суббота, 11 июля 2015 г.

Толік Куранахскі. Беларускія "кулакі" ў Алданскім раёне ЯАССР. Ч. 1. Койданава. "Кальвіна". 2015.


                                                       БЕЛАРУСКІЯ  “КУЛАКІ”
                                       Ў  АЛДАНСКІМ  РАЁНЕ  ЯКУЦКАЙ АССР
                                                                  (1930-1947 гг.)
    Як вядома, калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў 1929-1933 гг. суправаджалася “раскулачваньнем” часткі сялянства. Адны з іх былі аддадзены пад суд, другія, пазбаўленыя выбарчых правоў, выселеныя ў бліжэйшую мясцовасьць або ў аддаленыя раёны СССР на спэцпасяленьне ці працапасяленьне, што называлася “кулацкай ссылкай” або “працассылкай”.
    Працоўныя пасяленьні НКУС былі створаныя згодна пастановы СНК СССР ад 16 жніўня 1931 г. (№ 174с), 20 красавіка 1933 г. (№ 775/146с) і 21 жніўня 1933 г. (№ 1796/393с). На ГУЛяг была ўскладзеная адказнасьць за нагляд, уладкаваньне, гаспадарча-бытавое абслугоўваньне і працавыкарыстаньне выселеных кулакоў. Адміністрацыйнае кіраваньне зьдзяйсьнялі раённыя і пасялковыя камэндатуры, якія падпарадкоўваліся аддзелам месцаў зьняволеньня (АМЗ) і працоўных пасяленьняў УНКУС, а ў цэнтры ГУЛягу НКУС СССР. Увесь гэты апарат утрымоўваўся, да жніўня 1931 г. за кошт 25%, да лютага 1932 г. за кошт 15%, затым за кошт 5% адлічэньня з заработнай платы працапасяленцаў, якія былі занятыя ў гаспадарчых арганізацыях.
     Да 1934 г. сяляне, якія былі адпраўленыя ў “кулацкую ссылку”, называліся “спэцперасяленцамі”, у 1934-1944 гг. – “працапасяленцамі”, ад сакавіка 1944 г. ізноў “спэцперасяленцамі”, а з 1949 г. “спэцпасяленцамі” кантынгенту “былыя кулакі”.
    У 1930-1931 гг. было адпраўлена на спэцпасяленне 391026 сямей агульнай колькасьцю 1803392 чалавек /Земсков В. Н. Судьба “кулацкой ссылки” (1930 1954 гг.). // Отечественная история. № 1. Москва. 1994. С. 118./
    Усе кулакі былі пазбаўлены выбарчых правоў. У пастанове Прэзыдыюму ЦВК СССР ад 17 сакавіка 1933 г. “Аб парадку аднаўленьня ў выбарчых правах дзяцей кулакоў” указвалася, што “Дзеці сасланых кулакоў, якія знаходзяцца ў месцах ссылцы, гэтак і па-за ёй, і якія дасягнулі паўналецьця, аднаўляюцца ў выбарчых правах раённымі выканкамамі па месцы іхняга жыхарства пры ўмовах, калі яны займаюцца грамадзкай карыснай працай ды добрасумленна працуюць”. Дарослыя да 25 студзеня 1935 г., калі яны былі адноўлены ў выбарчых правах нараўне з астатнімі грамадзянамі СССР, аднаўляліся ў выбарчых правах строга ў індывідуальным парадку пасьля 5-ці гадовага тэрміну знаходжаньня ў ссылцы і пра наяўнасьці добрых характарыстыкаў. Згодна арт. 135 Канстытуцыі СССР, якая была прынятая 5 сьнежня 1936 г., працапасяленцы дэкляратыўна былі абвешчаныя паўнапраўнымі грамадзянамі СССР, але ім не дазвалялася вярнуцца на радзіму і яны заставаліся ў працапаселішчах.
    Дзеці высланых “кулакоў” да 16-ці гадовага ўзросту знаходзіліся на пасямейным уліку. Па пастанове СНК СССР і ЦК УКП(б) ад 15 сьнежня 1935 г. “Аб школах у працапасёлках” дазвалялася дзяцей працапасялецаў, якія скончылі няпоўную сярэднюю школу, прымаць на агульных умовах, як ў тэхнікумы, гэтак і ў іншыя спэцыяльныя сярэднія вучэбныя ўстановы, а якія скончылі сярэднюю школу дапушчаць на агульных умовах у вышэйшыя навучальныя установы. Згодна пастановы СНК СССР № 1143-280с ад 22 кастрычніка 1938 г. “Аб выдачы пашпартоў дзецям спэцперасяленцам і ссыльным” дзеці працапасяленцаў, калі яны асабіста нічым не былі замараныя, па дасягненьні 16-ці гадовага ўзросту на пэрсанальны ўлік працапаселішча не ставіліся, яны маглі пакінуць працапасёлак.
    Калі спэцпасяленка выходзіла замуж за “вольнага” мужчыну, то яна здымалася са сэцуліку. Калі “вольная” жанчына выходзіла замуж за спэцпасяленца, то яна аўтаматычна ставілася на ўлік с/п.
    У 1934-1938 гг. нязначная частка “кулакоў” была вызваленая як “няправільна высланая”, частка перададзеная на утрыманьне сваякам, накіраваная на вучобу або вызваленая ад ссылкі з-за шлюбаў з не сасланымі ды па іншых прычынах.
    У 1938-1941 гг мясцовыя органы ўлады дазвалялі некаторым былым кулакам, што былі адноўленыя ў выбарчых правах да 1935 г. пакінуць працапасёлак і выехаць у абранае імі месца жыхарства.
    3 чэрвеня 1939 г. выйшла распараджэньне НКУС СССР “Аб вызваленні працапасяленцаў-інвалідаў”.
    У 30-х гг. працапасяленцы ў Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію не прызываліся. Ва указаньні Галоўнага ўпраўленьня РСЧА ад 27 лютага 1940 г. “Аб парадку прыпіскі ды прызыўных участкаў працапасяленчаскай моладзі” казалася, што “прызыўнікоў з ліку працапасяленчаскай моладзі, якая знаходзіцца на ўліку мясцовых органаў АТП ГУЛяг НКУС, да прызыўных участкаў не прыпісваць, улік іх не весьці і ў Чырвоную Армію і Флёт не прызываць”. Але “вызваленая з працоўных пасёлкаў прызыўная моладзь падлягае прыпісцы да прызыўных участкаў і прызыву ў армію з залічэньнем у кадравыя часткі па асобаму указаньню НКА СССР”. У той жа час з пачаткам вайны практыкаваўся абмежаваны прызыў сасланых кулакоў у РСЧА, таму паток заяў аб вызваленьні з працапасёлкаў скараціўся ды наадварот пачалі зьяўляцца заявы аб прыняцьці іх ізноў на ўлік ў працапаселішчах. З-за гэтага кіраўніцтва ГУЛягу разаслала дырэктыву з патрабаваньнем паскорыць вызваленьне прызыўнай моладзь і пастаноўку яе на ўлік ваенкаматаў, за выключэньнем немцаў, фінаў, літоўцаў, латышоў, палякаў і г. д.
    Напрыканцы 1942 г. па спэцыяльнай пастанове ДКА плян мабілізацыі працапасяленцаў у РСЧА быў павялічаны да 50000 чал. і да 1 лістапада 1942 г мабілізацыя працапасяленцаў была завершаная. Але лічба пакліканых ў войска працапасяленцаў была меней колькасьці мужчынаў прызыўнога ўзросту, якія засталіся ў высылцы.
    У красавіку-кастрычніку 1942 г. працапасяленцы, якія былі пакліканыя ў войска, ды іхнія сем’і не здымаліся з уліку працапаселішчаў., але ў загадзе НКУС СССР № 002303 “О снятии с учета трудссылки трудпоселенцев, призванных в Красную Армию, и членов их семей” ад 22 кастрычніка 1942 г. прадпісвалася ў месячны тэрмін “усіх працапасяленцаў, пакліканых у Чырвоную Армію, і прамых чальцоў іхных сем’яў (жонка, дзеці) з уліку працассылкі зьняць”, “выдаць пашпарты без абмежаваньняў” і “вызваліць ад 5% адлічэньня з іхняй зарплаты”.
    У 1944 г. НКУС СССР і Пракуратурай СССР было прынятае рашэньне былых кулакоў, якія самавольна пакінулі ў былыя гады спэцпаселішчы, да адказнасьці за ўцёкі не прыцягваць ды на спэцпасяленьне не вяртаць, калі яны на працягу апошніх трох гадоў займаліся грамадзка-карыснай працай. На падставе дырэктывы НКУС СССР ад 25 траўня 1944 г. з ліку спэцпасяленьняў здымаліся дзеці спэцпасяленцаў былых кулакоў, накіраваныя ў школы ФЗА і рамесныя вучылішчы.
    З 1 верасьня 1944 г. са спэцперасяленцаў кантынгенту “былыя кулакі” было спыненае утрыманьне 5 % ад заработнай платы на выдаткі па іхняму адміністратыўнаму кіраваньню і нагляду. Гэта было зробленае на падставе пастановы СНК СССР № 114-340сс ад 24 жніўня 1944 г. “Об отмене процентных отчислений с заработков спецпоселенцев установленных постановлением Совнаркома СССР от 1 июля 1931 г. № 130сс»” Ад гэтага часу ўсе падаткі з іхніх даходаў, пачалі спаганяцца як і з паўнапраўных грамадзянаў СССР.
    28 верасьня 1946 г. выйшаў загад МУС СССР і Пракуратуры СССР № 00868/208ссО порядке освобождения из спецпоселения спецпереселенцев бывших кулаков” па якім ад с/п вызваляліся спэцпасяленцы, якія мелі дзяцей у Чырвонай Арміі, тыя, хто меў дзяржаўныя ўзнагароды, а таксама жанчыны, якія пабраліся шлюбам з ня спэцпасяленцам.
    У 1947 г. “кулацкая ссылка”, якая састарэла, зьмірылася са сваім становішчам, станоўча праявіла сябе пад час вайны і ўжо не агітавала супраць савецкай улады, з-за чаго не ўяўляла сацыяльнай небясьпекі, пачала паступова здымацца з уліку спэцпаселішчаў. Але толькі ў канцы 1954 г. “кулацкая ссылка” для сялянаў, якія былі раскулачаныя і выселеныя у пэрыяд суцэльнай калектывізацыі сельскай гаспадаркі, канчаткова спыніла сваё існаваньне ў СССР.

    Яшчэ з часоў царызму Якуція атрымала назву “турма без кратаў”, бо туды высылаліся на пасяленьне розныя “злачынцы”, у тым ліку і ўраджэнцы Беларусі, пачынаючы з XVII ст., калі Якуцкі край трапіў пад уладу Маскоўшчыны. Не забыліся пра яе i бальшавікі, толькі высылку зрабілі, скарыстаўшы вопыт да промахі папярэднікаў, яе больш масавай i арганізаванай, прымушаючы працаваць выгнанцаў на лесапавале, у шахтах і рудніках.
    Першыя пэўныя ўказаньні на прысутнасьць золата ў басэйне ракі Алдан у Якутыі, дзе спрадвечна качавалі нешматлікія роды тунгусаў Бялецкага, Нурмагінскага ды Буягінскага насьлегаў, адносяцца да 1910 г., калі хэўра золаташукальнікаў вынайшла россыпы золату на даплыве Алдану рацэ Тамот. У 1916-1917 гг. якутамі ды тунгусамі было адкрытае золата ў раёне рэк Тырканда ды Вялікі і Малы Німныр. Ад 1919 г. туды за шчасьцем паваліла незьлічоная сьціжма “вольных” золаташукальнікаў з Амурскіх ды Ленскіх капальняў.
    Яшчэ у 1921 г. У. І. Ленін указваў на значэньне золата ў разьвіцьці народнай гаспадаркі і высунуў лёзунг “Берагчы трэба ў РСФСР золата”. Малады якуцкі ўрад у красавіку 1923 г. заарганізаваў “Якзолтрэст”.
    Вясной 1923 г. паляўнічы якут Міхаіл Тарабукін, былы капач на ленскіх залатых капальнях, на крыніцы ля рэчкі Арта-Сала, даплыве Селігдару, знайшоў золата. Гэтую крыніцу ён назваў Непрыкметная. Неўзабаве туды прыйшоў латыш Вальдэмар Берцін з 1-й Якуцкай працоўнай арцельлю, якую выправіў Якуцкі Народны Камісарыят Прамысловасьці і Гандлю, якая на Непрыкметнай пачала весьці здабычу золата. Затым золата было знойдзенае на Джэкандзе, Арачону, Вялікім Куранаху і ў іншых месцах. “Якзолтрэст” быў перайменаваны ў трэст “Алданзолата і за ім была замацаваная вялізная, амаль бязьлюдная, тэрыторыя, якая абмяжоўвалася з поўначы і захаду ракою Алдан, з усходу р. Цімптон, а з поўдня рэкамі Малы Німгер (даплыў Алдану) і Вялікі Ылымах (даплыў Цімптону). У ліпені 1925 г. пастановай урада СССР за трэстам “Алданзолата” замацавалася саюзнае значэньне, у ў 1926 г. на Алданшчыне былі адкрытыя рудныя радовішчы золата.
    У 1926 г. была заснаваная Алданская адміністрацыйная акруга з цэнтрам ў г. Тамот (Алданск), які быў заснаваны 12 чэрвеня 1925 г. у 80 км ад кап. Непрыкметнай, побач з Укуланскай прыстаньню на р. Алдан. У склад Алданскай акругі уваходзілі Алданскі, Учурскі, Цімптонскі, Тунгіра-Алёкмінскі ўлусы, Алданскія капальніцкія пасёлкі і пасёлкі Цімптонскага раёну. Але каб наблізіць кіраўніцтва да залатой прамысловасьці ў кастрычніку 1928 г. цэнтар акругі з г. Тамоту быў перанесены ў п. Непрыкметны. Былі ўтвораны пасялковыя Саветы у капальніцкіх пасёлках, якія падпарадкаваліся акрвыканкаму. У 1929 г. было заснаванае Капальніцкае кіраваньне імя Леніна, дзе сканцэнтравалася асноўнае насельніцтва.
    У 1930 г. на VI Алданскім акруговым зьезьдзе Саветаў Алданская акруга была скасаваная і на яе тэрыторыі былі утвораныя: 5 траўня 1930 г. Алданскі золатапрамысловы раён ды у 1931 г. Тамоцкі, Цімптонскі і Учурскі раёны. На 1 студзеня 1932 г. у Алданскім раёне «працапасяленцы» з Беларускай ССР налічвалі 287 сямей. /Сіўцава С. Дэпартацыя народаў у Якуцію // Весці Міжнароднай акадэміі вывучэння нацыянальных меншасцей. Нацыянальныя меншасці на Беларусі і ў свеце. № 3. Брэст. 1997. С. 38./
    У студзені 1931 г. быў утвораны Алданский прамысловы раён і пасялковы Савет Сталінскі. 20 кастрычніка 1932 гады Савет была пераназваны ў Ніжне-Сталінскі, а ў 1962 году ў пасёлак Ленінскі.
    Адпрацоўка падземным спосабам праводзілася на пяці ўчастках: “Ніжні Куранах”, “Ніжне-Сталінск”, “Сярэдне-Сталинск”, “Верхне-Сталінск”, “Верхні Куранах”, з якіх вырасьлі пасёлкі. За дзесяць гадоў з 1929 па 1939 гады, па даліне ракі Вялікай Куранах былі прабіты 63 шахты. Да 1937 гады на капальні звычайна працавалі 2 горных калектывы: адзін - са спецпоселенцев, іншы - вольнанаёмны, моладзевы, які насіў імя А. Косарева. Непасрэдна ў трэсьце “Якутзолата” на студзень 1933 г. працавала “2,7% беларусаў”. /Романов И. Г. Формирование населения Алданского золотопромышленного района в 1920-1930 годы ХХ в. // Алданский улус. История. Культура. Фольклор. Якутск. 2004. С. 64./
     У 1932 году была адкрыта кравецкая майстэрня, якая звалася прамысловай арцельлю “Гарняк”. Яшчэ працавала арцель “Праца”, якая складаецца, галоўным чынам, са спэцперасяленцаў. У 1956 году яны аб’ядналіся ў адну. Пры арцелі былі фатаграфія, цырульня, шавецкая майстэрня. Арцель “Алдансаматужнік” займалася вырабам скуры ды рамонтам абутку.
    У 1930 г. быў створаны саўгас “Пяцігодка”. У 1931 г. была створаная Якакіцкая сельгасарцель, якая ў 1939 г. атрымала назву “Трэцяя пяцігодка”. У 1932 г. заснаваны саўгас “Ударнік”. У 1934 г. была заснаваная Куранахская сельгасарцель, якая у 1939 г. атрымала назва – калгас імя Ільліча. У 1934 г. заснаваны саўгас “Ленінец”, а ў 1935 г. саўгас “Арачон”.
    20 верасьня 1932 г. пасёлак Непрыкметны атрымаў статус горада, а ў траўні 1939 года быў перайменаваны ў горад Алдан. У 1939 г. была ізноў утвораная Алданская акруга з цэнтрам ў г. Алдан, з раёнамі: Тамоцкі, Цімптонскі і Учурскі, дзе пражывала “998 беларусаў” /Романов И. Г. Формирование населения Алданского золотопромышленного района в 1920-1930 годы ХХ в. // Алданский улус. История. Культура. Фольклор. Якутск. 2004. С. 62./
    У 1947 г. Алданская акруга была скасаваная а раёны перайшлі ў прамое падпарадкаваньне СМ ЯАССР, але потым Тамоцкі і Учурскі ў 1959 г., а Цімптонскі ў 1963 г. увайшлі у склад Алданскага раёна, праўда у 1975 г Цімптонскі раён быў ператвораны ў Нерунгрынскі раён ЯАССР. Ад 1975 г. ужо як нязьменная тэрыторыя Алданскага раёна уваходзіла пасьля скананьня Якуцкай АССР (1922-1990), як Алданскі ўлус ў Якуцкую-Саха ССР (1990-1991), а затым з Рэспубліку Саха (Якутыю) у складзе Расейскай Фэдэрацыі. /Карпенко Т. Я. Создание и административно-территориальные преобразования Алданского района (По документам муниципального архива). // Якутский архив. № 2. Якутск. 2010. С. 112-115./                                                              ВЕРХНЕ-СТАЛІНСК


                                                                  НІЖНЕ-СТАЛІНСК

    Эксплюятацыя Алданскіх капальняў спалучалася з вялікімі цяжкасьцямі з-за аддаленасьці гэтага раёну, дарагоўлі і цяжкасьці дастаўкі харчу і абсталяваньня. У першыя гады існаваньня трэсту “Алданзолата” галоўным шляхам зносін з ягонымі капальнямі служыў зімовы санны шлях ад паселішча Саныяхтах на р. Лене да капальні Непрыкметнай даўжынёй 330 км, які ў летні час быў цалкам непраездны. Таксама існаваў водны шлях па рр. Лена і Алдан да прыстані Укулан (Тамот), але ён быў марудны і прыгодны толькі для перавозкі вялікіх цяжараў. Дзеля наладжваньня сталых зносінаў з капальнямі па хадайніцтву ЯАССР ды самага тэсту, Наркаматам Шляхоў Зносін была распачатая праца па правядзеньню колавага тракту ад станцыі Вялікі Невер Усурыйскай чугункі да кап. Непрыкметная, даўжынёй ў 680 км. і далей да Якуцка (АЯМ).
    Чуткі аб багацьцях Алданшчыны хутка разьнесьліся па ўсёй Савецкай краіне і Кітаю. У тыя дні наркамфін ЯАССР А. Сямёнаў пісаў: “Вясной тут можна было сустрэць выхадцаў з Гомельскай губэрні, якія прачулі аб Алдане ў Ленінградзе ці Менску... прадстаўнікоў ўсіх нацыянальнасьцяў: швэдаў, манголаў, англічаніна, галяндца і нават авантурыста нэгра Люрата...  былі рамесьнікі, сяляне, чыгуначнікі, інжынэры, урачы, лётнікі, артысты, сьвятары, манахі...” /Семенов А. Материалы о движении населении населения Алданского округа ЯАССР за 1923-1925 гг. // Алданское золото. Якутск. 1926. С. 62./ Распрацоўка капальняў базіравалася у асноўным на мускульнай працы старацелей, галоўны кантынгент якіх складалі кітайцы, якія большую частку золата, якое здабывалася, “зносілі ў Кітай” /Алданский золотопромышленный район. // Большая советская энциклопедия. Т. 2. Москва. 1926. Стб. 149./. Вось тут і спатрэбіліся “кулакі”, бо Савецкай краіне вельмі было патрэбнае золата. Вельмі шмат золата...
    Усяго у Алданскі прамысловы раён Якуцкай АССР, па зьвестках дасьледчыкаў, было саслана 4724 чалавекі, сярод якіх з Беларускай ССР 287 сем’яў, з Украінскай ССР 97 сямей, з Цэнтральна-Чарназёмнай вобласьці РСФСР 354 сям’і, з Ленінградзкай вобласьці РСФСР 725 сямей. /Земсков В. Н. Судьба “кулацкой ссылки” (1930 1954 гг.). // Отечественная история. № 1. Москва. 1994. С. 119./
    На 1 студзеня 1932 г. на уліку ў Алданскім раёне ЯАССР знаходзілася 4724 чал., з якіх 188 чал. памерла, 78 чал. нарадзілася, 988 чал. прыбыла наноў, 8 чал. зьдзейсьніла ўцёкі, 2 чал. вернутыя з уцёкаў, 82 чал. прыбыла па “іншых прычынах” ды 135 убыла “па іншых прычынах”. /Земсков В. Н. Судьба “кулацкой ссылки” (1930 1954 гг.). // Отечественная история. Москва. № 1. Москва. 1994. С. 122./
    На 1 студзеня 1933 г. на уліку ў Алданскім раёне ЯАССР знаходзілася 5544 чал., з якіх 226 чал. памерла, 116 чал. нарадзілася, 4 чал. зьдзейсьніла ўцёкі, 4 чал. вернутыя з уцёкаў, 140 чал. прыбыла па “іншых прычынах” ды 387 убыла “па іншых прычынах”.
     На 1 студзеня 1934 г. агульная колькасьць кулакоў на Алдане складала 5187 чал. /Земсков В. Н. Судьба “кулацкой ссылки” (1930 1954 гг.). // Отечественная история. Москва. № 1. Москва. 1994. С. 123./

                                                           СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
    В.П. Карпов,
    бывший главный маркшейдер комбината «Алданзолото»,
     ветеран ВОВ, ветеран труда
   В период 1930—1931 гг. многомиллионный поток раскулаченных хлынул в северные отдаленные районы страны, вместе с семьями и без всякого имущества.
   Одним из направлений высылки, так называемых спецпереселенцев, а затем трудпереселенцев являлась железнодорожная станция Большой Невер Амурской области. В 16 километрах от станции был лагерь Бушуйка, через который прошли десятки тысяч взрослого трудоспособного населения, в основном безграмотного или малограмотного с малолетними детьми. Уже много лет не существует лагерь Бушуйка, всё заросло лесом и травой, но люди, проезжающие мимо этого места, всегда вспоминают о нём с большой грустью и печалью. Ведь у многих там умерли родители, братья и сестры. Рядом с лагерем было кладбище, с большим количеством могильных холмов, без крестов и других могильных надгробий. Сколько умерло людей в лагере Бушуйка — об этом никому неизвестно.
   Лагерь Бушуйка состоял из четырёх длинных деревянных бараков, где были сделаны двойные нары для размещения спецпереселенцев, и другие подсобные помещения. Вся территория лагеря была обнесена 4-хметровым деревянным забором, сверху было ещё проволочное ограждение. Лагерь круглосуточно охранялся военизированной охраной. Впритык к забору был построен деревянный дом барачного типа, где размещалась больница. Из-за недостатка помещений внутри лагеря, а народ всё поступал, в апреле 1931 года был воздвигнут ситцевый лагерь, представленный десятками отдельных срубов с натянутыми ситцевыми палатками на 4 семьи. Детей в возрасте от 5 до 14 лет отселили от родителей и поместили в детдом на летний период. Родители, конечно, возмущались, были недовольны, но приказ есть приказ. Дети должны были воспитываться в другой среде. Бытовало такое изречение — дети не отвечают за поступки своих родителей. Детдом представлял собой большой деревянный дом с четырьмя рядами деревянных сплошных нар с двумя проходами. Спальные принадлежности были такие: матрац, набитый сеном, одеяло с подушкой. Спали все вместе — как девочки, так и мальчики. Дети были очень напуганы, не роптали и беспрекословно подчинялись своим воспитателям. Кругом был лес, где собирали грибы и ягоды для общего котла. Дети в детдоме находились до осени 1931 года, до отправки родителей на Алдан.
   Всё взрослое население лагеря обязательно привлекалось к работе: на заготовку сена, леса, дров и другие работы. Писатель А. Твардовский вспоминает: «В краю, куда их вывезли гуртом, где ни села вблизи, не то, что города. На севере, тайгою запертом, всего там было — холода и голода». Среди спецпереселенцев были русские, карелы, белорусы, украинцы.
   Первые спецпереселенцы на Алдане появились в 1930 году. В лагерь Бушуйка были отобраны здоровые крепкие мужчины, женщины и их пешим порядком направили в сторону Алдана. До посёлка Нагорный шли под усиленным конвоем. После двухсуточного отдыха переход продолжался уже без усиленного конвоя, считалось, что отсюда никто не убежит: кругом горы и необжитая тайга. В пос. Чульман был сделан суточный отдых. Все расстояние до Алдана (Незаметного) в 650 километров было преодолено за три недели. Когда спецпереселенцы вошли в поселок I Орочон, сбежалось много жителей поглядеть на них. Жители совали им куски хлеба, варёную картошку и другие продукты. Такие переходы спецпереселенцев продолжались всё лето. Детей, женщин и стариков из лагеря Бушуйка перевезли на Алдан на автомашинах, когда уже стала действовать Амуро-Якутская автомобильная дорога. Всего приблизительно переправлено в Алдан спецпереселенцев вместе с детьми около 16 тысяч человек. Только в одном Ленинском приисковом управлении, согласно книге учёта отдела кадров, работало 4152 человека на подземных горных работах, заготовке леса, дров, строительстве дорог и других тяжёлых работах.
   Было утверждено «Временное положение о правах и обязанностях спецпереселенцев, об административных функциях и правах поселковой администрации в районах расселения спецпереселенцев». В инструкциях всё было предусмотрено, что можно делать и что запрещалось. Все трудоспособные были обязаны заниматься трудом. Выбор места работы и характер работы для спецпереселенцев определялись органами ОГПУ, управлениями спецпереселенцами. Спецпереселенцы и их семьи не имели право менять квартиру, как и место жительства, отлучаться за пределы посёлка. Они должны были беспрекословно и точно соблюдать установленный комендантом порядок в посёлке, выполнять все постановления и указания как поселковой администрации, так и местных органов и советского правительства. По приказу коменданта их могли послать на любую работу. Комендант имел право подвергать аресту до 5 суток или штрафу на 5 рублей за появление в нетрезвом виде, за нарушение общественного порядка и прогулы, а районный комендант — до 10 суток и штрафу на 10 рублей. Могли перевести в другой посёлок или на другую работу.
   Спецпереселенцы имели право на полное восстановление в правах через 5 лет. Занятые на работе, по оплате труда и снабжению продовольствием и товарами, приравнивались к вольнонаёмным рабочим. Из зарплаты удерживали до 25% на расходы, связанные с административным обслуживанием спецпереселенцев, бесплатное медобслуживание, получение пособий по болезни, пенсии, на рождение ребенка и погребения одиноких, прием детей в местные школы, курсы и т.д. Спецпереселенцы имели право собираться по вопросам соревнования и ударничества, культурно-просветительного и общественно-бытового характера. Могли выписывать и получать газеты и литературу. Имели право обмениваться посылками и денежными переводами. Им разрешалось строить дома за свой счёт, а также приобретать всякое имущество личного обихода, скот и инвентарь. Привлекали спецпереселенцев к охране порядка в посёлках. Регистрация актов гражданского состояния осуществлялась по общим правилам. Однако человек не был свободен и обязан был выполнять волю коменданта и ходить на отметку в комендатуру. Так из года в год протекала жизнь спецпереселенцев под неусыпным оком комендатуры до получения полных прав гражданина страны.
   Спецпереселенцы проживали в пос. Н-Сталинск (сейчас Ленинский). Для них были построены специальные бараки, с однокомнатной квартирой для каждой семьи, с железной печкой. Было разрешено строительство индивидуальных домов. Многие из них сохранились до сих пор. Действовала комендатура.
   По долине реки Большой Куранах располагались посёлки, начиная с верховья и до устья, где вместе с вольнонаёмными рабочими проживали спецпереселенцы. Это посёлки Лебединый (с 1932 года), М-Куранах (с 1938 г., между пос. Лебединый и В-Сталинск), Верхне-Сталинск (образован в 1930 г.), Средне-Сталинск (1932 г.), Польский, Хвойный, Щербининский, Террасный, Колтыкон, Дражный, Гидравлика, Сосновый, Верхний Куранах (1931 г.), Нижний Куранах (1947 г.), Опытное поле (1934 г.). По всей долине реки Куранах добывали золото подземным, открытым и дражным способами. Только за период работы от ручья Большой Колтыкон до ручья Владимирский в 1929—1939 гг. было пройдено 63 шахты, из них 40 основных и 23 вспомогательных. На всех этих шахтах вместе с вольнонаёмными русскими, добровольцами-якутами работали спецпереселенцы, успешно освоившие горные специальности (откатчик, забойщик, крепильщик и др.). Алданский райисполком отметил большую заслугу заведующего шахтой П.А. Ранжина и директора Ленинского приискового управления Т.Г. Полынского, в воспитательной работе среди спецпереселенцев и обучении их горняцкому делу. Спецпереселенцы работали и на шахте № 3 имени Косарева в специально созданной смене горного мастера Новикова. Но об этом в местной печати никогда не писали, хотя население знало о производственных достижениях спецпереселенцев. Кроме того, они работали на заготовке крепёжного леса, заготовке дров, строительстве жилья и производственных зданий, прокладке дорог, электролиний и других работах.
   Спецпереселенцы проживали и работали на приисках: «Самодумовск», «Джеконда», «Малый Куранах», «I и II Орочон», «Учур», «Тырканда», «Открытый», «Усмун» и «Нагорный». Вблизи г. Алдана в устье ручья Каменистый в 1934 году было создано два посёлка для спецпереселенцев — это имени ЯЦИК (имени Якутского центрального исполнительного комитета) и 26 Пикет. Всё население посёлков было связано с отработкой двух шахтных полей по р. Орто-Сала и открытого разреза. Много здесь было построено частных избушек, занялись огородничеством, завели коров и лошадей. Излишки молочных продуктов продавали на рынке г. Алдана. Это были великие труженики, знавшие сельское хозяйство. До сих пор эти два посёлка существуют и входят в городскую черту Алдана. Уже давно нет тех, кто строил эти домишки и живут в них уже другие люди, но старшее и среднее поколение помнит, что здесь жили настоящие труженики, высланные с родных мест на Алдан.
   В пос. Селигдар в 10 км от Алдана была построена в 1931 году Селигдарская электростанция, работавшая до 1941 года, т. е. до пуска электростанции в пос. Якокут. Заготовку дров и доставку их на электростанцию обеспечивали коллективы спецпереселенцев.
   В 1930 году силами спецпереселенцев на голом месте на берегу р. Алдан был создан совхоз «Пятилетка». Долгое время председателем совхоза работал ссыльный Карпенко. Всё создавалось своими руками под надзором комендатуры. На первых порах жильём служили ситцевые палатки на срубах, и прозвали это место ситцевым городком. Постепенно возводили деревянное жильё с железными печками. Рубили лес, убирали кусты и корчевали пни, отвоёвывая у тайги пашни для посевов. Пашню увеличили до 20 га, построили теплицы. Выращивали огурцы и помидоры, садили картошку, капусту и другие овощные культуры. После окончания Отечественной войны совхоз передали комбинату «Алданслюда», как подсобное сельскохозяйственное предприятие.
   В 1931 году из спецпереселенцев была создана сельскохозяйственная артель имени Ильича в посёлке Верхний Куранах по выращиванию сельскохозяйственной продукции для снабжения горняков Алдана. Артель имела общий надел земли 3030 га, из них пашни — 200 га, сенокосов — 400 га, 118 коров, 60 лошадей. Председателями артели были также спецпереселенцы. Долгое время председателями работали Циро, а затем Джура. Артель была ликвидирована в 1947 году, и все земли были переданы комбинату «Алданзолото» для разработки месторождения золота в долине реки Большой Куранах. Все колхозники перешли на работу в комбинат «Алданзолото».
   В 1931 году из спецпереселенцев был образован посёлок Якокит. Была организована неуставная сельскохозяйственная артель, а затем колхоз «Якокит». Из своей среды выбирали председателей колхоза. В разное время председателями работали: Шатков, Деревянкин, Алашкин, Цимбаревич. Построили компактный посёлок со школой, клубом, амбулаторией, магазином, столовой, конторой колхоза, хозяйственными постройками. Многие жители построили собственные дома, развели огороды, соорудили теплицы и помещения для содержания скота. Всё было построено из дерева. Стали делать из глины кирпич и класть печи. На полях садили картошку, капусту, репу, турнепс и кормовые культуры. Содержали коров, свиней и овец. Во время войны сеяли рожь на зерно. В благоприятные годы рожь вызревала. Раздавали её колхозникам, а они на ручных жерновах превращали её в муку и крупу, что было большой прибавкой к столу колхозника. Общее количество работающих колхозников составляло 250-300 человек.
   Снабжение продовольствием было по 2-ой группе, т.е. на месяц муки — 15 кг, сахара — 1,5 кг, крупы — 2,5 кг, мяса — 2,5 кг, рыбы — 4 кг, масла животного — 0,2 кг, масло растительного — 0,4 кг, на одного работающего, дети получали несколько меньше.
   В каждом посёлке были клубы, где показывали кино, и выступала художественная самодеятельность. Для молодёжи организовывались танцы под баян или патефон, при клубах имелись библиотеки. Около клубов устраивались спортивные площадки.
   В ознаменование юбилейных дат и по предоставлению материалов Алданского сектора УНКВД ЯАССР, по ходатайству приисковых управлений треста «Якутзолото» президиум Алданского райисполкома восстанавливал в избирательных правах молодых членов семей спецпереселенцев, показавших высокие образцы труда и активное участие в жизни посёлков.
   В 1947 году все репрессированные лица на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. были освобождены от спецпереселения. Однако их дети ещё долго носили тяжкое бремя спецпереселенца.
   Они заканчивали школы и поступали в институты, техникумы и горпромучилища. Из них выходили хорошие, знающие своё дело специалисты, преданные выбранной специальности. Например: Ядвига Реут работала медсестрой, решением президиума Алданского райисполкома от 05.03.1935 г. была восстановлена в избирательных правах. После медицинского института работала врачом Алданской больницы. В 1950-х годах её утвердили заведующей Алданским отделом здравоохранения, а в 1960-х годах работала заместителем министра здравоохранения республики. Степан Полозков закончил педагогический институт, стал учителем в школе Алдана, а затем заведующим отделом образования района, а в 1970-х годах заместителем министра образования республики. После окончания педагогического института и техникумов долго работали учителями в районе М.К. Заблоцкий, И.А. Прилепин, С.М. Кобылинский, А.Н. Зоболотный, Т.Р. Джура и другие.
   Работали на добыче золота и разведочных работах горные инженеры и техники С.Д. Чекулаев, Д.С. Думинов, И. Солдатенко, П. Фефелов, В.И. Сыроватский, О.Ф. Бахарев и другие, многие занимали высокие должности. А сколько было славных горных мастеров, забойщиков, откатчиков, крепильщиков, взрывников — всех не перечислишь.
   Так, например, Тихон Прокопьевич Пупыкин начал трудовую деятельность на Алдане в 1934 году, в 1941 году был призван в армию, участник боёв с Квантунской армией. После войны работал директором Алданского промкомбината. Награждён орденом «Знак Почёта».
   Как только началась Отечественная война с немецкими захватчиками и милитаристской Японией, тысячи алданцев, которые прибыли сюда в 1930—1931 годах вместе с высланными родителями, встали на защиту своей Родины. Среди них три брата Ушаковы — Трофим, Павел, Алексей, два брата Алпеевы — Андрей, Захар, два брата Бойченко, Касьяновы, Пионтковские, Космачёвы — Михаил и Николай и многие другие. За геройство и мужество при взятии г. Будапешта в 1944 году Михаилу Михайловичу Космачёву было присвоено звание Героя Советского Союза. Многие награждены орденами и медалями, но многие сложили свои головы в ожесточенных боях с противником.
   Труженики тыла всё делали, чтобы успешно выполнить план золотодобычи: собирали деньги в фонд обороны страны, посылали посылки фронтовикам и вели переписку с фронтовиками, тем самым поднимали их дух, боеспособность и бодрость.
   Сейчас в Алдане уже живет третье, четвёртое поколение тех, кто были когда-то спецпереселенцами.
   Есть одно место на трассе Большой Невер — Якутск, оно и сегодня производит жутковатое впечатление, неприютное, продуваемое всеми ветрами, с остатками недостроенной фабрики. Проезжая мимо, люди невольно вспоминают о том, что когда-то здесь располагался один из самых знаменитых Алданских лагерей — «Васильевка». Задумываются о горькой участи тех, кому приходилось томиться в лагере в сталинские времена.
   Говорят, что здесь сидели, в основном, уголовники. Но не забудем, что и по уголовным, подчас не очень значительным делам, давали на «полную катушку», ведь судили тогда даже за опоздание на работу. «Васильевка» — одно из мест заключения, располагавшихся на алданской земле. А всего лагерей было 13, в том числе: на прииске «Турук», посёлках Открытый, Лебединый, Орочон, Селигдар, Якокут, Нижний Куранах, Ыллымах, Васильевка, в г. Алдане, около посёлка Верхний Куранах, в устье ручья Интернациональный, впадающего в реку Орто-Сала.
   В посёлке Васильевка они, впервые в Якутии, добывали атомное сырье из россыпей речки Васильевка. Здесь добывался минерал моноцит, содержащий уран-235. Работы по добыче уранового сырья проводились только в течение 2-х лет.
   Есть сведения, что в Алдане 1925—1926 годах имелся лагерь заключённых, именуемый «Незаметный-80», подчинявшийся непосредственно Москве. Заключённые вели добычу золота в самой богатой части месторождения по ручью Незаметный.
   Трест «Якутзолото» в период существования лагерей до 1954 года непосредственно подчинялся Москве, «Главспецметзолото» МВД СССР. Управляющий трестом «Якутзолото» одновременно был и начальником Алданских исправительно-трудовых лагерей, а у него был заместитель по этим вопросам. Контингент лагерей был из лиц, судимых по уголовным делам из Алданского района и других районов Якутии. По мере потребности в рабочих, на предприятиях треста «Якутзолото» в главное управление лагерей давалась заявка на пополнение лагерей заключенными, которых привозили по железной дороге до станции Большой Невер, а от нее на автомашинах по Амуро-Якутской магистрали до места назначения.
   Все лагеря заключенных были ликвидированы в 1954 году. В 1937—1938 годах в Алдане суровые и тяжёлые репрессии испытали китайцы и корейцы, репрессиям подверглись и местные алданцы. В 1937 году были «разоблачены» враги народа, работники треста «Якутзолото» А.С. Куприянов, П.Е. Белый, И.Н. Левин, Полевой и другие. Начальник Алданского сектора НКВД А.Я. Вилинов развернул дело о «вредительстве в системе треста «Якутзолото». Само же дело возникло после ареста в Москве начальника «Главзолото» А.П. Серебровского.
   Дело о контрреволюционной организации в тресте «Якутзолото» под личный контроль взял нарком внутренних дел СССР Н.И. Ежов. Было арестовано более сотни сотрудников аппарата и предприятий треста «Якутзолото». По прямому указанию министра внутренних дел ЯАССР И.А. Дорофеева (в 1933 году работал начальником Алданского оперативного сектора НКВД) было арестовано 1800 человек, в том числе без санкции прокурора 1022 человека, из них вскоре в тюрьме умерло 18 человек.
   Особый интерес для оперативников НКВД вызывало дело по обвинению П.Г. Габышева — заместителя управляющего трестом «Якутзолото», начальника планового отдела; И.П. Лебёдкина, старшего геолога треста «Якутзолото»; А.Д. Попова, заместителя управляющего конторой «Якутзолотопроснаб»; Н.Г. Рысакова, начальника Лебединской фабрики. Дело о четырёх обвиняемых было выделено в отдельное производство. А обвинили их в том, что все они состояли в контрреволюционной организации в системе треста «Якутзолото». П.Г. Габышев, А.Д. Попов были приговорены к расстрелу, И.П. Лебёдкин — на 15 лет лагерей и три года ссылки, Н.Г. Рысаков — к 10 годам заключения и 3 годам ссылки. Военная коллегия Верховного суда СССР своим определением № 0732/р от 29 августа 1938 года оставила приговор в силе.
   Н.Г. Габышев и А.Д. Попов были расстреляны. И.П. Лебёдкин умер в лагере. И только Н.Г. Рысаков дожил до реабилитации и работал в тресте «Забайкалзолото». Военной коллегией Верховного суда СССР от 25 июня 1955 года все они были полностью реабилитированы. Волна массовой реабилитации выплеснула из тюрем НКВД сотни человек. В Алданском округе в отношении 1500 подследственных дела были прекращены за отсутствием состава преступления.
   В «жернова» репрессий попали и те, кто сфабриковал эти дела «о вредительстве» на золотодобыче. Так, бывший нарком внутренних дел Дорофеев 21 января 1940 года военной коллегией Верховного суда СССР — приговорён к расстрелу. В 1943 году Забайкальским военным трибуналом был осуждён А.Я. Вилинов — бывший начальник Алданского оперативного сектора НКВД ЯАССР. Как говорится, насилие всегда оборачивается против тех, кто его творит.
   В сентябре 1939 года Красной Армией были присоединены территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Многих поляков из этих районов, подозреваемых в «шпионаже» и других «антисоветских делах», сослали в отдалённые районы бывшего Советского Союза. Высланные поляки попали и на Алдан, где они в 1940 году проживали в Якокуте, Открытом и других посёлках.
   После окончания Великой Отечественной войны опять высылались в Алданский район люди, по подозрению в пособничестве оккупантам. Алдан, начиная с 1920-х годов, был постоянным местом ссылки для отбывания наказания людей из разных мест.
     /Алданский улус. История. Культура. Фольклор. Якутск. 2004. С. 188-194./

    У Якуцку, сталіцы Рэспублікі Саха (Якуція), на вул. Дзяржынскага, знаходзіліся амаль побач два ведамасныя архівы — архіў МУС РС(Я) і архіў УФСБ па РС(Я). У першым з іх захавалася невялічкая скрыначка з карткамі на сасланых ў 1930 г. у Алданскі р-н ЯАССР кулакоў, якія дажылі да 1947 г., калі “кулацкая” ссылка ў ЯАССР была ліквідаваная. Гэтыя карткі дапаўняюцца наступнымі сьпісамі: “Список спецпереселенцев Алданского Промышленного района Алданского Оперативного Сектора ГПУ ЯАССР на предмет восстановления директивы ГУЛАГа ППУ 1 октября 1932 г.”, “Алданский оперсектор”, “Спецпереселенцы 1933 г.”, “Списки трудпоселенцев, призванных в Красную Армию и прямых членов их семей (жена, дети), снятых с учета в Комендатуре Трудовых Поселений Алданского Окр. Отд. НКВД ЯАССР на основании приказа НКВД СССР № 002303 от 22. Х. 1942 г. по состоянию на 1 марта 1943 года” (дарэчы, беларускія часткі гэтых сьпісаў дасылаліся ў г. Чкалаўск Горкаўскай вобласьці, дзе ў час вайны знаходзілася ў эвакуацыі УНКУС БССР і туды, як найбольшая каштоўнасьць у 1941 г. былі перавезеныя справы з палаючага Менску, у тым ліку і справы “кулакоў”), а таксама “Списки трудопоселенцев из бывших офицеров царской армии, полицейских, бывших белогвардейцев, участников банд, восстаний, лиц судимых за к-р преступления, содержащиеся в трудопоселках Алданского района ЯАССР. 1943 г.”.
    На жаль, указаная картатэка па кулаках няпоўная і недакладная, бо яна складалася ў 1944 г. і пазьней. Асабістыя ж справы кулакоў былі зьнішчаны “шляхам спаленьня”, аб чым сьведчаць “Отборочные списки на уничтоженные дела спецпереселенцев — финнов, немцев, б/кулаков согласно приказа МВД СССР 0026 - 1955 г. (Окончено 26 марта 1956 г.)”. Але і гэтыя карты былі зьнішчаны пажарам у ноч з 14 на 15 красавіка 2003 года разам з будынкам МУС.
    “Кулацкую” картатэку архіва МУС РС(Я) добра дапаўняюць як лісты саміх былых “кулакоў” ці іxніх сваякоў калі яны зьвярталіся за рэабілітацыяй, так і матэрыялы Рэспубліканскага архіва ЗАГС РС(Я), які таксама на той жа вуліцы Дзяржынскага, у будынку Рэспубліканскага Дзяржархіву РС(Я), дзе знаходзяцца ўліковыя дакумэнты аб шлюбе, нараджэньні і сьмерці па Алданскаму раёну ЯАССР за 1930-1947 гг. Выявілася, што сасланыя беларускія “кулакі” паміралі ў асноўным ад “пароку сэрца” і (пераважна дзеці) ад дызэнтэрыі летам, а зімой ад запаленьня лёгкіх. Бралі шлюбы ў асноўным з землякамі, указваючы нацыянальнасьць рускую ці польскую (зрэдку беларускую). Гэта, пэўна, тлумачыцца веравызнаньнем, бо, напрыклад, указваецца і такая нацыянальнасьць як “каталік”, “паляк з Беларусі” “мусульманін”.  Але ў час вайны і пасьля яе тыя ж людзі запісвалі сябе і сваіх дзяцей ужо беларусамі. У актах таксама сустракаюцца і беларускія формы імёнаў такія, як Язып, Хадора і г. д.
    У архіве УФСБ па РС(Я) захоўваюцца справы беларусаў, прыцягнутых да адказнасьці ўжо на тэрыторыі ЯАССР. /Кинилэр ааттара тилиннэ. // Чолбон. № 10. Якутскай. 1990. С. 88; № 11. С. 104; № 12 С. 94; 1991 № 1. С. 91; № 2. С. 104; № 3. С. 82; № 4. С. 93; № 5. С. 75; №. 6. С. 109; № 8. С. 88; № 9. С143-145; № 10 С. 131-133; № 11. С. 120-122; № 12. С. 127-129; Карлюкевіч А. Беларускія ахвяры ў Якуціі. // Голас Радзімы. Мінск. 6 красавіка; 23 сакавіка 1995;/ І гэта былі ў асноўным усё тыя ж “кулакі” з Алданскага р-на, якія неабачліва выказваліся пра свае гаротнае становішча.
    “…Мы настолько озлоблены на Советскую власть, что глаза не глядят … Сталинская конституция – это вранье, то, что записано ничего не будет… Скоро будет война, японцы и германец разобьют Советскую власть, рассчитаются с коммунистами за все издевательства над рабочими и крестьянами… Рабочие сидят разутые и голодные – вот вам и зажиточная жизнь. Хорошо живется только коммунистам…
    /Справка к докладу члена Бюро Якутского Обкома ВКП(б) А. Зызо на Алданской районной партконференции в 1937 г. // Дело № 2268 (Арх. № 790872) [новый № 1909-р.]. Следственная часть НКГБ ЯАССР по обвинению Зызо Антона Лукьяновича по ст. 58 п.п. 2 и 11 УК РСФСР./

       Совет Министров СССР
    Постановление № 2598-802сс
           от 21 июля 1947 г.
            Москва, Кремль
                                     Об отмене особого режима и о снятии ограничений
                                              с быв. кулаков, расселенных в спецпоселках
                                                   Кировской области и Якутской АССР
    Совет Министров Союза ССР постановляет:
    Отменить особый режим и снять ограничения с бывших кулаков, расселенных в спецпоселках Кировской области и Якутской АССР, и упразднить в этих спецпоселках спецкомендатуры Министерства внутренних дел СССР.
    Председатель
    Совета Министров Союза ССР И. Сталин
    Управляющий делами
    СоветаМинистров СССР Я. Чадаев.
    /Земсков В. Н. Судьба “кулацкой ссылки” (1930 1954 гг.). // Отечественная история. № 1. Москва. 1994. С. 135./

                                                                        УКАЗ
                                     ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
                            О дополнительных мерах по восстановлению справедливости
                                                  в отношении жертв репрессий,
                                    имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов
                                                               16 января 1989 г.
    В целях восстановления социальной справедливости и ликвидации последствий беззаконий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
    1. Осудить внесудебные массовые репрессии периода Сталинизма, признать антиконституционными действовавшие в 30-40-х и начале 50-х годов «тройки» НКВД — КВД, коллегии ОГПУ и «особые совещания» НКВД — МГБ — МВД СССР и отменить вынесенные ими внесудебные решения, не отмененные к моменту издания настоящего Указа Президиумом Верховного Совета СССР. Считать всех граждан, которые были репрессированы решениями указанных органов, включая лиц, осужденных впоследствии за побег из мест незаконного спецпоселения, реабилитированными.
    Это правило не распространяется на изменников Родины и карателей периода Великой Отечественной войны, нацистских преступников, участников бандформирований и их пособников, работников занимавшихся фальсификацией уголовных дел, а также лиц, совершивших умышленные убийства и другие уголовные преступления. В отношении таких лиц действует установленный законом порядок обжалования вынесенных приговоров и иных решений.
    Спорные вопросы, возникающие при применении положений настоящей статьи, рассматриваются Генеральным прокурором СССР, прокурорами союзных и автономных республик, краев, областей, городов Москвы и Ленинграда (в редакции Закона СССР от 31 июля 1989 года).
    2. Совету Министров СССР рассмотреть в отношении лиц, реабилитированных в соответствии со статьей 1 настоящего Указа, вопросы, связанные с распространением на них действующих правил пенсионного, жилищного и иного обеспечения.
    3. Министерству юстиции СССР и Прокуратуре Союза ССР совместно с Министерством внутренних дел СССР и Комитетом государственной безопасности СССР определить порядок сообщения гражданам о реабилитации в соответствии с настоящим Указом.
    4. Местным Советам народных депутатов совместно с общественными организациями и органами общественной самодеятельности обеспечить оказание необходимой помощи реабилитированным в осуществлении их прав и интересов, а также в создании памятников жертвам репрессий, в содержании в надлежащем порядке мест их захоронения.
    С этой целью при краевых, областных, городских Советах народных депутатов, Верховных Советах союзных и автономных республик могут создаваться Комиссии из числа народных депутатов и представителей общественности.
    /Книга Памяти. Книга-мемориал о реабилитированных жертвах политических репрессий 1920-1950-х годов. Т. 1. Якутск. 2002. С. 273./

                                                                          УКАЗ
                                                              ПРЕЗИДЕНТА СССР
                 О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов
                                                                13 августа 1990 г.
    Тяжелым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и беззаконие, которые совершались сталинским руководством от имени революции, партии, народа. Начатое с середины 20-х годов надругательство над честью и самой жизнью соотечественников продолжалось жесточайшей последовательностью несколько десятилетий. Тысячи людей были подвергнуты моральным и физическим истязаниям, многие из них истреблены. Жизнь их семей и близких была превращена в беспросветную полосу унижений и страданий.
    Сталин и его окружение присвоили практически неограниченную власть, лишив советский народ свобод, которые в демократическом обществе считаются естественными и неотъемлемыми.
    Массовые репрессии осуществлялись большей частью путем внесудебных расправ через так называемые «особые совещания», коллегии, «тройки» и «двойки». Однако и в судах попирались элементарные нормы судопроизводства.
    Восстановление справедливости: начатое XX съездом КПСС, велось непоследовательно и, по существу, прекратилось во второй половине 60-х годов.
    Специальной комиссией по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, реабилитированы тысячи безвинно осужденных; отменены незаконные акты против народов, подвергшихся переселению из родных мест; признаны незаконными решения внесудебных органов ОГПУ — НКВД — МГБ в 30-50-е годы по политическим делам; приняты и другие акты по восстановлению в правах жертв произвола.
    Но и сегодня еще не подняты тысячи судебных дел. Пятно несправедливости до сих пор не снято с советских людей, невинно пострадавших во время насильственной коллективизации, подвергнутых заключению, выселенных с семьями в отдаленные районы без средств к существованию, без права голоса, даже без объявления срока лишения свободы. Должны быть реабилитированы представители духовенства и граждане, преследовавшиеся по религиозным мотивам.
    Скорейшее преодоление последствий беззаконий, политических преступлений на почве злоупотреблений властью необходимо всем нам, всему обществу, вставшему на путь морального возрождения, демократии и законности.
    Выражая принципиальное осуждение массовым репрессиям, считая их несовместимыми с нормами цивилизации и на основании статей 127 и 114 Конституции СССР, постановляю:
    1. Признать незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правами человека репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации, а также в отношении всех других граждан по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в 20-50-х годах, и полностью восстановить права этих граждан.
    Совету Министров СССР, правительствам союзных республик в соответствии с данным Указом внести в законодательные органы до 1 октября 1990 года предложения о порядке восстановления прав граждан, пострадавших от репрессий.
    2. Настоящий Указ не распространяется на лиц, обоснованно осужденных за совершение преступлений против Родины и советских людей во время Великой Отечественной войны, в предвоенные и послевоенные годы.
    Совету Министров СССР внести в Верховный Совет СССР проект законодательного акта, определяющего перечень этих преступлений и порядок признания по суду лиц, осужденных за их совершение, не подлежащими реабилитации по основаниям, предусмотренным настоящим Указом.
    3. Учитывая политическое и социальное значение полного решения всех вопросов, связанных с восстановлением прав граждан, необоснованно репрессированных в 20-50-е годы, возложить наблюдение за этим процессом на Президентский совет СССР.
    /Книга Памяти. Книга-мемориал о реабилитированных жертвах политических репрессий 1920-1950-х годов. Т. 1. Якутск. 2002. С. 274./