольного художника поощрялся лишней пайкой хлеба, которую он делил со своим приобретенным в лагерной зоне другом. Это был белорусский писатель Сергей Новик – Пяюн”... Дочь Владимира Ли до сих пор хранит его альбомные рисунки, созданные в период с 1948 по 1949 годы. По ним можно проследить интересы молодого автора: эскиз для ковра или шкатулки по мотивам картин русских художников – классиков Шишкина, Левитана, копии картин Герасимова, Смуклицкого, пейзажи Украины, Белоруссии, Кавказа, парусники и военно-морские корабли, иллюстрации к кинофильмам «Волга- Волга», «Великий перелом», «Сказание о земле Сибирской», «Большой вальс», к романам Л.Толстого, М.Шолохова. Он рисует летчиков, моряков, санитаров, сказочных русских богатырей, создает портреты знаменитых актеров Ф. Волкова, Т. Макаровой, Н. Боголюбова, В. Дружинина, М. Ладыниной, Б. Андреева, В. Васильевой, Л. Смирновой, балерины М. Плисецкой. Среди всех этих портретов деятелей культуры СССР, естественно, в те годы, широко тиражированные барельефы Ленина – Сталина. Владимир Григорьевич еще не связывает свою личную трагедию с именами создателей государства диктатуры пролетариата, считая, что все, что с ним произошло трагическая случайность, недоразумение, вызванное сложным военным положением в стране. Но в его карандашных и акварельных зарисовках нет агрессивности, обиды за пережитое, он не изображает зону с караульными вышками, изможденными суровым климатом и непосильным трудом товарищами по несчастью, но о многом говорит его рисунок «Вернулся». Его труд был замечен общественностью района. В ноябре 1955 года в Усть–Нере он был награжден почетной грамотой Индигирского райкома профсоюза за художественное оформление спектаклей «Поздняя любовь», «Слава» и смотрового концерта, получившего высокую оценку на втором Всесоюзном смотре художественной самодеятельности, через год от имени райкома КПСС, райисполкома и райкома профсоюзов ему вручают почетную грамоту за успешную работу по художественному оформлению спектаклей и концертов художественной самодеятельности Центрального клуба, но и в производственной деятельности он не был последним. В 1957 – 1958 годах его награждают почетными грамотами группкома профсоюза и Индигирского районного геологоразведочного управления за достигнутые высокие производительные показатели социалистического соревнования. Вопросов как жить дальше не было: понимал, что надо учиться и потому в том же 1956 году стал студентом Магаданского горно–геологического техникума. Учился по специальности «Планирование на предприятиях горной промышленности», получив в 1959 году квалификацию плановика. Рядом были студенты – фронтовики и студенты, как и он, хорошо знавшие условия лагерной жизни на Колыме. Наступившая «хрущевская оттепель» в 60-х годах сулила долгожданную демократизацию общества. Многие тогда надеялись на глубокие социально – экономические изменения в стране, и Владимир Ли не был исключением. Он поступил в 1962 году и в 1968 году закончил филиал Всесоюзного заочного политехнического института в Магадане (ВЗПИ), получив диплом горного инженера – экономиста. Работал в ряде промышленных организаций Магадана: на механическом заводе (ММЗ), в объединении «Северо–Востокзолото», ВНИИ золота и редких металлов, «Северовостокстрой», занимая ответственные должности. Много внимания уделял семье, поощрял стремление дочери Ирины учиться в Москве в медицинском институте. Трудовой путь Ирины Владимировны Ли (Полярной) начался в Магаданской областной больнице врачом – интерном в 1981 году. Вот уже 27 лет она, являясь членом администрации областной больницы, руководит крупнейшим в области учреждением здравоохранения, по праву носит звание заслуженного врача Российской Федерации. Добросовестность и трудолюбие свойственны ей, как и ее родителям. Владимир Григорьевич умер в 1977 году, но он был бы рад, узнав, что его внучка Маша повторяет путь мамы, учится в Хабаровском медицинском институте. /Корейцы на Колыме. // Моя Родина — Магадан. Наш взгляд на родные места./
    Пачаў таксама Сяргей Новік прыносіць свае творы ў раённую газэту “Северная заря , ды дасылаць іх у іншыя газеты.
    Орган Аймяконскага РК КПСС і раённага Савета дэпутатаў працоўных газэта “Северная заря” пачала выходзіць ад 1 траўня 1945 г. у рп. Вусьць-Нэра 3 разы на тыдзень. Якуцкамоўны паралельны варыянт “Хотугу сардана” пачала выходзіць ад 5 траўня 1953 г. у с. Аймякон, а з 26 сакавіка 1954 г. у пгт. Усць-Нэра.
                                                В ДОБРЫЙ ЧАС ДОРОГИЕ РЕБЯТА
    Красочные плакаты известили, что в клубе состоится спектакль драматического коллектива учащихся Усть-Нерской средней школы. Представлена будет современная комедия Виктора Розова В добрый час! в постановке Александра Смирнова и помощника режиссера Елены Киренской. Спектакль оформлен художником Владимиром Ли, техника сцены Глеба Лаптева, музыкальное оформление Сергея Болле.
    Оживленно в фойе и зрительном зале. Но вот раздается звонок, гаснет свет и открывается занавес. Перед зрителями большая, со вкусом убранная комната.
    Автор показывает нам семью Петра Ивановича Аверина - доктора биологических наук. Эту роль хорошо исполнил ученик 9 класса Игорь Ячменев. Десятиклассница Антонина Забродина создала замечательный образ Анастасии Ефремовны, жены доктора. Это мать, безгранично любящая своего сына Андрея, беззаботного юношу. Взрывы смеха в зрительном зале вызвал в роли Андрея десятиклассник Юрий Финогентов. В роли второго сына - Аркадия удачно выступил ученик 9 класса Анатолий Якунин. Симпатию публики заслужил Олег Егоров (8 класс), игравший роль Алексея, двоюродного брата Андрея и Аркадия. Он показал тип умного, честного юноши, любящего правду. Мила десятиклассница Елена Киренская в роли жизнерадостной Гали Давыдовой. В роли самоуверенного, гордого юноши Вадима Розвалова с успехом выступил ученик 10 класса Эдуард Хоруженко. Девятиклассница Инна Меллион играла добрую, скромную девушку Катю Сорокину, а ее соученик Владимир Парфенов - Афанасия Кабанова, простого, хорошего юношу. И, наконец, роль Маши, фотографа, очень хорошо исполнила десятиклассница Элла Авдеева.
    Все роли удачно распределены, хорошо выучены. Школьники играли свободно, непринужденно. Пьеса шла в живом темпе. Мизансцены, жестикуляция, модуляция голоса - все продумано до тонкости.
    Мы увидели на сцене реальную жизнь нашей молодежи, жизнь такую, какой она есть на самом деле, без всяких прикрас; увидели молодежь, стремящуюся после окончания десятилетки поступить в высшее учебное заведение. Разными путями они идут к желанной цели: Вадим надеется на рекомендацию своего влиятельного отца, Алексей верит лишь в свои силы и честный труд. Такого же мнения его товарищи Катя и Афанасий. А вот беззаботный Андрей ни на кого не надеется. Не уверен он и в самом себе. Алексей оказывает благотворное влияние на Андрея, который впоследствии задумывается и решает найти свою «точку» в жизни.
    Зрители переживали вместе с героями пьесы, радовались успехам молодежи, грустили при ее неудачах.
В целом спектакль произвел на зрителей приятное впечатление и явился несомненным успехом всего коллектива. Видно, что много, добросовестно и любовно поработали постановщики и актеры над пьесой. Красивые декорации, световые эффекты и музыкальное оформление - все способствовало успеху спектакля.
    Бурные аплодисменты благодарных зрителей явились заслуженной наградой юным артистам и их руководителям.
    В заключение хочется пожелать нашей талантливой молодежи дальнейших успехов на ниве искусства. Надеемся, что дружный драматический коллектив не раз еще порадует нас, зрителей, хорошими спектаклями.
    Этого мы желаем от всей души.
    В добрый час, дорогие ребята!
    С. НОВИК. /Северная заря. Усть-Нера. № 34. 25 апреля 1956. С. 3; С. Новик.  Үтүө суолунан, күндү оҕолоор! // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 34. Муус устар 25 күнэ. 1956. С. 3./
                                                  ПОЛЯРНАЯ  НОЧЬ
                                          Ночь рассыпала звезд изумруды
                                          Над уснувшей холодной землей,
                                          И полярное редкое чудо
                                          Развернуло свой стяг голубой.
                                              Словно в сказке брильянтятся горы,
                                              Льется лунного света поток.
                                              Обращаем к сиянию взоры
                                              То на Север, на Юг, на Восток.
                                          Хоть мороз обжигает нам лица,
                                          Восхищенья нельзя превозмочь.
                                          Смотрим мы: будто чудо жар-птица,
                                          Проплывает полярная ночь.
                                        Сергей Новик.
                           /Северная заря. Усть-Нера. № 53. 30 июня 1956. С. 3./
                                                       РОМАНС
                                          Тебя во сне увидел я,
                                          Друг ненаглядный, нежный мой.
                                          Гремели трели соловья,
                                          На небе звезд кружился рой.
                                          Вокруг стоял тенистый сад,
                                          Залитый вешнею луной.
                                          Сирени дивный аромат
                                          Вдыхали вместе мы с тобой.
                                              Могучей песнею гремел
                                              В саду кудесник-соловей.
                                              С любовью нежно я глядел
                                              В глаза волшебницы моей.
                                              Мы, опьяненные весной,
                                              Не говорили про любовь, -
                                              Но, что моя ты, а я твой,
                                              Понятно было нам без слов.
                                        Сергей НОВИК.
                           /Северная заря. Усть-Нера. № 53. 30 июня 1956. С. 3./
                                            ИНДИГИРСКАЯ ОСЕНЬ
                                          Что ковром цветистым сопки
                                          Приукрасились красиво.
                                          Светит солнце как-то робко.
                                          Облака плывут лениво.
                                              И тайга уже накрылась
                                              Золотистою парчою.
                                              Осень с ветром легкокрылым
                                              Бродит горною тропою.
                                          И спокойней проплывает
                                          Индигирка вдаль на Север.
                                          Лучи солнца распускают
                                          Перламутровый свой веер.
                                              Тихо, тихо плещут волны.
                                              Дремлют баржи у причала.
                                              В день сентябрьский, грусти полный,
                                              Лето осень повстречало.
                                          За тумана дымкой синей
                                          Горизонта скрылись дали
                                          И природа вся в унынье,
                                          В необъемлемой печали.
                                              Вид торжественно прощальный:
                                              Лето птицей пролетело,
                                              Голубой пейзаж хрустальный
                                              Желтым осень красит смело.
                                          Ночь. Луна скользит байдаркой,
                                          Бархат неба озаряя,
                                          И сверкают звезды ярко
                                          Хороводы затевая.
                                              Вьется тучек серых стая.
                                              Ветерок-шалун балует.
                                              Осень, осень золотая,
                                              Снова сердце мне чарует.
                                           Сергей НОВИК.
                           /Северная заря. Усть-Нера. № 77. 22 сентября 1956. С. 4./
    У № 85 за 2 кастрычніка 1956 г. у артыкуле С. Сафронава “Живо и интересно”, як то патрабаваў час, паведамлялася, што: Занятия в кружке текущей тематики, созданном при парторганизации райбольницы, начались с изучения темы Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма. Вредные последствия культа личности.
                                                         МОЕМУ ДРУГУ
                                          В минуты горькие, когда мне тяжело,
                                          К тебе я мыслью обращаюсь, друг правдивый.
                                          И мое грустью омраченное чело
                                          Тотчас улыбкой озаряется счастливой.
                                              И как мне дружбою твоей не дорожить?
                                              Как не любить тебя, о, греза золотая?
                                              Когда мне с ней на свете легче жить,
                                              Творить добро, коварство побеждая.
                                          Твой нежный взгляд прелестнее зари,
                                          Взгляни ж хоть раз чудесными глазами!
                                          Улыбку милую от сердца подари!
                                          Пусть дружба вечно будет между нами!
                                       Сергей НОВИК.
                                 /Северная заря. Усть-Нера. № 80. 3 октября 1956. С. 4./
                                           ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ
    Мне хочется поделиться впечатлениями, полученными на концерте, который дал недавно коллектив художественной самодеятельности в центральном клубе.
    Откровенно говоря, учитывая возможности художественной самодеятельности, от первого эстрадного отделения можно было ожидать большего. Отсутствовали хор и оркестр народных инструментов, которые мы очень любим. Почему их нет теперь на сцене?
    С досадой приходится отмечать, что пианино до сих пор не настроено. Неужели нельзя это сделать? Ведь из-за плохо настроенного пианино такие замечательные вещи, как: Прелюд Глиэра и «Осеняя песня» Чайковского в исполнении В. Поповой и И. Минича прозвучали невыразительно.
    Тепло приняли зрители исполнительницу русских народных песен 3. Костюченко, выступившую у нас впервые. Певица была награждена горячими аплодисментами и вызывалась на «бис».
    Понравилось зрителям выступление хореографической группы под руководством В. Житника. В ее составе — В. Лаврененко, А. Михеев и Л. Подшибякина. Удачно были исполнены Полька и Солдатская пляска.
    Художественное чтение в концерте представлено двумя номерами: Л. Кобзева хорошо прочитала рассказ Харькова От чистого сердца, а В. Полосин - стихотворение С. Михалкова. Мальчик с девочкой дружил.
    Значительно вырос эстрадный оркестр под управлением Р. Сантоцкого. В исполнении этого оркестра мы услышали несколько произведений. Следует сказать, что Р. Сантоцкий, если захочет, может добиться еще лучшего звучания оркестра.
    После антракта началось второе отделение концерта.
    Драматический кружок под руководством П. Орловского показал водевиль Эжена Лабиш Дитя от первого брака. Чувствуется умелая рука режиссера. Зрители с удовлетворением просмотрели пьесу, которую с темпераментом исполнил сплоченный и хорошо сыгранный коллектив. Хороши: Г. Лебедев в роли Требюшара, Г. Косарев, игравший Прюденваля, А. Смирнов, исполнивший роль Пикуазо. Оригинальна К. Орешникова в роли Бланш, обаятельно сыграла Клер А. Забродина. Неплохо исполнила роль Регюфины С. Капий.
    Зрители от души желают коллективу художественной самодеятельности дальнейших творческих успехов.
    С. НОВИК. /Северная заря. Усть-Нера. № 84. 17 октября 1956. С. 2; С. Новик.  Айымньылаах ситиhиилэри баҕарабыт. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 34. Алтынньы 17 күнэ. 1956. С. 2./
                                              У КАЛЕНДАРЯ
                                                                      Жизни каждый час ценя,
                                                                      Не откладывай на завтра
                                                                      Дело нынешнего дня.
                                          Когда срываю я листок
                                                                          календаря,
                                          То думаю порой с
                                                                  тревогою о том,
                                          Что день прошедший
                                                            канул в бездну зря,
                                          Что ничего полезного не
                                                             заключил я в нем.
                                          И так хотелось бы
                                                              назад его вернуть,
                                          Чтоб, закатав по
                                                              локоть рукава,
                                          Живой отвагой
                                                               напоивши грудь,
                                          Полезным делом
                                                               заменить слова.
                                                                               Сергей НОВИК.
                         /Северная заря. Усть-Нера. № 84. 17 октября 1956. С. 4./
                                           ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
   В редакцию газеты «Северная заря» поступает много стихотворений наших читателей. Часть из них была помещена на страницах нашей газеты. Некоторые стихи публикуются сегодня.
    В папках редакции находятся стихи Н. Козоброда, Г. Балина, П. Какуркина, А. Савкина, С. Новика, Н. Кругляка, И. Зозули и других.
    Лучшие произведения после их обсуждении будут помещены на страницах газеты Северная заря. /Северная заря. Усть-Нера. № 97. 5 декабря 1956. С. 3./


                                                   НЕРА  ВЕЧЕРОМ
                                          Когда раскинет синеглазый вечер
                                                                                                   крылья,
                                          Зажгутся в небе мириады звезд,
                                          Взгляни, мой друг, ведь сказка стала
                                                                                                     былью!
                                          Взгляни на Неры непрерывный рост.
                                              Горят алмазом хрупкие снежинки
                                              На трассе, что стрелою пролегла.
                                              Когда-то шли здесь лишь зверей
                                                                                                 тропинки.
                                              Теперь стоят красивые дома.
                                          Здесь магазины, клуб, больницы, школы.
                                          Здесь стадион, гостиницы, дворы.
                                          Здесь детский сад, где слышен смех
                                                                                                    веселый,
                                          Задорный смех счастливой детворы.
                                              Свободно песня молодежи льется
                                              Аккордом дружных голосов людских,
                                              Чудесной музыкой под небеса
                                                                                                    несется,
                                              Ей вторит звон станков из
                                                                                              мастерских.
                                          Электроламп гирлянды золотые
                                          Навстречу нам потоки света льют,
                                          Путь освещают в будни деловые
                                          И озаряют мирных строек труд.
                                              Иными знал места я в прошлом эти:
                                              Меж диких гор рыдала здесь пурга.
                                              Но человек поселок свой наметил,
                                              И отступила перед ним тайга.
                                         На берегу могучей Индигирки
                                         Возник палаток полотняный ряд.
                                         И в ход пошли ломы, лопаты, кирки...
                                         О подвигах людей дела их говорят.
                                              Шли дни. Сбылось, что нам когда-то
                                                                                                         снилось.
                                              Не устрашили глушь, пурга, мороз.
                                              В долине наш поселок Нера вырос,
                                              Упорный труд победу нам принес.
                                          И я горжусь, что в деле этом славном
                                          Крупица есть и моего труда,
                                          Мысль воскрешая о борьбе неравной,
                                          Я вспоминаю прошлые года.
                                              Взгляни ж, мой друг, ведь сказка
                                                                                            стала былью!
                                              Ты видишь Неры безудержный рост!..
                                              Раскинул синеглазый вечер крылья,
                                              Горят на небе мириады звезд.
                                          Сергей НОВИК.
                       /Северная заря. Усть-Нера. № 97. 5 декабря 1956. С. 3./
                                                         НЕРА  ВЕЧЕРОМ
                                          Когда раскинет синеглазый вечер крылья,
                                          Зажгутся в небе мириады звезд,
                                          Взгляни, мой друг, ведь сказка стала былью!
                                          Взгляни на Неры непрерывный рост.
                                              Взгляни, мой друг, взгляни, как величаво
                                              Повсюду жизнь ключом живым тут бьет.
                                              Отчизне нашей чтоб умножить славу,
                                              Собрался дружный трудовой народ.
                                          Горят алмазом хрупкие снежинки
                                          На трассе, что стрелою пролегла.
                                          Когда-то шли здесь лишь зверей тропинки,-
                                          Теперь стоят красивые дома.
                                              Свободно песня молодежная здесь льется
                                              Аккордом дружных голосов людских,
                                              Чудесной музыкой под небеса несется,
                                              Ей вторит звон станков из мастерских.
                                          Электроламп гирлянды золотые
                                          Навстречу нам каскады света шлют,
                                          Пусть освещают будни деловые
                                          И озаряют мирных строек труд.
                                              Иными знал места я в прошлом эти:
                                              Меж диких гор рыдала здесь пурга.
                                              Но человек поселок свой наметил -
                                              И отступила перед ним тайга.
                                          Шли дни. Сбылось, что нам когда-то снилось.
                                          Не устрашили глушь, пурга, мороз.
                                          В долине наш поселок Нера вырос,
                                          Упорный труд победу нам принес.
                                              И я горжусь, что в деле этом славном
                                              Крупица есть и моего труда…
                                          Взгляни ж, мой друг, ведь сказка стала былью!
                                         Ты видишь Неры безудержный рост!..
                                          Раскинул синеглазый вечер крылья,
                                          Горят на небе мириады звезд.
                                        Сергей НОВИК.
    /Социалистическая Якутия. Якутск. № 293. 16 декабря 1956. С. 3. [Стихи о родной Якутии]/ [Адзначана ў: Драздова З. У.  Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]
                              СОЗДАНЫ  ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГРУППА  И  КРУЖОК
    13 декабря вечером, когда в редакции газеты закончился рабочий день, сюда стали собираться люди различных специальностей. Среди них - ученик слесаря механических мастерских В. Герасенков, начальник горно-технической инспекции П. Какуркин, рабочий совхоза Балагяннах Н. Воронецкий, рабочий Н. Кругляк, работник поликлиники С. Новик и другие. Все те, кто пришел сюда, посвящают свой досуг литературному творчеству. На страницах газеты «Северная заря» не раз помещались их произведения.
    В этот вечер они впервые собрались вместе, чтобы обсудить свои произведения и наметить перспективы дальнейшей работы. На совещании были обсуждены стихи С. Новика, П. Какуркина, Н. Козоброда, Г. Балина, которые были в этом году напечатаны в газете. Собравшиеся отметили большую взволнованность и лиризм стихов Николая Козоброда, обративших на себя внимание многих читателей, ясность мысли и простоту стихотворения Г. Балина «Руки прочь!», проникновенность и задушевность лирических стихов самого молодого из участников совещания ученика слесаря Василия Герасенкова, прибывшего в Усть-Неру по комсомольской путевке.
    В дружеском обмене мнениями приняли участие сами авторы, преподавательница Средней школы И. А. Бочкова, работники редакции.
    В результате обмена мнениями было принято решение создать при редакции газеты «Северная заря» литературную группу, которая могла бы организовать ежемесячные обсуждения произведений и литературную учебу местных поэтов и прозаиков. Руководителем группы избран сотрудник редакции А. Смирнов.
    В Оймяконе на днях организован литературный кружок начинающих писателей. Он будет работать при Оймяконской средней школе. Кружок этот состоит из 11 человек.
    На первом занятии кружка сотрудник редакции поэт т. Абагинский провел беседу о новом в литературной жизни якутской писательской организации и о стоящих перед якутскими писателями задачах.
    Литературным кружком будет руководить преподаватель якутской литературы Оймяконской средней школы т. Ларионов. Намечено издавать силами участников литературного кружка рукописный журнал «Заря» на якутском языке, который будет выходить раз в два месяца. Редактором рукописного журнала избран преподаватель средней школы т. Готовцев.
    Участники кружка будут ежемесячно собираться, чтобы обсудить новые произведения членов кружка, послушать лекции и беседы по насущным вопросам якутской литературы.
    Лучшие произведения местных авторов по рекомендации литературной группы и кружка будут печататься в газете «Северная заря» и высылаться в другие печатные издания. /Северная заря. Усть-Нера. № 101. 19 декабря 1956. С. 2; Литературнай бөлөх уонна куруhуок тэрилиннилэр. // Хотугу сардаҥа. Уус-Ньара. № 101. Ахсынньы 19 к. 1956. С. 2./
    Ва Вусьць-Нэры Сяргею Новіку сваю кнігу (Избранное. Москвакутск. 1953 г.) надпісаў якуцкі паэт Архіп Абагінскі [Абаҕыыныскай]: Дорогому Сергею Михайловичу Новик – человеку, поэту от поэта /подпіс/ 11/ІІ 57 Усть-Нера ЯАССР. /Абагінскі - Архіп Георгіевіч Кудрын, якуцкі паэт, які нарадзіўся 7 (20) студзеня 1907 г. у сяле Абага /цяпер Алёкмінскі ўлус РС(Я)/. Публікаваўся з 1927 г. Памёр 22 верасня 1960 г. у Якуцку.                                                            /ДМГБЛ KP 015591./

                                              КОЛЫБЕЛЬНАЯ
                                          Над поселком ноченька
                                          Синяя плывет.
                                          Засни, моя доченька,
                                          Солнышко мое!
                                          Мягкою перинкою
                                          Стелется туман.
                                          Задремал над сопками
                                          Тучек караван.
                                          Спят в ребристом инее
                                          Над рекой кусты.
                                          Закрой глазки синие,
                                          Ляля, спи и ты!
                                          Завтра встанешь раненько,
                                          Мы пойдем гулять,
                                          Дорогую доченьку
                                          В саночках катать.
                                          Засверкает искрами
                                          Рыхлый свежий снег.
                                         Зазвенит звоночками
                                          Ляли нашей смех.
                                          Будь счастливой, Ляленька,
                                          И спокойно спи!
                                          Доброй, милой, славненькой
                                          Девочкой расти!
                                          Мамочка родимая
                                          Сон твой стережет,
                                          Тебе нежно дивную
                                          Песенку поет.
                                          Над поселком ноченька
                                          Синяя плывет.
                                          Спи! Спи! Моя доченька,
                                          Солнышко мое!
                                                Сергей НОВИК.
    /Молодой коммунист. Якутск. № 12. 27 января 1957. С. 3./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]                                                            /ДМГБЛ KP 026253./
                                                              ЧИТАЯ СТИХИ...

                                            (Заметки о творчестве местных авторов)
    Читая стихи местных авторов, которые все чаще и чаще печатаются в газете «Северная Заря», прежде всего задумываешься над тем, как неузнаваемо изменилась жизнь нашего района, недавно бывшего глухой, безлюдной окраиной страны, как выросла культура.
    Большинство авторов — рядовые рабочие и служащие. Трудясь на прииске, в ремонтном цехе, на полях и фермах совхоза, они посвящают свой досуг литературному творчеству, прославляя в своих стихах трудовые будни советских людей, осваивающих наш далекий северный район.
    Вот стихотворение Сергея Новика «Нера вечером». Вспоминая о борьбе первых строителей нашего поселка с суровой северной природой, автор с удовлетворением говорит:
                                            «И я горжусь, что в деле
                                                                                       этом славном
                                              Крупица есть и моего труда».
    Большая любовь к нашему краю, к его своеобразной красоте ясно ощутима в другом стихотворении Сергея Новика — «Индигирская осень».
    На тему, волнующую каждого советского человека, написано стихотворение А. Вольфовского «Мир». Понятие, содержащееся в этом слове, не является для автора отвлеченным. Мир нужен советскому человеку для созидательного труда. Эта же мысль — о неумирающей ценности труда, деяний человека пронизывает другое стихотворение того же автора — «Счастье».
                                             «Я счастлив, что жить
                                                                                  суждено века мне,
                                            Что выйду на солнечный
                                                                                        праздник годов
                                            В замесах бетона, в
                                                                             щебенке и камне,
                                            Хранящих частицу моих трудов».
    В творчестве местных авторов нашли отражение и недавние события в Египте. Этой теме посвятили свои выразительные и темпераментные стихи Г. Балин («Рукч прочь») и Н. Козоброд («Голос гнева» и «Далекому другу»). Сдержанностью и суровостью интонации стихотворение Балина производит сильное впечатление. Но особенной силы и изобличительной выразительности достигает в своих стихах Н. Козоброд. Его стихи волнуют, привлекают душевной теплотой, лиризмом. В своем стихотворении «Голос гнева» автор, убежденный в правоте своего далекого друга — египтянина, не сомневается в его победе потому, что
                                             «Побеждает тот, кто
                                                                                защищает
                                            Наше человечье
                                                                        право жить».
    Большой задушевностью отличаются стихи молодого поэта Василия Герасенкова, чьи самые сокровенные мысли и чувства неразрывно связаны с интересами воспитавшей его и горячо им любимой Родины.
    Проникновенностью и лиризмом наполнены его «Три стихотворения», отмеченные предельной простотой и особенно, стихотворение «Отвечаю тебе». Искренность, простота и выразительность, вдумчивое и четкое воплощение волнующей автора темы — вот что так привлекает читателей в стихах В. Грасенкова, Н. Козоброда, так же как и еще одного молодого автора Юрия Сакина (стихотворение «Письмо матери»).
    Очень неровными кажутся стихи П. Какуркина. Стихотворение «Молодость», например, хорошо по теме, но в нем встречаются очень слабые и непродуманные строки, определения, сравнения. Неудачно стихотворение «Северная осень». Еще меньше удалось автору стихотворение «КПСС». Взяв чрезвычайно важную тему, Н. Какуркин не смог ее художественно воплотить. В стихотворении много общих слов и фраз, еще больше путаницы.
    Есть словесные неточности, маловыразительные слова и в стихотворениях А Вольфовского, есть слабые строки в стихах Г. Балина.
    Читая стихи С. Новика, хочется напомнить автору о том, что творчески учиться у классиков — это не значит им подражать. А у С. Новика нередки общие места с давно известными стихами некоторых поэтов, А. Фета, например.
    Все это говорит о том, что нашим местным поэтам необходимо быть ближе к жизни, научиться ее глубже осмысливать, искать новые темы, обогащать свой духовный мир, расширять кругозор, и главное — повышать требовательность к себе, добираться высокой художественности стихов, их наибольшей действенности.
    Мы хотим прочесть новые стихи наших поэтов о любви советского человека к Родине, подруге, семье, о борьбе и победе, о радостях и нуждах, о преобразователях нашего сурового края.
    Н. Воронецкий,
    рабочий агробазы.
    /Северная заря. Усть-Нера. № 9. 2 февраля 1957. С. 2./
    /Н. Воронецкай. Хоһооннору аахтаххына... (Олохтоох автордар айымньыларын туһунан бэлиэтээһиннэр). // Хотугу сардаҥа. Уус-Ньара. № 9. Олунньу 2 к. 1957. С. 2./
                                                 У КАЛЕНДАРЯ
                                              Жизни жаждый час ценя,
                                              Не откладывай на завтра
                                              Дело нынешнего дня.
                                          Когда срываю я листок календаря,
                                          То думаю порой с тревогою о том,
                                          Что день прошедший канул в
                                                                                          бездну зря,
                                          Что ничего полезного не
                                                                             заключил я в нем.
                                          И так хотелось бы назад его
                                                                                         вернуть,
                                          Чтоб, закатав по локоть рукава,
                                          Живой отвагой напоивши грудь,
                                          Полезным делом заменить слова.
                                         Сергей Новик.
    /Фестивальный листок. Специальный выпуск № 1. {Молодой коммунист. [паміж № 14 (пятница, 1 февраля) ды № 15 (воскресенье, 3 февраля)]}. Якутск. 1957. С. 1./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.: Фестиальный листок. Специльный выпуск № 1. Московскому фестивалю. Якутск.]
                                        УТРО  ЗАПОЛЯРНОЕ
                                          Яркой позолотою
                                          Неба край румянится.
                                          Пухом над болотами
                                          Белый пар туманится.
                                              Между сопок кружатся
                                              Облачка барашками.
                                              Птицы с громким щебетом
                                              Возятся с букашками.
                                          Индигирка плещется
                                          Волнами зелеными.
                                          Прислонились к берегу
                                          Баржи разгруженные.
                                              За рекой таинственно
                                              Шепчут вести чудные
                                              Лиственницы стройные,
                                              Словно изумрудные.
                                          Все как будто в сказочном
                                          Царстве заколдованном.
                                          Красотою Севера
                                          Просто очарован я.
                                              Надо мной лазурится
                                              Небо лучезарное.
                                              Песнею приветствую
                                              Утро заполярное.
                                          Сергей НОВИК.
    /Молодой коммунист. Якутск. № 16. 6 февраля 1957. С. 3./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]
                                            СОКРОВЕННЫЕ МЫСЛИ
                             (Обзор стихов, поступивших в редакцию)
    Дорогая редакция! Написал стихотворение и решил послать его Вам. Если оно не годится для печати, укажите на недостатки, посоветуйте, как их устранить. Буду очень благодарен Вам за помощь». Таких писем с приложением стихов в нашу редакцию поступает много. Это вполне закономерное явление. Сотни юношей и девушек, чувства и мысли, волнующие их, пытаются изложить в стихах. Правда, большинство произведений начинающих далеки от совершенства, слабы в художественном отношении, но они подкупают своей непосредственностью, теплотой, искренностью.
    О чем же пишут молодые? Ответ на этот вопрос мы найдем в нашей так богатой событиями действительности. Ш. Топуиашвили из поселка Силээннээх Верхоянского района посвящает свои поэтические произведения советскому крайнему Северу.
                                             Еду по зимней тайге,
                                             Ветки отводят деревья.
                                             Путь очищают мне.
                                             Шепчут - скорее, скорее.
    На эту же тему пишут А. Тарасов (Якутск) и Сергей Новик из Неры. Но надо сразу сказать, что С. Новик сверх меры увлекается красивыми словами. Горы у него брильянтовые, чело омраченное, греза золотая, глаза чудесные, заря прелесная. И таких примеров можно привести очень много. А ведь подобные красивости в значительной степени снижают достоинство художественного произведения…
    Э. Лавникевич из Оймякона тепло и проникновенно рассказывает о первокласснике.
                                         Уроки я готовлю сам.
                                         По дому маме помогаю.
                                         Как папа, книжки сам читаю
                                         (немного, правда, по слогам)...
    Но надо предупредить начинающих литераторов, что писать стихи, не так просто, как это кажется на первый взгляд, Многие юноши и девушки даже при наличие способностей не могут создать полноценного произведения. Они не имеют ясного представления, что такое рифма, ритм и другие элементы стихосложения. Поэтому у некоторых поэтическое произведение более походит на сухой прозаический рассказ чем на стихотворение…
    Советуем юношам и девушкам, мечтающим посвятить себя литературе, больше читать, учиться мастерству у известных поэтов, обогащать свой язык, упорно работать над своими произведениями, отшлифовывая каждую строчку.
    Помните, что написать хорошее произведение — благородный, но очень, тяжелый труд. Он требует к себе жертвенного подвижнического отношения.
   Ю. ШАМШУРИН. /Молодой коммунист. Якутск. № 24. 24 февраля. 1957. С. 4./
                                         СТИХИ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
    Много стихотворений поступает в редакцию нашей газеты.
    Пишут их люди, не являющиеся профессиональными литераторами. Это рабочие, служащие, инженерно-технические работники различных предприятий и учреждений, отдающие литературному творчеству свободное время. Эти люди отличаются друг от друга и по возрасту, и по широте кругозора, и по степени подготовленности. Так же сходны между собой и их стихотворения, отличающиеся одно от другого различной степенью точности выразительных средств, культуры речи, глубины мысли.
    Но есть общие черты, свойственные лучшим из этих произведений - искренность, свежесть восприятия действительности, стремление раскрыть лучшие черты в характерах наших современников, воспроизвести наиболее ярко поэзию природы сурового Севера.
    Грандиозный масштаб преобразований, осуществляемых на Крайнем Севере в наши дни, не может оставить равнодушным ни одного человека, тем более человека, умеющего чувствовать прекрасное. Поэтому, естественно, тема покорения Севера стала основной в творчестве местных авторов.
    Наиболее ярко выражена она в стихах молодого слесаря центральных ремонтно-механических мастерских В. Герасенкова, бульдозериста с прииска Юбилейного Ю. Сакина и регистратора Усть-Нерской поликлиники С. Новика. Несмотря на различную степень мастерства и различие изобразительных средств, этим авторам удается создать образ лирического героя - простого советского человека, передать строй его чувств и мыслей. Чаще всего для этого используется прием непосредственного обращения к современнику, что видно из заглавий стихов (Молодому избирателю, Советской женщине и другие). Иногда чувства и мысли лирического героя выражены в форме письма (Письмо врачу Н. Козоброда, Письмо к матери Ю. Сакина). Это придает особую задушевность стихам, позволяет вести разговор от сердца к сердцу”...
    Творчество местных авторов свидетельствует о росте культуры трудящихся.
    Надо надеяться, что на страницах нашей газеты в этом году все чаще и больше будут появляться новые имена наших поэтов, очеркистов и прозаиков, а уже известные нам авторы будут достигать все большего совершенства и мастерства.
    А. ВОЛЬФОВСКИЙ. /Северная заря. Усть-Нера. №37. 8 мая 1957. С. 3; Вольфовскай А.  Биhиги корреспонденденнарбыт хоhоонноро. // Хотугу сардаҥа. Уус-Ньара. № 37. Ыам ыйын 8 к. 1957. С. 3./
                               ВОТ К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛИХАЧЕСТВО
    В воскресенье, 28 апреля, по улице поселка с заложенными за спину руками лихо мчался на велосипеде ученик 7 класса Усть-Нерской средней школы Анатолий Бондаренко. Когда взрослые делали ему замечания, он сердито отмахивался и дерзил.
    А на следующее утро отец привез Анатолия в поликлинику с тяжелым ранением правого коленного сустава и высокой температурой. Лихачество, проявленное юным велосипедистом, привело к несчастью. Мальчика надолго положили в больницу.
    Печальный случай с Анатолием пока не послужил уроком для других ребят. По улицам Усть-Неры по прежнему во всех направлениях снуют велосипедисты. Многие из них, подобно Бондаренко, ездят с заложенными за спину руками, мчатся наперегонки, нарушая правила уличного движения, рискуют попасть под автомашины.
    С такой беспорядочной ездой на велосипедах надо покончить. Родители, школа, пионерская и комсомольская организации должны сообща принимать меры, воспитывать у детей дисциплинированность, чувство ответственности за свои поступки. На примере Анатолия Бондаренко надо показать, к чему может привести лихачество, нарушение правил уличного движения.
    С. НОВИК. /Северная заря. Усть-Нера. № 39. 16 мая 1957. С. 4; С. Новик.  Киhиргээhин туохха тириэрдэрий. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 39. Ыам ыйын 16 күнэ. 1957. С. 4./
                                                  ДОЧКА, ДАЙ ДВА РУБЛЯ!
    Жители поселка Усть-Неры, покупающие продукты в киоске магазина №1, иногда видят сидящего на завалинке мужчину средних лет с длинной бородой. Он часами просиживает около киоска, приставая к мужчинам и женщинам с такими, примерно, просьбами: Дочка! Дай два рубля! Не хватает на стакан вина. Или: Начальник, купи мне стакан вина!
    Следует отметить, что бородач и без того пьян, как говорят, «в доску».
    Когда один гражданин сказал ему, что денег у него нет, возмущенный пьяница возразил: Как? Работаешь и нет денег? Не верю! Просто жалеешь дать человеку на выпивку!
    - Самому надо работать, - произнес кто-то.
    - Хватит наработался, - ответил бородач, - пора мне на пенсию.
    Как ни странно, но нашлись сердобольные, которые щедро снабдили пьяницу деньгами. Одна гражданка, как бы оправдываясь, сказала:
    - А может и в самом деле человеку не на что выпить, - и вручила бороде свою лепту.
    Нельзя проходить мимо, таких безобразий, мимо пьяниц и таких сёрдобольных. Попрошайкам в нашем обществе не должно быть места.
    С. НОВИК. /Северная заря. Усть-Нера. № 53. 3 июля 1957. С. 4; С. Новик.  Сэгэрдэр, икки солкуобайда аҕалын! // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 53. От ыйын 3 күнэ. 1957. С. 4./
                                       НИ ДОРОГИ, НИ ПУТИ - НЕ ПРОЕХАТЬ, НЕ ПРОЙТИ
    В Нере идет прокладка отопительных труб. Дело нужное. Но беда в том, что через траншеи не проложены мостики, обеспечивающие безопасный переход.
    Правда, кое-где встречаются тоненькие дощечки, но они нередко ломаются и переходящий падает в траншею.
    Жертвами таких чёртовых мостиков только за 10 июля явились гражданки Ионова Н. С. и Малец А. И. Первая шла на прием к невропатологу, а попала к хирургу. Упав в траншею и ударившись головой о чугунные трубы, она потеряла сознание. В результате зашиблены обе ноги и рука, на левой голени, коленном суставе и бедре - большие ссадины.
    Малец А. И. упала с мостика и подвернула ногу. Пришлось обратиться к хирургу. Пострадавшая была освобождена от работы с 11 по 13 июля. Аналогичный случай произошел и с Ишкиной Е. В.
    Руководителям работ теплоцентрали необходимо принять меры для обеспечения безопасного перехода через траншеи.
    Сергей НОВИК. /Северная заря. Усть-Нера. № 58. 20 июля 1957. С. 4; С. Новик.  Траншеяны туоруур делаha суох. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 53. От ыйын 20 күнэ. 1957. С. 4./
                                           ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
    Возле дома № 6 по Спортивному проезду спокойно играли две шестилетние девочки: Школьникова Инна и Плотникова Надя.
    Невдалеке рабочие строительно-монтажной конторы покрывали раствором кузбасслака трубы теплоцентрали.
    Ученик слесаря Моисеев Виктор Петрович, уже известный жителям Неры своими неблаговидными поступками, обмакнув кисть в растворе разогретого кузбасслака, плеснул им в лицо Школьниковой Инны. От боли и ужаса ребенок закричал.
    На другой день Инна не могла открыть глаза. Врач Шульман К. М. обнаружил у ребенка отечность век обоих глаз.
    Хулиган, изувечивший ребенка, должен получить по заслугам.
    С. Новик. /Северная заря. Усть-Нера. № 59. 24 июля. 1957. С.4; С. Новик.  Эппиэккэ түбэhиннэриэххэ. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 59. От ыйын 24 күнэ. 1957. С. 4./
                                        ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
                                                   Привлечь к ответственности
    Под таким заголовком в нашей газете от 24 июля была опубликована корреспонденция т. Новика. В заметке рассказывалось о том, что рабочий строительно-монтажной конторы В. П. Моисеев во время покраски труб теплосети облил кузбасслаком лицо, волосы и одежду шестилетней Инны Школьниковой.
    Народный судья второго участка т. Федосеев сообщил в редакцию, что Моисеев подвергнут исправительно-трудовым работам на 6 месяцев с удержанием процентов. За причиненный ущерб одежде Инны с Моисеева взыскано 300 рублей в пользу матери ребенка. /Северная заря. Усть-Нера. № 77. 25 сентября 1957. С.4; Биhиги хаhыаппыт суруйуутунан. Эппиэккэ тардыахха. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 77. Балаҕан ыйын 25 күнэ. 1957. С. 4./
                    ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕГО РАЙОНА ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ЗАКОНА
     „ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С АНТИОБЩЕСТВЕННЫМИ, ПАРАЗИТИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
                                 ТУНЕЯДЦАМ НЕ МЕСТО В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ
    В то время, когда советский народ построил повое социалистическое общество, когда каждый честный гражданин-труженик старается внести свой вклад, чтобы Родина наша была еще краше, богаче и могущественнее, к  сожалению, встречаются еще и такие люди, которые мешают плодотворной работе честных граждан, ведут антиобщественный, паразитический образ жизни, стараясь обогащаться за счет трудящихся. Такие люди не гнушаются любыми недостойными способами добывать деньги, будь то воровство, обман, мошенничество, попрошайничество. Стыдно смотреть, когда молодые, вполне трудоспособные мужчины или женщины выпрашивают рублик у честных тружеников, чтобы потом его пропить. Диким архаизмом звучат известия, когда молодые, здоровые люди вместо того, чтобы честным трудом зарабатывать себе средства на жизнь, занимаются кражей или спекуляцией, словом ищут легкой наживы. Таким антиобщественным, паразитическим элементам не место в нашем социалистическом обществе.
    Я с удовольствием прочитал проект Закона Об усилении борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами и думаю, что каждый честный труженик приветствует его также, как и я. Чем быстрое этот Закон будет введен в жизнь, тем быстрее будут изолированы от нашего социалистического общества антиобщественные, паразитические элементы.
             С. НОВИК,
    работник поликлиники. /Северная заря. Усть-Нера. № 71. 4 сентября 1957. С.3; С. Новик, поликлиника үлэhитэ.  Бэлэми сиэччилэргэ биhиэхэ миэстэ суох. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 71. Балаҕан ыйын 25 күнэ. 1957. С. 3./
                                                            СТИХИ МОЛОДЫХ
                                              (Обзор стихов, поступивших в редакцию)
    В редакцию поступает много стихов. Их пишут врачи, шофёры, горняки. И отрадно, что стихотворения их дышат искренней душевной теплотой.
    Но авторы стихов еще неопытны в литературе, мало знакомы с техникой стихосложения, неумело выражают мысли. Поэтому, порой, хорошая тема не находит должного разрешения. Бедность поэтических образов, погрешности в стихосложении намного снижают достоинства стихотворений...
    Любви к Северу посвятил свое стихотворение С. Новик (п. Усть-Нера). Он восклицает:
                                          Родной наш Север, ты не
                                                                             хуже  Юга!
    Это звучит неплохо. Но в стихах нет запоминающихся образов, изобразительные средства языка бедны...
    Путь к поэтическому мастерству нелегкий. Начинающие поэты должны учесть, что только детальное изучение творчества русских и советских поэтов, теории литературы, неустанная упорная работа над собой, может принести желанный результат.
    А. ТАРАСОВ. /Социалистическая Якутия. Якутск. № 211. 6 сентября. 1957. С. 4. [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]/
                                  325 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВЕЛИКИМ РУССКИМ НАРОДОМ
    Этой теме художественная самодеятельность нашего района посвятила большой концерт в трех отделениях. Он был дан в центральном клубе дважды – и 2 октября.
    Оригинально, любовно оформил сцену художник А. Тризно. На фоне вечернего неба цифры 1632-1957. В дымке видны очертания Московского кремля, МГУ, озаренных пламенем догорающей вечерней зари. Над сопками всходит луна. На небе из-за серых облачков сверкают созвездия Большой и Малой медведиц.
    Ведут программу на русском и якутском языках И. Бочкова и П. Винокуров. Первое отделение начинается литературно-музыкальным монтажом из произведений русских и якутских поэтов в исполнении литературно-музыкальной группы коллектива. Зрители рукоплещут исполнителям.
    Затем М. Слепцова исполнила на якутском языке песню Река Амга и на русском – “Что так жадно глядишь на дорогу?. П. Винокуров с чувством прочитал стихотворение В. Алданского Памяти Петра Алексеева, а П. Константинов пропел якутскую народную Песню свободы.
    Очень понравился зрителям красочный якутский праздничный танец с чарами в постановке А. М. Ягодиной. Хорошо продекламировала стихотворение Чагылгана Великой Волге А. Молчанова, а А. Сивцева спела две песни: якутскую Кого ждет и русскую Над полями.
    На темы якутских мелодий Р. Сантоцкий написал вариации для скрипки. Мы их прослушали в хорошем исполнении И. Слуцкого с сопровождением эстрадного оркестра.
    Второе отделение концерта открыла И. Бочкова. Она прочитала Песнь о Соколе М. Горького. Музыкальное оформление В. Новикова гармонировало с прекрасной дикцией исполнительницы. Хорошо приняла публика выступление Г. Кастыркина, исполнившего (украинскую народную песню Дивлюсь я на небо. Танцевальная группа в бравурном темпе продемонстрировала большое мастерство, показав украинский танец.
    Нравится публике красивый баритон Д. Патенко. За Каватину султана из оперы Гулак-Артемовского Запорожец за Дунаем и Песню о волжском богатыре он был заслуженно награжден дружными аплодисментами.
    Русской пляской заканчивается второе отделение - концерта.
    Красиво оформлено третье отделение концерта. На фоне полярного неба - большое изображение скульптуры основателя Советского государства В. И. Ленина.
    На сцене У. Смолич. Он виртуозно исполнил на балалайке Каприз (вальс Доброхотова) и фантазию на темы русских народных песен.
    Тепло встретили зрители Миру Рожину. Приятным сопрано под аккомпанемент В. Новикова она исполнила песню на якутском и на русском языках Любовь вошла муз. Гершвина. С чувством пропел Петр Снарский Опавшие листья, Раскройте окна!, Моя Индонезия.
    Зрители долго не отпускали со сцены исполнителя юмористических стихов Георгия Косарева. Он прочитал Первую любовь А. Барто и Жертвы моды С. Михалкова.
    Про Шестерых пилотов спел В. Мастаков. Следует отметить, что оркестр аккомпанировал ему слишком громко. Хорошо был исполнен танцорами румынский танец Сырба. Обаятельно исполнили Оля Фунтова с А. Михеевых молдавский танец Ляна. Эстрадный оркестр под управлением Р. Сантоцкого сыграл несколько произведений.
    Программа концерта настолько велика, что всех номеров не перечислишь! Закончился концерт песней на якутском языке о великой дружбе между русским, якутским и всеми народами Советского Союза в исполнении всего коллектива.
    В заключение хочется сказать несколько слов об организации концерта. Утомительны очень большие антракты между отделениями, которых нужно избегать. Постановщикам танцев В. Штепану и А. Михееву следует отказаться от повторений, чтобы рисунок танца был разнообразнее, а следовательно и интереснее.
    Вместе с тем чувствуется, что весь коллектив вложил немало труда в организацию концерта в честь славного юбилея.
    Сергей НОВИК. /Северная заря. Усть-Нера. № 80. 5 октября 1957. С. 4; Сергей Новик.  Улуу нуучча нороотун кытта 325 сыл бииргэ. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 80. Алтынньы 5 күнэ. 1957. С. 4./
                                                ПИСЬМО  ТОВАРИЩУ
                                          В своем письме меня ты упрекаешь,
                                          Что южной краской Север описал,
                                          И понял сразу я: ведь Севера не знаешь,
                                          Ты в кабинете собственном застрял.
                                              Сюда приедешь – сам тогда узнаешь
                                              И вся картина ясной станет вдруг,
                                              Что зря меня ты югом упрекаешь, -
                                              Ведь Север наш прекрасен, как и юг.
                                          Проснешься раньше, чтобы встретить утро
                                          И наглядеться, как встает заря.
                                          Как облачка, чудесней перламутра,
                                          Ласкают взор твой, от лучей горя.
                                              Увидишь, как жемчужным переливом
                                              Волной играет горная река
                                              И как с уловом щедрым и счастливым,
                                              Плывет по ней байдарка рыбака.
                                          И став у берега, что в солнце золотится,
                                          Я знаю, полной грудью будешь рад
                                          Чистейшим воздухом ты вволю насладиться,
                                          Вдохнуть тайги зеленой аромат.
                                              Ты сам увидишь бархат синей ночи,
                                              Сиянье Севера, сверканье чудных звезд,
                                              А после дождика взглянуть, как я, захочешь
                                              На нежной радуге большой цветистый мост.
                                          Родной наш Север: он не хуже юга,
                                          Он хоть суров, но сказочно красив,
                                          В груди своей почувствуешь ты, друг мой,
                                          Большой и светлый творческий прилив.
                                              Не говори ж о том, чего не знаешь!
                                              Сперва проверь, потом давай на суд!
                                              Поймешь, что зря меня ты упрекаешь,
                                              И сам полюбишь Севера красу.
                                                                                   Сергей НОВИК.
    /Молодой коммунист. № 126. 23 октября 1957. С. 4./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]
                           КОНЦЕРТЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    Коллектив художественной самодеятельности Оймяконского района всегда радует зрителя интересными и хорошо подготовленными выступлениями. В дни юбилейных торжеств участники самодеятельности выступили с несколькими концертами.
    Чтецы-декламаторы, певцы и танцоры в национальных русских и якутских костюмах исполнили произведения русских и якутских авторов. Очень понравилось зрителям выступление Мирры Рожиной, которая исполнила на якутском языке вальс Винокурова На берегах Лены. Танцевальный коллектив показал красочный якутский танец с чоронами в постановке секретаря поссовета А. М. Ягодиной.
    Истинное удовольствие всем присутствующим доставил геолог У. Смолич своей виртуозной игрой на балалайке. Электрик-монтер А. Молчанова мастерски прочитала отрывок из поэмы Твардовского Страна Муравия. Председатель месткома Слуцкий в сопровождении эстрадного оркестра сыграл вариацию для скрипки на темы якутских мелодий, которые написал инженер-строитель монтажной конторы Р. Сантоцкий.
    В программе концертов было много разнообразных номеров: соло на саксофоне, стихи известного якутского поэта Элляя, полные юмора чеховские рассказы - все это вызвало бурные аплодисменты зрителей. Чувствовалась большая любовь исполнителей к искусству.
    Концерт закончился заключительной песней на якутском языке в исполнении всего коллектива.
    С. НОВИК. /Социалистическая Якутия. Якутск. № 252. 24 октября 1957. С. 4./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]
                                                           1917 - 1957
                                    Как море рокотал восставший Петроград.
                                    Бессмертный над Невой раздался залп Авроры.
                                    Сверилось: Зимний штурмом, взят!
                                    Повсюду радость, песни, разговоры.
                                    Свобода всем народам!” - слышен клич.
                                   И знамя алое на небе гордо реет.
                                    Вся власть Советам! - так сказал Ильич.
                                    За эту власть народ стоять умеет.
                                    И отстоял в боях. А происки врагов
                                    В народе дух могучий не сломили.
                                    Для Родины своей он не жалел трудов,
                                    Чтоб дети, внуки краше, лучше жили.
                                    И вот уж сорок лет, как  великан-утес,
                                    Стоит великая Страна Советов.
                                    И счастье, то, что нам Октябрь принес,
                                    Хранит согласно Ленинским заветам.
                                    Союз Республик крепнет с каждым днем,
                                    Растет, цветет и не найдется сила,
                                    Которая б железом и огнем
                                    Его в борьбе коварной победила.

                                  пос. Усть-Нера.                   Сергей Новик.
                           /Северная заря. Усть-Нера. № 89. 7 ноября 1957. С. 4./
                                      УТРЕННІК В ДЕТСКОМ САДУ
    Нарядно выглядел большой зал детского сада 4 ноября. Здесь состоялся утренник.
    На центральной стене большой портрет Владимира Ильича Ленина, украшенный красными флагами. На боковой стене надпись: 40 ЛЕТ ОКТЯБРЮ. С потолка свешиваются гирлянды из разноцветных шаров. На полу установлен макет легендарного крейсера Авроры.
    Немало трудов положили зав. детсадом Горина Н. В. и воспитательницы: Туровец Е. Д, Григорьева Л. Е, Попова И. В. и другие, чтобы приготовить интересное зрелище: одни костюмы и маски чего стоят! Тут и мотыльки, и лисички, и балерины, моряки, китайцы, якуты, русские. Все тщательно продумано, с любовью приготовлено. Под звуки бравурного марша выходят дети, как гирлянды живых цветов, в руках у них голуби - символ мира, флажки. Зав. детсадом Н. В. Горина поздравляет детей с великим праздником Октября. И как бы в ответ иа поздравление мальчик восклицает:
                                          Здравствуй, праздник наш
                                                                               советский,
                                          День великий, славный!
                                          Ты и взрослый, ты и детский
                                          Праздник самый главный!
    Так начинается литературно музыкальный монтаж. Стихи сменяются песнями, песни - танцами. Старшая группа красиво исполнила танец моряков, а также пляску-инсценировку К нам гости пришли, а средняя группа - хороводную плясовую Ой, вставала я ранешенько.
    Интересным был момент, когда после стука в дверь вошел почтальон и подал телеграмму и посылки для детей.
    Общей веселой песней и пляской закончился детский утренник, который понравился не только детям, но и взрослым.
    Сергей НОВИК. /Северная заря. Усть-Нера. № 90. 13 ноября. 1957. С.1; Сергей Новик. Оҕо садыгар утренник. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 90. Сэтинньи 13 күнэ. 1957. С. 4./
                                                 ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
                                                        обзор стихов
    Конверты, конверты, конверты... Белые, синие, голубые... Надписанные округлым почерком пятиклассника и нетвердой рукой пожилого эвена, совсем недавно научившегося грамоте. В конвертах - стихи. Без них не обходится ни одна редакционная почта. Стихи тоже разные: о первооткрывателях Колымы, о суровой северной природе, о трудовых подвигах горняков и оленеводов, о море, о любви, о мире. В них люди самого различного возраста, национальности, служебного положения делятся своими мыслями и чувствами, рассказывают о самом сокровенном и заветном. Разные это стихи и по своей художественной ценности - одни написаны уже умелой рукой, другие — только первая, робкая попытка вылить свои чувства в стихотворную форму. Но почти все они представляют собой великую ценность, как яркое свидетельство светлых дум и чаяний народа, свидетельство его единодушия в своей любви к Родине.
    Особенно много стихов поступило в редакцию в дни, когда советский народ готовился к великому празднику Октября. Это понятно: в эти дни труженикам страны Советов особенно хотелось поделиться друг с другом большой радостью и гордостью за успехи, достигнутые нами на победном сорокалетнем пути…
    Большим патриотическим чувством, любовью к Родине, к партии, к гению революции великому Ленину проникнуты стихи… С. Новика (Усть-Нера ЯАССР)... /Магаданская правда. Магадан. 13 ноября 1957. С. 4./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]
                                                         1917 - 1957
                                    Как море рокотал восставший Петроград.
                                    Бессмертный над Невой раздался залп
                                                                                                 Авроры.
                                    Свершилось: Зимний штурмом, взят!
                                    Повсюду радость, песни, разговоры.
                                   Свобода всем народам!” - слышен клич.
                                   И знамя алое на небе гордо реет.
                                   Вся власть Советам! - так сказал
                                                                                            Ильич.
                                    За эту власть народ стоять умеет.
                                    И отстоял в боях. А происки врагов
                                    В народе дух могучий не сломили.
                                    Для Родины своей он не жалел трудов,
                                    Чтоб дети, внуки краше, лучше жили.
                                    И вот уж сорок лет, как  великан-утес,
                                    Стоит великая Страна Советов.
                                    И счастье, то, что нам Октябрь принес,
                                    Хранит согласно Ленинским заветам.
                                    Союз Республик крепнет с каждым днем,
                                    Растет, цветет и не найдется сила,
                                    Которая б железом и огнем
                                    Его в борьбе коварной победила.
                                  Сергей НОВИК.
    /Молодой коммунист. Якутск. № 140. 24 ноября 1957. С. 4./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]
                                   У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИНДИГИРКИ
    За годы Советской власти в районе появились десятки медицинских учреждений. оборудованных новейшей аппаратурой. Сейчас медицинские работники видят свою главную задачу не столько в расширении сети медицинских учреждений, сколько в улучшении обслуживания населения.
    Тем не менее нынче к нам прибыло 7 врачей и 16 медицинских работников со средним образованием. Многие врачи в том числе А. Д. Сумцова, М. В. Плужнова, Е. П. Дейнека, В. Ф. Косарева и другие в течение года окончили курсы усовершенствования.
    Были открыты два фельдшерских и один врачебный пункт, на прииске Разведчик построена новая больница, произведен капитальный ремонт больничных зданий в Усть-Нере, Оймяконе, на прииске Победа, значительно пополнился инвентарь больниц, получено дополнительно два рентгеновских аппарата, значительно увеличена норма расходов на питание больного т. д.
    Окулист, отоларинголог, гинеколог стали постоянно бывать в наслегах, где не имеется врачей этих специальностей. Там они дают консультации, оказывают населению необходимую медицинскую помощь.
    Благодаря профилактическим мероприятиям в районе значительно снизилась смертность. Так в райбольнице она в 1957 году была в 4 раза меньше. чем в 1952 году и в два раза меньше по сравнению с 1956 годом. Район не знает таких инфекционных заболеваний как дизентерия, скарлатина, коклюш, корь.
    Врач районной поликлиники Ф. М. Шерстова, едва ли не первой в Якутии, начала успешно применять при лечении больных чжэнь-цзю-терапию (иглолечение). Она же так перестроила часы поликлиники, что совершенно ликвидировала очереди, особенно к хирургу.
    Большую помощь в санитарно-просветительной работе среди населения оказывает стенная газета Медицинский работник, а также регулярно выпускаемые бюллетени За здоровый быт. Здесь же, при поликлинике, имеется Доска вопросов и ответов. Каждый может задать любой вопрос на медицинскую тему, опустить его в специальный почтовый ящик. Ответ на него он получает незамедлительно на Доске вопросов и ответов.
    Немалую роль играет в районе вторая стенная газета-передвижка За здоровье, выпускаемая медицинским советом районного отдела здравоохранения. Она выходит регулярно в четырех экземплярах и рассылается на предприятия.
    Как стенгазета, так и газета-передвижка печатают статьи на медицинские темы, дают полезные советы. Поэтому имеют очень широкий круг читателей.
    Сейчас медицинские работники ставят перед собой задачу дальнейшего улучшения пропаганды медицинских знаний, профилактики болезней, а также улучшения обслуживания населения.
    Нет сомнения. что они справятся с ней также успешно. как справлялись до сих пор.
        Поселок Усть-Нера.              С. НОВИК. /Социалистическая Якутия. № 287. 11 декабря 1957. С. 4./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]
                           Дорогой мой папа!
    Спасибо тебе за фото. Поздравляю тебя с Наступающим Новым годом. Как бы я хотела, чтобы этот Новый год принес нам совместную встречу. Мне писала моя дорогая тетенька Шура. Она говорит, что ты жалуешься, что мы тебе не пишем. Но ведь ты дорогой мой, тоже не на все письма мне ответил. Как ты можешь думать, что я тебя забыла. Так скажи мне, о ком бы я тогда имела помнить? Ведь я только и то стараюсь развязать загадку, где правда и где ложь. Старайся понять меня. Как бы ты чувствовал себя, если бы тебе утверждали, что самый любимый человек, как папа, убил любимого человека, как мама? Скажи? Какими средствами я уже имею отстаивать Вашу честь, честь моих родителей и мою любовь к Вам папа. Я ведь в Польше не очень давно. И я тоже иначе думаю. Ира была дольше под влиянием бабушки. И она думала такими категориями, как бабушка. Я хотя прибыла сюда как десятилетняя девушка, но меня защищала безграничная любовь к тете Шуре, и потому я не попала под влияние бабушки. Не думай, что я жалуюсь на Иру. Нет! Мы очень дружны с собой. Только в некоторых понятиях не совсем соглашаемся с собой. Я теперь отошла от бабушки. Да, что тебе говорить об этом. Ты уже давно знаешь об этом.
    Теперь я живу у дяди Толи. Конечно учусь. Хожу в вечернюю школу. В школе меня любят. Учусь хорошо. Много читаю. Имею уже своих любимых авторов. Из русских авторов люблю Достоевского, Гоголя, Чехова и конечно Островского.
    Недавно у нас гостил русский театр из Ленинграда. Он поставил пьесу Островского Свадьба Белугина”. Очень она мне понравилась.
    Книгу, которую ты мне прислал, я прочитала. Она мне очень понравилась, хотя некоторых слов я не совсем понимаю. Некоторые отрывки я выучила наизусть. Люблю иногда их декламировать, конечно, когда дома никого нет.
    Папочка! Мне бы очень хотелось познакомится с какой-нибудь девочкой из твоего города которая тоже любила бы книги, музыку и интересовалась детьми.
    Знаем папа! Если я иногда думаю о моей будущей профессии, я всегда воображаю себя среди детей. Если ты имеешь адрес какой-нибудь из моих ровесниц пришли мне.
    Ну что ж! Больше никаких новостей у меня нет. Если б ты хотел что-нибудь знать тогда пиши мне вопросы, а я постараюсь тебе отвечать, а то я сама не знаю, о чем тебе писать, чтобы тебе было это интересно. Дядя Толя и его жена просили очень, что бы тебе передать горячий и пламенный привет.
    Папа! Скажи мне, разве это плохо много думать? Переживать кинокартину, книги и песни?
    Я каждую программную книгу, каждую просмотренную кинокартину глубоко переживаю. Тетя говорит, что это совсем не нужно! Что ведь в книге написана неправда, что такие случаи в жизни встречаться не могут. Но я думаю, что нет такой книги, которая бы не имела связи с жизнью.
    Как ты думаешь, правильно я думаю. Напиши мне об этом.

    Сяргей Новік увесь 1958 год правёў ва Вусьць-Нэры, дзе арганізаваў ва Вусьць-Нэрскай сярэдняй школе Якуцкай АССР гурток эспэрантыстаў, які дзейнічаў пры Доме піянэраў. Старостам гуртка юных эспэрантыстаў “Зеленая звездочка” была абраная Тамара Абраменка. Гурток быў да таго вядомы ў Рэспубліцы, што ўсе пытаньні зацікаўленых асобаў наконт эспэранта, з цэнтральных газэтаў ЯАССР накіроўваліся ва Вусьць-Нэру да Сяргея Новіка.

    Між іншым газета “Ленский край”, якія выходзіла ў Якуцку, у № 33 за 14 кастрычніка 1915 г. на першай старонцы ў рубрыцы “Мясцовае жыцьцё” паведамляла: “Якуцк эспэранта. Сьвятар эспэрантыст І. Серышаў (у Томскай губ.) выдаў на мове эспэранта зборнік пра Сыбір. Чацьвёрты том зборніка цалкам прысьвечаны Якуцкай вобл. Складаецца зборнік з кампіляцыяў”. Дарэчы, сябра пралетарскага пісьменьніка Максыма Горкага, якуцянін А. Сямёнаў, з дапамогай эспэранта, яшчэ да І-й Усясьветнай вайны, аб’ехаў усю Заходнюю Эўропу. “Як распавялі чальцы краснаярскага клюбу “Эспэранта” [якія пабывалі ў Якуцку] Сьвятлана і Эдуард Лапенка: “Эспэранта стварыў польскі лекар-акуліст Людвік Заменгоф [габрэй]. Ён жыў і працаваў у Беластоку, які раней уваходзіў у склад Расеі… У 30-я гады эспэрантысты былі падвергнуты ганеньню, і эспэранта ў нас у краіне загінула, але з 1956 гады зноў паўстаў рух эспэранта-клюбаў. Яны адкрыліся па ўсёй краіне. Была створана асацыяцыя савецкіх эспэрантыстаў пры Звязе савецкіх таварыстваў у Маскве”. /Язык понятный всем. // Молодежь Якутии. Якутск. № 14. 5 апреля 1990. С. 10./
                                                                 ЯЗЫК ДРУЖБЫ
    Есть такой международный язык - эсперанто. Можно легко объяснятся со всеми, кто занимается его изучением, независимо от национальности.
    Об этом узнали нерские школьники: Алла Белобородова – ученица 5 класса и Саша Ракута – ученик 6 класса. Они в течении зимнего периода начали усердно заниматься его изучением и постигли самые элементарные «азы». После этого написали письмо пионерам Вьетнама.
    В июне из столицы дружественной страны – Ханоя пришло письмо пионервожатого Ким Вонг. Он прислал несколько открыток с видами своей родины, фотографию пионеров отряда и почтовую марку. На ней на фоне знамен СССР и Вьетнама изображены К. Е. Ворошилов и Хо Ши Мин, пожимающие друг другу руки.
    Вот что пишет Ким Вонг:
    “Дорогие Алла и Александр!
    Сегодня я получил Ваши письма, и очень этому рад. Обещаю их передать вьетнамским юным пионерам.
    Я теперь представлюсь.
    Меня зовут Ким Вонг, мне 20 лет.
    Я преподаватель языка эсперанто, и также руководитель вьетнамских юных пионеров. Мой пионерский отряд насчитывает 40 детей. Все они очень ценят переписку с юными пионерами разных стран, хотя еще не знают эсперанто, но я их научу.
    Дорогие друзья! Теперь я скажу про мою семью. Я имею отца, ему 40 лет. Он работает машинистом. Имею мать. Ей 40 лет, она работает продавцом. Имею братика, но не имею сестрички.
    Дорогие друзья! Если можно, считайте меня своим братом и разрешите мне считать Ваших родителей моими родителями.
    Мои, братик и сестричка! Пришлите свое фото Вашему брату из далекого Вьетнама. Сегодня я высылаю. Алла и Александр, мое фото и несколько открыток Вьетнама. Я хочу, чтобы Вы прислали мне также фото Ваших родителей.
    Теперь я представлю нашу столицу – Ханой. Ханой находиться в Северном Вьетнаме. Он имеет 400. 000 человек жителей и даже больше. Озеро Хоан Кием (Зеленая вода), пагода среди леса. На озере имеется башня, называющаяся Тхап Руа и возле башни есть пагода, которая называется Дбоэ Сон. Между пагодой и берегом есть гора Тхе Хик… Вокруг озера имеется очень много кокосовых деревьев.
    На этом хочу закончить.
    Братский привет моей семье в Советском Союзе. Горячее рукопожатие!
    Ваш Ким Вонг.
    Ханой, 12 - 4 - 1958 г.”.
    На открытках Ким Вонг сделал надписи. Моей далекой советской сестричке Ким Вонг…. Алле – ленинской юной пионерке в Советском Союзе. Я прошу Вас прислать мне красный галстук юного пионера. Желаю Вам доброго здоровья. Ким Вонг. Ханой. 12 - 4 - 1958 г..
    На днях в Ханой нерская почта увезла авиа-заказное письмо. Алла Белобородова послала кроме письма, открытки с видами нашей столицы - Москвы, свой рисунок, красный пионерский галстук и пионерский значок.
    Так Алла и Саша, не зная вьетнамского языка, установили связь с вьетнамскими пионерами.
    С. НОВИК.
    На снимке: Алла Белобородова. /Социалистическая Якутия. Якутск. № 160. 10 июля 1958 г. С 4./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.: Язык дружбы: (Переписка русской девочки Аллы с вьетнамским пионером Ким-Вонгом на эсперанто).]
    Группа читателей газеты «Северная заря», в том числе врачи тт. Кривонос, Евдокимова, Дейнека, Плужнова, Воробьева обратилась в редакцию с письмом, в котором выражает пожелание, чтобы на своих страницах газета рассказала о международном вспомогательном языке эсперанто.
    Ниже мы публикуем статью первого в районе эсперантиста С. М. Новика.
                                                ЭСПЕРАНТО - ЯЗЫК ДРУЖБЫ
    Еще в глубокой древности зародилась мысль о создании такого языка, на котором могли бы разговаривать люди разных наций. На протяжении многих веков появлялось много проектов международного вспомогательного языка. Но первым удачным проектом такого языка явился проект варшавского врача - доктора Л. Л. Заменгофа. В 1887 году он опубликовал учебник международного языка - эсперанто.
    Эсперанто означает «надеющийся». Создание эсперанто не означало замены всех национальных языков одним международным языком. Цель эсперанто - служить вспомогательным языком в международных сношениях.
    Грамматика эсперанто очень простая и состоит всего из 16 правил. Если на изучение любого иностранного языка требуется несколько лет упорного труда, то на изучение эсперанто - всего лишь 3 - 4 месяца. Эсперанто составлен на основе современных европейских языков, отобранных по принципу их большой международной известности. Язык этот легок и доступен каждому. После появления эсперанто, у него нашлось много сторонников, но наряду с ними и немало  противников. Бесспорно одно, что эсперанто на протяжении своего 70-летнего существования доказал  способность служить сношению между народами и получает все больше и больше широкое распространение.
    Алексей Максимович Горький, который является почетным членом организации минских эсперантистов, писал об эсперанто так: «Консервативная мысль упорно доказывает, что эсперанто - утопическая затея. Живая, закономерно развивающаяся действительность, не торопясь, но все более решительно опровергает мнение консерваторов... Этот искусственный язык становится совершенно естественным явлением, ибо отвечает необходимости для современных людей найти, создать общепонятный язык».
    Движение эсперантистов с каждым днем растет и ширится, особенно теперь, когда остро стоят задачи более тесного экономического и  культурного сотрудничества между народами всех наций и рас. В настоящее время на эсперанто выходит около 100 газет, большое количество журналов, художественной и научной литературы. На язык эсперанто переведены Коммунистический манифест К. Маркса и Ф. Энгельса, Государство и  революция В. И. Ленина. Довольно богато представлена на эсперанто художественная литература. На эсперанто переведены произведения русских классиков А. С. Пушкина, Н. В.. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, И. С, Тургенева, Л. Н. Толстого. Из советской литературы - произведения А. М. Горького, В. Маяковского, А. Толстого, Д. Фурманова, М. Шолохова, И. Эренбурга и другие. Из мировой литературы - произведения Шекспира, Шиллера, Гейне, Диккенса, Мицкевича, Гомера, Лу Синя и др.
    Ежегодно в разных городах мира созываются конгрессы эсперантистов. В 85 государствах организованы общества, клубы и кружки эсперанто. Эсперанто преподается в некоторых вузах Чехословакии, Польши, Венгрии, Австрии, Англии. Многие радиостанции передают на эсперанто свои передачи. Эсперантисты – сторонники мира, объединенные организацией МВМ (Всемирное движение эсперантистов за мир). В Москве, Ленинграде, Минске, Киеве, Одессе и других городах при клубах предприятий и учебных заведений организованы кружки по изучению эсперанто.
    Не стоит в стороне от языка эсперанто и часть интеллигенции нашего поселка, а также любознательная школьная молодежь поселка
    Каждую практическую пользу в настоящем интернациональном воспитании подрастающего поколения может оказать изучение эсперанто, показывает тот факт, что нерские школьницы Алла Белобородова, ученица 5 класса, и Саша Ракута, ученик 6 класса, которые в течение зимнего периода усердно занимались изучением эсперанто и постигали самые элементарные его «азы», написали письма пионерам Вьетнама. В июне 1958 года из столицы дружественной страны - Ханоя пришло письмо от пионервожатого Ким-Вонг. Он прислал несколько открыток с видами своей родины, с фотографиями себя  и своих пионеров. Особый интерес представляет марка розового цвета. На ней изображены К. Е. Ворошилов и Хо Ши-Мин на фоне знамен СССР и Вьетнама, пожимающие друг другу руки.
    Ким-Вонг, в частности пишет:
    Дорогие Алла и Александр!
    Сегодня я получил Ваши письма, я очень рад по этому поводу и обещаю их передать вьетнамским юным пионерам!»
    На открытках Ким-Вонг сделал такие надписи: «Моей далекой советской сестричке – Ким-Вонг». Алле - ленинской юной пионерке в Советском Союзе. Я прошу Вас прислать мне красный галстук юного пионера. Желаю Вам доброго здоровья. Ким-Вонг, Ханой, 12. 4. 1958.
    На днях в Ханой нерская почта отправила, авиа-заказное письмо. В нем Алла Белобородова послала, кроме письма, открытки с видами нашей столицы Москвы, свои рисунки, красный пионерский галстук и пионерский значок.
    Вот пример, когда, не зная вьетнамского языка, явилась возможность на эсперанто найти общий зык, понятный и далекому вьетнамцу и русскому.
    С. НОВИК. /Северная заря. № 60. 30 июля 1958. С. 2-3; С. Новик. Эсперанто – доҕордоhуу тыла. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 60. От ыйын 30 күнэ. 1958. С. 4./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.:До чордочуу тыла // Хотугусардана.]
                                                 ЕЩЕ РАЗ О ВРАЧЕ ОТОЛЯРИНГОЛОГЕ
    Ежедневно в поликлинику поселка Усть-Нера обращаются больные с просьбой направить их к врачу-отолярингологу (специалисту по болезням уха, горла и носа), но удовлетворить их просьбу нет возможности, так как в течение многих недель такого врача нет. Особенно страдают больные дети и взрослые при воспалении среднего уха, и ничем им нельзя помочь. Неужели в районе нет специалиста отоляринголога? Такой специалист есть. В поселке Артык работает врач Лапикова, которую перевели туда на работу после отпуска. Главврач районной больницы т. Воробьева сообщила, что Лапикова может приехать на постоянную работу в поселок Усть-Нера в любое время, но… до сих пор для нее нет комнаты.
    Неужели на территории поселка не найдется комнаты для врача?
    А пока приедет Лапикова, нужно найти какой-нибудь выход из создавшегося положения. В поселковом медицинском учреждении работает врач т. Пилютина. Нельзя ли попросить ее хотя два раза в неделю принимать в больных поликлинике? Таким образом многие больные были бы избавлены от тяжелых страданий. Этот неотложный вопрос необходимо решить немедленно
    С. НОВИК. /Северная заря Усть- Нера. № 66. 20 августа 1958. С. 4; С. Новик. Отоляринголог врач туhунан өссе биирдэ. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 66. Атырдьах ыйын 20 күнэ. 1958. С. 4./
                           ХУЛИГАНСТВУЮЩИХ НА РАДИОЛИНИИ - К ОТВЕТУ
    Человеческий гений дал нам прекрасное изобретение - радио. Мы так привыкли к радио, что не представляем себе жизни без него. Приятно послушать хороший концерт, постановку, интересно послушать последние известия, узнать, что делается на свете. Особенно приятно в выходной. После недели труда можешь отдохнуть, послушать радио. Просыпаешься утром в воскресенье, ждешь, что вот-вот заговорит Хабаровск или Якутск, а потом Москва... Но, что это? Вместо звучного голоса диктора в репродукторе какое-то жужжанье, будто мухи, попавшей в паутину к пауку. Звоним в радиоузел.
    - В чем дело? Почему нет передачи?
    - Передача идет, прекрасный концерт!
    - А у нас ничего не слышно.
    - Это на Индигирской? Да? Уже звонили с вашей улицы. Это кто-то садит линию. Завтра проверим, сегодня монтера нет, выходной.
    - А почему не принимаете мер против вредителей?
    - Принимаем, штрафуем.
    - И что же?
    - Не помогает.
    Мы вешаем трубку. Выходной день испорчен. Во многих домах репродукторы молчат, но зато где-то надрывается репродуктор, лишь эхо несется над Индигиркой.
    Значит, весь день не услышим радиопередач из-за того, что некоторые лица, потерявшие совесть, садят линию. Ждать до завтра? Нет! Надо проверить сегодня и наказать эгоистов, думающих лишь о себе. Если не помогает денежный штраф, то есть иные средства общественного воздействия. Что же узнает монтер завтра? Ведь радиохулиганы народ битый и садят линию в воскресные дни, когда монтер не ходит по домам. К вечеру они ликвидируют заземления, и тогда - найди виноватого. И действительно, часов в 10 вечера без монтера радиорепродукторы, как по команде, заговорили. И так бывает почти каждое воскресенье.
    Как нам сообщила техник радиоузла В. В. Ковалевская, только за июль было оштрафовано несколько человек за такое радиохулиганство. Назовем хоть следующих: Жуков - работник ЦРММ, проживающий по Индустриальной улице, № 12, Проева - ул. Октябрьская, 5, Щетинин (КП и ПП), Филиппов, Волков (ЦРММ) и другие из общежития по улице Водной, 5.
    Радиохулиганов непременно нужно призвать к порядку.
    С. НОВИК. /Северная заря. Усть-Нера. № 69. 30 августа. 1958. С. 4; С. Новик. Радиолинияҕа күлүгээннээччилэри эппиэккэ тардыахха. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 69. Атырдьах ыйын 30 күнэ. 1958. С. 4./
                                         ГОРНЯЦКИЙ ПОСЕЛОК
                                          За рекою погасла заря,
                                          В небе звезды мерцают,
                                                                                    как свечи.
                                          Ожидая приход сентября,
                                          Сопка тучку надела на плечи.
                                          В струях воздуха зябко дрожит
                                          Полумесяца бледный осколок.
                                          Ночь, по горным дорогам спешит
                                          Затихает рабочий поселок.
                                          Но не молкнет гуденье машин,
                                          Пробудивших тайгу к новой
                                                                                          жизни.
                                          То горняк - наших недр
                                                                                властелин -
                                          Множит счастье любимой
                                                                                     Отчизны.
                                          Уваженье ему и почет.
                                          Он отважно трудиться умеет
                                          С каждым днем наша Нера растет,
                                          С каждым годом она хорошеет.
                                        Сергей НОВИК.
    /Социалистическая Якутия. Якутск. № 205. 31 августа 1958. С. 2./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]
                                                     НОЧЬЮ
                                          За рекою погасла заря,
                                          В небе звезды мерцают,
                                                                       как свечи.
                                          Катер бросил на дно
                                                                             якоря.
                                          Сопка тучку надела
                                                                         на плечи.
                                              И от легкого ветра
                                                                            дрожит
                                              Полумесяца бледный
                                                                          осколок.
                                              Ночь, по горным дорогам
                                                                               бежит…
                                              Затихает рабочий
                                                                            поселок.
                                          Льется песней гуденье
                                                                                 машин,
                                          Пробудивших тайгу
                                                                        к новой жизни.
                                          И горняк - наших недр
                                                                              властелин -
                                          Множит счастье любимой
                                                                                       Отчизны.
                                              Одиноко стою у реки.
                                              Волны ласково плещут
                                                                                о берег,
                                              Да горят кое-где огоньки,
                                              Кое-где иногда скрипнут
                                                                                  двери.
                                          С каждым днем наша Нера
                                                                                  растет,
                                          С каждым годом она
                                                                                 хорошеет, -
                                          Но поймет красоту
                                                                   только тот,
                                          Кто прекрасное видеть
                                                                               умеет.
                                               Эхо слышу я строек
                                                                       больших,
                                             Слился с Родиной я
                                                                        воедино,
                                              Сам шагаю в рядах
                                                                           трудовых,
                                              Как положено мне -
                                                                           гражданину.
                                          Сергей Новик
                        /Северная заря. Усть-Нера. № 70. 3 сентября 1958. С. 3./
                                                     ПИОНЕРСКИЙ КОНЦЕРТ
    Я пишу эти строки под впечатлением концерта нерских пионеров, который только что смотрел и слушал в Центральном клубе поселка Усть-Нера.
    Прозвучал горн. На авансцене горнист и конферансье - Марина и Галя Самосудовы. Они объявили первый номер программы. Открылся занавес. На фоне строгой синей декорации величественно красуется большой герб Советского Союза. Хор дружно исполнил две песни: Дружба и На любимом стадионе. После выступления хора Света Несмачных прочитала стихотворение Приволье золотое. Любо было смотреть на Саратовский танец, который сплясали Надя Плотникова, Таня Шмелева и Леня Лямцев. Очень красиво прозвучали Светлячок, исполненный Лилей Рассохиной и Леной Агабабян, а также песни в исполнении квартета девочек Наш край, Песня юных друзей и Песня дружбы. С интересом просмотрели зрители юмористические танцы Петушки, Поварята, Шуточный танец, Русскую пляску, и кроме того Молдавский танец, Венгерский танец, Гопак, Русский танец и Пастушок. Но особенно понравился Танец цветов, который в красивых костюмах исполнили Лида Богословская, Света Несмачных, Марина и Галя Самосудовы и Нина Краснова. Они же показали упражнения с кольцами. Лена Сумцова и Лида Богословская прочитали стихи-загадки, на которые хором отвечали юные зрители. Горячими аплодисментами наградили присутствующие Лилю Рассохину за Школьный вальс и На катке, которые она спела красивым задушевным голосом. Лиле стоит развивать свой голос, слух у нее очень хороший.
    Программа была разнообразная и скучать не пришлось. Музыкальное оформление хорошо вел аккордеонист Воронин Геннадий Семенович.
    Славно поработали руководители и пионеры, подготовив хороший концерт. Видно, что работа велась с любовью, и такое любовное отношение юных пионеров к этой работе чувствовалось в каждом преподносимом номере программы. Материал подобран тщательно: в стихах, песнях и трактовке танцев воплощена горячая любовь к нашей советской Родине.
    Как жаль, что на концерте было мало взрослых людей. Пусть бы посмотрели, как умеют дети слаженно и хорошо организовать культурный отдых. В заключение хочется сказать большое спасибо юным артистам и их руководителям за доставленное удовольствие и пожелать больших успехов на будущее.
    Сергей НОВІК. /Северная заря. Усть-Нера. № 70. 3 сентября 1958. С. 4; С. Новик. Пионердар концердара. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 70. Балаҕан ыйын 3 күнэ. 1958. С. 4./                                               КРУЖОК ЮНЫХ ЭСПЕРАНТИСТОВ
    Интерес к международному вспомогательному языку эсперанто среди учащихся Усть-Нерской средней школы растет с каждым днем. Стремление к миру и дружбе между народами всего мира, дружеская переписка с зарубежными странами, которую облегчает знание языка эсперанто, - все это побудило многих нерских школьников серьезно заняться его изучением.
    Во время летних каникул регулярно занимались Зина Атласова, Наташа и Люда Пилютины, Наташа Филимонова. Сейчас при Доме пионеров организован кружок юных эсперантистов, которым руководит С. М. Новик.
    На первое занятие собралось около тридцати мальчиков и девочек. Старостой кружка избрана Зина Атласова. Решено издавать свою стенгазету Зеленая звездочка. Число членов кружка с каждым днем увеличивается. Ребята аккуратно посещают занятия.
    Н. СЕРГЕЕВ. /Северная заря. Усть-Нера. № 77. 27 сентября. 1958. С. 1; С. Новик. Эдэр эсперантистар куруhуоктара. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 77. Балаҕан ыйын 27 күнэ. 1958. С. 1./
                                           ПЕРЕПИСКА ДРУЗЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
    В нашей газете 10 июля 1958 года сообщалось о том, как усть-нерские школьники Алла Белобородова и Саша Ракута начали переписку с вьетнамскими пионерами при помощи международного вспомогательного международного языка эсперанто. Дружба продолжается. На днях Алла Белобородова получила из Вьетнама от пионервожатого Ким Вонга письмо и бандероль, в которой он прислал значок пионеров Вьетнама, пионерский вьетнамский журнал, несколько открыток с видами дружественной страны, а также свою фотографию.
    Сегодня утром почтальон принес мне два письма, - пишет Ким Вонг. - Я очень рад этому. Не так велик подарок (Алла послала Ким Вонгу, кроме письма, открытки и фотографии, красный пионерский советский значок), как полученные мною сердечные слова и теплые чувства моих советских друзей – матери Тамары и сестрички Аллы. Я очень счастлив, что имею уважаемых людей в великом Советском Союзе.
    Дорогая мать  сестричка! Сегодня сын матери и брат сестрички говорит о своей жизни и о своей столице Ханой. Прежде говорю о Ханое: он находится в Северном Вьетнаме и второй большой город во Вьетнаме после города Сайгон (Южный Вьетнам). Ханой имеет 400.000 человек, является старым городом со многими историческими памятниками. Вокруг Ханой имеет реку Хонг-Ха. Вода в реке красная, так как растворяются частицы старых гор. Между Ханоем имеется очень красивое озеро, хотя небольшое, но ханойцы его очень ценят. После ужина вокруг озера идет шум юношей и девушек. Между озером находится башня, называющаяся Тхан-Руа, а возле нее находится пагода (на воде), между пагодой и берегом мост, называющийся Тхе-Хуц. Эта пагода является местом новогодних игр.
    Ханой в настоящее время небольшо и старый, но согласно решению правительства через 10 лет Ханой будет одним из самых больших и красивых.
    Дорогие друзья мои! Теперь я расскажу про себя самого. Мне 20-й год и звать меня Вонг, а фамилия – Ким. Я учился в средней школе и учусь в школе переводчиков. Моя семья состоит из четырех человек. Мой отец – рабочий завода, моя мать – продавец. Мой 15 летний братик учится в 7 классе. жизнь семьи в настоящее время и потом будет более полная и счастливая, потому что мы живем во Вьетнамской Демократической Республике и имеем очень любимого президента Хо Ши Мина. Я прошу Вас переписываться со мной судоходным письмом, потому что на воздушные письма  не имею много денег. Я посылаю Вам мои фотографии и фото моего братика. Я пришлю позже фотографии моих родителей.
    - Теплый поцелуй.
                                    Ким Вонг.
    На открытках и фотографиях Ким Вонг написал:
    Посылаю моей матери и сестричке в Великом Советском Союзе.
                                 Ким Вонг.
    Посылаю моей второй семье –
                                     Ким Вонг.
    Целую моих уважаемых. Ким Вонг. Ханой, 5-7-1958.
                                                                       *       *
                                                                           *
    Про письма Ким Вонга знают все школьники Неры. Интерес к международному вспомогательному языку эсперанто, при помощи которого можно переписываться с зарубежными друзьями, растет среди школьной молодежи с каждым днем. В Доме пионеров пос. Усть-Нера организован кружок юных эсперантистов «Зеленая Звездочка». Пионеры охотно посещают занятия и имеют хорошие успехи в изучении языка мира и дружбы. Юные эсперантисты изъявили желание наладить дружбу с вьетнамскими пионерами Ким Вонга и даже послать им посылку, которую уже начали собирать.
    Через эсперанто будут крепнуть узы дружбы между молодежью всего мира.
    На снимке: Ким Вонг из Вьетнама.
    пос. Усть-Нера.                                С. НОВИК. /Социалистическая Якутия. Якутск. №228. 27 сентября 1958. С. 4./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.]
                                          СПЕКТАКЛЬ ПОНРАВИЛСЯ ЗРИТЕЛЯМ
    Большую кропотливую работу проделал драматический коллектив центрального клуба поселка Усть-Нера прежде, чем требовательному нерскому зрителю был показан новый спектакль.
    На сцене пьеса А. Афиногенова Мать своих детей. Автор задался целью показать простую женщину, достойную большой любви и уважения на ее высокое понимание и выполнение материнского долга. Трудную задачу поставили перед собой участники художественной самодеятельности и с честью ее выполнили — до зрителя были полностью донесены основные мысли и положения пьесы.
    На фоне строгих декораций, не перегруженных бутафорией (художник А. Тризно), живо проходят картина за картиной, акт за актом.
    Хочется сказать несколько слов о каждом исполнителе ролей.
    Н. Краснова (райком профсоюза), неоднократно выступавшая в спектаклях, создала яркий образ матери своих детей – Екатерины Ивановны Лагутиной, и своей тонкой игрой покорила зрителей. Убедительно в роли Сони Г. Ермилова (райком ВЛКСМ). Oнa же прекрасно исполнила ариозо Лизы из оперы Чайковского Пиковая дама. Обаятельна исполнявшая роль Нади А. Завьялова (деткомбинат). Хорошо играл Сергея Чагина, мужа Нади А. Архипов (ДОСААФ). О. Иванцов (Индигирская электростанция) создал полный образ чванливого, зазнавшегося бюрократа Федора Лагутина, но он иногда резок в игре, а этого следует избегать. Думается, что именно такой автор хотел видеть Таисию, тещу Федора, какой ее показала К. Орешникова (горное управление). Типичный портрет подхалима создал А. Гончаров (центральные ремонтно-механические мастерские). И хочется особо подчеркнуть хорошую игру Р. Николаевой (строительно-монтажная контора), исполнявшую роль Марата, сына Сони. Она непринужденно держала себя на сцене и вызывала всеобщее одобрение зрителей. Хорош в роли Петра Лагутина В. Добриков (пожарная охрана). Правдив А. Дурандин (Индигирская электростанция), исполнявший роли Ильи Лагутина и матроса. Непринужденно играли: девушка - Л. Нестерова, секретарь начальника - О. Фролова (райисполком), а Матвеев предстал перед зрителями в исполнении Л. Челышева (Индигирская электростанция) серьезным человеком, именно таким, каким его лаконично и ярко написал автор. Сердобольную женщину, домашнюю работницу Настю, с успехом показала Р. Железняк (Индигирская электростанция). Роль медицинской сестры хорошо исполнила Т. Иванцова (районная больница). Только ей следует учесть, что у постели раненого говорить чересчур громко не полагается.
    Пьеса имела большей успех, но следует отметить, что второй спектакль (13 ноября) прошел хуже. В развитии действия не было динамики, диалоги в некоторых сценах растягивались большими паузами, в игре артистов не чувствовалось подъема. Не все это, по-видимому, явилось результатом замены некоторых исполнителей дублерами и тем, что участники спектакля вышли на сцену почти сразу после рабочего дня, некоторые едва успели переодеться. Нужно отметить одну досадную мелочь, портившую сцены в начале и в конце спектакля. Голос внучки, звавшей бабушку, совершенно не походил на детский и поневоле вызывал ироническую улыбку.
    И все это, несмотря на отдельные недостатки, с уверенностью можно сказать, что талантливому коллективу и режиссеру П. П. Орловскому удалось полностью воплотить в жизнь замысел автора. Участники художественной самодеятельности создали интересный, полноценный спектакль.
    В заключение хочется поблагодарить весь коллектив драмкружка и режиссера П. П. Орловского за доставленное зрителям удовольствие и пожелать им дальнейшего творческого роста.
    Сергей  НОВИК. /Северная заря. № 91. 19 ноября 1958. С. 4; С. Новик. Спектакль көрөөччүлэргэ биhирэннэ. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 91. Сэтинньи 19 күнэ. 1958. С. 4./
                                                         В НОВОМ ПОМЕЩЕНИИ
    После ремонта сдано в эксплуатацию здание Усть-Нерской поликлиники по улице Школьной, дом № 1 (бывшее помещение горнопромышленного управления.
    В двухэтажном доме размер полезной площади по сравнению со старыми двумя зданиями поликлиники увеличился более, чем в два раза.
    Лечебные кабинеты значительно расширены. Созданы хорошие условия для проведения лечебно-профилактической работы. В ближайшие дни здесь будет оборудован рентгенологический кабинет.
    С. НОВИК. /Северная заря. Усть-Нера. № 96. 5 декабря. 1958. С. 4; С. Новик. Саҥа дьиэҕэ. // Хотугу Сардаҥа. Уус-Ньара. № 96. Ахсынньи 5 күнэ. 1958. С. 4./ [Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.:Сана дьиэчэ // Хотугу сардана.]
    І нарэшце - амністыя! Мне далі “супрацоўніцтва з немцамі”. “Як? - кажу, - Я сядзеў у лагеры смерці. Я не супрацоўнічаў!” Усе пачалі ад’язджаць, а я — не: “Пакуль мяне не рэабілітуюць – нікуды не паеду!”
    Нарэшце мяне рэабілітавалі. Поўнасцю! Надавалі грамат ганаровых і на курорт паслалі”. /Давыдоўскі Ул.  Невылечная хвароба Сяргея Новіка-Пеюна. // Абажур. № 7-8. Мінск. 2006. С. 54
    “У 1945-1958 гадах працаваў лесарубам, шахцёрам, драбільшчыкам руды”. /Карлюкевіч А.  Вязень стагоддзя. Вольны вязень трох рэжымаў. 27 жніўня 1996 года паэту Сяргею Новіку-Пяюну споўнілася б 90 гадоў. // Звязда. Мінск. 28 жніўня 1996. С. 4./
    Толькі ў 1958 годзе рэабілітавалі”. /Карлюкевіч А.  Вязень стагоддзя. Вольны вязень трох рэжымаў. 27 жніўня 1996 года паэту Сяргею Новіку-Пяюну споўнілася б 90 гадоў. // Звязда. Мінск. 28 жніўня 1996. С. 4./
    У высылцы Сяргей Міхайлавіч моцна захапіўся эсперанта, нават арганізаваў гурток для якуцкіх дзяцей у школе пасёлка. Усе намаганні сяброў у Беларусі вызваліць паэта заставаліся марнымі, Толькі ў 1958 г. дачакаўся рэабілітацыі. Ужо ў 1959 г. паэт вяртаецца на Беларусь. Маці не дачакалася сына - памерла. Сяргей вельмі любіў сваю маці. Знакамітыя “Зорачкі” ён прысвяціў “дарагім бацькам”, значыць, бацьку і маці, якую называў “матуля”, “матанька”... /Смірнова Л. [г. Мінск]  Песні жыцця чалавечага. Да 100-годдзя Сяргея Новіка-Пяюна (14. 08. 1906-26. 08. 1994). [Літаратурная гадзіна] // Бібліятэка прапануе. № 3. Мінск. 2006. С. 6./
    5 лістапада 1958 г. Сяргей Міхайлавіч Новік быў рэабілітаваны Ваенным трыбуналам Беларускай ваеннай акругі.
                                   Военный трибунал Белорусского военного округа.
                                               10 ноября 1958 г. № 1886 г. Минск.
                                                             СПРАВКА.
    Дело по обвинению Новик Сергея Михайловича, 1906 года рождения, до ареста - 14 декабря 1944 года работал директором краеведческого музея в г. Слониме - пересмотрено военным трибуналом Белорусского военного округа 5 ноября 1958 г. Приговор от 24 марта 1945 г. в отношении Новик Сергея Михайловича отменен и дело прекращено за недоказательностью обвинения. Председатель военного трибунала Белорусского военного округа полковник юстиции ТУТАЕВ.” /Пархута Я.  Адысея Маладога Дзядка. // Пархута Я. Крыніца ёсць у родным краі... Кніга падарожжаў. Мінск. 1992. С. 457./
    У канцлагеры на Калыме Сяргей Міхайлавіч склаў вершы “ў галаве”. Запамінаў іх. Паўтараў. Шліфаваў. Калі вызваліўся са сталінскага пекла, паклаў творы на паперу”. /Дзелянкоўскі М.  Сяргей Новік-Пяюн: “Ды я і цяпер нібы ў камеры-адзіночцы, толькі што на вокнах няма кратаў...” // Народная воля. № 65. Ліпень. Мінск. 1996. С. 6./
    Когда расспрашиваешь Сергея Михайловича о страданиях и мучениях, выпавших на его долю в ГУЛАГе, поэт сохраняет особой твердости улыбку.
    - И хотя плакать хотелось, в лагере я никогда не расслаблялся. Был оптимистом. Верил, - Сергей Михайлович делает паузу и с горьковатой иронией продолжает, - что родная Советская власть сильнее фашистов не обидит.
    II рассказывает дальше... О судьбе генерала Красной Армии, поручиком пришедшего в революцию... Об инженерах и ученых... О простых людях... Обо всех, с кем довелось испить до дна горькую чашу лагерных лишений.
    О характере Новика-Пеюна, о его мужестве, об умении сохранить в нечеловеческих условиях человеческое достоинство говорит и такой факт. После смерти отца всех народов Сергей Михайлович подобно многим получил амнистию. Но из Якутии поэт-узник так и не выехал. “Остаюсь - до полной реабилитации, вины своей ни в чем не чувствую. — принял он такое решение. Принял и ждал. Ждал долгих шесть лет. И только после полной реабилитации вернулся в родную Беларусь. /Карлюкевіч А.  Узник трех режимов. // Во славу Родины. Минск. 28 января 1992. С. 4./
    Рэабілітаваны ваенным трыбуналам Беларускай ваеннай акругі 5. 11. 1958 года”. /Саюз пісьменнікаў Беларусі.  Сяргей Новік–Пяюн. [некралог] // Літаратура і мастацтва. Мінск. 2 верасня. 1994. С. 15./
                                                                                   ТЕШКА
    В палисаднике у Оленьки ничего, кроме травы, не растет. Да и сам палисадник маленький: четыре шага вдоль да два – поперек.
    На траве сидит Тешка - дикий гусь. В прошлом году его нашли с простреленным крылом, он не смог улететь в теплые края с товарищами. Оленька его приютила и назвала Тихоном или просто Тешкой. Она рвёт для Тешки траву, кормит его.
    Грустно смотрит Тешка на товарищей - диких гусей, которые каждый день пролетают над ним и так славно машут крепкими крыльями. С какой бы радостью и он полетел вместе с ними, но раненое крыло, хоть и зажило, не дает ему лететь.
    Однажды подружки пришли звать Оленьку в школу, (Оленька пошла в этом году во второй класс), а она горько плачет. Вернулась с работы мама, спрашивает, в чем дело. Оленька сквозь слезы отвечает:
    - Тешка улетел!
    - Как?
    - 3ахлопалкрыльями,поднялся над забором, над крышей и улетел!
    - Ну и хорошо, - сказала мама, - надо радоваться, что  крыло у Тешки зажило и он может лететь вместе с товарищами.
    Вышли во двор, а... Тешка сидит в уголке палисадника пригорюнившись, как сидел. Оказалось: это к нему прилетел дикий гусь, которого Оленька спугнула.
  
  Потом выяснилось, что к Тешке ежедневно прилетают товарищи, садятся на траву, гогочут, зовут лететь с собой вместе, а он, бедняжка, не может.
    Прошло несколько дней.
    Свинцовые тучи заволокли небо - того и гляди повалит хлопьями снег. Вдали, на сопках, в осеннем раздумье стоит золотая тайга. Тешка сидит, как всегда, на своем месте грустный, спокойный, но вдруг, насторожился: зоркий взгляд устремил в небо, а там косяком
улетали гуси на юг и кричали, будто прощаясь с Тешкой:
    - Прощай, Тешка!
    Когда последняя стая гусей исчезла за угрюмыми сопками, Тешка бегал, кричал, будто просил товарищей не покидать его, взять с собой. Долго, бедняга, не мог он успокоиться.
    Теперь успокоился.
    Живет Тешка на кухне в большой просторной клетке. Иногда выходит из нее - расправит крылья, походит, походит и снова в свою клетку.
                            -------------------------------------
    На дворе стоит темная полярная ночь. В замерзшее окно заглядывают яркие звезды.
    Тешка спит в клетке. И снится ему, будто крыло совсем зажило, окрепло и мчится он по голубому небу, догоняет товарищей - диких гусей - и вместе с ними летит все выше и выше, к золотому солнцу.
    Сергей Новик-Пяюн. /Зорька. Минск. 17 ноября 1962. С. 2./
                                                                                 ЦЕШКА
    Волечка жыве ў Якуціі ў пасёлку Усць-Нера.
    У агародчыку ў Волечкі нічога апрача мізэрнай травы, не расце. Ды і сам агародчык маленькі: чатыры крокі ўдоўж ды два - упоперак.
    На траве сядзіць Цешка – дзікі гусь. Летась бацька Волечкі падабраў яго з прастрэленым крылом. Гусь не мог паляцець на поўдзень з сябрамі. Волечка дала яму прытулак, збірае траву, корміць. Гуся назвалі Ціханам, або проста Цешкам.
    Сумна пазірае Цешка ўслед сябрам - дзікім гусям, зайздросціць іх моцным крылам.
    І ён паляцеў бы разам з імі, ды недае яму ляцець параненае крыло.
    Аднойчы вярнулася з працы маці і застала Волечку ў слязах.
    - Цешка паляцеў.
    - Як?
    - Залопаў крыламі, падняўся над страхою і паляцеў.
    - Ну і добра, - сказала мама, - трэба цешыцца, што крыло ў Цешкі загаілася і ён можа ляцець разам з таварышамі на свабоду.
    Выйшлі на панадворак, а... Цешка сядзіць у кутку агародчыка сумны, як і сядзеў.
    Выявілася; што гэта да Цешкі прылятаў таварыш - дзікі гусь, яго спалохалі, і ён паляцеў назад. А Волечцы здалося, што паляцеў Цешка.
    Потым выявілася, што да Цешкі штодзённа прылятаюць таварышы, сядаюць на траве, гігочуць, клічуць ляцець з сабою разам, а ён не можа.
    Мінула колькі дзён.
    Свінцовыя хмары зацягнулі неба - так і чакай, што паваліць снег. Воддаль, на сопках, у восеньскім роздуме стаіць залатая тайга.
    Цешка сядзіць, як заўсёды, на сваім месцы спакойны, сумны, але раптам насцярожыўся: накіраваў пільны позірк на неба, а там - касякамі ляцелі гусі на поўдзень і крычалі, нібыта развітваючыся з Цешкам:
    - Бывай, Цешка!..
    Калі апошняя чарада гусей знікла за панурымі сопкамі, Цешка доўга бегаў, крычаў, быццам прасіў таварышаў не пакідаць яго, узяць з сабою.
    А потым супакоіўся...
    Жыве Цешка на кухні ў вялізнай прасторнай клетцы. Часам выходзіць з яе - распластае крылы, паходзіць, паходзіць і - зноў у сваю клетку.
    Есць усё, асабліва любіць яблыкі і бульбу.
    На весну Волечка паедзе на мацярык - гэтак на Крайняй Поўначы называюць цэнтральныя раёны Савецкага Саюза. Волечка ўжо зараз клапоціцца аб лёсе Цешкі. Яна напісала ў Маскоўскі заапарк пісьмо і далучыла да яго сваю фатаграфію, на якой знята разам з Цешкам.
    Вось што напісала Волечка:
               “Дарагія таварышы!
    У мяне ёсць дзікі гусь Цешка. У яго прастрэленае крыло. Цешка не можа лятаць. Можа вы возьмеце яго ў заапарк? Ён добры.
    Оля”.
    А пакуль што на панадворку стаіць цёмная палярная ноч. Праз замёрзлае акно зазіраюць у пакой яркія зоркі.
    Цешка спіць у сваім кутку. І сніцца яму, быццам крыло яго зусім загаілася, быццам узляцеў ён у блакітнае неба, дагнаў сваіх таварышаў - дзікіх гусей - і разам з імі ляціць усё вышэй і вышэй да залатога сонца.
    Сяргей Новік-Пяюн. /Работніца і сялянка. Мінск. № 11. 1962. С. 21./
    Дасылаў ён творы, якія падпісваў як Sergo Novik у эсперантыскае выданне: KANTO DE JUNAJ ESPERANTISTOJ. // PACO. Oficiala organo de la mondpaca esperanto-movado. VI-a jaro. N 68-69. Bulgara eldono. Julio-Augusto 1959”. /Георгиева-Козарава В.  З навагодняй пошты. // Кантакты і дыялогі. № 11-12. Мінск. 1999. С. 38./ Адзначана ў: Драздова З. У. Новік-Пяюн Сяргей. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. Т. 4. Мн. 1994. С. 399.: На эсперато мову. Расо официаля органо дэ ля мондпаца эспэранто-мова до. VI-я яро. № 68-69 Бульгара эльдоно юлио-аугусто. 1959.]