четверг, 22 октября 2015 г.

50 год Якуцкай АССР. Койданава. "Кальвіна". 2015.


                                                      Якуцкаму абласному камітэту
                                           Камуністычнай партыі Савецкага Саюза
                                                Прэзыдыюму Вярхоўнага Савета
                          Якуцкай Аўтаномнай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі
                                                             Савету Міністраў
                            Якуцкай Аўтаномнай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі
    Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, Прэзыдыюм Вярхоўнага Савета Саюза ССР і Савет Міністраў СССР горача віншуюць рабочых, калгасьнікаў, інтэлігенцыю, усіх працоўных Якуціі са знамянальнай датай — пяцідзесяцігодзьдзем утварэньня Якуцкай Аўтаномнай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.
    Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя вызваліла працоўны народ Якуціі, як і ўсіх працоўных нашай Радзімы, ад сацыяльнага і нацыянальнага прыгнечаньня, узьняла яго на барацьбу за сацыялістычную перабудову жыцца. У выніку пасьлядоўнага ажыцьцяўленьня ленінскай нацыянальнай палітыкі якуцкі народ набыў сваю дзяржаўнасьць, уступіў у інтэрнацыянальнае брацтва народаў нашай шматнацыянальнай сацыялістычнай Айчыны.
    Пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі працоўныя Якуцкай АССР прайшлі вялікі і слаўны гістарычны шлях. Яны самааддана адстойвалі заваёвы рэвалюцыі ў гады грамадзянскай вайны і замежнай інтэрвэнцыі, актыўна змагаліся за ўмацаваньне Савецкай улады і пабудову сацыялізму, праявілі высокі патрыятызм, мужнасьць і гераізм у суровыя гады Вялікай Айчыннай вайны.
    За гады Савецкай улады дзякуючы бескарысьлівай брацкай дапамозе рускага і іншых народаў нашай краіны Якуція з адсталай ускраіны царскай Расіі ператварылася ў сацыялістычную рэспубліку з разьвітай прамысловасьцю, мэханізаванай сельскай гаспадаркай і перадавой культурай. У Савецкай Якуціі нанава створаны золата- і алмазаздабываючая, вугальная, газавая, лясная прамысловасьць, электраэнэргетыка і будіндустрыя. Калгасы і саўгасы з года ў год павялічваюць вытворчасьць і продаж дзяржаве мяса, малака, бульбы, агародніны. Працаўнікі тайгі і тундры здабываюць шмат каштоўнай пушніны, якая па праву называцца “мяккім золатам”. Няўхільна павышаецца матэрыяльны дабрабыт працоўных. Склаўся і ўзмацнеў рабочы кляс, вырасла народная інтэлігенцыя. У працэсе ажыцьцяўленьня культурнай рэвалюцыі створана шырокая сетка агульнаадукацыйных школ, спэцыяльных сярэдніх навучальных устаноў, мэдыцынскіх і культурна-асьветных устаноў; адкрыты і плённа працуюць дзяржаўны унівэрсытэт, філіял сібірскага аддзяленьня Акадэміі навук СССР і шэраг навукова-дасьледчых інстытутаў. Дасягнута суцэльная пісьменнасьць насельніцтва. Пасьпяхова разьвіваюцца літаратура і мастацтва.
    Дасягненьні Якуцкай АССР сьведчаць аб вялікай перавазе савецкага дзяржаўнага і грамадзкага ладу, аб перамозе ленінскай нацыянальнай палітыкі, дружбы і брацтва народаў СССР.
    Працоўныя рэспублікі, ажыцьцяўляючы рашэньні XXIV зьезда КПСС, актыўна змагаюцца за паскарэньне тэмпаў разьвіцьця эканомікі, за далейшае павялічэньне эфэктыўнасьці грамадзкай вытворчасьці.
    Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, Прэзыдыюм Вярхоўнага Савета СССР і Савет Міністраў СССР сардэчна віншуюць працоўных Якуцкай АССР з высокай узнагародай дзяржавы — ордэнам Кастрычніцкай Рэвалюцыі і выказваюць цьвёрдую ўпэўненасьць, што рабочыя, калгасьнікі і інтэлігенцыя пад кіраўніцтвам абласной партыйнай арганізацыі даб’юцца новых посьпехаў у сацыялістычным спаборніцтве ў гонар 50-годзьдзя ўтварэньня СССР, унясуць свой дастойны ўклад у выкананьне заданьня дзевятай пяцігодкі, у справу камуністычнага будаўніцтва ў нашай краіне.
    Няхай жыве Якуцкая Аўтаномная Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка!
    Няхай жыве Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік — цьвярдыня дружбы і шчасьця народаў нашай Радзімы!
    Няхай жыве ленінская Камуністычная партыя Савецкага Саюза — натхніцель і арганізатар усіх нашых перамогі
    Цэнтральны Камітэт КПСС
    Прэзыдыюм Вярхоўнага Савета СССР
    Савет Міністраў СССР

                             УКАЗ ПРЭЗЫДЫЮМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР
                                                        Аб узнагароджаньні
                           Якуцкай Аўтаномнай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі
                                                 ордэнам Кастрычніцкай Рэвалюцыі
    За посьпехі, дасягнутыя працоўнымі Якуцкая АССР у камуністычным будаўніцтве, і ў сувязі з 50-годдзем з дня ўтварэньня рэспублікі ўзнагародзіць Якуцкую Аўтаномную Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі.
    Старшыня Прэзыдыюма Вярхоўнага Савета СССР
    М. Падгорны
    Сакратар Прэзыдыюму Вярхоўнага Савета СССР
    М. Геаргадзе
    Масква, Крэмль.
    26 чэрвеня 1872 г.
    /Звязда. Мінск. 27 чэрвеня 1972. С. 1./

                                           ТОРЖЕСТВА  НА  ЗЕМЛЕ  ЯКУТСКОЙ
    ЯКУТСК, 27 июня. (ТАСС). Полувековому юбилею Якутской АССР было посвящено состоявшееся сегодня здесь торжественное заседание обкома КПСС и Верховного Совета автономной республики.
    Тепло встретили собравшиеся кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, Председателя Совета Министров РСФСР М. С. Соломенцева.
    В своей речи тов. М. С. Соломенцев передал сердечные поздравления Якутской партийной организации, всем трудящимся республики от членов Политбюро ЦК КПСС, лично Генерального секретаря Центрального Комитета партии Леонида Ильича Брежнева.
    Затем тов. М. С. Соломенцев огласил Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Якутской АССР орденом Октябрьской Революции за успехи, достигнутые в коммунистическом строительстве, и в связи с 50-летием образования Якутской АССР и под бурные аплодисменты зала прикрепил орден к знамени республики.
    Доклад «50 лет Якутской Автономной Советской Социалистической Республики» сделал член ЦК КПСС, первый секретарь обкома партии Г. И. Чиряев.
    /Советская Белоруссия. Минск. 28 июня 1972. С. 1./