среда, 8 апреля 2015 г.

Сайнара Пранца. Лекар Аўгусьціновіч. Койданава. "Кальвіна". 2015.    Тамаш [Ѳома, Фома, Хама, Tomasz, Томас] Мацьвеевіч [Матвеевич, syn Macieja] Аўгусьціновіч [Августиновичъ, Августинович, Augustynowicz] - нар. у 1809 [1810] г. у в. Кокішкі Паневескага павету Віленскай губэрні Расійскай імпэрыі, у сям’і вольнага селяніна Паўночна-Заходняга краю.
    Пасьля заканчэньня гімназіі ў мястэчку Сьвіслач Гарадзенскай губэрні, Аўгусьціновіч у 1830 г. паступіў, як дзяржаўны стыпэндыят, на мэдыцынскі факультэт Віленскага ўнівэрсытэта. У 1832 г унівэрсытэт быў зачынены ў сувязі з тым, што некалькі сот ягоных студэнтаў далучыліся да паўстаньня 1830-1831 гг., а мэдыцынскі факультэт быў ператвораны ў Віленскую мэдыка-хірургічную акадэмію. Быўшы студэнтам Аўгусьціновіч у 1835 г. выдаў атляс хірургічных прылад у адным аркушы, а таксама ў ваколіцах Вільні і Гародні сабраў каля 700 асобнікаў расьлін, якія перадаў у Віленскі ўнівэрсытэт, атрымаўшы за атляс і гербарый прэмію ў 300 рублёў срэбрам.
    У 1935 г. Аўгусьціновіч з дыплёмам лекара 1 клясу скончыў Віленскую мэдыка-хірургічную акадэмію і быў прызначаны ў Бранскі егерскі полк, у 1840 г. быў прызнаны штаб-лекарам і пераведзены ў Сёмую артылерыйскую брыгаду, адкуль быў звольнены ў адстаўку ў 1842 г. і заняўся прыватнай мэдыцынскай практыкай.
    У 1845 г. Аўгусьціновіч паступіў на дзяржаўную службу і быў накіраваны ў шпіталь, разьмешчаны ў с. Засульле Лубенскага павету Палтаўскай губэрні. За ўдзел у барацьбе з эпідэміяй халеры быў прызначаны лубенским і переяслаўскім акруговым лекарам. Падчас Крымскай вайны (1853-1856) быў прымацаваны да брыгады артылерыі, лячыў салдат рэзэрвовых батарэй, якія стаялі у акрузе.
    У 1857 г. Аўгусьціновіч быў прызначаны Курскім губэрнскім лекарам палаты дзяржаўных маёмасьцяў. У траўні 1868 г. быў прызначаны звышштатным мэдыцынскім службоўцам пры Мэдыцынскім дэпартамэнце МУС у Санкт-Пецярбургу і накіраваны санітарным інспэктарам у Пермскую губэрню.
    У студзені 1871 г. Аўгусьцінавіч быў пераведзены ў Санкт-Пецярбург і залічаны ў штат мэдыцынскага дэпартамэнту МУС. 15 чэрвеня 1871 г. Аўгусьціновіч адправіўся з Санкт-Пецярбурга ад дэпартамэнта МУС на выспу Сахалін у складзе камісіі для дасьледаваньня ўмоў катаржных працаў. 25 жніўня 1871 г. прыбыў у Мікалаеўск на Амуры, а затым у пост Дуэ, на заходнім узьбярэжжы выспы, а ў 1872 г. вярнуўся Санкт-Пецярбург.
    У 1874 г. Аўгусьціновіч, у складзе мэдычнай камісіі, быў адпраўлены ад дэпартамэнту МУС у Якуцкаю вобласьць, для барацьбы з эпідэміяй пранцаў.
    У сьнежні 1874 г. Аўгусьціновіча накіравалі на барацьбу з эпідэміяй воспы ў Вілюйскую акругу Якуцкай вобласьці. 8 студзеня 1875 г. ён прыбыў у Вілюйск і два месяца правёў у разьездах па акрузе, а затым вярнуўся ў Якуцк.
    10 сакавіка 1875 г. Аўгусьцінавіч выехаў у Калымскую акругу Якуцкай вобласьці і 24 красавіка 1875 г. прыбыў у Сярэдне-Колымск, дзе пражыў два гады. У летнія сэзоны 1875 і 1876 гг. праплыў усю Калыму ад Верхне-Колымску да Ўсходне-Сыбірскага мора дзеля збору гербарыя. Сабраны гербарый Аўгусьцінавіч перадаў у Батанічны сад у Санкт-Пецярбургу, які былі апрацаваны Е. Р. Траўтфетцерам.
    12 сакавіка 1878 г. у Маскве, падчас Антрапалягічнай выставы, Аўгусьціновіч прачытаў рэфэрат пра плямёны Калымскай акругі Якуцкай вобласьці, а таксама перадаў выставе гарнітуры гэтых народаў.
    У 1879 г. Аўгусьціновіч ізноў адпраўляўся на Сахалін, суправаджаючы партыю сасланых. Ён зрабіўся удзельнікам першага рэйса (7 чэрвеня - 24 ліпеня 1879 г.) параплаву “Таварыства Добраахвотнага флёту” “Ніжні Ноўгарад”. 29 ліпеня 1879 г. “Ніжні Ноўгарад” увайшоў у порт Дуэ на в. Сахалін, куды даставіў 600 ссыльнакатаржных і 45,588 пудоў грузу і 7 жніўня 1879 г. адправіўся ў зваротны шлях разам з Аўгусьціновічам, які пасьпеў правесьці невялікую батанічную экскурсію
    У 1880 г. Аўгусьціновіч вярнуўся ў Санкт-Пецярбург, дзе атрымаў чын сапраўднага стацкага дарадніку. Сьмерць жонкі ў лістападзе 1890 г. моцна падарвала здароўе Аўгусьціновіча і ён раптоўна памёр 13 ліпеня 1891 г. падчас наведваньня дачкі Антаніны ў павятовым горадзе Сьвянцяны Віленскай губэрні і там жа быў пахаваны.
    Імем Ф. М. Аўгусьціновіча названая гара на Сахаліне (вышыня 1034 м). У гонар яго таксама названы асот Carex augustinowiczii Meinsh. (ex Korsh) [Carex augustinovici Meinsh (ausen)], распаўсюджаны на Далёкім Усходзе.
    Ягоная калекцыя расьлін (40 тысяч узораў), перададзеная ў Пецярбургскі батанічны сад і сёньня зьяўляецца гонарам Батанічнага інстытута РАН у Санкт-Пецярбургу. Дублетныя матэрыялы раскіданыя па розных, у тым ліку замежных, гербарыям.
    Працы:
    Instrumenta chirurgica in discentium commodum. L tabulis depicta et lapidi incisa. Vilnae. 1835. In folio.
    О дикорастущихъ врачебныхъ растеніяхъ Полтавской губерніи. Статья Дѣйствительнаго Члена Коммисіи Штабъ-Лекаря Ѳ. М. Авгучстиновича. // Труды Коммисіи высочайше учрежденной, при императорскомъ университете Св. Владиміра, для описанія губерній Кіевскаго учебнаго округа Подольской, Волынской, Кіевской, Черниговской и Полтавской. Киевъ. 1853. С. 1-91.
    Наставленіе волостнымъ фельдшерамъ о поданіи пособій укушеннымъ бѣшеными животными и заразившимися сибирскою язвой, составленное губернскими врачами Вѣдомства государственных имуществъ: курскимъ надворнымъ совѣтникомъ Ѳ. Августиновичемъ, и могилевскимъ коллежскимъ ассесоромъ А. Грабовскимъ, разсмотрѣнное и исправленное главнымъ медикомъ Министерства государственныхъ имуществъ, дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ М. Константиновичемъ. СПБ. 1861. 26 с.
    Описанія способа леченія водобоязни у человѣка, принятаго в Малороссіи. Курскъ. 1862. 26 с. [Из «Протоколовъ курскихъ врачей 1862-1863.]
    Наблюдения над бытом населения острова Сахалина. // Известия Русского Географического общества. Т. 9. № 4. СПб. 1873. С. 113-115.
    Августиновичъ Ѳ.  Жизнь русскихъ и инородцевъ на островѣ Сахалинѣ. (Очеркъ и заметки изъ девятимѣсячнаго дневника). Посвящается Е. В. Пеликану. // Всемирный путешественникъ. Иллюстрированный журналъ путешествий и географическихъ открытий. СПб. Февраль. № 2. 1874. С. 42-84.
    Августиновичъ Ѳ.  Жизнь русскихъ и инородцевъ на островѣ Сахалинѣ. (Очеркъ и заметки изъ девятимѣсячнаго дневника). СПб. 1874. 43 с.
    Августиновичъ Ѳ. М.  О племенахъ населяющих Колымскій Округъ. Семнадцатое заседание Антропологического отдела Общества совместно с Комитетом Антропологической выставки, 12 марта 1878 года. // [Антропологическая выставка 1879 г. Труды Комиссии Антропологической выставки. Москва 1878-1879. Под редакцией А. П. Богданова. Т. II. Приложение к XXXI тому Известий Общества Любителей Естествознания. Соединенные заседания Антропологического отдела общества Любителей естествознания и Комитета выставки.] Известия Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при императорском Московском университете. Т. XXXI. Труды Антропологического отдела. Т. 4. Москва. 1878. С. 43-56.
    Колымский округ (Племена населяющие Колымский округ). // Миссионер. Еженедельное издание Православного миссионерского общества. № 1 (С. 18), № 2 (С. 15-16). № 3 (С. 23-24), № 4 (С. 30-32), № 5 (С. 39-40), № 6 (С. 40-43). № 7 ( С. 53-55). Москва. 1879.
    Извлеченіе изъ путевыхъ записокъ доктора Августиновича, соправождавшаго минувшимъ лѣтомъ партію ссыльно-каторжныхъ, отправленныхъ на островъ Сахалинъ морскимъ путемъ. Пребываніе на островѣ Сахалинѣ въ августѣ 1879 года. // Правительственный вѣстник. СПб. № 276. 11 декабря 1879. С. 3.
    Извлеченіе изъ путевыхъ записокъ доктора Августиновича, соправождавшаго минувшимъ лѣтомъ партію ссыльно-каторжныхъ, отправленныхъ на островъ Сахалинъ морскимъ путемъ. Пребываніе на островѣ Сахалинѣ въ августѣ 1879 года. СПб. 1979. 8 с.
    Несколько сведений о Сахалине. Извлечение из путевых записок доктора Августиновича, сопровождавшего минувшим летом партию ссыльнокаторжных, отправленных на о. Сахалин морским путем. // Современность. № 1. 1января 1880.
    Краткие заметки о почве и климате острова Сахалина в отношении к хлебопашеству. // Берег. № 6. СПб. 1880. С. 1-2
    Крейсер «Нижний Новгород». Порт-Саид. // Берег. № 37. СПб. 1880. С. 3
    С крейсера «Нижний Новгород». (Красное море). // Берег. № 53. СПб. 1880. С. 3
    От Адена до Сингапура. // Берег. № 95. СПб. 1880. С. 3.
    Заметки об острове Сахалине. Из путевого журнала действительнаго статскаго советника доктора Августиновича, сопровождавшего партию каторжных на остров Сахалин весною 1880 года. // Правительственный вестник. № 284, 285, 286. 18 декабря 1880. С. 3.
    Заметки об острове Сахалине: (Из путевого журнала действительного статского советника доктора Августиновича, сопровождавшего партию каторжных на о. Сахалин весною 1880 г.) // Самарские губернские ведомости. №№ 99, 100. Самара 1880.
    Замѣтки объ островѣ Сахалинѣ. (Изъ путеваго журнала дѣйствительнаго стацкаго. совѣтника доктора Августиновича, сопровождавшаго партію каторжныхъ на островъ Сахалинъ весною 1880 года). СПб. 1880. 46 с. [Из № № 284, 285 и 286 «Правительственнаго вѣстника» 1880 г.]
    Августиновичъ.  На “Нижнемъ Новгородѣ” отъ Одессы до Сахалина (Путевые замѣтки). // Древняя и Новая Россия. Ежемесячный исторический журнал с рисунками. Т. XVII. № 5. [С. 54-65]; Т. XVIII. № 9. [С. 24-75]. СПб. 1880.
    Августиновичъ Ѳ.  Три года въ Сѣверо–Восточной Сибири за Полярнымъ кругомъ. // Древняя и НоваяРоссія. Ежемесячный исторический журнал с рисунками. Т. XVIII. № 12. СПб. 1880. С. 641-733.
    Августинович. Ф. Жизнь русских и инородцев на острове Сахалине. (Очерк и заметки из девятимесячного дневника). // Сборник краеведческих статей. № 11. Южно-Сахалинск. 197?. С. 2-23.
    Августинович Ф. М.  Жизнь русских и инородцев на острове Сахалине. [Составление, подготовка текста к печати, вводная статья и комментарии В. М. Латышева]. Южно-Сахалинск. 2007. 261 c.
    Пераклады:
    Крашевский И.  Братья Рамулты. Современная повесть. Пер. с польск. Ф. Августиновича // Век. Кн. 7. С. 79-112; Кн. 8. С. 265-282;Кн. 9. С. 391-468; Кн. 10. С. 549-627. СПб. 1882
    Крашевский И.  Братья Рамулты. Современная повесть. Пер. с польск. Ф. Августиновича // [Соч.] И. Крашевского; T 23/59. Санкт-Петербург. тип. А. М. Котомина и К°. 1883
    Крашевский И.  Кунигас. Повесть из литовских преданий. Пер. Ф. Августиновича. // Всемирная иллюстрация. Т. 31. №№ 781-793, 798-806; Т. 32. №№ 807-808. СПб. 1884.
    Рольвес Иоганн Николаус.  Практическое руководство или наставление относительно воспитания, содержания, кормления, распознавания болезней и лечения лошадей, рогатого скота, овец, свиней, коз и собак. С прибавлением статьи по ковке лошадей. Пер. д-ра Ф. Августиновича с 22 нем. изд., вновь обраб. и доп. вет. врачами: Павловским, Райхельгеймом и Реннером, с прибавлением: Ветеринарной домашней аптечки, сост. вет. врачем А. Павловским. Санкт-Петербург. Ред. журн. «Прогрессивное сельское хозяйство». 1886.
    Рольвес И. Н.  Скотолечебник. Практ. руководство к воспитанию, содержанию, кормлению, распознаванию болезней и лечению лошадей, рогатого скота, овец, свиней и собак. С прибавлением: Ветеринарной домашней аптечки, сост. вет. врачем А. Павловским. 1905
    Рольвес, И. Н.  Скотолечебник. Практическое руководство к воспитанию, содержанию, кормлению, распознаванию болезней и лечению лошадей, рогатого скота, овец, свиней, коз и собак. Пер. д-ра Ф. Августиновича, с 22 нем. изд., вновь обраб. и доп. вет. врачами: Павловским, Райхельгеймом и Реннером, с прибавлением: Ветеринарной домашней аптечки, сост. вет. врачем А. Павловским. Петроград. Типо-лит. Петрогр. одиночной тюрьмы. [1917]
    Літаратура:
    Сахалинская флора. // Труды Сибирской Экспедиции Императорского Русского Географического общества. Физический отдел. Т. ІІ. Ботаническая часть. Соч. Ф. Б. Шмидта. СПб. 1874. С. 86. 193, 235.
    Антропологическая выставка императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. I. Заседание Комитета по устройству выставки в 1877 г. Под редакцией А. П. Богданова. // Известия Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при императорском Московском университете. Т. XXVII. Труды Aнтропологического отдела. Т. 3. Москва. 1878. С. 398-399.
    Trautvetter E. R.  Flora riparia Kolymensis. // Труды Императорского С. Петербургского Ботанического сада. Т. V. Вып. I. СПб. 1878. 495-574.
    Вагин В. И.  Августиновичъ Ѳ. М.  Три года въ Сѣверо–Восточной Сибири за Полярнымъ кругомъ. // Известия Восточно-Сибирского отдела русского географичесеого общества. Т. 12. № 1. 1881. С. 42.
    Augustynowicz Tomasz. // Kośmińskі S.  Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krotkich życiorysów lekarzy polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską Polską od czasów najdawniejszych aż do chwili obecnej. Warszawa. 1883. S. 13.
    Lindemann E. // Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы. T. LX. № 4. Москва. 1884. С. 274.
    Августиновичъ Ѳ. М. // Змѣевъ Л. Ѳ.  Русскіе врачи писатели. С 1863 г. Тетр. 2. СПб. 1887. С. 1.
    Bieliński J.  Stan nauk lekarskich za czasów Akademii medyko-chirurgicznej Wileńskiej, bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny w Polsce. Warszawa. 1888. S. 314, 616, 873.
    Herder F.  Herder F.G. Biographische Notizen über einige in den Plantae Raddeanae genannte Sammler und Autoren // Botanische Jahrbücher fur Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. herausgegeben von A. Engler. V. IX. Leipzig. 1888. P. 432-433.
    Августинович, Фома Матвеевич // Венгеров С. А.  Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). Т. I. Вып. 1-21. А. СПб. 1889. С. 39.
    Ju. K.  Ś. P. Tomasz Augustynowicz. // Kraj. № 42. Petersburg. 1891. S. 24.
    † Фома Матвеевич Августинович. // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. Т. XLVI. Декабрь. СПб. 1891. С. 861.
    Новое время. № 5620(7). 1891. С. 3.
    Умерли: // Врач. Еженедельная газета, посвященная всем отраслям клинической медицины, общественной и частной гигиены и вопросам врачебного быта. Т. XII. № 43. СПб. 1891. С. 986 (27).
    A. R. Z.  Listy z Prowincji. // Kraj. № 45. Petersburg. 1891. S. 15.
    Augustynowicz Tomasz. // Wielka Encyklopedja Powszechna Ilustrowana. T. V. Warszawa. 1891. S. 450.
    Рабочіе на сибирскихъ золотыхъ промыслахъ. Историческое изследованіе В. И. Семевскаго. Т. ІІ. Положеніе рабочихъ послѣ 1870 г. СПб. 1898. С. 420-421.
    Августиновичъ Ѳома Матвеевичъ // Русский биографический словарь. Т. I. СПб. 1896. С. 23.
    Липский В. И. Гербарий С. Петербургского ботанического сада. 2-изд. Юрьев. 1908. С. 124.
    Литвинов Д. И.  Библиография флоры Сибири. // Труды Ботанического музея Императорской Академии наук. Вып. 5. СПб. 1909. С. 371.
    Augustynowicz Tomasz. // S. Ordelbranda Encyklopedja Рowszechna z ilustracjami i mapami. T. I. Warszawa. 1898. S. 576.
    Августинович, Фома Матвеевич // Венгеров С. А.  Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). Т. V. C алфавитным указателем ко всем пяти томам. СПб. 1897. С. 454.
    Bretschneider E.  History of European Botanical Discoveries in China. London. 1898. Р. 1035.
    Бородин И. П.  Коллекторы и коллекции по флоре Сибири. СПб. 1908.
    Hryniewiecki B.  Przyczynek do znajomości flory ziemi czukockiej. // Archiwum Nauk Biologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. T. I. 1922.
    Кубалов Б.  Каракозовец И. А. Худяков в ссылке (к пятидесятилетию со дня смерти). // Каторга и ссылка. Историко-революционный вестник. Кн. 28-29. Москва. 1926. С. 189.
    Комаров В.  Введение в изучение растительности Якутии. // Труды Комиссии по изучению Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. Т. I. Ленинград. 1930.
    Комаров В. Л.  Тихий океан. Русские научные исследования. Ленинград. 1926.
    Augustynowicz Tomasz. // Zieliński S.  Mały słownik pionierów polskich kolonjalnych i morskich. Podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratorzy, emigrańci-pamiętnikarze, działacze i pisarze migracyjni. Warszawa. 1933. S. 15.
    Pomarański S.  Augustynowicz Tomasz. // Polski Słownik Biograficzny. T. 1. Kraków. 1935. S. 185–186.
    Augustynowicz Tomasz. // [Janowski L.  Słownik bio-bibliograficzny dawniego Uniwersytetu Wileńskiego.] Źródła i materjały historyczne wydawnictwa wydziału III Towarzystwa przyjacioł nauk w Wilnie. T. V. Wilno. 1939. S. 11.
    Дамінікоўскі Ф.  Выдатныя географы-беларусы (Да 100-годдзя Усесаюзнага Геаграфічнага таварыства). // Полымя. № 7-8. Мінск. 1945. С. 153, 165.
    Августинович Фома Матвеевич. // Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь. Сост. С. Ю. Липшиц. Т. I. Москва. 1947. С. 7.
    Комаров В.  Введение в изучение растительности Якутии. // Комаров В. Л.  Избранные сочинения. Т. 9. Труды по Сибири и Дальнему Востоку. Москва-Ленинград. 1953. С. 299, 333, 342, 344-345, 359, 390, 392-93, 398-399, 406, 437, 494.
    Комаров В.  Ботаника. // Комаров В. Л.  Избранные сочинения. Т. 9. Москва. 1953. С. 750, 755, 757.
    Научитель М. В. Тагаров З. Т.  Чернышевский в Сибири. Иркутск. 1969. С. 163.
    Słabczyński T.  Tomasz Augustynowicz (1809-1891) i jego etnograficzne prace o Syberii. // Lud. Wrocław-Рoznań. 1975. S. 157-166.
    Tomasz Augustynowicz (1809, 1810 ? - 1891). // Armon W.  Polscy badacze kultury Jakutów. // Monografie z Dziejów Nauki i Techniki. T. CXII. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. 1977. S. 16, 33, 38-44, 53, 168, 171.
    Чехов А. П.  Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Т. 15. Из Сибири. Остров Сахалин. 1890-1895. Москва 1978. С. 78, 117, 241, 276, 411, 445-446, 621, 625, 712, 789, 811, 825, 863-864, 867, 890, 891, 893, 898.
    Кузнецова В.  Подвижник из Гродно. // Медицинская газета. Москва. 23 января 1980. С. 4.
    Малашкевіч У.  Вучоны з-пад Свіслачы. // Беларусь. № 3. Мінск. 1980. С. 21.
    Kietlicz-Wojnacki W.  Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie od średniowiecza do II wojny światowej. Lublin 1980.
    Курант И. Л.  Польская художественная литература XVI – начала XX вв. в русской и советской печати. Указатель переводов и литературно-критических работ на русском языке изданных в 1771-1975 гг. /Polska literatura piękna od XVI w. do pocza̜tku XX w. w wydawnictwach rosyjskich i radzieckich. Bibliografia przekładów oraz literatury krytycznej w języku rosyjskim wydanych w latach 1711-1975./. Т. 1. Wrocław-Kraków-Warszawa. 1982. S. 169, 172.
    Чехов А.  Остров Сахалин. (Из путевых заметок). Москва. 1984. С. 60, 96, 233, 335.
    Энтузіяст асваення Сахаліна. // Грыцкевіч В.  Нашы славутыя землякі. Мінск. 1984. С. 35-37.
    Собиратель гербариев. // Грицкевич В. П.  От Немана к берегам Тихого океана. Минск. 1986. С. 216-219, 299.
    Дальние дороги. // Грицкевич В. П.  С факелом Гиппократа. Из истории белорусской медицины. Минск. 1987. С. 185-188, 243, 265, 267.
    E[plerowa] A., O[leszakowa] J.  Augustynowicz Tomasz. // Słownik biologów polskich, PWN Warszawa 1987. S. 52.
    Малашкевіч У.  Вучоны з-пад Свіслачы. // Бярозка. № 2. Мінск. 1988. С. 31.
    Pomarański S.  Augustynowicz Tomasz. // Polski Słownik Biograficzny. T. 1. Kraków. 1935. S. 185–186. Reprint. Kraków 1989. S. 185-186.
    Augustynowicz Tomasz. // Szarejko P.  Słownik leksrzy polskich XIX wieku. T. I. Warszawa. 1991.
    Augustynowicz Tomasz. // Słabczyńcy W. i T.  Słownik podróżników Polskich. Warszawa. 1992. S. 18.
    Гуляева Е. П.  Якутская книга до 1917 года (краткий обзор). // Илин. Якутск. 1992. С. 44.
    Гуляева Е. П.  Малоизвестные страницы истории якутской книги дооктябрьского периода. // Книжная культура Республики Саха (Якутия). Новосибирск. 1993. С. 42.
    Санько Н.  Падарожжа на схіле веку. // Родны край Адрыўны каляндар на 1994 год. Мінск 1993. С. 23 студзеня.
    Грыцкевіч В. П.  Аўгусціновіч Тамаш Мацвеевіч. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Т. 1. Мінск. 1993. С. 231.
    Гапоненка В.  Аўгустовіч Тамаш. // Кантакты і дыялогі. № 0. Снежань. Мінск. 1995. С. 17.
    Грыцкевіч В. П.  Аўгусціновіч Тамаш Мацьвеевіч (1809-1891). // Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х-ХІХ стагоддзі. Энцыклапедічны даведнік. Мінск. 1995. С. 350.
    Шадрин Ф.  История борьбы с проказой в Якутии. // Полярная звезда. № 4. Якутск. 1996. С. 94-95.
    Гапоненка В. А.  Аўгусціновіч Тамаш. // Беларуская энцыклапедыя ў 18 тамах. Том 2. Мінск. 1996. С. 84.
    Драўніцкі І. П.  Падарожнік-геабатанік. // Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Мядзельского раёна. Мінск. 1998. С. 107.
    Марціновіч А.  Сябар айнаў – Тамаш Аўгусціновіч. // Чырвоная змена. Мінск. 1 красавіка 1999. С. 3.
    Аўгусціновіч Томаш (1809-1891). // Географы і падарожнікі Беларусі. Альбом – атлас пад рэдакцыяй доктара геаграфічных навук В. А. Ярмоленкі. Мінск. 1999. Арк. 3.
    Augustynowicz Tomasz. // Kijas A.  Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny. Warszawa. 2000. S. 10-11.
    Августинович Томаш (Фома) Матвеевич (1809-1891). // Кисель В. П.  Открыватели мира. Замечательные путешественники, исследователи, первопроходцы. Популярный энциклопедический справочник. Минск. 2000. С. 8-9.
    Анюй – частка нязведанага. Тамаш Аўгусціновіч. // Марціновіч А.  Элегіі забытых дарог. Гістарычныя нарысы, эсэ. Мінск. 2001. С. 171-184.
    Томаш Августинович (1809, 1810? – 1891). Армон В.  Польские исследователи культуры якутов. Пер. с пол. К. С. Ефремова. Москва. 2001. С. 15, 31, 37-44.
    Augustynowicz Tomasz. // Wielka Encyklopedia PWN. T. 2. Warszawa. 2001. S. 470-
    Гуков Г. В.  Чьё имя ты носишь, растение? Сто пятьдесят кратких биографий (из истории ботанических исследований на Дальнем Востоке). Владивосток. 2001. С. 114.
    Трынковский Я.  Мацей Ловицкий и его «врачебно-практические заметки». // Сибирь в истории и культуре польского народа. Москва. 2002. С. 149.
    Баркоўскі А.  Лекар Тамаш Аўгусціновіч. // Здабыткі. Дакументальныя помнікі на Беларусі. Выпуск № 6. [Складальнікі Л. Г. Кірухіна ды Т. І. Рошчына.] Мінск. 2004. С. 209-215.
    Именной указатель. // Сводный каталог Сибирской и Дальневосточной книги 1790-1917 гг. в трех томах. Т. 3. Вспомогательные указатели. Т. 3. Новосибирск. 2005. С. 323.
    Сводный каталог Сибирской и Дальневосточной книги 1790-1917 гг. в трех. Т. 1. 1790-1900. Новосибирск 2005. С. ?
    Белов С. И.  Белорусские медики – выдающиеся исследователи и путешественники. // Здравохранение. № 2. Москва. 2006. С. 79.
    Ермоленко В.  Первый исследователь Сахалина. // Веды. Минск. 13 липеня 1909. С. 6.
    Латышев В. М.  Ф. М. Августинович (1809–1891) // Августинович Ф. М. Жизнь русских и инородцев на острове Сахалине. Южно-Сахалинск. 2007. С. 5–12.
    Латышев В. М.  Ф. М. Августинович о Сахалине 70–80-х гг. XIX в. // X Чеховские чтения. Ориентиры сахалинского чеховедения в панораме XXI в. (к 60-летию образования Сахалинской области). 29 января 2007 г. Южно-Сахалинск. 2007. С. 28–37.
    Дворкин А.  Сахалин Фомы Матвеевича. // Южно-Сахалинск сегодня. 26 июля 2007.
    Аўгусціновіч Т. // Нікалаеў М.  Беларускі Пецярбург. Санкт-Пецярбург. 2009. С. 476, 507.
    Давыдов Д. Е., Гомля Л. Н., Павленко В. С., Агаркова Е. Ю.  Гербарий Дальнего Востока в Полтавском педагогическом университете (Украина). // Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. Вып. 6. Владивосток. 2010. С. 60.
    Чехов А.П.  Остров Сахалин. (Из путевых записок). Т. 1. Владивосток – Южно-Сахалинск. 2010. С. 46, 342.
    Высоков М. С.  Комментарий к книге А. П. Чехова «Остров Сахалин». Владивосток – Южно-Сахалинск. 2010. С. 148-149, 183, 261, 490. 574, 578, 593-594, 613-614.
    Никанорова Е. Г.  О личности и библиотеке о. Иоанна (Неверова). // Якутский архив. № 1. Якутск. 2014. С. 96.
    Гапоненка В.  Аўгусціновіч Тамаш. // Сузор’е беларускага памежжа. Беларусы і народжаныя ў Беларусі ў суседніх краінах. Энцыклапедычны даведнік. Мінск. 2014. С. 28.

    Гармаш Т. П., Зуб В. А.  История использования и изучения ресурсов лекарственных растений Полтавщины  в XVIII - первой трети ХХ в. // Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы. Отдел Биологический. Т. 120. Вып. 2. Москва. 2015. С. 79, 82-83.
    Марціновіч А.  Анюй – частка нязведанага. Тамаш Аўгусціновіч. // Сустрэчы з роднымі і блізкімі. Знаёмствы, адкрыцці, дыялогі. (Адрасы Беларусі ў свеце). Мінск. 2017. С. 335-344.
    Сайнара Пранца,
    Койданава.